The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

November 2014

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
November 2014, Vol. 561
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

HEILIG

Wat is er in een naam?” schreef Shakespeare
In het westen is heilig wat door de paus heilig werd verklaard. In India is heilig wie als heilig wordt vereerd. De woorden heiligen en wijzen, saints and sages, worden er door elkaar gebruikt en hebben dus blijkbaar dezelfde betekenis. In zijn lied Song of Eighteen Ities zegt Swami Sivananda: “Brahman is the only real entity. Mr. So and so is a false non-entity. Het Absolute is de enige werkelijkheid. Meneer Zus en zo is een valse onwerkelijkheid.” En dan voegt hij er iets heel belangrijks aan toe: “You cannot attain this in the university. Je kunt dit niet leren aan de universiteit.”

De hoofdzaak
Twee professoren, een jonge man en een jonge vrouw, van de Jain University van Bangalore, India (het Jain in de naam van de universiteit betekent dat de stichter behoorde tot de religie van de Jains), die waren uitgenodigd naar België door de Universiteit van Gent, kwamen in de maand mei op een zaterdag naar onze Satsang. Ik had hen de week voordien met plezier horen spreken in de universiteit over de Arische invasietheorie (Is the Arian Invasiontheory a Myth?) en het kastenstelsel (The social system of Varnashram, a boon or a bane?). Jan Schamps, een van onze leden, bracht hen mee naar de Satsang. De vrouwelijke professor sprak kort onze Satsang toe en het trof me dat ze moeiteloos onmiddellijk bij de essentie kwam. Ze zei: “In het westen doet men aan egobuilding. Ik ben blij hier onder mensen te zijn die aan Zelfverwerkelijkingbuilding doen.”

Over zoekers en vinders

Het geheim van het succes

Een Sankrit vers (Meditatie over de Gietaa, vers 8) zegt: “Moekam karoti vaachaalam pangoem langaayate girim yat kripaa tam aham vande paramaandanda maadhavam. Ik vereer de Werkelijkheid, zoet als honing, de hoogste zaligheid, door wiens genade de kreupelen bergen kunnen beklimmen en de stommen kunnen spreken.”

Het eeuwfeest
Swami Chidananda werd geboren in 1916. In 2016 zal dit dus honderd jaar geleden zijn. Ze beginnen in Rishikesh nu al met de organisatie van de viering van Swamiji’s eeuwfeest in 2016. In hun algemene vergadering in maart werd ene Swami Advaitananda aangesteld “to co-opt members for the Organising Committee”. Hij schrijft: “Considering your long association with the holy Ashram and the valuable service rendered by your noble self, I wish you to be the member of the Committee.” Laat ik dus al direct mijn steentje bijdragen.

Hoogdagen

Allerheiligen
Op 1 november vieren we Allerheiligen. Is er dus een betere maand dan de maand november om over Swamiji te schrijven? Ik denk het niet. Ik vertaalde dan ook een tekst waarin hij vertelt hoe hij terechtkwam op het Yogapad en hoe Goeroedev op zijn weg kwam. Hij vertelt erin over Papa Ramdas (spreek uit: Raamdaas: dienaar van Raama) en Ramakrishna (spreek uit: Raamakrishna). Dit waren en zijn nog altijd ook voor mij twee onuitputtelijke bronnen van inspiratie en heldere lichtbakens op mijn weg.
Narayana


SWAMI SIVANANDA OVER DE VIERING VAN DE VERJAARDAG EN OVER ZIJN DISCIPEL

TOESPRAAK DOOR
SWAMI SIVANANDA
tijdens de viering van Swami Chidananda’s negenendertigste verjaardag (24 september 1955)


SWAMI CHIDANANDA
DOET ZIJN VERHAAL

Het gebed is de sleutel van de morgen en de grendel van de avond.
Gandhi


CONCENTRATIE

Definitie
Concentratie is de zesde trede van het achtvoudige Yogapad van Maharshi Patañjali, die concentratie als volgt definieert in Boek III van zijn Yoga Soetra:

1. Deshabandhash chittasya dhaaranaa.
Concentratie is het houden van de geest op één plaats.

Deshabandhah: binden (bandha) op één plaats (desha); chittasya: van de geest; dhaaranaa: is concentratie.

In het volgende fragment van het Mahaabhaarata wordt op een interessante manier geïllustreerd wat concentratie is. Peter Brooks verwerkte deze passage in zijn zes uur durende film Mahaabhaarata uit 1989.

Uit hoofdstuk 134 en 135 van Boek I van het Mahaabhaarata

Commentaar
Drona en Droepada waren in hun schooltijd vrienden. Droepada was een prins, de zoon van een koning, die zijn vader opvolgde. Drona kende in zijn later leven veel tegenslag. Hij deed een beroep op zijn oude schoolvriend voor hulp, maar deze weigerde op een beledigende manier:

“Als ik vroeger uw vriend was, was het met een bijbedoeling. Er is geen vriendschap tussen rijken en armen, geleerden en ongeletterden, moedigen en lafaards. Als er dus al vriendschap was, was ze niet echt. Gij die traag van begrip zijt, weet dat hooggeplaatste koningen geen vriendschap sluiten met zulke mensen vooral niet als ze arm zijn. Een brahmaan die geleerd is in de Vedas maakt een brahmaan die niet geleerd is in de Vedas niet tot vriend. Een man die in een wagen zit kan een man die niet in een wagen zit niet tot vriend maken en een koning kan iemand die geen koning is niet tot vriend maken. Een vriendschap uit vervlogen tijden is helemaal geen vriendschap.”

Deze woorden ontstaken in Drona een storm van woede. Hij zwoer dat hij zich zou wreken voor de belediging. In Hastinaapoera werd hij de leraar van de Paandavas en de Kauravas. Zijn voorwaarde was dat ze hem na hun opleiding ter wille zouden zijn in zijn strijd tegen Droepada. Met de hulp van zijn leerlingen bracht hij Droepada ten val. Hij eigende zich de helft van diens rijk toe. (Aadi Parva, hoofdstuk 130).


KEVALAASANA
HOUDING VAN DE ALLEENHEID

De naam
Kevala betekent: alleen.

Uitgangshouding: Pavanamoektasana - Houding van de bevrijde wind

Kevalaasana - Houding van de alleenheid

Plaats in het oefenschema

Opbouw van het oefenschema