The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Maart 2017

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Maart 2017, Vol. 585
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

VOOR BEGINNERS

Uit de biecht
Dit is een artikel voor beginners. Ik kan dus al mijn registers naar hartenlust opentrekken. Maar ik ben ervan overtuigd dat het ook veteranen-lezers ten goede kan komen. Sedert het ontstaan van dit maandblad in de zestiger jaren schreef ik het halfvol. Nu al meer dan tien jaar schrijf ik het helemaal vol. Dat men dan in herhaling valt, is onvermijdelijk. Maar dat mag niet deren, integendeel. Eten, drinken, slapen en seks zijn ook altijd hetzelfde en dat worden mensen nooit moe. Katholieken gaan elke zondag naar de mis en ook die is altijd hetzelfde. Maar ook dat deert niet. Het komt immers niet aan op het groeien in kennis. Het komt aan op het groeien in wijsheid en verwerkelijking, in diepgang, in goedheid en innerlijke schoonheid. Het komt erop aan dat men leert leven in de gloria. Dat zingen we toch als iemand verjaart: “Lang zal hij leven!” of : “Lang zal zij leven in de gloria, in de gloria, in de gloria!” En wij voegen eraan toe: “May you become like Sivananda, may you do a lot of Japa (meditatie), may you realise in this lifetime, happy birthday to you!”

De tweede woensdag na Carnaval
Traditiegetrouw vindt in maart, de tweede woensdag na Carnaval dus, de uiteenzetting voor beginners plaats. De winter is voorbij, de lente hangt in de lucht. Tijd voor vernieuwing. En hoe kan het beter dan met Yoga?

Yoga, een veelbetekenend woord
De letterlijke betekenis van het Sanskrit woord Yoga is vereniging. Het is afgeleid van de werkwoordswortel yoej, verenigen (spreek uit joedzj).

Over ruis in de ontvangst

Ganesha zit op een rat en heeft een olifantenkop. De rat verzinnebeeldt het intellect in de vorm van twijfel. Twijfel knaagt en de rat knaagt. Hoe kan de twijfel worden overwonnen? Goede vraag. De oude wijzen zeiden: “Zet er een olifant op.” Bij de olifant zijn het hoofd, de slurf en de mond mooi samen. Dit betekent dat wat men denkt in overeenstemming moet zijn met wat men zegt en doet. Dit is de voorwaarde voor succes in alle ondernemingen. Ondernemingen falen omdat we gespleten zijn. Het hoofd gaat één richting uit, het hart gaat een andere richting uit. Wat iemand denkt, staat vaak haaks op wat hij zegt en doet. Om die reden wordt Ganesha door velen vereerd.

Shrie Vinaayakah: neemt hindernissen weg (Vinaayakah)

De kwintessence van Yoga
Maar het allerbelangrijkste is dat Yoga je voorstelt aan iemand die je wellicht niet kent: jezelf in je diepste wezen.

Moeilijk gaat ook

De moeder van alle moeilijkheden
Wie het probleem begrijpt, heeft het nog niet opgelost. Wij moesten wachten op Freud om te achterhalen wat de wijzen van weleer, die ons de wetenschap van Yoga gaven, al lang hadden achterhaald, namelijk dat de mens niet zozeer een redelijk wezen is, maar een driftmatig wezen. En dat is zijn grote moeilijkheid.

De uitweg

De hindernissen
Maar ze ontdekten al spoedig dat er nogal wat hindernissen zijn.

Het wonder van de moderne tijd

De hindernissen (vervolg)

Doe en doe niet

Telaatkomers storen de les. Onze lessen beginnen stipt. Houd rekening met het weer en het verkeer.

Wat je nodig hebt, is een mat in wol of katoen. Ook de kleren moeten liefst van wol of katoen zijn. Synthetische stoffen veroorzaken statische elektriciteit, die de lichaamseigen elektriciteit verstoort.

De maag moet zo goed als leeg zijn. Oefenen op een volle maag is vragen om moeilijkheden.

De les is maar een les. Wat je er leert, moet je je eigen maken door ook thuis te oefenen, liefst op dagelijkse basis.

In de les kan er wel altijd iets zijn dat niet naar je zin is. Neem het er zonder morren bij. Ook dit is Yoga en thuis kun je het maken zoals je het liefst hebt.


DE NAJAARS YOGA RETRAITE 2016
EEN VERSLAG MET FEEDBACK

Elke Yoga Retraite maakt me een jaar jonger
Op het einde van de zestiger jaren zijn we er al mee begonnen. We hadden in het centrum van de stad een appartement gehuurd, omdat twee Swamis tegelijk op bezoek kwamen ten tijde van het tweede Yoga Congres dat door André Van Lysebeth werd georganiseerd in het Congressenpaleis in Brussel aan het Centraal Station. Dat waren Swami Satchidananda en Swami Chidananda.

A la Swami Satchidananda

A la Swami Chidananda

Voor nieuw en oud

Wie het welgevallig moet zijn

De boodschap van een woord

Ik dank de deelnemers die reageerden op mijn verzoek om wat feedback te sturen.

Narayana

FEEDBACKBERGHOUDING

Swami Satchidananda: “God placed His ad (Amerikaans voor advertentie) in the head and His art in the heart.”
Ik wil ten behoeve van de beginners en wegens het grote belang van de oefening toch nog eens stilstaan bij Parvat-aasana of Berghouding, al val ik ook daarmee in herhaling, maar zoals ik eerder zei, mag dat niet deren.

Het grote voordeel van de Berghouding is dat ze gemakkelijk is en door schier iedereen zonder veel moeilijkheden kan worden beoefend.

Berghouding beschreven
Weinig Yogahoudingen zijn gemakkelijker te beschrijven. Ik doe er altijd een illustratie bij. Louis Paul schreef in zijn dagelijkse column Boontjes: “Voor mensen zoals ik, die te dom zijn om de tekst te begrijpen.” En weinig illustraties zijn minder spectaculair dan die van de Berghouding, maar haar resultaat is omgekeerd evenredig.

Na dat trekken en duwen, kun je ervaringsgericht leren ontdekken dat de persoonlijkheid gelaagd is
De eerste laag, het hoofd

De tweede laag, de nek

De derde laag, de borst

De vierde laag, de buik

Een groot probleem

Haal je evenwichtscentrum omlaag

De hamvraag
Waar wacht je op?

Swami Sivananda zei: “D.I.N. Do it now. Doe het nu. D.H.N.” Hij bedoelde niet: “Doe het nooit.” Hij zei ook: “Now is the time to think of the Lord. Nu is de tijd om aan de Heer te denken.”

Ben ik nu belachelijk bezig, zoals velen denken? Wie laatst lacht, best lacht. En het bewijs van de taart, ligt in het eten van de taart.

NarayanaAUTOBIOGRAFIE VAN SWAMI SIVANANDA


vervolg

De bankdirecteur was me op ieder ogenblik ter wille, ook op feestdagen, door mijn cheques te verzilveren. Ik werd ieders vriend door mijn sociale geaardheid en dienstvaardigheid. Ik kreeg snelle promoties en daardoor steeg mijn salaris en groeide mijn private praktijk met reuzensprongen. Dit alles kwam niet in één dag. Het betekende hard werk en onvermoeibare vasthoudendheid, energieke inspanningen en een onbedwingbaar geloof in de beginselen van goedheid en deugd en hun praktische toepassing in mijn dagelijks leven.

Tijdens mijn carrière in Malaya schreef ik vele artikels over volksgezondheid voor de MalayaTribune, Singapore.

Eerste les in het dienen van de mensheid

HOOFDSTUK TWEE
DE ROEP VAN DE ONSTERFELIJKE

Dageraad van een nieuwe visie

Een rondtrekkende bedelaar

Noodzaak van een Goeroe


wordt vervolgd


DE BHAAGAVATA POERAANA

vervolg (2)

HOOFDSTUK TIEN

HOOFDSTUK ELF

De intrede van Krishna in Dvaarakaa