The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Maart 2014

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Maart 2014, Vol. 555
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

Een nieuwe lente en een nieuw geluid
Al vele jaren schrijf ik voor het maartnummer en het septembernummer een artikel voor beginners. Mensen vragen me hoe ik dat doe, altijd over hetzelfde schrijven. Eten, drinken, slapen en seks zijn ook altijd hetzelfde, maar dat word je nooit moe. De inhoud is altijd dezelfde, maar ik steek mijn boodschap telkens in een andere verpakking. En mensen die al jaren geabonneerd of lid zijn, zeggen me vaak dat het hen nog altijd boeit, ook de artikels voor beginners, zelfs die nog meer dan de andere en dat het hen een duw in de rug geeft om met meer ijver te gaan oefenen.

Ik stuur mezelf ook een exemplaar ter controle en ik lees het bovendien als het wordt besteld vijf werkdagen nadat ik het afgaf in de post, want dat doen ze met niet-prioritaire post, vijf werkdagen laten liggen, God weet waar dat goed voor is. En misschien vind je het raar, maar ik lees het nog altijd geboeid en met interesse al heb ik het zelf op de pc getypt en nagelezen en nog en nog eens nagelezen. Ik lees de drukproef na als de drukker het in kolommen heeft gezet. Ik lees het nog eens na als ik de lay-out heb gemaakt. Ik lees het nog een paar keer voor het wordt gedrukt. Maar ik doe dit alles op de Yogamanier in de geest van het Sanskrit vers: “Naaham kartaa, Harih kartaa. Ik ben niet de doener, God is de doener.” God is de schrijver en wat Hij schrijft boeit me mateloos. Niemand heeft ooit iets uitgevonden of gemaakt of gecomponeerd. Ze hebben alleen Gods geheimen en glorie ontbloot. Zo dachten de oude wijzen en ik raakte mettertijd vast van hetzelfde overtuigd.

Getuigenissen

Van mond tot mond

De essentie

De mens is zijn eigen vijand
Wie het voorgaande leest en in toepassing wil brengen, komt spoedig van een kale reis thuis. De feiten van de wereld, de feiten van het dagelijks leven fluiten hem of haar onverbiddelijk terug.

Neem de proef op de som en ga zitten met de benen gekruist, zoals de wijzen dat deden, en mediteer over “Wie ben ik?” Ook zoals de wijzen dat deden. Ze deden het op twee manieren: op een negatieve manier en op een positieve manier. De negatieve manier noemden ze neti neti, niet dit, niet dit: ”Ik ben niet dit vergankelijke lichaam. Ik ben niet deze rusteloze geest…” De positieve manier is bijvoorbeeld: “Ik ben Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid.” Het antwoord dat dichtst de waarheid benadert, is stilte.

So far, so good of vrij vertaald: nu komt de aap uit de mouw

Logische en verstandige conclusies?

Yoga, de uitweg

En wat blijkt? <

Als Vlamingen vinden dat iets vuil is dan kuisen ze het. Als Nederlanders vinden dat iets vies is dan maken ze het schoon. Schoon betekent in het Vlaams mooi. Schoonmaken is dus een prima woord: als je iets kuist, maak je het schoon of mooi. De dingen zijn mooi in wezen, maar ze vergaarden een dikke laag viezigheid. Het is dan ook de boodschap met het boenen een aanvang te maken.

Hoofd en hart

Van vereenzelviging naar ervaring
In Yoga leer je van het lichaam en de geest een ervaring maken waardoor de vereenzelviging ermee wordt doorbroken. Dit is allerbelangrijkst. Het wordt vooral toegepast en geleerd in de diepe ontspanning. De ontspanning heeft twee namen Lijkhouding (Shavaasana) en Yoga Nidraa (Yogaslaap). Het verschil zit in de lengte van de ontspanning en dus in de diepgang. De naam Lijkhouding heeft niets lugubers. Veronderstel dat je tijd gekomen is. Het kan je dan niets meer schelen dat je auto niet start en aan vervanging toe is en dat je geen geld hebt om een nieuwe te kopen. Het kan je niet meer schelen dat alles duurder wordt en dat je baas failliet gaat. Enzovoort. Want het zit er hier voor jou op. Je laat het dus allemaal los. Als je zo gaat liggen, ben je al half ontspannen.

Yoga Nidraa is een bijzondere staat. Het is geen waakbewustzijn, want je kunt er niets in doen. Als je iets doet, verbreek je de staat. Het is ook geen slaap, want je bent je bewust van de situatie. Het is een staat waarin je contact maakt met de diepere lagen van de geest.

Maar… 
Maar er is een maar. Toon Hermans zei: “Als ik wakker word, denk ik aan gymnastiek en een koude douche. Ik wacht enkele minuten tot dat overgaat en dan neem ik mijn pillen.”

Klim uit de put

Het antwoord niet schuldig
Als ik ergens ga spreken, vragen mensen me soms waar ze het kunnen leren. Vaak moet ik het antwoord schuldig blijven. Maar mensen uit de buurt moet ik het antwoord niet schuldig blijven. De Swami Sivananda Yoga Aashram is voor velen een toevluchtsoord geworden. Velen hebben toen ze deur van de aashram achter zich sloten een nieuwe deur open gevonden.

De Yoga Academie heeft vele leraren gevormd, die in Vlaanderen en Nederland actief zijn. Dit maandblad heeft vele harten geraakt en geopend. Het heeft veel leed gelenigd. Het heeft van vele mensen hun eigen beste vriend gemaakt.

Meditatie en Satsang
Jammin’ in the name of the Lord.
Bob Marley

Beide programma’s (zie blz. 3) zijn in het lidmaatschap inbegrepen. Ook beginners zijn welkom. Je zult er kennismaken met mantras. Dit zijn krachtige mystieke meditatieformules, die de geest beschermen. Als ze worden herhaald, wordt dat japa genoemd. Als ze worden gezongen, worden ze Naama (namen) genoemd. Dat zingen heet kiertan (het bezingen van de kierti of faam). We zijn ermee begonnen in 1962 met een lp. We leerden het terdege van Swami Satchidananda in 1966 en van Swami Chidananda, die prachtig kon zingen. Toen hij binnenkwam veranderde atmosfeer. Toen hij begon te zingen, steeg het bloed je naar de wangen. Ik heb het zingen ook nog geïntroduceerd in de Yogafederatie. Er waren, denk ik, in die tijd vijf erkende vormingsscholen. De voorzitters moesten tijdens het weekend van de vormingsscholen allen een lezing geven. Ik vond dat meer dan iemand kan verteren en stelde als mijn bijdrage voor enkele liederen van Swami Sivananda te zingen. Een van de voorzitters verzette zich daar heftig tegen. Maar hij moest zich neerleggen bij wat de meerderheid had beslist. Toen ik die zondag begon te zingen, liep hij, ondemocratisch, toch woedend naar buiten. “Yogaleraren zingen niet”, zei hij. Tegen Kamiel Huysmans zaliger, minister van staat, zei men dat ook: “Hoogwaardigheidsbekleders zingen niet.” Hij was een fervent bewonderaar van opera en hij gaf daar lezingen over en ter illustratie draaide hij er steevast een aria uit. Zijn collega’s vonden dat hij hun ambt belachelijk maakte. Hij antwoordde dat de kardinaal ook een hoogwaardigheidsbekleder is en dat die toch ook zingt in het openbaar. Een van de dingen die ik in Yoga heb geleerd, is zingen en ik zou het voor geen geld willen missen.

Ballast

De ketting

De bal ligt nu in jouw kamp

Een vraag

Nog een vraag
Toen ik even mijn mail nakeek, kreeg ik weer een vraag van een Yogaleraar dit keer. Een van zijn leerlingen had gezegd dat hij tijdens een wandeling op een helling ademnood kreeg. Hij vroeg wat hij daaraan kon doen.


NAULI

Cleanliness is next to godliness
De basisfilosofie van alle spiritualiteit is dat je in wezen mooi en zuiver bent. Je hebt je evenwel in de loop van de tijd bedekt met vele lagen viezigheid. Ik herinner me iemand die me schreef dat ze op het strand van Scheveningen een klein metalen voorwerp vond en dat ze het had opgeraapt omdat ze er vaag de strijdwagen van Krishna en Arjoena in herkende. Ze liet het schoonmaken. Het kwam tevoorschijn als een schitterend juweeltje. Zo is het ook met mensen: als ze helemaal schoon worden, schitteren ze. Dit is onder andere de betekenis van de naam Boeddha, de geboende. De naam is afgeleid van de werkwoordswortel boedh, weten, waken, zuiveren. De Boeddha is de verlichte of de totaal uitgezuiverde.


HET BELANG VAN YOGA

Swami Sivananda


Gedichten van Swami Sivananda

Verhaal van de cobra en de boer

Verhaal van de kat van de koning

De moderne agnihotri


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA