The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Maart 2018

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Maart 2018, Vol. 595
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

BEGINNERS

Een nieuwe lente en een nieuw geluid
Met de lente en de zomer in zicht is het opnieuw zover: er is weer een uiteenzetting voor beginners, die traditiegetrouw plaatsvindt op de tweede woensdag na Carnaval, een vroege dit jaar. Een uitstekende tijd om een bladzijde om te slaan en te beginnen aan een nieuw en positiever hoofdstuk.

We leven in een benarde, stressvolle tijd en in een verknipte wereld, gekenmerkt door een steeds toenemende onrust en angst. Wat ons kwelt, moffelen we weg door velerlei drukdoenerij, maar de kwelling eist toch haar tol en bij vele mensen begint het steeds harder onder de voeten te branden. Het jachtige, moderne leven zet het lichaam en de geest onder zware, vaak nooit aflatende druk. Ons organisme kan veel hebben zolang het jeugdig en veerkrachtig is, maar op zeker ogenblik begint het beetje bij beetje of van vandaag op morgen helemaal te falen. Steeds meer mensen voelen dan ook dat ze het anders moeten gaan doen. Ze zoeken een uitweg. En als iets een uitweg biedt dan is het wel Yoga, om de zeer eenvoudige reden dat het je terugwerpt op jezelf of dat het je met andere woorden voorstelt aan iemand die je niet kent, namelijk jezelf.

Over Yoga koestert men allerlei vooroordelen, die nergens op slaan. Sommige Yogaleraren zelf zijn daar een belangrijke oorzaak van. Het zijn blinden die blinden leiden.

Onze leefwereld

Hèt geheim

Lichaam en geest

We geloven dat het lichaam en de geest twee verschillende dingen zijn. En dat is niet zo. Die dualiteit is een waanidee. Lichaam en geest worden in Yoga prakriti-gegevens genoemd, dat wil zeggen dat ze behoren tot prakriti of de natuur of tot dat wat samengesteld is uit delen. En wat samengesteld is uit delen, moet vroeg of laat ook uiteenvallen in delen. Slechts de Ziel of het Zelf of Bewustzijn of hoe je het ook wil noemen, is onstoffelijk en niet samengesteld uit delen.

Preventie
De geneeskunde heeft de mond vol over preventie. Ze bedoelen daarmee meer onderzoeken, meer mammografieën, meer darmonderzoeken enz. Daar is op zich natuurlijk niets mis mee. Maar echte preventie is: anders gaan leven. Swami Satchidananda hoorde ik ooit vertellen dat men in een bepaalde stad zei dat ze een ziekenhuis hadden met 500 bedden. Tien jaar later keerde hij er terug en zeiden ze hem dat ze nu twee ziekenhuizen hadden met elk 700 bedden. “En dat noemen ze vooruitgang”, zei hij. “Veronderstel dat het aantal bedden gedaald was tot 300 dan hadden ze kunnen spreken over vooruitgang”, voegde hij eraan toe.

Wanneer bouwde Noach zijn ark?

Berghouding

Yogahoudingen

Wat is een Yogahouding?
Een Yogahouding is een houding die onbeweeglijk is, waarin je zo goed mogelijk ontspant terwijl de adem vrij vloeit en waarin je er hier en nu bij probeert bij te zijn.

Yogahoudingen en -oefeningen, hun volgorde, hun hoe en waarom
De houdingen worden liefst in een bepaalde volgorde gedaan. Ze moeten altijd worden voorafgegaan door oefeningen die het lichaam opwarmen en ontspannen, die de energie beter doen stromen en die tevens de bloedsomloop op gang brengen.

Opwarmen

Evenwicht

Een belangrijke vuistregel

Ontspanning

Wat men nodig heeft
Een katoenen of wollen mat. Synthetische matten zijn uit den boze. Ze veroorzaken statische elektriciteit, die de lichaamseigen elektriciteit verstoort. Hetzelfde geldt voor de kleren die je draagt.

Een heel belangrijke voorwaarde is een lege maag. Oefenen op een volle maag is vragen om moeilijkheden.

De Yogales is een groepsgebeuren, zoals bijvoorbeeld het verkeer. Er zijn dus wetten en reglementen.
Kom op tijd. Wie te laat is, stoort de les.
Hou rekening met het weer en het verkeer. De parkeerplaatsen vlak voor de deur zijn beperkt.
Zet de GSM uit.
Lig niet te kletsen.
En doe zoals thuis, eerbiedig ons huis.

Niet zeuren
Of zoals men in ons mooie Aalsterse dialect zegt: nie kreften, nie memmen, nie zoagen, met andere woorden, niet zaniken. Neem eventueel ongemak er met de glimlach bij. De les is immers maar een les. Je leert er iets wonderbaars dat je je door oefening geleidelijk moet eigen maken. En thuis kun je de dingen schikken, zoals je ze het liefste hebt.

Amen

Andere programma’s

MEDITATIE BETER
DAN MEDICATIE

Er is de meditatie op vrijdagavond om 20 uur.

IK SATSANG
IK ZING ME SAT

Er is de Satsang op zaterdag om 17u30.

Wat is dat? Kom eens proberen. Je zult er niet van sterven. En misschien gaat er een nieuwe deur voor je open. Deze programma’s zijn in het lidmaatschap inbegrepen.

Tweemaal per jaar organiseren we voor onze leden en abonnées een Yoga Retraite in de Oude Abdij van Drongen. De informatie vind je op blz. 2. Maar tijdig inschrijven (jozef.kiekens@telenet.be), want de Yoga Retraite zit in een ik en een gij vol.

Narayana


HERSENSPINSELS OVER DE BERGHOUDING
Sharada

Eén van de eindtermen die een leerling in het secundair onderwijs moet behalen, is dertig minuten kunnen rennen. Wekenlang oefenen leerlingen tijdens de les lichamelijke opvoeding om dit ononderbroken gedurende de opgelegde tijd te kunnen doen. Traditioneel is het de vrijdag voor de herfstvakantie examen, dan moet elke leerling bewijzen dat hij het kan. In het stadspark wordt dan een loopparcours afgespannen. Iedereen mag naar ‘de loopwedstrijd’ komen kijken. Start to Run. Voor veel leerlingen is dit een hel, een marteling.

Hoe kunnen we de Berghouding leren?

Het lichaam spannen en ontspannen

Diep uitademen en de longen leeghouden

Isometrische contracties of bewegingloos trekken en duwen

De gelaagdheid van de persoonlijkheid

Verkrampt bekken

Vervolg: enkele Kriyaas (in het aprilnummer)HEMELMEDITATIE

Luc Bael

Je kijkt naar het vloeien van je ademhaling, zonder iets te willen veranderen. Je merkt hoe je adem vanzelf vloeit, je hoeft daar niets voor te doen. Het lichaam weet hoe het moet ademen. Zoals de adem nu gaat, is het perfect. Je bent er alleen maar bewust van, je grijpt in het proces van je ademhaling niet in. Je kijkt naar de adem als een passieve getuige, zonder oordeel, zonder iets te willen veranderen.


In de Westerse media wordt India stelselmatig in een kwaad daglicht gesteld. Modi, de eerste minister, wordt afgeschilderd als een bekrompen nationalist. Dat Pakistan grote aantallen valse bankbiljetten in India in omloop bracht om de economie te kelderen en dat moslims in de Indiase dorpen aan de grens van Pakistan geregeld slachtpartijen aanrichten, wordt niet vermeld. Hierna een artikel van ene Shefali Vaidya.

UIT DE INDIASE KRANT SWARAJ

Het artikel in The New York Times waarin Asgar Qadri de sari communaal vindt, is een welbewuste uiting van hindoefobia en racisme. Door de Indiase kleding gelijk te stellen met hindoenationalisme beledigt de schrijver zowel India als het nationalisme.


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA

vervolg

Gevallen onder gevallenen, driemaal gevallen ben ik; maar verheft gij mij door uw kracht. Ik heb zuiverheid van hart noch een geloof dat standvastig vaststaat aan uw voeten; ik ben geschapen uit zonde, hoe vaak moet ik het herhalen? zegt Toekaa.


AUTOBIOGRAFIE VAN SWAMI SIVANANDA

Vervolg

Sannyaasins en politiek
In deze tijd van politieke opwinding wordt door politieke leiders aan Sannyaasins gevraagd om zich te mengen in de beroering. Dit is een droevige vergissing. Deze leiders hebben de glorie en de betekenis van een leven in zuivere Nivritti Maarga (pad van verzaking) niet begrepen. Deze Sannyaasins zuiveren de wereld met hun gedachtetrillingen zelfs al verblijven ze in de grotten van de Himaalayas. Zij helpen de wereld beter. Mijn domein is het spirituele pad. Laat politici en wetenschappers werken in hun eigen domein. Het is waar dat men politiek en religie niet kan scheiden. Maar verschillende mensen moeten werken in verschillende domeinen volgens hun mogelijkheden en temperament. Allen zijn groot en belangrijk op hun eigen domein.

Is een goeroe onmisbaar?

Inwijding hervormt de geest

Verdien eerst, begeer dan

HOOFDSTUK 8

GNYAANA YAGNYA

Waarom er herhalingen zijn in mijn boeken

Snel werk is mijn ideaal

Aandacht voor details

Geen gehechtheid aan copyright