The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Maart 2016

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Maart 2016, Vol. 575
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

LESSEN VOOR BEGINNERS

Daar gaan we weer
Jaren geleden begonnen we met een nieuwe lessenreeks voor beginners op de eerste woensdag na Carnaval, maar dan liggen vele Aalstenaars nog uitgeteld met een houten kop in bed. Echte carnavalisten vertrekken immers op zondag en komen woensdag weer thuis. Er ligt die woensdag een onvoorstelbare hoop vuil op pleinen en straten. Ik verdenk mensen ervan dat ze op Carnaval wachten om hun rommel op straat te gooien. Anders moeten ze betalen om het te laten ophalen.

Carnaval had oorspronkelijk een religieuze betekenis. Mensen konden dan doen wat ze anders nooit deden, zoals bijvoorbeeld elkaar verwijten; van achter hun masker en met een vervormde stem konden ze dat naar hartenlust doen. Het was in Aalst een met ijver beoefende en gewaardeerde kunst. Maar op die bandeloze manier kun je niet leven. En met die wetenschap begonnen ze dan aan de vasten. De vasten is al lang afgeschaft, maar Carnaval bestaat nog, al is hij niet meer wat hij was. De moderne baldadigheden zijn er nu bijgekomen en die hebben ertoe geleid dat er geen maskers meer mogen worden gedragen. Daarmee is ook de populaire kunst van het verwijten verdwenen.

Tijd om een bladzijde om te slaan

Er is altijd een waarom

Hoe het fout ging

Hoe een grens werd overschreden

Het was altijd al iets op de wereld en soms nog iets ietser, zoals Louis Paul Boon zei

De wreedheid viert hoogtij. Het gezond verstand veranderde in waanzin. Angst houdt mensen in zijn greep, bewust en onbewust.

Swami Satchidananda zei: “Ik kom ergens en ze zeggen me daar dat ze twee ziekenhuizen hebben met elk vijfhonderd bedden. Vijf jaar later keer ik er terug en dan krijg ik te horen dat ieder ziekenhuis nu duizend bedden heeft. En dat noemen ze vooruitgang. Vooruitgang zou zijn als honderd bedden volstonden. Maar daar zijn we ver van verwijderd. Dat zou alleen mogelijk zijn als we met zijn allen Yoga zouden gaan beoefenen.

Het afkalven

Een ezel schopt geen tweemaal tegen dezelfde steen, mensen wel

De vraag van 1 miljoen
Wat is Yoga? Het woord zelf geeft het antwoord. Yoga is afgeleid van de Sanskrit werkwoordswortel yoej, verenigen. Wat moet je verenigen? Je moet je verenigen met jezelf.

Een Sanskrit vers uit de Bhaagavata Poeraana zegt:

Dvaaveva chintayaa moektau paramaanandaaploetau,
Yo vimoeghdo jado baalo yo goenebhyah paramgatah.

Slechts twee wezens zijn vrij van angst en versmolten met de hoogste zaligheid, het domme kind dat niets weet en de wijze die uit de natuur (uit de goenas of uit zintuiglijkheid) is opgeklommen naar het allerhoogste.

Alleen het hart kan smelten

Er zijn talloze hindernissen

Je kunt je ogen niet zien om de eenvoudige reden dat zij het zijn die zien. Zo kun je ook jezelf niet kennen, omdat jij het bent die kent. Je kunt het spiegelbeeld van je ogen zien in de spiegel. Zo kun je ook het spiegelbeeld van jezelf zien. De spiegel is in dit geval de geest. Maar een spiegel moet zuiver zijn, vrij van vuil. Zo moet ook je geest zuiver zijn om Zelfbewustzijn te kunnen ervaren.

Over stoom en ijs en het licht van de zon

De uitweg

Ik hoorde een hersenchirurg op de televisie beweren dat als we sterven dat er dan niets overblijft. Wat hij beweert is dat we eigenlijk niet bestaan. Dit is de grote leugen, die aan de basis ligt van vele moderne kwalen. De moderne mens is gespeend van eigenwaarde. De zwangere koningin Madalaasaa, ooit gemalin van de koning van Kaashie (Benares), zong voor het kind in haar schoot: “Shoeddhosi boeddhosi nirañjanosi samsaara maayaa parivrajikosi. Je bent zuiver, intelligent, onsterfelijk. In dit denkbeeldig, zintuiglijk heelal ben je maar een pelgrim.” Zwangere hindoe moeders zingen voor de baby in hun schoot. Ze weten dat het kind hen daar hoort. Als het later al eens lastig of een beetje ziek is, zingen ze diezelfde liedjes en het kind reageert erop en komt tot rust.

Breedspectrum Yoga

Doe en doe niet

Soorten oefeningen


NAJAARS YOGA RETRAITE 2015

Een verslag
De Najaars Yoga Retraite in de abdij van Drongen is alweer geschiedenis. Met na meer dan 50 jaar ervaring met minimum twee Yoga Retraites per jaar en met bovendien het enthousiasme dat ons eigen is, moest het wel een knaller zijn.

Vroeger zaten mijn vrouw en ik aan het onthaal. Dat werk en ook de praktische organisatie werden enkele jaren geleden overgenomen door onze onvolprezen secretaris Harinath.


Feedback


DE BHAAGAVATA POERAANA

vervolg (2)

HOOFDSTUK DRIE