The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

November 2010

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
November 2010, Vol. 521
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

VASTHOUDENDHEID

Een eenvoudige gelofte
Swami Sivananda schreef een boek over de drieënzestig Nayanar heiligen. Dit waren toegewijden van Shiva in Zuid-India. Ze kwamen uit alle lagen van de maatschappij, van koningen tot en met de laagste kasten. Alle Na-yanars moesten een of andere gelofte afleggen. Een van hen wilde zich het leven niet moeilijk maken. Hij hield het dan ook bij een heel eenvoudige gelofte: “Ik zal niet eten voor ik een steen heb geofferd.” Alvorens aan tafel te gaan, ging hij buiten een steen oprapen. Met een OM Namah Shivaaya legde hij die op het altaar. Jaren gingen voorbij. Shiva in zijn hemel dacht: “Laat ik die toegewijde eens op de proef stellen.” Waar de goede man ook zocht nergens kon hij een steen vinden. Het ontbijt ging voorbij, het middagmaal ging voorbij. Het avondmaal ging voorbij. Een dag ging voorbij. Een week ging voorbij. Twee weken gingen voorbij. Hij werd heel zwak. Maar de gedachte om zijn gelofte te verbreken kwam zelfs niet bij hem op. In zijn wanhoop probeerde hij zijn hoofd er af te schroeven, want ook dat is een soort steen. Op dat ogenblik vond hij een steen en zag hij in een visioen Shiva, die hem zegende.

Mollie- en Bruceschap
Zoals in alles is vasthoudendheid ook in Yoga een noodzakelijke eigenschap. Swami Sivananda noemde ze met een zelfgemaakt woord stickability. “Je hebt de vasthoudendheid van een bloedzuiger (leechlike tenacity) nodig”, zei hij. Ik noem het Mollieschap. Mollie was een hondje dat we lang geleden hadden. Toen ik, thuisgekomen van mijn werk, aan tafel ging zitten om te eten sprong hij op mijn schoot. Ik duwde hem er af. Hij sprong weer op mijn schoot. Ik duwde hem er af. Uiteindelijk zat hij op mijn schoot. Ook op het Yogapad mag je nooit versagen.

D.I.N. - D.H.N.

N. staat voor nu en niet voor nooit

Mentale aberratie

SADGOEROEDEVS YOGA VAN DE SAMENVATTING

Wat de wijzen zeiden
Een wijze zat met de ogen dicht. Hij zei: “Waarom zou ik mijn ogen openen? God is in mij.” Een andere keer waren zijn ogen open. Hij zei: “Waarom zou ik mijn ogen sluiten? God is overal.”

Een andere wijze zong: “With the rising sun, with the rising sun all peace disappears. Therefore abide in the Lord of sleep. OM Namah Shivaaya. Met de opgaande zon, met de opgaande zon verdwijnt alle vrede. Verblijf daarom in de Heer van de slaap. OM Namah Shivaaya.”

Vrede
Als je bij het ontwaken je ogen opentrekt, verdwijnt alle vrede, omdat je je vereenzelvigt met je lichaam en je geest en met alles wat hen overkomt. Je laat door deze Zelfvervreemding de zaligheid achter in bed. Bovendien moeten het lichaam en de geest weer afrekenen met het ikje, wat erg belastend voor hen is, even belastend als een slechte chauffeur voor een auto. Verblijf daarom in de Heer van de slaap, zoals de wijze zong. Blijf in je Zelfbewustzijn en doorbreek de vereenzelviging met het lichaam en de geest of, zoals Maharshi Patanjali in zijn Yoga Soetra zegt, met dat wat Bewustzijn slechts weerspiegelt.

Ersatz
Om dit te bewerkstelligen gaf Swami Sivananda ons zijn pad van Integrale Yoga of Poerna Yoga, dat hij ook Yoga of Synthesis of Yoga van de Samenvatting noemde. Hij goot het ook in de vorm van een lied. Hij noemde het pad ook op een humoristische wijze Synthetic Yoga, Synthetische Yoga of Kunstmatige Yoga.

Niemand heeft alleen maar een hoofd, een hart of handen <

Serve, dien

Krishna gebruikt in de Bhagavad Gietaa hetzelfde woord: vrucht (Sanskrit: phalam; V 12, VI 1). Hij beschrijft in XVIII 11 wie een verzaker van de vruchten van zijn handeling (karmaphalatyaagie) is. Dit is het wat Swami Sivananda bedoelde met serve, dien.

Love,bemin

Give, geef

Purify, zuiver

Meditate,mediteer

Realise, verwerkelijk

Moraliteit

Onderzoek: Wie ben ik?

De uitweg

Narayana

EEN VERHAAL UIT DE BHAAGAVATA POERAANA

HET VERHAAL VAN AJAAMILA

HOOFDSTUK I

HOOFDSTUK II

HOOFDSTUK III