The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Maart 2015

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Maart 2015, Vol. 565
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

EEN NIEUW BEGIN

Op woensdag 25 februari, de tweede woensdag na Carnaval, die dit keer vroeg in het jaar valt, beginnen we traditiegetrouw weer met Yogalessen voor beginners.

Mensen zien onze affiches hangen, ze lezen het in reclamebladen of in de krant of horen het van degenen die al les volgen, maar desondanks worden we nog vaak gebeld. Een van de veel gestelde telefoonvragen is welke Yoga wij onderwijzen. Mijn antwoord is steevast: wij onderwijzen Integrale Yoga.

Mensen hebben een hoofd en een hart en ze willen allerlei dingen doen. Met andere woorden, wij denken, wij voelen en we doen. Dat geldt voor iedereen, maar die mogelijkheden zijn niet in iedereen in dezelfde mate ontwikkeld. Soms zijn bepaalde capaciteiten onderontwikkeld. En dat is niet goed. Een eenzijdige ontwikkeling is nooit goed.

Het begin van een levenswerk

Een nieuwe wending

Het doel is één, de paden zijn talrijk

Goeroedev Swami Sivananda
Swami Sivananda werd geboren in Zuid-India op 8 september 1887. Hij week uit naar Maleisië waar hij enkele jaren de geneeskunde beoefende. Een griepepidemie die talloze slachtoffers maakte -ook in Europa stierven na de eerste wereldoorlog vijftig miljoen mensen aan de Spaanse griep- bracht een verandering in hem teweeg. Hij keerde terug naar India en begon te zwerven van de ene heilige plaats naar de andere. Zijn tocht eindigde in het noorden aan de Ganges in het heilige stadje Rishikesh. Een Swami uit Benares wijdde hem in in het pad van verzaking en gaf hem de monastieke naam Swami Sivananda. De nieuwe Swami vond onderdak in Svargaashram, een liefdadigheidsinstelling, die asceten onderdak en voedsel verschaft. Dat was in 1924. Hij beoefende een gestrenge ascese waarover hij later niet veel zei, tenzij dat hij de overdrijving veroordeelde waaraan hij zich, zoals de Boeddha, soms had bezondigd, Zijn spirituele oefening of saadhanaa en zijn verlichting waren iets tussen hem en zijn Schepper, zei hij.

Nadat hij de verlichting had bereikt, stak hij in 1934 de Ganges over en vestigde zich met een paar discipelen in een vervallen koeienstal, die ze opkalefaterden tot een aashram, wat zoiets als een klooster is. In 1936 stichtte hij The Divine Life Society.

Mensen zijn hardleers

Waar het verborgen is

De weg naar binnen

De moeder van alle moeilijkheden

D.H.N.
Als mensen naar de Yogales komen, verliest de duivel aanhangers, maar hij maakt zich daar weinig zorgen over, want hij weet dat ze wel een reden zullen vinden om het niet te doen. Swami Sivananda zei: “D.I.N. Do It Now! D.H.N. Doe het nu!” Velen hebben het geïnterpreteerd als Do It Never, Doe Het Nooit.

Telaatkomers storen de les
Zorg voor een goed uurwerk of GSM om op tijd te komen, want de lessen beginnen stipt en er is bovendien ook nog een les voor gevorderden. Maar zet de GSM wel uit voor de les van start gaat!
Op woensdagavond en op vrijdagmiddag is de les voor gevorderden eerst.

De uitrusting
Je hebt een matje of dekentje nodig om op te oefenen. In de zaal ligt kurk. Dat is dus een warme ondergrond. Dit matje moet liefst van wol of katoen zijn. Synthetische stoffen maken immers statische elektriciteit en die verstoort de lichaamseigen elektriciteit.
Dit geldt ook voor de kledij. Draag iets wat de bloedsomloop niet belemmert. Vind je het te warm in de zaal, draagt iets lichts. Vind je het te koud, draag iets warms.
Voor iedereen goed doen, is niet mogelijk. Thuis kun je je eigen temperatuur en sfeer scheppen. De les is maar een plaats waar je iets leert. En wat je er leert is hoogst wonderbaar. Wie het zich met geduld eigen maakt, zal zichzelf na een tijd van harte gelukwensen.

Een lege maag
Belangrijk is ook dat je naar de les komt met een lege maag. Dat geldt ook voor zwemmen, spitten, zware lichamelijk inspanningen enz. Het is niet zo dat Yoga een grote inspanning vergt. Het punt is dat in bepaalde Yoga-houdingen de maag onder druk wordt gezet, wat trouwens goed is voor haar vlotte werking. Als de maag gevuld is, wordt haar inhoud weer in de slokdarm geperst wat zorgt voor zure oprispingen of hij wordt in het spijsverteringskanaal geduwd alvorens het voedsel voldoende werd bewerkt. Hij zal daar dan ook gaan vergisten en zorgen voor moeilijkheden.

Take it easy, don’t be lazy

Ons huis

Het belangrijkste

Hoe krijg ik mijn bloesomloop op gang?

Een kosmisch bewustzijn

Trekken en duwen enz.

Doorbreek de vereenzelviging

Bewustzijn

Het domein van de energie

Ervaringsgericht van boven naar beneden

Het bekken

Kriyaas

Yogaasanas of Yogahoudingen

Cosmetische schoonheid

Mijn eigen kleine begin 55 jaar geleden
Ik begon in 1959 mijn Yogabeoefening met twee Yoga-houdingen: de voorwaartse buiging zittend en de voorwaartse buiging staand. Ze genazen me in drie maanden tijd voorgoed van een chronische darmontsteking.

De instructie is rap gegeven. Sta rechtop met de benen samen en goed gestrekt met de handen aan de benen. Buig voorover zover je met gemak kunt. Sta volstrekt onbeweeglijk en zo goed mogelijk ontspannen. Laat de adem vrij. Dat wil zeggen houd de adem niet in en ga hem niet sturen, maar laat hem over aan zichzelf. Wees er hier en nu bij.

Tel nu rustig tot 15 en kom dan overeind. Doe de volgende dag hetzelfde, maar tel tot 30. Doe er elke dag 15 tellen bij tot je aan 180 komt, ongeveer drie minuten. Buig de dag nadien wat dieper en herbegin met 15 tellen.

Doe hetzelfde zittend. Probeer niets te forceren.


DE NAJAARS YOGA RETRAITE EEN VERSLAG

Ook dit keer was de Yoga Retraite een overweldigend succes, een waarachtige spirituele happening. Alles verliep rimpelloos, de vrucht van tientallen jaren ervaring.

De natuurlijke staat

Zoals ik zo vaak zeg en schrijf: je bent je eigen vijand. Dit is dan ook steevast de grondgedachte van al mijn lezingen, lessen, meditaties, Yoga Retraites enz., maar je moet het dan ook echt leren geloven en ernaar handelen. Of het succes heeft, hangt grotendeels af van de sterkte van de vijand en van het weerwerk dat je hem biedt. Ik ben dan ook altijd nieuwsgierig naar de feedback die mensen me sturen.

Narayana

Dit is wat enkele deelnemers schreven

De tiende ontbrak

Slaapwandelaars

Kenmerken van de vijf elementen


Feedback

Op 14 december 2014 woonde ik in de abdij van Drongen de Yogadag van Yoga Vedanta Aalst bij. Bij deze gelegenheid werd het eeuwfeest van Swami Satchidananda gevierd.

Als ik het me goed herinner heb ik Yoga Vedanta Aalst, afdeling van The Divine Life Society, Rishikesh, leren kennen in de feestzaal van het stadhuis van Aalst tijdens een voordracht van Swami Satchidananda in het begin van de zeventiger jaren van vorige eeuw. Op het podium zat de Swami samen met zijn trouwe tolk Narayana.
De Yoga Academie volgen was de volgende stap. Daar maakte ik kennis met de Yogasoetra van Patanjali, met de Bhagavad Gietaa, met mantras en kiertan. Na de twee jaar die de Yogaleerkrachtenopleiding toen duurde had ik de indruk niet klaar te zijn met de verwerking van de Yogasoetra en de Gietaa. Dus een examen is er toen in de academie niet van gekomen. Maar de manier waarop over Yoga werd gesproken, de diepgang waarmee op Yoga werd ingegaan, de liefde vooral voor de Yogavisie zoals die tot uiting komt in de Yogasoetra en de Gietaa zijn me altijd bijgebleven en zijn me blijven inspireren Daar ben ik Yoga Vedanta Aalst nog steeds dankbaar voor en als ik Yoga Vedanta Aalst vernoem, betrek ik daar uiteraard Narayana en zijn vele trouwe medewerkers bij.
Swami Satchidananda aan wie de Yogadag was gewijd, stichtte in de Verenigde Staten het Integral Yoga Institute. Integrale Yoga is een methode om de authentieke Yoga in een westerse context te beleven. Tussen Swamiji en de Bhagavad Gietaa zie ik een parallel: Swamiji als een moderne expressie van de tijdloze Gietaa, met dit voorbehoud dat -zoals we weten- elke expressie ergens ontoereikend is.
Elk grondig contact met Yoga Vedanta Aalst, zoals op de Yogadag, is voor mij als een ‘thuiskomen in Yoga’.
Na de Yoga Academie die ik in 1975 verliet, heb ik in de Yogawereld minstens nog wat geshopt. Maar altijd weer keerde en keer ik nog steeds in gedachten dankbaar terug naar Yoga Vedanta Aalst als naar een inspirerende Yogabron. Bert Poelman


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA