The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

November 2018

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
November 2018, Vol. 601
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Joy is eternal,
it can never die.
Sorrow is illusory,
it can never live.

Vreugde is eeuwig,
ze kan nooit sterven
Leed is denkbeeldig,
het kan nooit leven.

Sivananda

VERHALEN EN MEER

De Yogi en de papegaaien

De drie schedels
Een koning vond in zijn schatkamer drie schedels van drie van zijn voorgangers. Hij riep zijn eerste minister. Dat waren de raadgevers en de vertrouwelingen van koningen. Hij vroeg hem welke schedel had toebehoord aan de meest wijze koning. De eerste minister nam een stok, stak die in een ooropening van de schedel. De stok ging door de andere ooropening weer naar buiten. “Dit was een dwaas”, zei de eerste minister, “wat hij leerde ging het ene oor in en het andere oor uit.” Bij de tweede schedel kwam de stok naar buiten door de mondopening. “Deze was wat wijzer”, zei de eerste minister, “wat hij leerde, predikte hij.” Bij de derde ging de stok door de nekopening. “Deze schedel behoorde toe aan een wijze koning”, zei de eerste minister, “wat hij leerde, gaf hij een plaats in zijn hart.”

In nieuwe groeven leiden

De koe die trapte

Alleen het hart kan smelten

Sarasvatie
Swami Sivananda zei: “Sell your intellect, buy intuition. Verkoop je intellect, koop intuïtie.”

De hoofdoorzaak van onze kommer en kwel

THERAPIE

Saath samand kie masi karau, lekhani sab banaraa-i,
dhartie sab kaagad karaun, ta-oe Hari goena likhyaa na jaa-i.
Al maakte ik van de hele wereld mijn blad papier
en van alle woudbomen mijn pen,
al maakte ik van de zeven wereldzeeën mijn inktpot,
Hari’s glorie neerpennen kon ik niet.
Kabier, 15de eeuw Benares

De moeder van alle kwalen

Het geluk

In den beginne

GROET AAN DE ZON

Ik ben een nul
Jij bent een één
Maar met Jou vóór mij
ben ik een tien
Sharada

D.H.N.

Symboliek van de naam

Twaalf

Bekende Moedraas in Yoga

Overgave

Een hulpmiddel in een moeilijke fase

De diepere betekenis

Narayana

DE NEUROWETENSCHAP EN HET SANSKRIT EFFECT

Azriel ReShel

Bron: het Internet; heb ik vertaald uit het Engels

De wetenschap bewijst de kracht van het zingen

Een onverwachte ontdekking

Gedane studies


AUTOBIOGRAFIE VAN SWAMI SIVANANDA

vervolg

De weg naar succes

Wanneer ik aan een werk begin,
Maak ik het af tegen elke prijs.
Telkens ik een boek begin te schrijven,
Voleind ik het hoe dan ook.
Wanneer ik een boek neem voor studie,
Voleind ik het alvorens een ander boek te nemen.
Ik laat nooit iets achter half gedaan.
Ik concentreer me op het onderwerp en
En denk diep na zonder verstrooidheid.
Ik ben vastbesloten, standvastig en rustig.
Ik heb een intense zin in werk.
Ik ben vasthoudend en intens doelbewust.

Hoe de aard van een mens te veranderen

Mijn kijk op Goendas

Een ideale leraar

HOOFDSTUK 11

PRAKTISCHE WENKEN
OP HET SPIRITUELE PAD

De leerlingen trainen per post
Ik heb geen gedrukte stereotiepe Yogalessen om leerlingen te begeleiden via de post. Gewoonlijk zend ik hen een van mijn boeken naargelang van de smaak van de leerling. Ik geef hen les per correspondentie. De moeilijkheidsgraad van de lessen is goed geregeld. Ze schrijven me over hun dagelijkse routine, welzijn en vooruitgang. Ze houden het spirituele dagboek bij en volgen mijn Twenty Important Spiritual Instructions. Ik help hen met raad en verwijder hun moeilijkheden en hindernissen. Ik stuur mijn gedachtestroom van vrede. Duizenden leerlingen in alle continenten maakten een wonderbare vooruitgang door deze persoonlijke aandacht. Voor de gevorderde cursussen komen ze naar de Aashram en blijven bij mij gedurende enkele weken of maanden en ontvangen een inwijding.

De weg naar vrede

Heb een sterke dorst naar kennis

Kom niet bij mij

Wees niet gehaast om de wereld te verlaten

Bezint eer ge begint

wordt vervolgd


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA

vervolg