The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

November 2017

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
November 2017, Vol. 591
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

OVER YOGAMATTEN

Brahmapoerie
Brahmapoerie is de residentie van Brahmaa, de Schepper. Het is ook de naam van een melaatsenkolonie op wandelafstand van Sivananda Aashram op de rechteroever van de Ganges, aan de weg naar de grote bedevaartplaatsen in de Himaalayas. Dat men die naam aan een melaatsenkolonie geeft, waar men probeert aan de miserabelste van alle mensen, toch wat soelaas te brengen, doet me denken aan de woorden van Jezus: “Wat je aan de minsten der Mijnen deed, heb je aan Mij gedaan”, (Mattheüs 25:40).

Beetje aardrijkskunde en wat geschiedenis
Tehri Garhwal (het koninkrijk Garhwal) is het westelijke gedeelte van de Indiase deelstaat Oettarakhand (Noordland). Het grenst in het noordoosten aan Tibet, in het zuidoosten aan Nepal en aan de Indiase deelstaten (Pradesh) Himaachal Pradesh en Oettara Pradesh.

Wat is melaatsheid?

Narigheid
Een vloedgolf van de Chandrabhaga spoelde een groot gedeelte van de melaatsenkolonie in Moeni-kie-retie weg. De hierboven vermelde 10 acres (ongeveer 40000 vierkante meter) werden dan ook op verzoek van de District Magistraat in het midden van de jaren vijftig aan de Koesht Nivak Samiti in Tehri-Garhwal toegewezen voor de bouw van de huidige melaatsenkolonie, die onderdak moest bieden aan 120 melaatsen.

Pierre Reyniers, een Parijzenaar, kwam naar India om samen te werken met een christelijke organisatie geleid door ene Agnes Kunze. Zijn leraar op het gebied van sociaal werk, ene Majoor T. Ramachandra, bracht met hem en Agnes Kunze een bezoek aan Brahmapoerie in oktober 1962. Ze waren verbijsterd over de verschrikkelijke staat van de melaatsenkolonie. Op de terugweg naar Dehra Dun kwamen ze Swami Chidananda en Swami Raghoenathananda tegen. Hun eigen werk in Dehra Dun met zijn vele problemen vroeg zelf zoveel aandacht dat hulp aan Brahmaperie moest wachten.

Het keerpunt

Ik zag het resultaat precies een jaar later

In augustus 1973 ging ik voor het eerst naar India. In die maand wordt op de vijftiende de onafhankelijkheid van India gevierd. In mijn reisverslag schreef ik het volgende:

“Woensdag 15 augustus, nationale feestdag. Vóór Goe-roedevs Koetir is er ‘s morgens rond negen uur een plechtigheid zoals in alle dorpen en steden van India. Ook Swami Chid-ananda is uitgenodigd. Alle schoolkinderen uit de buurt, een honderdtal, zitten op hun paasbest met gekruiste benen op matten. De notabelen van het dorp zitten met Swamiji en Swami Premananda achter tafels. Een baardige, robuuste figuur met een stok in de hand waarmee hij op de grond de maat stampt, zingt met kracht voor. De kinderen volgen. Ik herken het vaderlandslied. Enkele kinderen voeren een toneeltje op, een dialoog tussen een tiran en vrijheidsstrijders. Wij zitten enkele meters hoger op het dak van een gebouw op het niveau van de straatjes tussen het boekendepartement, het postkantoor en de refter. De weg naar Rishikesh ligt nog hoger. De kinderen krijgen af en toe een applaus. Na de plechtigheid wacht ons een taxi: samen met Swami Chidanandaji rijden we naar een melaatsenkolonie in de buurt van de Vasishta Goeha. De kolonie heet Brahmapoerie. Het is een van de drie kolonies die door de Sivananda Ashram worden onderhouden met hulp van DLS-leden, ook uit het buitenland. Vooral een Parijse dame, Simonetta di Cesaro en de DLS-groep van Oesha Brel (Brussel) doen op dit gebied prachtwerk. De melaatsen die in een kolonie verblijven, mogen niet bedelen. Er is een Fransman, monsieur Pierre, die ze leert weven. Hij zoekt een afzetgebied in Europa.

Moeder India
Dit is een gelegenheid om mijn lezers te laten kennismaken met het vaderlandslied van India. Het is een van de mooiste van de wereld, zo niet het mooiste. Het werd geschreven door de Bengaalse dichter, Rabindranath Tagore (1881-1941; Nobelprijs literatuur in 1931).

Jana Gana Mana Adhinaayaka Jaya He
Bhaarata Bhaagya Vidhaataa.
Panjaab Sindhoe Goejaraata Maraathaa,
Draavida Oetkala Banga,
Vindhya Himaachala Yamoenaa Gangaa,
Oechchhal Jaladhi Taranga,
Tava Shoebha Naame Jaage,
Tava Shoebha Aashisha Maange,
Gaahe Tava Jaya Gaathaa.
Jana Gana Mangaladaayaka Jaya He,
Bhaarata Bhaagya Vidhaataa.
Jaya He, Jaya He, Jaya He,
Jaya Jaya Jaya Jaya He.

Vertaling
Gij zijt de heerser over het hart van alle mensen,
Bedeler van India’s rijkdom.
Uw naam beroert het hart van de Panjaab, Sindh,
Goejaraat, Maraathaa, Dravida, Oedisha en Bengalen.
Hij weerklinkt in de Vindhyabergen en
Himaalayas, vermengt zich met de muziek van de
Yamoenaa en de Gangaa en wordt gezongen door
de golven van de Indiase Zee.
Wij bidden voor uw genade
en zingen uw lof.
Het lot van alle mensen
ligt in uw hand.
Ge zijt de bedeler van India’s rijkdom..
U zij de overwinning.

Een kennismaking om nooit te vergeten

Kurukshetra vzw

Het kompas

Na zeshonderd jaar slavernij onder de Islam heeft een paar eeuwen Brits kolonialisme India in de bittere armoede gestort. Maar na de onafhankelijkheid zijn ze geleidelijk uit het slop geraakt. Moeder India heeft geen haat gepredikt, wat de grootheid van haar basis, de oeroude Vedische cultuur, bewijst. Integendeel, ze heeft aan de rest van de wereld de wonderbare Yogafilosofie gegeven, die aan de mens zijn oorspronkelijke waardigheid teruggeeft. Dit is het kompas dat we moeten belichamen. De hulp aan melaatsen en de armoedebestrijding van buiten India zal niet nodig blijven, maar wat wel nodig zal blijven, in Oost én in West, is wat de grote wijze Ramakrishna Paramahamsa zei: “O mens, wees je bewust van je waardigheid.”


LEER ADEMEN (3)

NAADIE SHOEDDHI
HET ZUIVEREN VAN DE ENERGIEBANEN

Het abc van ademoefeningen

De volledige Yoga-ademhaling


FEEEDBACK


HIGHEST SAADHANAA!
Swami Atmaswarupananda

Swami Atmaswarupananda was een in 1925 in Canada geboren zakenman, die zich in Swami Sivananda Aashram vestigde in 1974. Hij ontmoette Swami Chidananda in Canada en werd zijn discipel. Hij nam Sannyaasa (verzaakte de wereld) en bleef in India. Hij legde zijn lichaam af in 2017. Wij zeggen als iemand sterft dat hij of zij de geest heeft gegeven. Hindoes zeggen dat hij of zij zijn of haar lichaam heeft afgelegd. De dood is immers niet het einde. Sedert 1995 hield hij elke morgen na de morgenmeditatie in de Saadhana Hall van de Aashram een korte toespraak. Sharada vertaalde één van die toespraken, die verscheen in The Divine Life van mei 2017.


AUTOBIOGRAFIE VAN SWAMI SIVANANDA

vervolg

(4). Dienen is groter dan meditatie

(5). Integrale yoga

(6) Veelzijdige inzet tot de taak

HOOFDSTUK ZES
SIVANANDA AASHRAM

Problemen van spirituele organisaties

Zelfs een Aashram die werd begonnen door een zelfverwerkelijkte persoon met hooggestemde doelen en onderwerpen kan later worden verontreinigd door geldzuchtige motieven. De stichters moeten een buitengewone bekwaamheid hebben om de mensheid te dienen. Dan en dan alleen kan echt dienstbetoon worden gedaan op ieder ogenblik. Wanneer er een gebrek aan interesse en Shraddhaa (geloof) is in huisvaders en -moeders wordt het heel moeilijk systematisch werk te leveren. Het is vooral uiterst moeilijk bekwame en toegewijde werkers te vinden. In deze tijd stellen zoekers de waarde van onzelfzuchtig dienen maar matig op prijs. Vele Aashrams lijden onder het ontbreken van bekwame werkkrachten.

De aashram groeide vanzelf

Waar iedereen welkom is

wordt vervolgd


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA

vervolg