The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Mei 2012

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Mei 2012, Vol. 537
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Over Yoga

Bis: hetzelfde liedje immer weer
Iets wat Goeroedev Swami Sivananda in toepassing bracht en vaak genoeg schreef, zong en zei, was: “D.I.N.!” Hij bedoelde: “Do It Now! Doe Het Nu!” En niet: “Doe het nooit.” Toch hebben velen dát ervan gemaakt.

Ik hoor overal telkens weer hetzelfde verhaal. In december 2011 gingen Geert, onze secretaris, en ik in Leest naar de begrafenis van de moeder van Hilda Verbeeck, een van onze medewerksters en Yogalerares in Kapelle op den Bos. En het toeval wil dat het in december voorviel en dat ik in het decembernummer over hetzelfde probleem had geschreven. Ik weet het dat ik nog al eens in herhaling val. Dat zal mijn kinderzieltje zijn dat nog af en toe de kop opsteekt, want dat is het wat kleine kinderen willen: altijd hetzelfde herhalen tot je er onnozel van wordt. Bovendien is het hele leven herhaling. Eten, drinken, slapen, seks het is altijd hetzelfde. Het verschil is dat we dat nooit moe worden.

Een groot geheim

Deugden vallen niet uit de lucht

Japa is herhaling van de naam van de Ultieme Werkelijkheid of God. Deze vorm van Yoga wordt Japa Yoga genoemd. Mijn dag begint daar al vele jaren mee: mijn eerste bezigheid is een uur Mantra Japa, herhaling van een Mantra of mystieke meditatieformule.

Kiertan is het bezingen van de kierti of de faam van de Ultieme Werkelijkheid of God of van je eigen ware wezen. Wat de voorzanger zingt, wordt door de groep herhaald op dezelfde toonhoogte en tegen dezelfde snelheid. Dan kan de extase zich manifesteren. Dit werkt heel bevrijdend en opent en zuivert het hart. Swami Sivananda was er een groot voorstander van. Men noemde hem de Kiertansamraat, de keizer van kiertan. Wij leerden het in het begin van de zestiger jaren met een lp van ene Swami Vishnoedevanda. We leerden het terdege van Swami Satchidananda in mei 1966. Soms was hij tot één uur ’s nachts met ons bezig. En we leerden het meest van al van Swami Chidananda.

In zijn Song of Abhyasa, het Lied van de Oefening, zegt Goeroedev Swami Sivananda: “Zoals yoghurt, paapad (krokante pikant gekruide pannenkoeken), aachaar (Indiase pickles), chutney (Indiase smaakmaker) de tong ertoe aanzetten meer kitchari (basisvoedsel: rijst gekookt met stukjes peulvrucht) te eten, zo ontwikkelen japa, kiertan, satsang en svaadhyaaya bhakti op een miraculeuze wijze.” Ik weet uit ervaring dat dit de waarheid is, wat de geleerde kwibussen van Skep, die me een paar keer probeerden van het tegendeel te overtuigen, ook mogen beweren. Ik zeg altijd: “De honden blaffen en de karavaan gaat voorbij.”

De geest verzinnebeeld

Tussen de oren

Een wijze zat met zijn ogen dicht. Hij zei: “God is in mij, waarom zou ik mijn ogen openen.” Op een ander ogenblik waren zijn ogen open. Hij zei: “God is overal, waarom zou ik mijn ogen sluiten?”

Shankara
In mei wordt de geboorte van de grote wijze en filosoof Shankara (Shankara Jayanti) gevierd. Ik vertaalde daarover dan ook twee artikels, het ene van Swami Sivananda, het andere van Swami Chidananda.

Shankara is de stichter van de orde van swamis waartoe ook Swami Sivananda behoorde. Laat ik het eerste vers van Shankara’s Vivekachoedaamni vertalen en opdragen aan Sadgoeroedev Swami Sivananda:

Sarva vedaanta siddhaantagocharam tamagocharam
Govindam paramaanandam sadgoeroem pranatosmyaham.

Ik onderwerp me aan mijn Sadgoeroe Govinda (naam van zijn Goeroe en ook een van de Sanskrit namen van God, die herder betekent), belichaming van de hoogste zaligheid, die buiten het bereik van de geest en de spraak ligt en die het doel is van de Vedaantische waarheden.

Uit de hymnen van Shankara vertaalde ik er een die hij schreef om zijn discipelen aan te moedigen en een die gewijd is aan de legendarische wijze, Dakshinaamoerti (oe: lange oe).

Narayana


SHANKARA JAYANTI
Swami Sivananda


SHANKARA JAYANTI
Swami Chidananda


TWAALF VERZEN ALS MIDDEL
TEGEN DE ILLUSIE
Shankara

Verzaak, O dwaas, je mateloze dorst
naar het vergaren van goud en edelstenen;
wees tevreden met wat komt
door daden gesteld in vorige levens.
Geef je geest aan rechtvaardigheid
en kies onthechting als je wet.

Onthoud, rijkdom brengt maar smart;
waarlijk, er is geen vreugde in.
Een rijk man vreest zelfs zijn zoon;
dat is overal zijn deel.

Wie is je vrouw. En wie is je kind?
Vreemd waarlijk is deze sterfelijke wereld!
Wie ben jij? En wie is van jou?
Waar is de streek vanwaar je komt?
Broeder, overweeg dit alles.

Schep niet op over jeugd of vrienden of welstand;
sneller dan ogen kunnen knipperen, worden ze
je alle door de tijd ontstolen.
Verwerp de illusie van de wereld
en voeg je bij de tijdloze Waarheid.

Verzaak de vloek van lust en toorn;
verzaak begoocheling, verzaak hebzucht;
Onthoud wie je echt bent.
Dwaas zijn zij die blind zijn voor het Zelf;
ze lijden de kwellingen van de hel.

Maak van een tempel of een boom je thuis;
kleed je in het vel van een hert
en gebruik de naakte aarde als je bed.
Vermijd giften en zingenot.
Zou iemand falen in tevredenheid,
als hij is gezegend met een verzaking als deze?

Wees niet gehecht aan vriend of vijand,
aan zoon of familielid, aan vrede of oorlog;
als je streeft naar Vishnoe’s rijk,
zie dan alle dingen met gelijke blik.

Vishnoe alleen is het die verblijft
in jou, in mij, in alles.
Leeg van betekenis zijn je toorn
en het ongeduld die je vertoont.
Zie jezelf in alles,
reken af met verscheidenheid.

Beheers jezelf, beheers de adem,
onderscheid het tijdelijke van het Ware,
herhaal de heilige naam van God
en stil de rusteloze geest vanbinnen.
Leg je toe op deze universele regel met hart en ziel.

Onzeker is het leven van de mens
als regendruppels op een lotusblad;
de gehele mensheid valt ten prooi
aan smart en hebzucht en ziekte;
onthoud dit zonder mankeren.

Waarom bedroeven alle dingen je geest?
Heeft de rede je dan helemaal verlaten?
Heb je geen gids die je overeind houdt,
die je onderricht over leven en dood?

Koester de lotusvoeten van je goeroe
en zonder dralen bevrijd jezelf
uit de slavernij van de wereld;
beteugel je zinnen en je geest
en zie de Heer in je hart.

Dit dozijn verzen heb ik neergepend
om mijn leerlingen aan te sporen op hun pad;
tenzij een mens naar het Ware streeft
overtreffen zijn kwellingen de kwellingen van de hel.


HYMNE AAN DAKSHINAAMOERTI
Shankara


SHALABHAASANA SPRINKHAANHOUDING

De uitvoering

Het effect

Variaties

Belangrijk: take it easy, don’t be lazy


    Yoga Magazine - Licht van Sivananda
    vraag een proefnummer aan

    Yoga c/o Kiekens
    Volksverheffingstraat 95, B-9300 Aalst - BelgiŽ
    Tel. 053/77.74.90