The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

November 2016

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
November 2016, Vol. 581
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

VRUCHTEN VAN YOGA

Het leven is een leerschool
De wereld is Karmabhoemi en Saadhanaabhoemi, zeiden de oude wijzen. Dit betekent dat het een plaats is waar men Karma uitwerkt en Karma vormt en een plaats waar men de verlichting kan bereiken. Saadhanaa is het geëigende Yogawoord voor systematische spirituele oefening.

Karma betekent: handeling en vrucht van handeling. Je hand in het water steken is Karma. Dat ze nat wordt is ook Karma. De mens is met andere woorden totaal onvrij op het gebied van de vruchten van zijn handeling. Zijn daden komen vroeg of laat tot hem terug als een boemerang.

Schrijven

Zingen

Spreken

Vertalen
Toen Swami Satchidananda ons in mei 1966 bezocht was de kennis van het Engels hier maar matig en moest ik zijn lezingen zin per zin vertalen. En ook dat lukte wonderwel. En in die tijd heb ik iets heel belangrijks geleerd, namelijk dat je bent waar de Goeroe je plaatst als je hem maar met geloof en vertrouwen op zijn woord neemt. Toen hij zei dat we zijn lezingen moesten vertalen, schrokken we natuurlijk. Ik hoor het hem nog zeggen: “I don’t believe in that shyness business.” Ik nam hem op zijn woord en plukte daar de vruchten van. Mijn broer vond dat slechte psychologie van de Swami. En ook hij plukte daar de vruchten van.

Lang geleden bracht een ouderpaar hun zoontjes mee nadat ze enkele Yogalessen hadden gevolgd. De jongens stotterden. Als ze bijvoorbeeld in de klas iets moesten zeggen, klapten ze helemaal dicht. We leerden hen diep ontspannen. Voor en na de ontspanning moesten ze in gedachten herhalen: “Door de genade van God wordt mijn spreken vloeiend vlot.” Men noemt dit een Satsankalpa, een waar voornemen. In de diepe ontspanning of Yoga Nidraa, de Yogaslaap, wordt de onderbewuste geest heel ontvankelijk. Als men hem in die staat een suggestie geeft, zal hij die ook aanvaarden. Dit is een goede Satsankalpa: hij rijmt en zet zich dus gemakkelijk vast in het geheugen en hij heeft een diepe betekenis. Hij betekent: “Ik moet niet spreken. Laat God spreken. Die doet dat perfect.” Met andere woorden, je legt je doenerschap af. Het effect was zo opzienbarend dat hun spraakleraar zelf naar de Yogales kwam.

In de Meditatie over de Gietaa komt het volgende vers voor:
Moekam karoti vaachaalam pangoem langhayate girim
Yatkripaa tamaham vande paramanandamaadhavam
Ik groet Hem, Maadhava, de hoogste zaligheid, wiens genade de stommen welsprekend maakt en de kreupelen bergen doet beklimmen.

Het enige wat je moet doen is de Schrift op haar woord nemen, want zoals je denkt, zo word je.

DIEVAALIE

Het licht van de nieuwe maan

Swami Sivananda over het licht van Dievaalie

AARATIE

Belofte maakt schuld
Laat ik van de gelegenheid waarin het licht centraal staat gebruik maken om de tekst, die we af en toe voor de Aaratie gebruiken in de Satsang, te publiceren en van commentaar te voorzien. Ik heb dat immers al lang beloofd aan enkele deelnemers aan de Satsang. Aaratie is het wuiven van licht.

De Sanskrit tekst
Jaya jaya aaratie Vighna Vinaayaka
Vighna Vinaayaka Shrie Ganesha
Jaya jaya aaratie Soebrahmanya
Soebrahmanya Kaarttikeya
Jaya jaya aaratie Venoegopaala
Venoegopaala Venoelola
Paapa Vidhoera Navanieta Chora
Jaya jaya aaratie Venkataramana
Venkataramana Sankataharana
Sietaaraama Raadheshshyaama
Jaya jaya aaratie Gaurie Manohara
Gaurie Manohara Bhavaanie Shankara
Saambasadaashiva Oemamaheshvara
Jaya jaya aaratie Raaja Raajeshvarie
Raaja Raajeshvari Tripoerasoendarie
Mahaalakshmie Mahaasarasvatie
Mahaakaalie Mahaashakti
Jaya jaya aaratie Aanjaneya
Aanjaneya Hanoemantha
Jaya jaya aaratie Dattaatreya
Dattaatreya Trimoerti Avataara
Jaya jaya aaratie Shaneshvaraaya
Shaneshvaraaya Bhaaskaraaya
Jaya jaya aaratie Sadgoeroenaatha
Sadgoeroenaatha Shivaananda
Jaya jaya aaratie Venoegopaala

Vertaling en commentaar
Jaya jaya aaratie: met dit wuiven van het licht wensen we de overwinning toe aan:
Ganesha
Vighna Vinaayaka: verwijderaar van hindernissen; Vighna: hindernis; Vinaayaka: verwijderaar.
Shrie Ganesha: Heer Ganesha. Ganesha is de god van de wijsheid. Hij zit op een rat, heeft een olifantenkop, een dikke buik en vier armen.
De rat verzinnebeeldt het intellect in de vorm van twijfel. Hoe overwin je de twijfel? “Zet er een olifant op”, zeiden de oude wijzen. De olifantenkop verzinnebeeldt integriteit of de eenheid van spreken, denken en handelen. Bij een olifant zijn het hoofd of het denken, de mond of de spraak en de slurf of de handeling mooi samen. Wat je ziet, is wat je krijgt. Er is geen sprake van een verborgen agenda. Mensen daarentegen zijn gespleten van aard.

Vishnoe

Op kleine schaal
Voor aaratie op kleine schaal gebruiken we een vers uit de Krans van Kennisgeheimen van Shankara (zie blz. 12):

Antarjyotirbahirjyotih pratyakjyotih paraatparah
Jyotirjyotih svayamjyotih aatmajyotih shivosmyaham.

Het uiterlijke licht, het innerlijke licht, het licht vanbinnen, hoger dan het hoogste, het licht van alle lichten, zelflichtend, het licht dat het Zelf is, die Voorspoedige ben ik.

BOOTHOUDING
NAUKAASANA

Makaraasana of de Krokodilhouding bereidde het leren van de achterwaartse buigingen voor. Sarpaasana of de Serpenthouding kan daarna worden aangepakt. Het is een niet zo moeilijke Yogahouding. In de achterwaartse buigingen worden evenwel spieren aangesproken met bewegingen en houdingen die ze niet gewend zijn. Het is dus oppassen geblazen. Geef het zijn tijd. Niets forceren. Die spieren moeten langzaamaan wennen. Het geheim van het succes daarin is regelmaat zonder overdrijving. Met regelmatige oefening bedoel ik dagelijkse oefening, en belangrijk, op een lege maag. Oefenen met een volle maag is vragen om moeilijkheden. ’s Morgens vroeg of ’s avonds voor het avondmaal zijn heel geschikte tijdstippen. Vraag je huisgenoten je de nodige tijd te gunnen. Ze bewijzen er ook zichzelf een grote dienst mee, want ze zullen een ander mens terugkrijgen.

De oefening

Ontspannen

Narayana

FEEDBACK

SCHOONHEID VAN HET SANSKRIT

Op 14 mei hadden we het voorrecht om in de Swami Sivananda Yoga Aashram te Aalst twee professoren uit India te ontvangen, Anuradha Choudry en Vinaya Chandra.
De transliteratie en de vertaling van de lezing van Anuradha Choudry werden gedaan door Els Corten.

Uitstekende ruimte <

Onze uitstekende ruimte

Open deuren en ramen

Heilig


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA


DE BHAAGAVATA POERAANA

HOOFDSTUK ACHT

Koentie looft Krishna en het berouw van Yoedhishthira


DRIE SPECIALE PROGRAMMA’S

Op zaterdag van 10 tot 12 uur
Swami Sivananda Yoga Aashram, Volksverheffingstraat 95 te Aalst
Voorwaarden: lid zijn of worden van Yoga Vedanta Aalst vzw of geabonneerd zijn op het maandblad.
Voorkennis is niet vereist, enkel een open geest en hart met heel wat liefde voor filosofie en spiritualiteit. Iedereen is van harte welkom

1. KIERTAN EN HARMONIUM MET FRANS MOENS

5 nov, 3 dec 2016, 14 jan, 11 feb en 11 ma 2017 om 10 uur
Aanmelden: kiertan@telenet.be en jozef.kiekens@telenet.be
Reiskosten te regelen met Frans.

2. INLEIDING TOT HET SANSKRIET MET LINDA

7 en 21 jan, 11 en 18 feb, 11 ma, 1 apr 2017
In deze intense lessenreeks krijg je een inkijk in de opbouw en de systematiek van het Sanskriet, een taal die de orde en de structuur van de natuur belichaamt. Er wordt gekaderd wat Sanskriet voor Yoga betekent; hoe dit het filosofisch denken belichaamt en ondersteunt. Het devanagari alfabet, zowel lezen als schrijven, wordt aangeleerd. De juiste uitspraak komt uitvoerig aan bod en enkele basisregels van de grammatica worden aangeraakt.
Het doel is een betere uitspraak van bhajans en recitaties en een beter inzicht in de betekenis en de onvermoede diepgang van spirituele Sanskriet termen.
De cursus omvat 6 lessen van 2 uur.

3.
INDIAAS FILOSOFISCH DENKEN OP BASIS VAN
DE UPANISHADS MET KRISHNA

7 en 21 jan, 18 feb, 1 en 8 apr 2017
In deze inleiding tot de filosofieën die gebaseerd zijn op de Vedas bekijken we enkele basisthema’s:

- de eenheid van alles en de gevolgen van dit inzicht op ons leven, aan de hand van de Isha Upanishad

- leven en dood, zoals behandeld in de Katha Upanishad

- de verschillende staten van bewustzijn volgens de Māndūkya Upanishad

- de basis van Vedānta doorheen de Brihadāranyaka Upanishad

- de schriften waaruit deze inzichten zich kristalliseerden en de zes verschillende filosofische scholen die daaruit voortvloeiden.

Aanmelden voor programma’s 2 en 3: pkvanlierde@gmail.com en jozef.kiekens@telenet.be
Er wordt voor deze twee cursussen een bijdrage gevraagd van 50 euro voor de vervoerskosten en het cursusmateriaal. Het resterende bedrag gaat naar de vluchtelingenwerking.