The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

November 2019

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
November 2019, Vol. 611
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Het hoofd of de voeten
Het is Swami Satchidananda die zei dat mensen denken dat een Yogi iemand is die op zijn hoofd kan staan. Maar dat is niet zo, een Yogi is iemand die op zijn voeten kan staan. Als je westerlingen ergens ziet staan, wachtend op de bus of in de lift of waar ook, dan zie je dat ze nooit gewoon rechtop stevig op hun beide voeten staan. Ze leunen en ze hangen ergens tegenaan. Of observeer jezelf, je zult tot dezelfde conclusie komen. Tenzij je al echt op het Yogapad bent.

Een Yogi staat gemakkelijk en ontspannen op beide voeten. Zijn lichaam wordt gedragen door de aarde. En zijn bekken is goed ontspannen. Als dit bij jou het geval is dan ben je al een heel eind goed op weg, want dit is al een grote verworvenheid.

Een verkrampt bekken of hoe een kwaal de norm werd
De meerderheid van de mensen loopt rond met een verkrampt bekken en dus met een wervelkolom die uit balans is. Er wordt dan ook veel geleden aan de rug. De verkramping van het bekken wordt vooral veroorzaakt door angst en ze veroorzaakt angst. Wie angst wil laten verdwijnen, moet in de eerste plaats zijn bekken leren ontspannen.

Wat elke Yogabeoefenaar zou moeten weten

Zegt een leraar dat je je grenzen moet verleggen dan ben je niet aan het juiste adres, want hij is prestatie gericht en doel georiënteerd bezig. De grenzen verleggen zichzelf. Concentreer je niet op het doel, maar op het proces en niet op de symptomen, maar op de oorzaken. Doe met andere woorden het juiste ding. De resultaten dragen zorg voor zichzelf.

Het belang van het ledigen

Een gezonde rug vereist stevige en soepele buikspieren

Voor de omgekeerde houdingen vanuit rugligging moeten eerst de buikspieren worden getraind, zodat men het zitvlak van de grond kan heffen. Ga geleidelijk tewerk. De spieren die je aan het werk zet, zijn immers niet gewend aan veel activiteit en zijn bovendien vaak nog verkrampt ook. Doe het dus kalm aan. Take it easy. Avec de la patience on arrive a tout.

Een hulpmiddel

Leer eerst de beweging en leer de houding daarna beetje bij beetje wat langer volhouden. Dat kan mettertijd oplopen tot verscheidene minuten.

Knoop het in je oren en vergeet het niet,

Een weldaad voor de onderrug

Het effect

Er is natuurlijk een moeilijkheid:

Goeroedev zei: “D.H.N. Doe Het Nu.” Velen hebben het geïnterpreteerd als “Doe Het Nooit.” Zeg niet: “Ik zal het morgen doen. Ik zal het doen als mijn kinderen geplaatst zijn. Als ik met pensioen ben.” Enzovoort. Dit is de taal der dwazen, want die morgen komt nooit. Goe-roedev: “Now is the time to think of the Lord.” Amen. Neem het van mij aan: wie laatst lacht, best lacht!


WEES EEN DEEL VAN DE OPLOSSING EN GEEN DEEL VAN HET PROBLEEM

Het is niet omdat iets in de krant staat dat het ook waar is

Ik krijg het verwijt dat ik Yoga vermeng met politiek. Ik vermeng alles met Yoga. Ik laat het licht van Yoga of het licht van mijn Innerlijkheid op alles schijnen. Eén van mijn leerlingen stuurde me nu al een hele tijd geleden een mail waarin ze schreef dat het toch verschrikkelijk is dat India wordt geregeerd door fanatieke hindoes met nazisympathieën. De eerste minister Narendra Modi was de grote boosdoener. Ik dacht: “Wat is hier aan de hand?” en ik ben beginnen lezen op het Internet. Ik las de ergste aantijgingen, zoals massamoordenaar, fascist enz. Maar ik las ook Modi zelf, die geregeld de natie toespreekt via de radio (Mann ki Baat, De Stem van het Hart), ik las zijn toespraak toen hij in 2017 het zwart geld uit omloop haalde enz. En hoe beter ik hem leerde kennen, hoe groter mijn bewondering en waardering werden.

De boodschap van Modi’s kant is “Wees geen deel van het probleem. Wees een deel van de oplossing.” Ze is bij mij niet in dovemansoren gevallen. Al is mijn steentje nog zo klein. Yogis en mediteerders hebben een sociale plicht. Ze mogen hun ogen niet sluiten voor onrecht.

DHARMA


KRISHNA OVER DHARMA

Mensen begonnen Krishna’s onderricht te interpreteren en verkeerd te begrijpen. Hierna volgt een interessant gesprek dat Krishna had met een aantal mensen, in de eindfase van zijn leven. Hij ondervroeg hen over hun Dharma:


OVER KERK EN STAAT

Democratie
Sadhgoeroe is een bekende Indiase Yogi, mysticus, auteur en charismatisch spreker, die zich ook gedreven bezighoudt met opvoeding, sociaal werk, armoedebestrijding en allerhande eigentijdse problemen.

Een verslaggever interviewde hem toen de Indiase verkiezingen er aankwamen. De verkiezingen, die een maand lang zouden duren en die probleemloos verliepen, omdat ze perfect waren georganiseerd, leverden Narendra Modi terecht een eclatante overwinning op. De nutteloze discussie “Moet India zich profileren als een hindoe staat?” barstte daarna los. Volgend interview werpt helder licht op deze bekommernis.

De eerste vraag van de verslagever
Sadhgoeroe, laat ik beginnen met één ding, dat ik van u wil weten. “Natie is Staat” is een opvatting die wezenlijk Westers is. Voor het Westen zijn dit twee verschillende instellingen. In India zijn ze vermengd. Denkt u dat de opvatting “Natie is Staat” in de Indiase context verschilt van de Westerse opvatting?

Commentaar bij de vraag
De natie is in dit geval India. De staat is de regering. Het is de overwinnaar die een regering vormt en het land leidt. Dit is de normale gang van zaken in een democratie.

Het antwoord van Sadhgoeroe op die eerste vraag

Tegenwerping van de verslaggever
Waarom ik dit vraag is dat in India religie vermengd raakte met de staat. Er is een monnik, die de dichtstbevolkte staat leidt.

Tegenargument van Sadhgoeroe;
Waarom ziet u hem als een monnik? Zegt u: “Hier is een getrouwd iemand die de staat leidt?” Zegt u dat? Ik ben getrouwd of ik ben een monnik is mijn zaak. Wat heeft dat met u te maken? Hebt u hem omdat hij een monnik is speciale rechten gegeven? Kan hij per auto rijden zonder rijbewijs?

Een ander bezwaar van de verslaggever
Ziet u dan niet dat de identiteit van de staat met religie een negatief effect kan hebben op de administratie?

Sadhgoeroe weerlegt het

De verslaggever heeft nog een vraag
Sadhgoeroe, de verkiezingen komen eraan. Ziet u enige negativiteit rond u?

Antwoord van Sadhgoeroe
Ik denk dat er negativiteit is, maar vooral in de media.

Op de vraag waarom dat zo is, antwoordt Sadhgoeroe
Ik zie nergens negativiteit en ik kom elke dag in contact met duizenden mensen.

Vraag van de verslaggever
Denkt u dan dat deze negativiteit er slechts is in de sociale media, maar ook in de hoofdstroom media?

Sadhgoeroe antwoordt
Sociale media, u weet wat het is. Iedereen kan zeggen wat hij wil. Maar ook de reguliere media nemen een sterk standpunt in. Het is bijna zoals in de Verenigde Staten. Iedereen weet welke media behoren tot welke partij. Het is geen nieuws meer, het is propaganda. We staan nog niet zover, maar ze sturen het wel die richting uit.


VERZEN OVER ZELFKENNIS DOOR SADAASHIVABRAHMENDRA

Tweeënzestig Sanskritverzen van ene Sadaashivabrahmendra, die als titel Aatma Vidyaa Vilaasa dragen. De Engelse vertaling is van Swami Sivananda. Aatma Vidyaa betekent Wetenschap van het Aatman of Zelf. Vilaasa betekent zoveel als expositie, spel, toneelstuk.


OVER ZELFKENNIS

Sadaashivabrahmendra

l. Ik aanbid die ongerepte leermeester, die onder de banyanboom zit en met zijn lotus-hand het teken maakt van de intense wijsheid, die de bron is van de zaligheid van absolute onafhankelijkheid.

2. Ik buig diep voor de sandalen van de vereerde Parama Shivendra, die als een hamer corrupte doctrines breekt en als een boot op uitstekende wijze mensen helpt de eindeloze oceaan van samsaara (zintuiglijk heelal) over te steken.

3. Ik, in wie de onderrichtingen van de leermeester, Parama Shivendra, goddelijke grootheid hebben gewekt, en wiens Zelf in vrede is, schrijf deze woorden van verheerlijking.

4. Het hoogste Zelf schittert weergaloos, eeuwig, begeerteloos, deelloos, illusieloos, eigenschapsloos, vormloos, vrij van veranderingen, zuiver en alwetend.


VAN MENS TOT GODMENS

Het inspirerende levensverhaal van Swami Sivananda

Ananthanarayanan

vervolg

Swamiji trok elke dag tijd uit om zijn eigen ideeën neer te pennen. Om zijn eigen ideeën en ervaringen te kunnen opschrijven in al hun versheid, moest hij nogal wat problemen aanpakken. Eerst en vooral moest hij jagen op schrijfpapier. Met hem op kop vielen vele Saadhoes binnen in Rishikesh en drongen door in de verscheidene gehuchten op zoek naar oud papier en gebruikte enveloppen. Losse bladen en opengesneden enveloppen werden aan elkaar gestikt tot een kladboek waarin Swamiji zijn gedachten neerschreef op de blanco delen van de bladen en op de binnenkant van de enveloppen.

Hij gaf zout op, leefde op Rotis alleen, liep zonder paraplu en zonder schoenen, en at gedurende een tijd alleen gekookte aardappelen. Dit alles en andere verstervingen worden telkens weer vermeld in de dagboeken en notitieboeken voor zelfonderricht die hij in die tijd bijhield. De versterving van de tong die hij beoefende was van het strengste type, zoals wordt getuigd door een notitie in de vroegere dagen:

1. Geef zout op.
2. Geef suiker op.
3. Geef kruiden op.
4. Geef groenten op.
5. Geef chillis op.
6. Geef tamarinde op.

Zo ook in de manier van zich te kleden. Swamiji had slechts twee kledingstukken die hij droeg op zijn persoon. De enige andere artikelen voor persoonlijk gebruik waren een Kamandal (waterpot) en een deken. Er was een tijd dat hij zelfs die deken weggaf aan een arme pelgrim en dat hijzelf bibberde in zijn dunne kleren. Tot de Voorzienigheid, in de vorm van een vriendelijke bezoeker, hem voorzag van een nieuwe deken.

Sivananda’s onzelfzuchtigheid en opoffering kenden geen grenzen. Toen hij zelf nog moest leven van de Kshettar Bhiksha in Swargaashram betaalde hij uit zijn eigen zak de hospitalisatiekosten in Lucknow van twee patiënten. Zo liet hij ook de Koetirs van verscheidene Saadhoes repareren op zijn eigen kosten.

Terwijl hij in Swargaashram verbleef, ondernam Sivananda ook enkele belangrijke pelgrimstochten. Hij geloofde in het nut van juist ondernomen pelgrimstochten voor de spirituele zoeker en schreef dat de test van een succesvolle pelgrimstocht in de mate van zuiverheid lag, die eruit voortkwam. Maar toch veroordeelde hij de zwerflust van sommige Saadhaks die voortdurend reisden van Badrinath naar Brindavan en van Kashi naar Rameswaram. En tot iedereen verklaarde hij:
God is in Zijn Hemel. De Hemel is in je hart
Zoek Hem in je hart. Je zult Hem daar vinden.
Met Swami Advaitananda, Swami Balananda van Bengalen en Swami Vidyasagar van de Kalikambliwala Kshettar ging hij naar Kedarnath en Badrinath in 1926. Ze legden elke dag 15 mijl af en bleven drie dagen in Badrinath Dham. De pelgrimstocht nam meer dan een maand in beslag.

wordt vervolgd