The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

November 2015

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
November 2015, Vol. 571
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Kort na de onafhankelijkheid deed Goeroedev Swami Sivananda, van 9 september tot 8 november 1950, een All India and Ceylon Tour met een groep discipelen. Hij bracht zoveel mensen op de been dat hij het internationale nieuws haalde. We zagen hem in die periode voor het eerst in de bioscoop in Aalst of zoals ze dat in India zeggen: we hadden in die tijd voor het eerst darshan van hem. Het is vooral door zijn toedoen dat Yoga en Vedanta de hele wereld veroverden. Het maakt me gelukkig dat we daarin een vooraanstaande rol konden spelen.

Goeroedev Swami Sivananda haalde de oude wijsheid uit haar bolster van geheimzinnigheid en beschreef ze op een voor iedereen bevattelijke en vooral beoefenbare manier. Hij schreef boeken, artikels, poëzie, toneelstukken en rijmloze, swingende; meeslepende liederen op het ritme van de grote, oeroude Mantras. Hij stal het hart van mensen overal ter wereld.


De
Vishvanaath Mandir (tempel van de Heer van het heelal) in Sivananda Aashram waar de All-India and Ceylon Tour begon en eindigde

Op 8 november 1950 schreef hij, toen hij terug in zijn Aashram was, de volgende bedanking in zijn typische stijl. Aanandakoetir was de naam van zijn woning (koetir) aan de Ganges. Aananda betekent: zaligheid.

Aanandakoetir, Rishikesh, Himaalayas
8 november 1950
Vereerd Onsterfelijk Zelf,
OM Namo Naaraayanaaya.
Ik verheug me van harte dat de Almachtige me de gelegenheid gaf Hem en Zijn Kinderen te dienen door de All-India Tour te ondernemen. Ik herinner me met immense verrukking de diepe devotie van het volk van India en Ceylon, de verering die ze hebben voor de Heilige Orde van Sannyaasa en hun gretigheid om de kennis van Yoga en Vedanta te verwerven.
Overal waar ik kwam werd ik overweldigd door de liefde van de mensen. Ik baadde me telkens weer in de oceaan van de devotie van de massa’s voor de Heer. Ik dronk telkens weer de Onsterfelijke Elixir van de naam van de Heer die door alle mensen werd gezongen met bhaava (gevoel) en vuur.
Ik ben de organisatoren van de Tour en de miljoenen mensen wier darshan ik tijdens de Tour had veel dank verschuldigd voor de gouden gelegenheid om de Viraat-Naaraayana (het Universele Bewustzijn dat in alles aanwezig is) te dienen. Het was een zeldzame gelegenheid om de Heer-in-de-mensheid te dienen, zoals Hij me dat in Zijn Oneindige Genade vergunde. Glorie zij de Heer! Glorie zij de bhaktas (toegewijden), die de levensadem zelf zijn van de natie en van de hele wereld!
Moge de Almachtige jullie allen zegenen!
Swami Sivananda

Over zijn discipel, Swami Paramananda, die de reis organiseerde, schreef hij:

De eerste drijfkracht

Heb allen lief, deel met allen


Zij namen zonder vragen

Wereld Oorlog I en Wereld Oorlog II of waar het toe leidt als de filosofie wordt gehuldigd
dat stelen van anderen de snelste manier is om rijk te worden

Goeroedev Swami Sivananda zegt in zijn Song of Admonition (Lied van de Vermaning): “Tell me frankly what have you learnt from two world wars, from Hiroshima and Nagasaki? Zeg me eerlijk wat heb je geleerd van twee wereldoorlogen, van Hiroshima en Nagasaki?” Bitter weinig eigenlijk, want weer zijn er overal brandhaarden. De wereld is zoals de staart van een hond, zei Goe-roedev. Je kunt hem in een buis steken en denken dat je hem onder controle hebt, maar trek de buis weg en het kwispelen herbegint weer. Onze wereld bootst de aard van de geest na. De moderne wereld is zoals de moderne geest, verward, rusteloos en ongelukkig.

Narayana


HOE INDIA HET WESTEN UIT HET SLOP HAALDE

Een van de weinig bekende feiten over Wereldoorlog II is dat India’s bijdrage aan manschappen en materiaal het Westen uit het slop heeft gehaald.

Meer dan 2,6 miljoen Indiase soldaten speelden een beslissende rol in het grootste conflict van de twintigste eeuw en hielpen Groot-Brittannië in de strijd te blijven. Indiase troepen werden naar oorlogsgebieden gestuurd over de hele wereld. Ze belaagden de Duitse tankdivisies in Afrika, bevochten de Japanners in Burma, namen deel aan de invasie van Italië en speelden een belangrijke rol in de strijd in het Midden-Oosten.

Even beslissend was de Indiase materiële hulp. Wapens, ammunitie, hout, staal en vooral voedsel werden in grote hoeveelheden verscheept -men zou kunnen zeggen ontvreemd- naar Europa.

De afhankelijkheid van Brittannië aan India was bijna volledig. Zelfs tijdens Wereld Oorlog I (1914-18) was India’s bijdrage enorm. De New York Times schreef in 1918: “De wereld moet aan India betalen wat India vraagt, want zonder de Indiase bijdragen zou het moeilijk geweest zijn de oorlog te winnen.” In Wereld Oorlog II was de omvang van India’s aandeel nog verscheidene keren groter.

Angst verlamde de Britten

Het leven was om te sterven

Oorlogsbevoorrading

Hoe de Britten India terugbetaalden


REACTIE OP EEN ARTIKEL
IN HUMO

Een lezer stuurde mij een mail waarin hij vertelt dat hij in de wachtkamer van de dokter in een oude Humo die er lag een artikel over Yoga las. Daarin wordt beweerd dat het een fabeltje is dat men van Yoga afslankt, dat Yoga de stofwisseling vertraagt en dat het ook geen cardiofitness is. Hij schreef ook dat het artikel het had over Bikram, die er een riante levensstijl op nahoudt en ervan beschuldigd wordt dat hij zijn handen niet thuis kan houden. Hij vroeg wat ik van dat alles vind.

Ik las dat artikel ook. Mijn ervaring spreekt dit alleszins tegen. Ik ben nu 80 en begon met Yoga in 1959 met een gedrukte cursus uitgegeven door De Vlam, Gent. Ik begon ermee, omdat ik geplaagd werd door een chronische darmontsteking, die het gevolg was van een levensbedreigende voedselvergiftiging. Yoga genas mijn darmkwaal in drie maanden tijd en ik verloor vele kilo’s zonder dat ik iets veranderde aan mijn eetgewoonten.. In onze jonge jaren gingen we naar Tirol. Terwijl mijn vrouw rond vier, vijf uur samenzat met vrienden deed ik een extra uur Yogaoefeningen. Met wat we aten moest ik zijn bijgekomen, maar neen, integendeel zelfs.

Daar is een logische verklaring voor. De plaatsen waar de zenuwen zijn ingeplant, vooral het ruggenmerg, worden door de Yogahoudingen goed doorbloed en worden daardoor extra gevoed aan hun wortels. Ze gaan dan ook veel beter functioneren. Ze sturen goede boodschappen aan de hypofyse, de dirigent van de hormoonklieren, die op haar beurt goede boodschappen stuurt aan de andere hormoonklieren.

Wat doen dokters als iemand een dieet volgt en toch niet vermagert? Hij laat de schildklier controleren. Het normaliseren van het lichaamsgewicht en het effect op de gezondheid van lichaam en geest door de beoefening van Yoga is grotendeels hormonaal te verklaren.

Yogis hebben het over het vuur van de spijsvertering (Vaishvaanara: Bhagavad Gietaa XV 14). Het spijsverteringsvuur gaat door Yoga veel harder branden en men kan alles verteren. Het is natuurlijk van belang dat men geen rommel in het vuur gooit.

Mijn hart klopt krachtig tegen 35, 40 per minuut. Het is goed elke dag het hart eens op een hoog toerental te brengen. Een uitgelezen middel is de Booghouding: buikligging, handen aan de enkels; men blijft een tijd in de houding goed ontspannen en schommelt dan van de kin naar de knieën. Men heeft een goed en stevig hart als het heel snel weer in zijn normale ritme valt.

Ik heb enkele leerlingen die door te sporten of door in de fitness te overdrijven hartritmestoornissen kregen. Hun hart fibrilleert en klopt boven de honderd. Ze moeten dan aan de bètablokkers en de bloedverdunners. Topsport spreekt de suikers aan, Yoga spreekt de vetten aan.

Mensen verliezen zichzelf in de rattenrace van het leven. Yoga werpt hen op henzelf terug en openbaart hen dat bewustzijn geen product is van de hersenen, maar dat alles een manifestatie van bewustzijn is.

In de Yogabeoefening in het Westen ontbreekt meestal het verlichtingselement. Mensen mediteren niet. Mijn leraar zei: “Omdat ze geen cultuur hebben.” “They are just fooling around,” zei een andere Swami. Bikram en consorten worden gedreven door de drie g’s: geld, gat en glorie. Ik denk dan: de honden blaffen, maar de karavaan gaat voorbij.

Maar… Yoga moet worden beoefend met grote regelmaat en daarmee bedoel ik dagelijks zonder overdrijving. Op mijn tachtigste heb ik nog mijn eigen tanden, zie en hoor ik nog goed en heb ik een uitstekend geheugen. Ik ben als voorzitter van een grote vzw nog elke dag actief; ook met de redactie en het uitgeven van dit maandblad. Ik heb geen boeken en geleerde studies nodig om te weten wat Yoga voor iemand kan doen. Wie ervaringsgericht bezig is, ontdekt het in zichzelf.

NarayanaDE ZITHOUDING

Gert Mampaey

Kies een zithouding waarin je met gemak kunt blijven zitten. Meestal is dat de Kleermakerszit (Soekhaasana; letterlijk: gemakkelijke houding). Dat kan ook de Diamanthouding (Vajraasana) zijn of misschien zelfs de Lotushouding (Padmaasana).

De zithouding is al een Yogahouding en het is meteen ook een van de belangrijkste: het is de meest gebruikelijke houding voor meditatie.

Houd de ogen gesloten, zo word je niet afgeleid door de buitenwereld. Je kunt ook de ogen open houden. Richt de blik dan niet op één ding of één punt, maar zie alle dingen tegelijk, zie het totaalbeeld.

Zit goed rechtop; houd de rug recht. Breng eventueel de borst- en de lendenwervels wat naar voren.

Voor een rechte rug

Bewust zijn van het lichaam

Bewustzijn van de adem

Bewustzijn van de aarde

Het beëindigen van de zithouding

Hoofd

Draaibeweging

Heupen

Knieën

Enkels


GEDICHTEN VAN SWAMI SIVANANDA

Tweelingen, drielingen

Man en vrouw

Acht centimeter intellect

Mijn geboorteplaats

De koeienboom


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA