The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Maart 2013

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Maart 2013, Vol. 545
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

Goed begonnen, half gewonnen

Herhaling
Al vele jaren lang schrijf ik in het maartnummer en in het septembernummer een artikel over Yoga voor

beginners, omdat we de tweede woensdag na Carnaval en begin september een uiteenzetting voor beginners organiseren. De dag nadien beginnen de nieuwe lessen met nieuwe mensen of met mensen die zich laten afschrikken door het woord “gevorderden” waarmee we de andere dan de beginnerlessen aanduiden.

Het is dan ook moeilijk niet in herhaling te vallen. Maar tegen herhaling heb ik nooit bezwaren gehad. Ik zeg altijd: “Eten, drinken, slapen en seks, het is ook altijd hetzelfde en dat word je nooit moe.” Oefening is herhaling. En Yoga vormt daarop geen uitzondering.

Het gaat erom
In de Yogabeoefening gaat het erom een andere, niet-stresserende kijk op de dingen en op jezelf te ontwikkelen en om je een speciale karakteristieke wijze van oefenen eigen te maken, die een levenlang kan meegaan, hoe oud men ook wordt, en die aan de ouderdom de vitaliteit van de jeugd en aan de jeugd de wijsheid van jaren geeft.

De geest vergeleken

Daar ga ik dus weer

Een nieuw begin

Verinnerlijking

Ik
Veronderstel dat je elke gedachte, elk gevoel dat in je opkomt uit je geest zou kunnen bannen. Veronderstel dat dit mogelijk zou zijn. De laatste gedachte zou “ik” zijn. Maar dat “ik” kun je bezwaarlijk een gedachte noemen. Het is veeleer een staat, een staat van grote zaligheid.

Nooit te laat om te leren

Zo werken de dingen niet

Het is meer dan voor de lol

Eenheid

Berghouding

De bejaarde discipelen vragen waarom ze de verlichting niet hebben bereikt al hebben ze de Schriften bestudeerd en ernaar geleefd. Dakshinaamoerti antwoordt niet. Ze herhalen hun vraag en hij antwoordt dat hij hun vraag al heeft beantwoord. Stilte is zijn antwoord. De moedraa is zijn antwoord. De duim is het Zelf of je wezenskern. De wijsvinger is het ik. De drie vingers zijn de goenas of eigenschappen van de natuur. Deze drie eigenschappen zijn evenwicht (sattva), rusteloosheid (rajas) en inertie of traagheid (tamas). Het lichaam kan saattvisch zijn, dat wil zeggen licht en gezond. Het kan raajasisch of hyperactief zijn of het kan taamasisch (loom, traag of depressief) zijn. Ook voedsel kan die drie eigenschappen of een mengeling ervan hebben. Saattvisch voedsel maakt het lichaam licht en gezond. Raajasisch voedsel veroorzaakt opwinding en taamasisch voedsel veroorzaakt loomheid. Activiteiten, gevoelens en gedachten hebben eveneens die drie eigenschappen. De moedraa leert je dat er een staat is voorbij de goenas, waarin het ik versmolten is met het Zelf.

Stress

Binnen, buiten, boven

De Yogabeoefening

Wat is die ene moeilijkheid?

Een geheim

Valkuilen

Waarom?

Druppelsgewijs

Je bent bevoorrecht

Wat is het plan?

CORRECT LEREN ADEMEN (1)

Ademen is leven, slecht ademen is slecht leven
Yoga-ademoefeningen hebben onder andere de bedoeling je te leren ademen tegen een veel langzamer ritme en met de gehele longen. Het voordeel is dat je dat naarmate je het leert, meeneemt in je dagelijks leven, wat in een belangrijke mate je gezondheid en je geestelijk welzijn ten goede komt.

Hyperventilatie

Als de kwaal de norm wordt

Koendalinie

Een belangrijk geheim

Terloops

Het abc van de Yoga-ademoefeningen

Waarom zittend?

Zithoudingen

Plastic

Hoelang?

Effect

Oren dicht

Uit Song of salutations
De derde strofe van Goeroedevs Song of salutations luidt als volgt:

He who dwells on the Mount of Kailas
Het who is called Tripurari
He who drank the cup of poison
To Him I give my salutations
.

Hij die verblijft op de berg Kailas
Hij die Tripoeraarie wordt genoemd
Hij die het vergif opdronk
Hem geef ik mijn groet
.

We zitten hiermee volop in de literatuur van de Poeraanas, de hindoe mythologie, die de meest uitgebreide mythologie ter wereld is. Ze is vooral een bron van wijsheid. Ook de bovenstaande strofe houdt een grote wijsheid in en bevat een waardevolle raadgeving.

Goeroedev groet met deze strofe Shiva, de vernietiger. De naam Shiva betekent letterlijk: de Voorspoedige. Hij vernietigt immers alles wat je succes in Yoga in de weg staat.

Kailas: de berg Kailas ligt in Tibet. Het is hier dat Shiva verblijft. In het lichaam is Kailas de top van de schedel.

Tripoeraarie betekent: vernietiger van drie steden. Die drie steden zijn het grofstoffelijke lichaam, het subtiele lichaam en het causale lichaam. Het grofstoffelijke lichaam is het lichaam dat je kunt zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Het subtiele lichaam is het energielichaam dat het grofstoffelijke lichaam toelaat te functioneren. Het causale lichaam is dat wat al van in de moederschoot weet dat het een jongen of een meisje met bruin of zwart haar enz. moet worden. Om succesvol te mediteren moet je deze drie lichamen overstijgen en de vereenzelviging ermee doorbreken.

Hij die het vergif opdronk: de goden en de demonen karnen de melkoceaan om de nectar te vinden. De melkoceaan is de persoonlijkheid. Het karnen is het proces van Yoga. Tijdens het karnen komen allerlei wonderbare dingen naar boven, maar er komt op zeker ogenblik ook een verschrikkelijk vergif vrij, dat zo krachtig is dat het hen dreigt te vernietigen. In hun wanhoop aanroepen ze Shiva, die het vergif opvangt in zijn handpalm en het opdrinkt. Het brandt een blauw vlek in zijn keel. Een van de namen van Shiva is dan ook Nielakantha (niela: blauw; kantha: keel).

Meditatie beter dan medicatie

wordt voortgezet


VIJFTIG JAAR YOGA VEDANTA AALST

De jubileumviering in december 2012 is alweer maar een herinnering, maar een die lang zal blijven nazinderen bij allen die het geluk hadden eraan deel te nemen. Dat waren er 104 van vrijdagmorgen tot zondagnamiddag en 150 op zondag alleen.

Over het programma werd door het feestcomité, dat in de algemene statutaire vergadering in mei 2012 werd opgericht, in de loop van het jaar verscheidene keren vergaderd. Het werd door de comitéleden uitvoerig besproken en door onze secretaris Geert Roeland minutieus uitgewerkt op papier en toen het zover was door de medewerkers met overgave uitgevoerd. Het liep dan ook op wieltjes of het allemaal vanzelf ging.

We begonnen op vrijdagmorgen om 10 uur stipt, zoals we dat gewend zijn. De goede gezindheid zat er al van in het begin in. Er waren geen wanklanken, geen moeilijkheden, geen storende factoren. Het enthousiasme was groot, de sfeer magisch. Dit is de vrucht van vijftig jaar ononderbroken activiteit en ervaring.

Een organisatie is zoals een machine. Beide hebben af en toe een goede smeerbeurt nodig. Programma’s zoals onze ongeëvenaarde Yoga Retraites voorzien daarin op een uitstekende manier. Ze zijn goed voor het lichaam. Ze zijn goed voor de geest. Ze zijn goed voor de ziel. Ze zijn goed voor de wereld. Ze zijn Sadgoeroedev welgevallig.

Narayana


Gedichten

Zondag nu vrijdag (Gandhidag)
Zondag is een gelukkige dag:
de mens neemt rust, moet niet gaan werken.
Vrijdag wordt nu een gelukkige dag:
hij kan nu bridge en berique spelen;
hij kan drinken, roken en gokken.
Ook kan hij een extra scheerbeurt hebben.
De kapper maakt zelfs een oud man jong!
Na het scheren ziet hij er stralender uit.
Hij springt, danst, loopt met grote passen.
Zijn tred verandert; hij kijkt vaak in de spiegel.
Er komt teveel volk bij de kapper.
Er wordt ruzie gemaakt over wiens beurt het is.
Vaman zeept zich eerst in
om als volgende aan de beurt te zijn,
maar Rama die eerst was,
steekt zijn vuist uit naar hem uit.
Je kunt van de pret genieten nabij Dharmashala.
O mens, zondag is de beste dag om intens Yoga te beoefenen.

Beoefen stilzwijgen gedurende 24 uur.
Als je oprecht bent en intens oefent,
kun je zelfs in 24 uur verwerkelijken.
Verdoe geen tijd met “blabla” en “yamyam”
en maak van dit kostbare leven geen “dageraad alleen”.

De kikker en de trouweloze discipel

Ek niranjan do gad bad tien lat pat

Zie de Heer in alle vormen


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA