The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Mei 2018

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Mei 2018, Vol. 597
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

SATYAMEVA JAYATE

Het motto van India
Satyameva jayate is een Sanskrit Mantra uit de Moendakopanishad (3.1.6), die behoort tot de Atharva Veda.

Dit is de Mantra; de eerste woorden ervan werden het motto van India:

Satyameva jayate naanritam
satyena panthaa vitato devaayanah
yenaakramantyrishayo hyaaptakaamaa
yatra tat satyasya paramam nidhaanam

De Waarheid alleen overwint, niet valsheid.
In de Waarheid ligt het goddelijke pad uitgespreid
waarlangs de wijzen wier begeerten volledig werden vervuld de hoogste schat van de Waarheid bereiken.

Naamverklaring

Men is nooit te oud om te leren

Ook professoren weten niet alles
Op zekere dag vroeg een leerling waarom het Satyameva jayate is en niet Satyameva jayati. De prof zei: “Het is ook jayati.” Ik sprak hem tegen, want ik had het vaak genoeg gezien in de Indiase Ambassade in Brussel waar ik moest zijn om mijn visum aan te vragen. Dat kon in die tijd nog niet online.

De gastprofessor, professor Methar, die ons Hindi moest leren spreken, werd erbij geroepen. Professor Methar was een moslim uit Kerala. Hij bevestigde dat het moet zijn Satyameva jayate. Maar waarom dat zo is, wisten ze geen van beiden.

Als het onderwerp van de zin actief iets doet dan moet het werkwoord in zijn actieve vorm staan: jayati. Daar waren ze het over eens. Dat is de grammaticale regel. Waarom wordt die regel dan in dit geval niet toegepast?

Ik borg het op in mijn geheugen en toen Swami Chidananda korte tijd nadien op bezoek kwam, vroeg ik het aan hem. Hij zei dat dit de essentie is van de hele hindoefilosofie: de Waarheid hoeft niets te doen om te overwinnen. Overwinnen is haar aard. Een tiran kan jarenlang de wereld teisteren, maar op zekere dag komt onafwendbaar zijn val. En daarom is het dat het werkwoord in de passieve vorm staat.

VERHALEN

Hun belang

De banaan

Wie of wat is God?
Als je over God spreekt, houdt Hij op God te zijn. God is dat wat nooit verandert en wat buiten het bereik van de geest en de spraak ligt. Je kunt Hem met andere woorden nooit begrijpen en nooit vatten in woorden. Shankara omschreef God als Avaangmanasaa gocharam. Dit betekent: niet te meten (agocharam) met de spraak (vaang) en de geest (manasaa). Kabier: Al maakte ik van de hele aarde mijn blad papier, van alle woudbomen mijn pen, van de zeven wereldzeeën mijn inktpot, Gods glorie beschrijven kon ik niet.

De constante in onze geschiedenis

Een goede meditatie voor ieder uur van de dag gedurende een minuut


LEER ADEMEN (8)

BHASTRIKAPRAANAAYAAMA

De naam

De techniek


GOEROEPOERNIMAA

De betekenis
India is een land dat van feesten houdt en dat kán feesten. Eén ervan is Goeroepoernimaa, een voorspoedig feest dat wordt gevierd met volle maan in de maand aashaadha van de hindoekalender. Dit valt bij ons in juli-augustus. Na de verschroeiende hitte van de zomer kijken mensen uit naar de langverwachte regens. Rondtrekkende asceten houden gedurende de moesson ergens halt voor de studie en de prediking van de Brahma Soetraas of Aforismen over het Absolute, ter herinnering aan de grote wijze Shrie Vyaasa Bhagavaan, die dit werk schreef. Hij wordt ook Vedavyaasa en Shrie Krishnadvaipayana genoemd, omdat hij de Vedas te boek stelde, omdat hij werd geboren op een eiland (Dvipa) en wegens zijn donkere huidskleur (Krishna). Zoekers vereren op die dag hun Goeroe of spirituele leraar.

Verander je kijk op de dingen

Ieder feest is een boodschap

Speciale Satsang
Goeroepoernimaa valt in 2018 op vrijdag 27 juli. We vieren dat in onze zaterdagsatsang op 28 juli.


De Shriemad Bhaagavatam

DE 24 GOEROES VAN DE AVADHOETA

uit de Bhaagavatam

Hoofdstuk VII

Het is Krishna die het verhaal vertelt. Shrie Bhagavaan betekent: de Heer, die de bezitter is van alle heerlijkheden.

wordt vervolgd


DE BHAGAVAD GIETAA EN YOGA
Swami Chidananda

Vertaling: Sharada


AUTOBIOGRAFIE VAN SWAMI SIVANANDA

Vervolg

Het geheim van energie en dynamisch werk

Verander de gezichtshoek en wees altijd gelukkig en opgewekt. Zie slechts goed overal. Dans van vreugde. Verzadig de geest met goddelijke gedachten. Je zult terstond een enorme, innerlijke spirituele kracht en spirituele sterkte van binnenuit voelen. De vrede die je nu geniet, kan niet worden beschreven met woorden. Adopteer elke methode die de geest naar binnen richt, die de geest geconcentreerd en rustig maakt. Houd de zinnen onder controle. Heb een zorgvuldig waakzaam en intens geloof. Ontwikkel wilskracht. Anders zullen Vikshepa en Alasya (rusteloosheid en luiheid) je overmeesteren.

Genezen door gebed

2. Saadhanaa tot het einde van het leven

3. Waarom zoveel foto’s?

4. Zelfvertrouwen

5. Een doel achter alles

6. Eenvoudig leven en edelmoedigheid

7. Geen slaaf van mode en stijl
Ik ken niets van mode en stijl. Deze zijn een vloek. Ze zijn het product van Maayaa (illusie), begoocheling, de manier van egoïsten en onwetenden. Ik draag altijd mijn Dhoti (lendendoek) tot boven mijn knieën. Door de manier van kleden, lopen, spreken en gedrag ken ik gemakkelijk het ego van verschillende personen en schrijf ik methodes voor om het te vernietigen. Soms draag ik een tulband en gebruik ik een lange wandelstok. Ik gebruikte die als Yoga Danda (Yogastok) om het stromen van de adem te veranderen van het ene neusgat naar het andere en aldus de Svara Saadhanaa (Svara: klank) te behouden. In mijn vroege jaren gebruikte ik nooit schoenen of een paraplu.

wordt vervolgd


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA

vervolg