The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Mei 2016

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Mei 2016, Vol. 577
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

OVER HEBZUCHT
EN HET TEGENGIF

Het mooiste geschenk
“Jouw lege handen zijn het mooiste geschenk, het mooiste geschenk voor de Heer, want wat je aan een ander geeft, geef je aan Hem. Hij is zo blij dat je gekomen bent.”

Dit is een kinderliedje uit Nederland waarmee Janaki uit Arnhem haar lezing illustreerde tijdens de Yoga Retraite in het najaar van 2015. Ik stuurde haar een e-mail met het verzoek me de details van het verhaal te vertellen. Ze antwoordde: “Eerlijk gezegd weet ik de details van het verhaal ook niet meer precies. Ik was vijf toen ik het toneelstuk zag. Het liedje, de bal en het meisje herinner ik mij nog, de rest niet meer precies.” Ze schreef dat het ging over een jongen die gehoord had dat er een kindje geboren was -dat zal, vermoed ik, wel het kindje Jezus geweest zijn- en dat hij een heel blij gevoel kreeg van dat nieuws. Hij wilde het kindje bezoeken, maar bedacht dat hij er niet met lege handen aan kon komen. Hij koos dan ook drie geschenken uit: zijn mooie gekleurde bal, een warm dekentje en iets lekkers. Hij was nog maar een klein stukje op weg, toen hij een meisje tegenkwam, dat boos en teleurgesteld keek, omdat haar vriendinnetje verhuisd was, zodat ze niemand meer had om mee te spelen. Hij gaf haar de bal en maakte het meisje blij. Toen de jongen door het park wandelde en langs de vijver kwam, zag hij daar een kletsnatte knaap, die in de vijver was gevallen. De jongen legde zijn deken om de schouders van de natte pechvogel. Toen de jongen even zat uit te rusten, kwam er een oude man naast hem zitten, die er dun en bleek uitzag, omdat hij die dag nog niets had gegeten. Het lekkers veranderde van eigenaar. Nu had de jongen niets meer dat hij aan het kindje kon geven. Maar wat hij zag maakte hem duidelijk dat zijn lege handen het mooiste geschenk waren.

De levende God

De grootste ondeugd
De grootste van alle menselijke ondeugden is hebzucht. Mahatma Gandhi zei: “Er is genoeg op de wereld om te voorzien in ieders behoefte, maar niet in ieders hebzucht.” Maar de zak van de duivel is nooit vol. Het is nooit genoeg.

Gevaar!
Een rondzwervende asceet in India deed een plasje in het struikgewas naast de weg. Plots vluchtte hij weg, roepend: “Gevaar!” Twee mannen gingen kijken wat de asceet op de vlucht kon hebben doen slaan. Ze vonden een zak vol geld.

Het gerommel van de drie dentale Da’s
Prajaapati, de Vader van alle schepselen; schiep drie soorten wezens: goden, mensen en demonen (devaa manoe-sh-yaa asoeraah). Op het einde van de opleiding wilde hij hun kennis en inzicht testen. Ze zeiden: “Vader, onderricht ons.” Eerst riep Hij de goden bij zich en zei: “Da. Hebben jullie me begrepen?” “Ja, Vader.” “Wat heb ik gezegd?” “U zei: ‘Dama.’” Dama betekent: beheers jezelf. Prajaapati was tevreden, want ze kenden hun zwakheid en het tegengif. Hun zwakheid is genotzucht. Goden zijn genotzoekers. Ze hebben veel positief Karma verworven, maar in plaats van het te gebruiken voor hun spirituele ontwikkeling, souperen ze het op in allerlei genot. Ze moeten zich dus leren beheersen. Dama, zelfbeheersing, is het tegengif.

Daarna riep Prajaapati de mensen bij zich. Hij zei: “Da. Hebben jullie me begrepen?” “Ja, Vader.” “Wat heb ik gezegd?” “U zei: ‘Daana.’” Daana betekent: ”Leer geven.” Prajaapati was tevreden, want ze kenden hun zwakheid en het tegengif. Hun zwakheid is hebzucht. Ze moeten dus leren geven. Daana, geven, is het tegengif.

Daarna riep Prajaapati de demonen bij zich. Hij zei: “Da. Hebben jullie me begrepen?” “Ja, Vader.” “Wat heb ik gezegd?” “U zei: ‘Dayaa.’” Dayaa betekent: ”Leer mededogen.” Prajaapati was tevreden, want ze kenden hun zwakheid en het tegengif. Hun zwakheid is wreedheid. Ze moeten dus mededogen leren. Dayaa, mededogen, is het tegengif.

De mens (manoeshya) is een denker. Dat is de betekenis van zijn naam, die is afgeleid van de Sanskrit werkwoordswortel man, denken. Man betekent niet: van het mannelijk geslacht, want ook een vrouw is een man of denker. Een vrouw is een weeman, een man die weeën krijgt of kinderen baart. Hij gaat dus nadenken en komt tot het besluit dat alle drie de Da’s voor hem bedoeld zijn. Ook in hem is het element van de goden, ook hij is een genotzoeker. In hem is natuurlijk ook het menselijke aspect, het vergaren, het hamsteren, het grijpen en graaien. En hij bezit ook het demonische aspect. Wie kan zonder blikken of blozen beweren dat hij zich nooit heeft verlustigd in andermans tegenspoed en dat hij nog nooit leedvermaak heeft gekoesterd?

Opdat hij het niet zou vergeten, heeft Prajaapati, de Vader van alle schepselen, zijn boodschap vastgelegd in “de stem van de wolk” Daarom hoor je als het dondert: “Da Da Da!” Elke keer dat het onweerachtig wordt, denk ik aan dit verhaal. En als het echt dondert, werpt het me in meditatie.

Dit verhaal komt voor in hoofdstuk V, sectie II van de Brihadaaranyakopanishad.

BHAGAVAAN
Voor dag en dauw een uur Mantra Japa en meditatie, daarna een reeks Yogahoudingen, ontspanning en ademoefeningen en wat studie, ik zou het voor geen geld ter wereld willen missen. De dag kan dan niet meer stuk, wat er ook gebeurt.

Eén van de namen van God, dat wil zeggen Dat wat buiten het bereik van de geest en de spraak ligt, maar wat zijn-baar is en wat men ter wille van de meditatie bekleedt met naam en vorm is Bhagavaan, de bezitter van alle bhagas of heerlijkheden.

BUIKSPIEREN
Energie
De buik is het domein van de energie. Volgens de Yogafilosofie is de zetel van de centrale lichaamskracht of Koendalinie Shakti, de Moelaadhaara Chakra aan het ondereind van de wervelkolom. Koendalinie betekent: sluimerend, potentieel. Shakti is energie. Moelaadhaara betekent: wortelsteun (moela: wortel; aadhaara: steun).

De buikspieren

Het middenrif

Balanshouding, voorbereiding

Balanshouding

Moderne ruggen, bron van leed

Laten we beginnen met enkele Yogahoudingen

Balanshouding - Tolaangoelaasana

EEN KIERTAN
Akhanda Raam Raam Anaadi Raam Raam
Advaita Raam Raam OM OM OM

Chidghana Raam Raam Chinmaya Raam Raam
Chidroepa Raam Raam OM OM OM

Asanga Raam Raam Akarta Raam Raam
Abhokta Raam Raam OM OM OM

Vibhoe Raam Raam Vishoeddha Raam Raam
Vyaapaka Raam Raam OM OM OM

Dit is een Advaitische kiertan. Advaita betekent: niet twee. Het is de filosofie die alle dualiteit ontkent: alles is één.

Akhanda
Akhanda: a is een negatie; khanda: onderbreking; Akhan-da: zonder onderbreking. Akhandakiertan betekent: ononderbroken kiertan.

Toen de Engelsen nog in India waren, volgde Swami Sivananda voor zijn speciale programma’s de Engelse kalender, zodat zijn discipelen tijdens hun vakantie gehoor konden geven aan de uitnodigingen van hun Goeroe. Brahmanen in zijn Aashram wezen hem erop dat die dagen niet de meest geschikte waren wegens de ongunstige stand van de sterren. Goeroedev liet zich niet uit zijn lood slaan. Hij zei: “Om de negatieve stand van de sterren te neutraliseren zullen we Akhandakiertan van de Mahaa Mantra doen:
Hare Raama Hare Raama Raama Raama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

Toen Swami Sivananda zich vestigde in Svargaashram in 1924, nadat hij in Rishikesh door een Swami uit Benares, ene Swami Vishvananda, was ingewijd in het pad van verzaking, was de plaats waar nu de Aashram is een dicht woud; en de enige weg liep naast de rivier. Swami Chidananda vertelde me dat Goeroedev tijdens zijn dagen van intense saadhanaa (spirituele beoefening) zoveel als mogelijk was de afzondering opzocht, maar dat zijn indrukwekkende persoonlijkheid vele zoekers aantrok. Hij placht dan ook vaak het diepe woud op de steile berghelling van de uitloper van de Himalayas in te trekken. Hij zat dan bijna de hele dag onder een bilvaboom (slijmappelboom, maar daarmee weet je nu natuurlijk niet veel meer). Om de verlichting te bereiken moet de zoeker de drie goenas (sattva, rajas en tamas, de drie eigenschappen, evenwicht, rusteloosheid en inertie) overstijgen. De bladeren van de bilvaboom staan in reeksen van drie. Vele zoekers offeren dan ook bilvabladeren in hun eredienst. De poejaa (eredienst) van Shiva wordt gedaan met bilvabladeren. Goeroedev deed dit op een bepaalde plaats waarvan hij intuïtief veel hield. Men gelooft dat hij tijdens zijn lange uren van meditatie en samaadhi op deze plaats de verlichting bereikte.

Anaadi
An: zonder; aadi: begin.

Advaita
A: niet; dvaita: dualisch. Dvaita is afgeleid van dvi, twee.

Chidghana, Chinmaya en Chidroepa
Chit: Bewustzijn; ghana: geheel; maya: gemaakt van; roepa: in wezen.

Akarta, Asanga, Abhokta
Akarta: niet-doener, asanga: ongehecht; abhokta: niet-genieter.

Vibhoe, Vishoeddha,Vyaapaka
Vibhoe: alomtegenwoordig, aldoordringend; Vishoeddha: zuiver; Vyaapaka: aldoordringend.

Daarmee heb ik alle Namen van de kiertan verklaard. Doe er je voordeel mee. Maar laat je ego thuis. Mensen zingen de heilige Namen, maar laten het ego meespelen: wie zingt eerst, wie zingt best, wie zingt langst enz.

Swami Satchidananda zei me ooit toen ik aan het klagen was: “Je mediteert over God, maar zodra Hij je eens knijpt, begin je te jammeren.” Het raakte me diep. Ik schaamde me ook en ik heb het nooit vergeten.


DE BHAAGAVATA POERAANA

vervolg (4)

HOOFDSTUK VIJF

Het gesprek tussen Vyaasa en Naarada

HOOFDSTUK ZES

Gesprek tussen Vyaasa en Naarada


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA