The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Mei 2015

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Mei 2015, Vol. 567
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

HET HUIS DAT WE BEWONEN

Drie lichamen
In een van de Sanskrit verzen van de grote wijze-filosoof Shankara komt de volgende zin voor: “Svadesho bhoevana trayam.” Dit betekent: de drie werelden zijn mijn tehuis.

Alles in de hindoe filosofie heeft drie facetten, namelijk een grofstoffelijk, een fijnstoffelijk en een causaal of oorzakelijk facet. Neem een erwt. Dat wat je kunt koken en opeten, is haar grofstoffelijk aspect. Dat waardoor ze kan ontkiemen als je ze zaait, is haar subtiel aspect of haar energielichaam. Dat waardoor ze weet dat ze een erwtenstruik en geen bonenstruik moet worden, is haar oorzakelijk aspect of haar causaal lichaam.

Ook ons organisme heeft die drie aspecten. Ook wij hebben een energielichaam. De positieve pool ervan ligt op de top van de schedel. De negatieve pool bevindt aan het ondereind van de wervelkolom. Tussen beide polen functioneren enkele tussenstations Chakras genoemd. Het energielichaam is het onderwerp van volgend artikel.

Chakras
Chakras zijn de energiecentra waarvan er vijf op de wervelkolom liggen. De zesde ligt in de schedel. Chakra betekent wiel, omdat die centra kunnen worden ervaren als wervelingen van energie. Men vindt die Chakras niet terug in een lijk, omdat ze behoren tot dat gedeelte van de persoonlijkheid dat het lichaam verlaat bij het overlijden.

Er zijn zes Chakras: Moelaadhaara, Svaadhishthaana, Manipoera, Anaahata, Vishoeddha en Aagnyaa.

Sahasraara op de top van de schedel is geen Chakra: hij is de oorsprong en de totaliteit. Sahasraara betekent: duizend. Deze naam geeft uitdrukking aan de grote pracht van dit centrum. Alle klanken en energieën van de Chak-ras bestaan in de Sahasraara in hun causale of oorzakelijke staat. De potentiële en kinetische energieën zijn er verenigd.

Deze energieën zijn aspecten van Bewustzijn of van de Koendalinie Shakti. Shakti betekent: kracht, energie. Koendalinie betekent: opgerold, sluimerend, potentieel. Ze wordt symbolisch voorgesteld als een slang in drie kronkels met haar staart in haar muil.

Dat er zes Chakras zijn, wordt duidelijk door het verhaal van Soebrahmanya, de broer van Ganesha.

Ter verduidelijking

Het verhaal van Soebrahmanya

Scheppingskringlopen of kalpas

Schepping

Wat is ether?

De vijf elementen en de tien zintuigen

De Naadies

De Chakras

De Chakras liggen op de Soeshoemnaa Naadie. Deze Naadie is heel subtiel en zijn activiteiten zijn als draadloze verbindingen. De Naadies die elkaar kruisen in de Soe-shoemnaa zijn aangesloten op zijn draadloze doorstroming. Ze zijn dan ook heel subtiel. Ze kunnen alleen worden gezien door de subtiele geest van de Yogi.

De Chakras, symbolisch voorgesteld als Padmas of lotussen
De Chakras worden beschreven in de Oepanishads en in de Tantras, zoals bijvoorbeeld in de Shatchakraniroepana, Beschrijving van de zes energiecentra, waaruit ik een aantal verzen vertaalde.

BESCHRIJVING VAN DE
ZES ENERGIECENTRA

Inleidend vers:
Atha tantraanoesaarena Shat Chakradi kramodvatah
Oechyate paramaananda-nirvaaha-prathamaankoerah

Nu spreek ik over de eerste scheut (van de Yogaplant) van de volledige verwerkelijking van het Brahman (het Absolute), die volgens de Tantras moet worden bewerkstelligd met behulp van de zes Chakras en andere dingen in hun juiste volgorde.

Hier eindigt mijn vertaling van verzen uit Shatchakraniroepana, Beschrijving van de zes energiecentra.

YOGA EN JE HART

Tijdens de Yogadag in december 2014 vierden we het eeuwfeest van Swami Satchidananda. Op het programma stond een korte film over Swamiji. Swamiji had onder zijn discipelen een hartspecialist, ene dokter Ornish, die de Yogabeginselen in zijn praktijk toepaste. Hij publiceerde zijn testresultaten onder de titel Stress, Diet and your Heart (a lifetime program for healing your heart without drugs or surgery, Signet Mass Marker Paper - February 7, 1984 by Dean Ornish).

Later schreef hij ook Reversing Heart Disease. Je vindt dit boek op het Internet op de volgende link:
http://www.baytalinsaan.com/ebooks/Reversing heart disease.pdf
(Op het moment van de yogadag kon je het boek vinden op deze link, maar deze is nu verwijderd). In de film legde een man een getuigenis af dat me aangreep. Onze webbeheerder Frans Moens vertaalde ze.

Narayana

“Dit gaat terug tot het jaar 1993, ik werkte bij de federale overheid in Washington DC. Ik werkte aan een rapport dat die avond klaar moest zijn. Het volgende wat ik me herinner is dat ik op mijn rug lag op de grond achter mijn bureau, met een verschrikkelijke pijn in mijn borst. De cardioloog vertelde me op mijn tweeënveertigste verjaardag dat ik een hartaanval had gehad.

Tijdens mijn revalidatie bracht een vriend me een boek met als titel Reversing Heart Disease, door dokter Dean Ornish. Dokter Ornish schreef in zijn voorwoord dat hij een oplossing voor deze ziekte had. Het eerste gedeelte van de oplossing had te maken met voeding. Het ging over een vrij radicaal, volledig vegetarisch en vetarm dieet. Het volgende hoofdstuk was nogal bevreemdend door de rare figuren die erin stonden.

Twee weken na mijn ontslag uit het ziekenhuis ging ik op consultatie bij de cardioloog. Ik vroeg hem of hij het boek van dokter Dean Ornish kende. Hij antwoordde me: ”Dokter Ornish staat alleen met zijn theorie.”

Ik hield het dan ook bij de aanbevelingen van de cardioloog. Ik paste mijn dieet een beetje aan, at niet teveel rood vlees, maar stapte over op kip en vis. Na zes weken rust mocht ik mijn normale bezigheden hervatten. Dat wil zeggen 60 tot 70 uur per week werken bij de federale overheid.

Ik nam elke gelegenheid te baat om hogerop te klimmen. Dat ging de volgende jaren met succes door. Toen kreeg ik mijn tweede hartaanval drie dagen voor mijn vijftigste. Ik kwam op zekere dag kwaad en gefrustreerd thuis, zocht troost in de alcohol en kreeg mijn derde hartaanval in juni 2002. In november 2003 kreeg ik mijn vierde aanval. In februari 2005 kreeg ik de diagnose van de vijfde hartaanval.

Op dat moment stopte mijn cardioloog met suggesties. Het leek duidelijk waar de ziekte me heenleidde. Toen bedacht ik dat er ergens een oplossing moest zijn, iets wat mijn leven kon redden. Ik herinnerde me het boek van dokter Ornish. Ik nam het uit mijn bibliotheek, blies het stof eraf en begon te lezen. De rare figuren ken ik nu als Yoga. Ik las over ‘het openen van het hart’, wat ik nu ook ken als Yoga. Wat eens zo vreemd leek, kreeg nu plots zin. Vanaf dat ogenblik werd dat boek een deel van mij.

Ik volgde een volledig vegetarisch dieet. Ik deed de oefeningen zoals dokter Ornish ze voorschreef twee keer per dag. Langzaamaan, week na week, maand na maand voelde ik mijn energie vermeerderen en veranderde mijn kijk op het leven. Ik begon ook langer te oefenen. Ik kon de dingen die ik vroeger deed nu beter doen.

Een jaar voordien was mijn ejectiefractie 29 wat ongeveer de helft is van een normaal hart. De ejectiefractie was nu gestegen tot bijna 50, wat eigenlijk normaal kan worden genoemd voor mijn leeftijd.

De Mesh level die de hartcapaciteit weergeeft, is voor een mens zonder een geschiedenis van hartfalen 10. Voor mij was dit nu 13, een echt mirakel.

(Mesh level is niet vertaalbaar; het is een zuiver medische term. Ejectiefractie: dit is het bloedvolume dat bij de contractie van het linker ventrikel of de linkerkamer naar de aorta wordt gepompt. De ejectiefractie wordt uitgedrukt in een percentage: zit er in het linker ventrikel bijvoorbeeld 500 ml bloed in diastole of vullingsfase en pompt de kamer er 400 weg, dit is de contractiefase of systolische fase, dan heb je een ejectiefractie van 80%. Hoe hoger de ejectiefractie, hoe beter de contractiliteit van het hart. Na een infarct kan de ejectiefractie dalen als gevolg van een deel myocard of hartspierweefsel dat afgestorven is en dat mogelijk niet meer mee samentrekt. Noot redactie.)

Na deze schokkende ontdekking kwam een volgende emotie opzetten: wat moet ik verder met mijn leven? Een ook dat werd me duidelijk. Ik werk nu in een medisch centrum en onderwijs er Yoga, niet enkel aan gewone Yogaleerlingen, maar we stellen ook programma’s samen voor kankerpatiënten. Het is een manifestatie van ‘liefde voor de Goeroe’ en van zijn hand op mijn schouder in alle aspecten van mijn revalidatie en in mijn nieuw leven.”


BIJSCHOLING

Op zaterdag 27 december 2014 nodigden we voor de Bijscholing Lode De Vos en zijn assistenten Tom en Rosanne uit voor een klankmeditatie met de menselijke stem en drie tampoeras (Indiaas snaarinstrument). De sneeuw en het barre weer gooiden roet in het eten, maar toch was er nog een talrijke opkomst.

Narayana


KARAJ

Lode De Vos

Karaj is een onderdeel van het Noord-Indiase klassieke muziekgenre dhroepad. De karaj techniek bestaat uit het zingen van een zuivere a klank (akaara: letter a) gedurende 1 à 2 uur. Je kunt het vergelijken met het schenken van thee: het gaat onopgemerkt voorbij of het kan een veredelde kunst zijn.

Ontspanning

Tampoera

Klanken als meditatie


WAAROM BRAHMANEN
NIET DRINKEN

Uit: het Mahaabhaarata


De Cobrahouding is een wonderbare Yogahouding voor dagelijks gebruik. Ze werkt bloedzuiverend, omdat ze de systemen in het organisme activeert die belast zijn met het zuiveren van het bloed: je begint ervan te zweten, de ademhaling wordt gestimuleerd, gas wordt uitgedreven, de wervelkolom wordt goed doorbloed, de schildklier krijgt oefening enz. Als je iemand de Cobrahouding ziet uitvoeren met een ontbloot bovenlichaam zul je merken dat de rug in de streek van de wervelkolom rood wordt.


FEEDBACK

In diepe dankbaarheid schrijf ik dit met heel mijn hart. Bedankt voor wat je gisteren (21 februari) weer hebt neergezet, een hele dag was je paraat, ik heb je meerdere malen gezien en je hebt je lessen gegeven en je hebt de hele Shivaraatri gedragen, met het enorme draagvlak dat je hebt. Het is fantastisch dat je dit doet. Je vrouw lag ziek in bed, toch was je er ook voor ons, dat is mooi! Je bent een voorbeeld voor velen, je weet ze te inspireren, te raken en te motiveren.

Het valt me op dat ik vanmorgen na mijn meditatie ben beginnen zingen en het hele huis gevuld heb met klank en het klonk mooier en zuiverder dan andere keren; er is iets gezuiverd vanbinnen. Je hebt in een serene sfeer iedereen laten zingen zonder enige drempel of vrees, dat is mooi! Ik had nooit gedacht dat ik dat zou kunnen en toch heb ik het gedaan! Het ging vanzelf en ik kreeg er een zeer warm gevoel bij vanbinnen.

Een hele dag in de Aashram zijn van tien uur in de ochtend tot middernacht lijkt lang, maar de tijd is gevlogen en eigenlijk waren tijd en ruimte een beetje verdwenen. Zeer dankbaar ben ik voor al die mogelijkheden die we kunnen ervaren tijdens onze opleiding Yoga Academie. Eerlijk gezegd wist ik niet echt waar ik aan begon toen ik eraan begon. Ik ben alleen de sfeer komen proeven tijdens de oriëntatie en toen heb ik toch iets kunnen proeven, voelen of beleven dat zei: “Doe dit maar, het zal je deugd doen!” Nu na bijna vier jaar moet ik dat stemmetje in mijn hoofd van toen gelijk geven, want ik heb nog nooit in heel mijn leven zo snel vorderingen gemaakt binnen een traject van eender welke opleiding die ik ooit volgde. En het is dan nog praktisch gratis ook, dat is helemaal zo vrijgevig, ik zal het Licht van Sivananda dan ook echt meedragen, verder en verder verspreiden. De boekjes die je maakt zijn zo inspirerend, ik ga het aan mensen die ik ken geven en erbij zeggen dat dit helemaal belangeloos, zonder enige winst, zelfs met verlies, gemaakt en gedrukt wordt zodat er hopelijk in de toekomst overal mensen lid worden en het ook lezen. Een abonnement op de gazet is veel duurder en er staat de grootste onzin in en toch geven mensen daar hun geld wel aan! Hoe is dit mogelijk? Er is dus nog veel werk hier op aarde.

Het was niet mijn bedoeling een boek te schrijven, maar mijn hart bleef er maar woorden uitgooien en mijn vingers typten het hier voor je neer. Dus wat is, dat is. Licht, Liefde, Warmte Wijsheid en Kracht dat is wat ik voel. En dankbaar kijk ik terug op de ervaring van gisteren die hier nu nog haar uitwerking heeft.

M.