The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Mei 2019

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Mei 2019, Vol. 607
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

INDIA

India wordt in de media altijd heel negatief voorgesteld. Men vergeet maar al te vaak en te gemakkelijk dat India lange tijd een bezet land was, een wingewest van het Britse rijk. De Britten namen zonder vragen en duwden India in de bitterste armoede. Ze lieten hun kolonie in 1948 achter in een chaotische toestand. Ze vergaten dat ze zonder India de oorlog tegen de Duitsers nooit hadden kunnen winnen. Ze zadelden alvorens af te druipen India op met de schurkenstaat Pakistan.

India wordt nu gelukkig geregeerd door een Yogi, Narendranath Modi, die al jarenlang het slachtoffer is van georkestreerde laster. Maar hij heeft rustig doorgezet zonder haat en vrees. Hij is een hindoe, maar hij is naar eigen zeggen, ook de eerste minister van elke Indiër. Hij spreekt zijn landgenoten geregeld toe via de radio. Dit programma heet Mann ki Baat, de Stem van het Hart, dat ik geregeld volg. En hoe meer ik over hem te weten kom, hoe groter mijn bewondering en waardering worden.


NAULI

Nauli is afgeleid van nala, de rechte buikspier. Nau betekent boot in het Sanskrit. Nauli doet de buik bewegen als een boot op deining van de zee.

Oeddiyaana bandha

Nauli

Nauli kriyaa
Isoleer beide rechte buikspieren. Stel je in gedachten voor dat je hoelahoep doet. In mijn jeugd was dat een rage. Je moest een grote ronde ring doen draaien rond je lendenen. Stel je in gedachten die beweging voor en breng ze dan over op de rechte buikspieren. Eerst naar links, dan naar rechts. Als het lukt, ziet het eruit of er een molen in de buik ronddraait.


WAAROM CHRISTELIJKE MISSIONARISSEN
MODI EN DE RSS ZOZEER HATEN

Madhu Purnima Kishwar

Hoe christelijke missionarissen probeerden zielen te winnen in Gujarat en waarom ze Narendra Modi zozeer haatten toen hij regeringsleider was.

Als iemand die studeerde in een kloosterschool en wier moeder eveneens studeerde in een school geleid door Ierse nonnen in Peshawar, kon het niet anders dan dat ik een positieve kijk had op de christelijke gemeenschap. De meeste leden van de middenklasse van onze generatie groeiden op in het geloof dat de christelijke missies oprecht bezig waren met het verspreiden van opvoeding en gezondheidszorg. Toch nam ik als schoolmeisje al aanstoot aan de subtiele indoctrinatie waaraan we werden blootgesteld door de Moraalwetenschap te veranderen in een Bijbelstudieklas. Ons handboek van Moraalwetenschap bevatte alleen verhalen uit de Bijbel. Er werd geen enkele melding gemaakt van de hindoe tradities, laat staan de studie van de Bhagavad Gietaa, de Vedas en het Raamaayana.

Ilaiahs artikel “Het Hindoeïsme Verworpen” is wellicht geïnspireerd door mijn artikel “Waarom Ik Mezelf Geen Feministe Noem” waarin ik verklaar waarom aanhangers van alle “ismen”, met inbegrip van de Indiase feministen, de middelen en methodes na-apen van christelijke missionarissen om zielen te winnen en degenen die hun ideologie niet adopteren behandelen als sub menselijke soorten, die moeten worden gered van onwetendheid en de verdoemenis. Dat bezegelde mijn lot met christelijke organisaties en buitenlandse universiteiten.

Modi’s Demonisch Beeld
Persoonlijk werd ik me bewust van de ernst van het gevaar dat werd gevormd door christelijke missionarissen tijdens mijn studie van Narendra Modi’s ambtstermijn als regeringsleider. Zoals ik uitlegde in mijn boek Modi, Moslims en Media (MMM) ondernam ik slechts die studie, omdat ik voor mezelf wilde nagaan of er enige waarheid schuilde in de aan de regeringsleider Modi toegeschreven wandaden en het demonische beeld dat van hem werd opgehangen door de Congres-Linkse coalities en de horden van selecte buitenlandse, niet-bestuurlijke organisaties, en of de impact van zijn model van administratie klopte. Aangezien hij werd beschuldigd van een op genocide gebaseerde geestelijke houding ten opzichte van religieuze minderheden, maakte ik van de moslim en christelijke gemeenschappen de focus van mijn studie. Een goed gedeelte van het materiaal dat ik vergaarde over de moslim gemeenschap werd al gepubliceerd in MMM, maar ik kon in het boek geen ruimte voorbehouden aan de interacties die ik had met de christelijke gemeenschap.

De Waarheid Achter De Slachtofferrolvertelling
Vader Francis Macwan, een van de oudere geestelijken van een missionarisschool aan de Ahwa Straat waar Shabari Dham gelegen is, had me verteld dat hun school en hun missie alle mogelijke hulp hadden ontvangen van de Modiregering. Toen ik hem vroeg concrete voorbeelden van “hulp” te geven, beschreef hij hoe de districtsadministratie de instructie had gekregen zoveel mogelijk scholen te voorzien van gratis tekstboeken, aantekenboekjes voor kinderen, schrijfbenodigdheden, schooltassen en uniformen, zoals gevraagd door de missionarisscholen, zelfs aan privéscholen ook al is de regering niet verplicht door de kerk bestuurde instituten te bevoorraden, omdat deze scholen in stamgebieden de uitdrukkelijke opdracht hebben bekeringen te maken voor het christendom.

Modi En Bekeringen
De BJP (Bharatiya Janata Partij) en de Rashtriya Swa-yamsevak Sangh (RSS) in het algemeen en Narendra Modi in het bijzonder worden gehaat en worden gezien als een bedreiging, niet omdat ze kerken willen slopen en christenen aanvallen en doden of scholen sluiten. Ze worden gehaat omdat de Sangh parivaar (familie van organisaties), in tegenstelling tot de Congrespartij en de communistische partij, niet bereid is christelijke missionarissen te helpen in het oogsten van zielen. Modi werd de bête noire van de christelijke gemeenschap ondanks het feit dat hij welwillend tegemoet komt aan de redelijke eisen van christelijke organisaties en een relatie van samenwerking met hen wil en geen confrontatie. In het allereerste jaar van zijn ambtsperiode vestigde hij een wet Gujarat Vrijheid van Religie Act, 2003. Volgens deze wet moet iedereen die zijn of haar religie wil wijzigen zich eerst aanmelden bij de burgerlijke autoriteit, namelijk de afgevaardigde verantwoordelijke van het district.


VAN MENS TOT GODMENS

Het inspirerende levensverhaal van Swami Sivananda

Ananthanarayanan

vervolg 2
IN DIENST VAN DE ZIEKE

wordt vervolgd


Wat niet graag wordt gelezen

Wist je dat toen Hitler Polen binnenviel en de Tweede Wereldoorlog begon 500 Poolse vrouwen en 200 kinderen op een schip werden gezet om hen uit de handen van de Duitsers te houden, dat het schip op zee moest blijven van het Poolse leger en dat tegen de kapitein werd gezegd dat hij hen naar één of ander land moest brengen waar ze asiel konden krijgen? De laatste boodschap van hun landgenoten was: “Als we leven of overleven zullen we elkaar weerzien.” Het schip dat was gevuld met 500 Poolse vluchtelingen en 200 kinderen werd geweigerd in vele Europese en Aziatische havens, zoals de Seychellen, Aden enz. Het bleef zeilen en kwam terecht in een haven in Iran. Ja, zover weg! Ook daar kregen ze geen toelating. Uiteindelijk belandde het dolende schip in India in de haven van Bombay. De Britse Gouverneur weigerde eveneens de vluchtelingen aan land te laten komen.

De Maharajah van Jamnagar, Jam Saheb Singh, hoorde dit en hij maakte zich echt zorgen. Hij gaf het de toelating om aan te meren in zijn koninkrijk in een haven nabij Jamnagar.

Hij gaf niet alleen onderdak aan 500 vrouwen, maar hij voorzag ook in gratis onderwijs aan hun kinderen in Balachiri in een Legerschool.

De vluchtelingen bleven in Jamnagar gedurende 9 jaar tot de Tweede Wereldoorlog eindigde. Er werd voor hen allen gezorgd door Jam Saheb, die hen geregeld bezocht en die door hen liefdevol Baapoe (vader) werd genoemd.

Later keerden ze terug naar hun land. Zelfs vandaag komen hun nakomelingen naar Jamnagar en herdenken hun voorouders.

In Polen zijn vele straten die leiden naar de hoofdstad Warschau genoemd naar Maharajah Jam Saheb. Er zijn vele plannen in Polen naar hem genoemd. Ieder jaar publiceren Poolse kranten artikels over Maharajah Jam Saheb Digvijai Singh!

Sedert de oudste tijd was de boodschap van India Vasoedhaiva Koetoembakam (de wereld is een familie). India’s verdraagzaamheid is welbekend in de wereld. India was en zal blijven wat de Indiase Cultuur is: rijk, moedig, verdraagzaam, mededogend en echt humanitair.

Dit was een illustere bladzijde uit de moderne, eigentijdse geschiedenis, weinig bekend door velen, zelfs in India. Is het niet moeilijk te geloven dat zoiets gebeurde en dat niemand het weet?