The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Maart 2021

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Maart 2021, Vol. 625
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

Er is maar één Yoga

Er is maar één Yoga: de weg naar binnen. Als je evenwel de weg naar binnen wil gaan en wil vaststaan in je eigenheid zul je spoedig merken dat er vele hindernissen zijn. Er staat immers een draak in de weg en die moet worden gedood. De draak en de aartsengel Michaël, beschermheilige en patroon van Brussel, de doder van de draak, staan afgebeeld op de toren van het stadhuis van Brussel. De aartsengel Michaël, ook Sint-Michiel genoemd, vind je op vele plaatsen in Brussel. Hij staat zelfs op het wapenschild van de stad. Het beeld dat werd gemaakt door de geelgieter of koperslager Maarten van Rode, stond sedert 1455 op de toren van het stadhuis tot het in 1996 werd vervangen door een kopie. Het oorspronkelijke beeld, verhakkeld door een blikseminslag, overleefde de beschietingen van de stad. Het staat nu in het Brusselse Stadsmuseum.

Betekenis van het verhaal
De melkoceaan is je persoonlijkheid. De geest werd geschapen met naar buiten gaande neigingen. Daardoor zoekt de mens het geluk buiten zich in allerlei zintuiglijke voorwerpen. Hij vindt het daar niet, omdat hij het moet zoeken in zichzelf. Het geluk is dat wat hij is. Maar hij moet om het te vinden de draak of de onwetendheid of de Zelfvervreemding doden met de speer van de wijsheid.

Boeken online
Wie meer wil weten over Moeroega verwijs ik naar ons boek Kijk op Yoga, Groot Satsangboek.

Integrale Yoga
Swami Sivananda geloofde in Integrale Yoga, een combinatie van alle Yogas, die een integrale ontwikkeling waarborgt. “Een eenzijdige ontwikkeling is nooit goed”, zei hij. Het hoofd, het hart en de hand moeten worden ontwikkeld.

Goeroedevs lied Yoga of Synthesis heb ik besproken in het aprilnummer van 2018 onder de titel Yoga en Muziek. Het is goed dat lied nog eens onder je aandacht te brengen. Het is een uitstekende leidraad in het dagelijks leven. Als je het wil leren zingen, kom dan eens naar de Satsang en geef me vooraf een seintje.

Binnenpret

We moesten een bus naar Madras nemen. Er stonden tientallen bussen klaar om te vertrekken. Swami Vimalananda zei: “We zullen hier moeten vragen welke bus we moeten nemen.” De bestemmingen waren alleen aangegeven in het Tamil en Swami Vimalananda en Narasimhoeloe konden het Tamil niet lezen. Ik zei: “Het is die bus daar.” “Hoe weet jij dat?” “Het staat erop.”


GO NOT TO THE TEMPLE
Rabindranath Tagore

Go not to the temple to put flowers upon the feet of God,
First fill your own house with the Fragrance of love and kindness.
Go not to the temple to light candles before the altar of God,
First remove the darkness of sin , pride and ego, from your heart.
Go not to the temple to bow down your head in prayer,
First learn to bow in humility before your fellowmen.
And apologise to those you have wronged.
Go not to the temple to pray on bended knees,
First bend down to lift someone who has been down-trodden.
Strengthen the young ones,
Not crush them.
Go not to the temple to ask for forgiveness for your sins,
First forgive from your heart those who have hurt you!

GA NIET NAAR DE TEMPEL
Rabindranath Tagore

Ga niet naar de tempel om bloemen te leggen aan de voeten van God,
Vul eerste je eigen huis met de geur van liefde en vriendelijkheid.
Ga niet naar de tempel om kaarsen te branden op het altaar van God,
Verwijder eerst de duisternis van de zonde, trots en ego, uit je hart.
Ga niet naar de tempel om je hoofd te buigen in gebed,
Leer eerst nederig te buigen voor je medemensen.
En verontschuldig je bij degenen die je onrecht hebt aangedaan.
Ga niet naar de tempel om te buigen op gebogen knieën,
Buig eerst neer voor iemand die wordt vertrapt.
Maak de jongeren sterker,
Verpletter hen niet.
Ga niet naar de tempel om vergiffenis te vragen voor je zonden,
Vergeef eerst vanuit je hart degenen die je pijn hebben gedaan!


OPBOUW VAN EEN OEFENSCHEMA

Wat vooraf ging

Avec de la patience on arrive à tout
Dit is een grote les die ik uit mijn Assimil heb geleerd, toen ik van de gemeenteschool waar Frans werd verwaarloosd naar het atheneum ging. Met de moed der wanhoop en monnikengeduld probeerde ik met dat boek dat mijn vader me had gekocht mijn achterstand in te halen. En ja hoor, tijdens de eerste examens was ik de eerste van de klas. Goeroedev zei: “Never despair. Nil desperandum.” Dit betekent: wanhoop nooit. Een reis van duizend kilometer begint met de eerste stap. “Take it easy. Don’t be lazy”, leerde Swami Satchidananda me. En hij predikte het niet in dovemansoren.

Halve Sprinkhaanhouding-Ardha Shalabhaasana
De kin ligt op de mat, de benen zijn samen met de knieën gestrekt. Leg de gebalde vuisten onder het bekken en maak de afstand tussen de kin en de vuisten zo groot mogelijk.

Sprinkhaanhouding-Shalabhaasana


FEEDBACK


YOGA OF SYNTHESIS
Swami Sivananda

YOGA VAN DE SAMENVATTING
Swami Sivananda


VAN MENS TOT GODMENS

Het inspirerende levensverhaal van Swami Sivananda
Ananthanarayanan

vervolg

wordt voortgezet