The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

November 2012

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
November 2012, Vol. 541
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

IN KINDERSCHOENEN

Alle begin is moeilijk
Een tijd geleden was er op tv een uitzending over Yoga voor kinderen. In een schooltje ergens in Limburg staat Yoga op het programma. Dat is natuurlijk prima. Maar ze zouden dan toch Yogaleraren moeten zoeken, die een degelijke vorming hebben genoten. De schooljuffrouw van dienst, die onder andere een ademoefening demonstreerde, heeft misschien wel wat boeken gelezen of enkele Yogalessen gevolgd, maar van de ademoefeningen kent ze zelfs het abc niet.

Het is natuurlijk niet uitzonderlijk in het hedendaagse onderwijs dat leraren vakken moeten onderwijzen waarvoor ze niet zijn opgeleid. In de ASLK had ik een Waalse collega. Ze was weglopen in haar school, omdat ze Nederlands moest onderwijzen, al kende ze zelf geen gebenedijd woord van onze taal. En wij ons maar verbazen over het feit dat Walen in het middelbaar onderwijs zes jaar Nederlands leerden en dan nog geen tien Nederlandse woorden op een deftige manier aan elkaar konden breien. Elke keer moest ze met zweet en tranen en het taalboek bij de hand een lesvoorbereiding maken. De leerlingen hadden natuurlijk spoedig door wat er aan de hand was. Ze hield het niet lang vol. Een lerares godsdienst in een katholieke school wist te vertellen aan haar leerlingen dat ze godsdienst tegen haar zin gaf, want dat ze er niet voor was opgeleid. “Jullie moeten niet te veel geloven van wat ik vertel,” zei ze, “want God bestaat niet.”

Schoenmaker blijf bij uw leest

De specialist
Er werd ook een dokter ten tonele gevoerd, ene dr. Luc S., stressdeskundige. Ik dacht:” Nu gaan we het krijgen.” Die gasten weten niet wat Yoga is, maar ze geven toch een mening ten beste. Hoe onwetenschappelijk kunnen onze wetenschappers zijn? Het is beschamend. Yoga is een ervaringsgerichte wetenschap, die je maar kunt kennen als je ze ook terdege hebt beoefend. Heb je dat niet, laat ze dan in haar waarde. Wil je spreken met autoriteit, neem dan de proef op de som, zoals ikzelf deed. Zoals Multatuli zei: “Ik kan je mijn versleten pelgrimspij tonen.”

Dr. S. wist te vertellen dat één op drie kinderen lijdt aan stress. En ditmaal twijfelde ik niet aan zijn gelijk. De prestatiedruk is groot en ze krijgen niet genoeg aandacht, legde hij uit. En nu kregen wij het inderdaad: “Ik geloof niet in Yoga voor kinderen met stress”, zei hij, “er moet iets worden gedaan aan de oorzaken van stress.”

Daar zeg je zoiets

Wie zal het veranderen?

Kinderen en volwassenen kunnen door Yoga leren in stresserende omstandigheden niet gestrest te zijn

Ik leerde van Swami Chidananda lang geleden een oud lied dat werd gezongen door een koningin. Haar naam was Madaalasaa. Haar echtgenoot was koning van Kaa-shie (Benares). Zij zong het voor haar kind al van toen het nog in haar schoot zat:

Shoeddhosi boeddhosi niranjanosi samsaara maayaa parivraajakosi.

Shoeddhosi: je bent zuiver; boeddhosi: je bent vol van kennis; niranjanosi: je bent smetteloos puur: samsaara maayaa parivraajakosi: in dit zintuiglijk heelal (sam-saara), het domein van de illusie (maayaa), ben je een pelgrim (parivraajaka).

De nieuwe kleren van de keizer

Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren en ook weemoedigheid die niemand kan verklaren en die des avonds komt wanneer men slapen gaat. Willem Elschot (uit: Het Huwelijk)

Yogahoudingen en kinderen

Bied moeilijkheden het hoofd kop op

Uit de praktijk
Tijdens een vrijdagavondmeditatie bracht een moeder haar zoon van veertien mee. De jongen zat de hele duur van de meditatie met de benen gekruist zonder te bewegen. Ik ben gewend altijd eens mijn licht op te steken voor wat feedback. Toen ik de moeder dus een tijdje nadien weerzag, vroeg ik haar wat haar zoon ervan had gevonden. De meditatie vond hij op het einde wat lang; ze duurde vijftig minuten; maar de diepe ontspanning erna vond hij geweldig en het verhaal dat ik vertelde tijdens mijn gebruikelijk praatje achteraf (De drie da’s uit de Brihadaaranyakopanishad) vond hij tof.

TOT DE OUDERS

Swami Satchidananda

Gezondheid en niet ziekte is ons geboorterecht. Kracht en niet zwakheid is onze erfenis, vrede, maar niet rusteloosheid, kennis, maar niet onwetendheid, zaligheid, maar niet zorgelijkheid.

EEN VRAAG

In de Bijscholing van de Yoga Academie op 30 juni 2012 had u het over twee verzen van de Bhagavad Gietaa, die elkaar schijnbaar tegenspreken. Ik heb u dat vroeger nog horen zeggen. Als u het herhaalt, moet het wel belangrijk zijn. Ik wilde die verzen dan ook dieper gaan bestuderen, maar ik vind ze niet terug. Kunt u me helpen?

ANTWOORD

Wat de titels verraden
Het gaat om de verzen 4 en 5 van hoofdstuk IX. Het woord Yoga komt voor in de titel van alle achttien hoofdstukken van de Gietaa. De titels worden, zoals gebruikelijk in het Sanskrit, op het einde van de hoofdstukken gegeven, samen met enkele belangrijke kenmerken van de Schrift waarover het gaat. De tekst op het einde van ieder hoofdstuk van de Gietaa luidt als volgt:

Iti Shriemad Bhagavad Gietaasoepanishadsoe Brahmavidyaayaam Yogashaatre Shriekrishnaarjoenasamvaade

Aldus (iti) in de Oepanishad van de glorierijke (Shriemad) Bhagavad Gietaa, de Wetenschap van het Absolute (Brahmavidyaa), de Schrift van Yoga (Yogashaastre), de dialoog (samvaade) tussen Shrie Krishna en Arjoena.

Daarna volgt de titel van het hoofdstuk.

In dit geval gaat het om hoofdstuk IX:
Raajavidyaa raajagoehyayogo naama navamo’dhyaayah
De negende dialoog, getiteld “De Yoga van de koninklijke wetenschap en het koninklijk geheim”
.

KEVALAASANA
HOUDING VAN DE ALLEENHEID

Pavanamoektaasana of de Houding van de bevrijde wind, die ik in het juninummer beschreef, wordt meestal beoefend in rugligging, maar ze kan ook zittend worden gedaan als aanloop naar een andere houding.

Plaats in het oefenschema
Na de houdingen die je vanuit rugligging kunt doen, ga je zitten. Op dat ogenblik kun je Kevalaasana doen samen met de andere houdingen die vanuit zithouding worden gedaan, zoals de Houding van Matsyendra, Matsyendraasana, een schroefhouding.

Duur
Je hoeft de houding niet te herhalen, maar drijf mettertijd de tijd wat op.

Feedback 

Beste, Ik ben gepassioneerd door een boekje uit 1985 gevonden in een oud winkeltje Wegwijs in Yoga door Sivanarayana. Ik kan het niet genoeg lezen en herlezen! En zo ben ik bij jullie terecht gekomen. Kunt u mij een proefnummer opsturen van jullie tijdschrift? Sabine


SIVANANDA’S KRACHTWOORDEN

Swami Chidananda

Al van in de vroegste tijden was het geschreven woord een grote kracht, die het leven van de mensen beïnvloedde, die beschavingen vorm gaf en de lotsbestemming van rassen en naties bepaalde. De wortels van de beschaving en de cultuur van ieder volk worden gevonden in hun grote schriften, die de vroegste bekende literatuur uitmaken. Onze idealen komen uit die bron. We kunnen dus met recht en reden beweren dat het geschreven woord een gift was van het verleden aan het nageslacht.

Vlammen die het pad doen oplichten

De hervormende kracht van de Sivananda literatuur

Naar een nieuwe tijd van praktische goedheid


IN NAGEDACHTENIS VAN SWAMI SIVANANDA

Swami Krishnananda

Toespraak gehouden in 1992 op 8 september, Swami Sivananda’s geboortedag


Boot-legging

Je kunt de inwoner niet bedriegen
Uit: Wisdom in Humour


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA