The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Mei 2011

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Mei 2011, Vol. 527
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

BEMOEI JE MET JE EIGEN ZAKEN
Dit is een gouden regel, die je veel moeilijkheden en kopzorgen zal besparen. Maar ik weet het, raad geven is het gemakkelijkste wat er is, hem opvolgen is het moeilijkste.

Ik ben opgegroeid in Wieze. Mijn grootvader aan moeders zijde was er nachtwaker in een van de twee brouwerijen. Hij was ook suisse in de kerk. In die glorietijd van de kerk waren er in ieder dorp een pastoor, één of meerdere onderpastoors, in de meeste gevallen hadden ze allen een eigen woning, die werd betaald door de gemeente, en een huishoudster, een koster, die meestal een winkel had waar hij kaarsen, bidprentjes en dergelijke verkocht, en een suisse. De suisse of kerkbewaarder droeg een zwarte frak tot onder zijn knie'n, een brede band over zijn rechterschouder en over zijn borst waarop in gouden letters "eerbied in Gods huis" stond. Hij droeg een Napoleonhoed en had een manshoge lans in zijn hand, die hij alleen tegen de muur zette om tijdens de consecratie op militaire wijze stokstijf te salueren.

's Avonds stak hij zijn revolver op zak en vertrok naar de brouwerij. Hij heeft zijn revolver nooit anders moeten gebruiken dan voor de lol. De enigen die hij zag waren de gendarmen. Die reden in die tijd nog per fiets rond. Ze gingen zoals de nonnen altijd met zijn tweeŽn op stap. Ze kwamen elke nacht een praatje maken en zich warmen aan grootvaders kolenkacheltje. Ze kregen ook een borrel.

Grootvader had overdag tijd. Zo werd hij suisse. Het was een bijverdienste als een andere. En hij had er ook het postuur voor: groot, pezig, kaarsrecht en breed in de schouders. Hij was aanwezig in alle missen, verspers en lof. Hij leidde huwelijken en begrafenissen in goede banen. En hij deed dat laatste met meer verve en goede smaak dan de hedendaagse begrafenisondernemers. Hij hield ook geiten en varkens en bewerkte verscheidene hectaren land. 's Zondags mocht er niet worden gewerkt, maar dan ging hij


MODERNE TIJDEN

Verward

De hoofdzaak

De grote verdwijntruc

Luister naar wat Goeroedev zei

Vier dingen om over te mediteren

Het lijden is, zoals gezegd, eigen aan deze wereld. Niemand ontsnapt eraan. Het is een grote dwaasheid te vergeten dat dit de wereld is en dat we hier maar pelgrims zijn. Dit is de eerste meditatie.

De dood is een zekerheid. We weten alleen niet wanneer ze komt. Soms komt ze als een dief in de nacht. Soms komt ze als een verademing na onnoemelijk veel lijden. Soms is iemand dood voor hij er erg in heeft. De Yoga Soetra zegt in boek II:

16. Heyam doehkham anaagatam.

Het lijden dat nog moet komen kan worden vermeden.

17. Drashtri drishyayoh samyogo heya hetoeh.

De oorzaak van wat kan worden vermeden is de vereenzelviging van de Ziener met het geziene.

Als je je vereenzelvigt met je lichaam en je geest en met allerlei relaties overkomt je wat je lichaam, je geest en die relaties overkomt. Doorbreek dus de vereenzelviging. Dit wordt bereikt in de Zelfverwerkelijking of de staat van verlichting. Het belang van deze soetras (aforismen) van Patanjali kan niet worden overschat. Dit is de tweede meditatie.

Drie dingen om te doen

Het overwinnen van ondeugden is het eerste. De onzuiverheid van de geest is een hindernis. Om je geest en je hart te zuiveren schreven ze Karma Yoga voor. Karma Yoga is de Yoga van de Bhagavad Gietaa. Dit is Krishna's onderricht aan zijn discipel Arjoena. Arjoena is een krijger. In het begin van de Gietaa laat hij zijn boog vallen en zegt hij: "Ik zal niet vechten." Hij is een besluiteloos wrak. In het laatste vers van het achttiende of laatste hoofdstuk wordt hij Dhanoerdhara, Houder van de boog, genoemd. Hij weet wat hem te doen staat en hij doet het ook, maar zonder doenerschap.

In boek IV van de

Yoga Soetra zegt Patanjali:

7. Karmaashoeklaakrishnam yoginas trividham itare-shaam.

Het karma van de Yogi is wit noch zwart, dat van anderen is drieërlei.

Onwetendheid troef

Het pizza-effect

De doelgroep

Over oorzaken

Een nauwe band
Yogis weten ook dat er een even nauwe band is tussen het lichaam, de geest en de adem als tussen de zee en de wind. Als de zee woest is, staat er een stormwind. Als de zee kalm is, is het windstil of waait er een bries. Je kunt je niet voorstellen dat er een orkaan woedt en dat er een kalme bries waait. Zo brengt ook iedere gemoedsstemming, iedere staat van het denken, elke gedachte en elk gevoel, elke ziekte en elk ongemak een welbepaalde ademhaling met zich mee. Maar je kunt dit proces ook omkeren. Als je de ademhaling rustig maakt, wordt de geest rustig.

De Yogahoudingen brengen de bloedsomloop op gang. Ze zorgen ervoor dat de aders zich vlot kunnen ontdoen van hun aderlijk bloed. Ze stimuleren de peristaltiek, de knijpende beweging van het spijsverteringkanaal. Ze houden het hart en de longen in goede conditie. Ze zetten het middenrif aan het werk. Ze zetten de endocriene klieren of hormoonklieren onder druk en regelen er de werking van.

Maar dit alles is een symptomatische aanpak. En dat is vaak nodig om het leven een beetje leefbaar te maken of te houden. En ik kan het iedereen warm aanbevelen.

De echte stress
De echte stress komt evenwel van een fundamentele vergissing. Die vergissing wordt in de Bijbel de erfzonde genoemd. Dit is een geschikt woord, omdat we ermee worden geboren. Wij hebben ze als het ware ge'rfd. De oude wijzen noemden het Zelfvervreemding.

Wat de Yogaschrift zegt

Narayana


DE BOODSCHAP VAN DE OEPANISHADS

Swami Sivananda

Bhoema alleen is werkelijk

Ik ben onbevreesd


TOESPRAKEN IN DE VROEGE MORGEN DOOR
SWAMI CHIDANANDA IN DE SAMADHI HALL VAN
SWAMI SIVANANDA'S AASHRAM AAN DE GANGES

VAN HET UNIVERSELE TOT HET UNIVERSELE


GOEROEDEV SIVANANDA
DE ZIEL VAN AANANDA KOETIR

Swami Krishnananda

Sivananda de grote organisator

Sivananda de Sthitapragnyaa


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA

wordt voortgezet


Valse Nederigheid
Swami Sivananda

uit: WISDOM IN HUMOUR