The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Mei 2020

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Mei 2020, Vol. 617
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

EEN ONS PRAKTIJK IS BETER DAN TONNEN THEORIE

Oogoefeningen
1. Traataka
is één van de zuiveringsoefeningen van Hatha Yoga.
Zit in een stevige zithouding. Staar op een rustige en volstrekt ontspannen manier naar een stip op de muur of naar een kaarsvlam, ter hoogte van de ogen, zonder te verpinken tot de ogen tranen.
Dit lucht op, zuivert en ontspant de ogen.

Ik kan er niet genoeg de nadruk op leggen

KARPERSPRONGEN

De middeleeuwen van vroeger en van nu
Dit schreef Louis Paul Boon. Hij had het over pater Prostituaan, die het leven van de heilige Bimbombarus beschreef. In zijn navertelling van het verhaal Van den vos Reynaerde maakte hij er nog wat dieren bij, bijvoorbeeld de Bokken, dat waren natuurlijk de katholieken. Hij verwierf bekendheid toen hij in 1942 met zijn debuut De Voorstad Groeit de Leo Krynprijs won. Zijn vrouw Jeanneke zei hem herhaaldelijk: “Doe mee aan die prijs.” Maar hij antwoordde dat zijn boek nog niet af was. Maar terwijl haar man de deur uit was om boodschappen te doen, stak ze het laatste blad in de schrijfmachine en typte: “Enzovoort enzovoort enzovoort.” Ze stuurde het manuscript op en Louis won de prijs.

Oorlog

Aalst, de oude hemel
Aalst bestond al in de tijd van de Romeinen als een gehucht. De naam is afgeleid van alnus, els of elzeboom. Langs de Dender stonden elzebomen zover je kon zien. Elzebomen zijn eigenlijk grote struiken waarop zaadtoppen groeien. Als die rijp waren, kwamen er talloze vogels op af. De elzen zijn zo goed als verdwenen en ook de vogels werden zeldzaam. De kievitten in de weiden, de mezelaars, de goudvinken, de sijsjes, de vinken, de koekoeken, de roofvogels enz. zijn er zo goed als verdwenen. De enige vogels die je er nog vaak hoort zijn botvinken.

Het wonder van de moderne tijd
We beschikken de dag van vandaag over een grote vrijheid. De oude juffrouwen van weleer, en dat waren er nogal wat, want een dramatisch aantal jongens werd uit het leven gerukt aan het front, schoten op voor zaad, want de sociale druk was enorm en onmenselijk. Nu kunnen ze gaan en staan waar ze willen.

De vraag is nu

Zoals de dichter zei: “Dies moet geschien, och helpt, Getrouwen Heere, dat wil zich gans in Uwen wille keere.” En mijn devies: “Loof de Heer. Eet je dagelijks brood en laat de wereld de wereld zijn.” En een goede tip: laat ze maar met je lachen; wie laatst lacht, best lacht.

Uit een lang vervlogen tijd


HET MAHAABHAARATA

De stamboom

vervolg

Dhritaraashtra trouwde met Gaandhaarie. Dit betekent: een meisje uit Gandhara. Door toedoen van Bhieshma werd ze uitgehuwelijkt aan Dhritaraashtra. Toen ze te weten kwam dat haar verloofde blind was, bedekte ze haar ogen met een blinddoek en legde ze de gelofte af die nooit meer te verwijderen.

Volgende maand schrijf ik over Paandoe, de broer van Dhritaraashtra en over de geboorte van de vijf Paandavas.


HET GLOBALISEREN VAN DE INDIASE GEDACHTE

Toespraak door Modi, de Eerste Minister van India, in het wetenschapscentrum van Kozhikode (Kerala, India)

Het is een kwestie van grote vreugde dat wetenschappelijke centra geïnteresseerd zijn in dit onderwerp. Het is geen toeval dat we spreken over het globaliseren van de Indiase gedachte. Wie kan de bijdrage van Swami Vivekananda in het globaliseren van de Indiase gedachte vergeten, vele jaren geleden op 11 september 1893? (Modi gaf zijn lezing op 16 januari, vier dagen na de viering van de geboortedag van Swami Vivekananda.) Swami Vivekananda gaf een glimp van India’s ethos tijdens zijn iconische toespraak in Chicago. Zoals we allen weten, werd er luid geapplaudisseerd toen hij begon met de magische woorden “Zusters en broeders van Amerika”. De magie was niet in de woorden, maar in het openbaren van India’s overtuiging en inzet voor universele broederlijkheid.


ALLE BEGIN IS MOEILIJK!

Jan De Smedt

Een ander woord voor maatschappij is SAMENLEVING, met andere woorden, samen in het leven staan, dus elkaar helpen en bijstaan, solidariteit, enz. Als ik zo eens rondom mij kijk, of ik zie het journaal op TV, dan denk ik toch: we zouden daar eens moeten mee beginnen…


VAN MENS TOT GODMENS

Het inspirerende levensverhaal van Swami Sivananda

Ananthanarayanan

vervolg

De Avondsatsang in de Aashram was onveranderlijk een kleurrijkere aangelegenheid dan de morgenvergadering in het kantoor. Gezang en drama, lezen uit de schriften, lezingen door geleerden, Bhajan en Kiertan; er was een grote verscheidenheid. Wat het programma ook was, al was het een groot muziekconcert of een assortiment van doodgewone zaken, het was de aanwezigheid van de Meester die aan iedereen vreugde schonk. Het was waarlijk hij die telde.

In de Avondsatsang zong Swamiji gewoonlijk een Kiertan Dhvani (melodie) of twee, naast één van zijn filosofische liederen met instructies, zoals:
Dien, bemin, geef, zuiver, mediteer, verwerkelijk.
Wees goed, doe goed, wees vriendelijk, wees mededogend.
Onderzoek: ‘Wie ben ik?’, ken jezelf en wees vrij.
Pas je aan, stem je af, accommodeer.
Verdraag belediging en kwade bejegening, hoogste Saa-dhanaa.

of

Munt uit in dienen,
Zet uit in liefde,
Ga vooruit in kennis,
Dit is synthetische Yoga.

Begin de dag met God,
Eindig de dag met God,
Vul de dag met God,
Leef de dag met God.

Soms zong Swamiji zijn Song of a Little, op andere momenten Song of Eighteen ‘ities.

In deze voorspoedige atmosfeer, vorderde het werk stil en vlot. Er was de Aashram Mandir, die was gewijd aan Shiva en waar men driemaal per dag ceremoniële eredienst offerde. Een beetje lager was de Bhajan Hall, waar de Mahaa Mantra
Hare Raama Hare Raama Raama Raama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
de klok rond werd herhaald. Bezoekers en bewoners namen het om beurt over en wekten een krachtige spirituele stroom op, die de zoekers op een onzichtbare manier hielp in hun spiritueel streven. Dan was er de Yoga Vedanta Forest Academy Press, die spirituele literatuur in het Engels en het Hindi afleverde in een nooit eindigende stroom.

wordt vervolgd