The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Mei 2010

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Mei 2010, Vol. 517
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

OM-ZINGEN

In reacties op de Yoga Retraite in het najaar van 2009 waarop de diploma's werden uitgereikt aan de afgestudeerden van Yoga Academie 2005 schreef een van de gediplomeerden dat ze haar vriend, familieleden en haar baas had meegebracht naar het laatste programma waarin de diploma-uitreiking plaatsvond. Ze schreef: "Ze waren nadien allemaal heel enthousiast. Vooral de kracht en de vibratie van de OM-klank lieten een sterke indruk achter. Vicky" Dat verbaasde me, maar het maakte me vooral blij, want het bewijst dat degenen die erbij zaten als toeschouwers en als buitenstaanders aanvoelden dat de deelnemers aan de retraite echt achter het OM-zingen stonden. Mensen voelen het aan of iets op een afstandelijke of op een authentieke manier en met overgave wordt gedaan.

Het hoe

Het waarom
OM-zingen is een uitstekende methode om een Yogales te beginnen. Het werkt ontspannend, want het doorbreekt stress op twee manieren: het wekt ten eerste evenwichtige trillingen op, die de stress verdrijven zoals geluid vogels uit een boom. OM-zingen schept dus harmonie in het organisme. Je wordt er door OM-zingen ten tweede toe aangezet jezelf te zien op de juiste manier.

De juiste manier

Wonderbaarlijk verfrist

Alles is altijd voor iets goed

Twee maten, twee gewichten

Met grote stelligheid

Vernietiging of ontbloting?

DE DRIE LICHAMEN
EN DE VIJF SCHEDEN

Het averechtse effect
In december 2009 kregen de bestuursleden van de Yogafederatie, waartoe ook ik behoor, de volgende mail over een artikel in het Nederlandse tijdschrift voor Yoga:

"HET CAUSALE LICHAAM: SPIRITUALITEIT, GELUKZALIGHEID, HET ZELF (ANANDAMAYA KOSHA)

Een kosha is een schede. Een schede is iets waar men iets anders insteekt: een dolk, een zwaard enz. Het is ook de naam van een lichaamsdeel. Een schede is niet het ding dat men er insteekt.

Drie lichamen

Vijf scheden

Terloops

Luister naar wat Shankara, de grootste Indiase denker, schrijft in zijn Kroonjuweel van het Onderscheidingsvermogen als hij het onderwerp van de drie lichamen en de vijf scheden behandelt:

Leven gevend

Het motief

Cultuur gebonden

Het doel

Een andere vaak moeilijke relatie
Je hebt niet alleen een relatie met de buitenwereld, maar ook met je lichaam en je binnenwereld. En ook die is niet altijd gemakkelijk en vormt vaak een bron van moeilijkheden. Je neemt je bijvoorbeeld voor altijd de waarheid te zeggen en voor je het weet sta je over iets te liegen of het gedrukt staat. Je neemt je voor sober te eten, maar een uur later plunder je de koelkast. Je neemt je voor wat vroeger op te staan om Yoga te beoefenen, maar je negeert de wekker en blijft in bed liggen. Je zegt: "Ik zal morgen naar de Yogales gaan", maar die morgen komt nooit. Je zegt: "Ik zal naar de les gaan als het langer klaar is", maar als het langer klaar is, zeg je: "Ik zal naar de les gaan als het vroeger donker is, want nu moet ik dringend in de tuin werken." En zo is het altijd iets. Met andere woorden, je bent geen baas in eigen huis.

Dit probleem wordt door Patanjali behandeld in de tweede trede van zijn achtvoudig Yogapad, die hij de naam niyama meegaf.

De goenas

De niyamas
Zoals er vijf yamas zijn, zo zijn er ook vijf niyamas, namelijk: saucha (properheid), santosha (tevredenheid), tapas (versterving), svaadhyaaya (studie) en Ieshvarapranidhaana (Godbewustzijn; letterlijk: overgave aan Iehsvara). De beoefening van de niyamas zal het probleem dat je hebt met het lichaam en de geest helpen oplossen.

Aasana

Praanaayaama

Pratyaahaara

De kriyaas die we in onze lessen onderrichten zijn eigenlijk oefeningen in pratyaahaara.

Dhyaana

Samaadhi

Twee soorten samaadhi

EEN ONS PRAKTIJK IS BETER DAN TONNEN THEORIE

VERSTERKING VAN HET MIDDENRIF

Het middenrif of diafragma

Twee Yogahoudingen die het middenrif tot de orde roepen
De twee Yogahoudingen die het middenrif activeren zijn Makaraasana of Krokodilhouding en Naukaasana of Boothouding.

Makaraasana

Variatie

Naukaasana

Even ontspannen

Het roteren van het bewustzijn

Vind je een plek die verkrampt is of die wat pijnlijk aanvoelt, plaats er dan je bewustzijn in en voel hoe ze ontspant.

Bewust zijn van de adem

Plaats in het oefenschema

BASISKENNIS ANATOMIE VOOR DE YOGABEOEFENAAR (14)

Edwin van Oostwaard

Rekken en strekken

Enkele begrippen

Contractie
Een spier veroorzaakt beweging door contractie of samentrekking van de spiervezels.

Reciproke inhibitie

Myotatische reflex

Peesreflex

Methoden van rekken

Dynamisch rekken.

Passief statisch

Hold-relax

Actief-statisch

Knipmesmethode

Overwegingen ten aanzien van het rekken en strekken

Krampbestrijding

Schudden

Antagonistenmethode

Rekken

Conclusie
Concluderend kunnen we zeggen dat het intensief en pijnlijk rekken van spieren niet effectief en zelfs contraproductief is. Rek spieren zacht gedurende 2 tot 3 minuten. Reguleer daarbij de adem, omdat dit een ontspannend effect heeft op het lichaam en daarmee ook op de gerekte spieren. Voordat spieren volledig op rek worden gebracht moeten ze eerst worden opgewarmd door middel van opwarmende oefeningen om kramp te voorkomen.

Volgende: de anatomie van het ademhalen.

DE YOGA SOETRA VAN PATANJALI

Vervolg (13)

III.