The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

November 2020

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
November 2020, Vol. 621
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

61 JAAR LATER
vervolg

De wraak van de scherregos
Nu moet ik even terug naar mijn jeugd. We kregen elke zondag 20 frank zakgeld. Dat is een halve euro, maar dat was in die tijd toch goed voor drie cinema’s op een zondagmiddag en een pak frieten. Op een zondag in september 1950 zagen we voor het eerst Goeroedev Swami Sivananda. Na de onafhankelijkheid voelde Goeroedev de noodzaak om zijn landgenoten bewust te maken van de grote waarde van hun voorouderlijke cultuur. Hij organiseerde een All India and Ceylon Tour met een groep discipelen van 9 september tot 8 oktober 1950. De mensen kwamen naar hem toe met vele duizenden. Het was zo’n massabeweging dat ze het internationale nieuws haalde. En Yoga verspreidde zich door zijn inspanningen als een bosbrand. Toen hij ons in 1963 een aantal van zijn boeken stuurde, herkenden we hem in Essence of Yoga, het eerste boek dat we openden.

Swami Sivananda legde zijn lichaam af in 1963. Ik las dat in Het Laatste Nieuws. Hij werd in 1963 opgevolgd door Swami Chidananda. We namen de datum van Swami Sivananda’s antwoord, 6 december 1962, als stichtingsdatum van Yoga Vedanta, afdeling Aalst van The Divine Life Society. Onze vader overleed kort voordien op 20 oktober 1962. We kregen de toestemming van het stadsbestuur om het zwembad te gebruiken buiten de uren van het publiek. Het publiek kwam om 7 uur. Wij gaven onze lessen om 5 uur ’s morgens en daar kwam veel volk op af. Dat was een andere tijd. De tv hield de mensen nog niet wakker tot een stuk in de nacht. Iedereen ging om een uur of negen slapen.

India in Aalst
Geleidelijk groeide ons werk. In 1966 maakte de Amerikaanse regisseur Conrad Rooks opnamen in Ceylon voor zijn film Siddhartha.

De Yogafederatie en de Europese Yoga Unie
In de jaren zestig werden we benaderd door de Belgische Yogafederatie om lid te worden. Ik was daar voorstander van, want wie zich afzijdig houdt, heeft geen inbreng. Ik heb jarenlang in het bestuur gezeteld. De Belgische Yoga Federatie werd in 1980 opgesplitst in een Waalse en een Vlaamse federatie. De Vlaamse federatie kreeg de naam Yoga Federatie van de Nederlandstaligen in België. Ik was er de eerste secretaris van. Ik bleef secretaris tot 1989. Enkele jaren geleden werd ik gebombardeerd tot erelid of met andere woorden weggepromoveerd onder het motto van de verjonging. Ik was er niet kwaad om. Al dat eindeloos gepalaver… Men zegt dat de duivel klanten verliest als mensen tot Yoga komen, maar daar maakt hij zich geen zorgen over, want dan gaan ze het organiseren en wint hij weer klanten bij.

Het geschreven woord
Al van in het begin begonnen we artikels te schrijven en teksten van Swami Sivananda en anderen te vertalen.

Vieringen
Het vijfjarig bestaan vierden we met Swami Satchidananda in 1969, met twee jaar vertraging dus.

Swami Vimalananda
Een man die in mijn leven een grote rol heeft gespeeld, is Swami Vimalananda zaliger. Hij kwam naar Aalst samen met Swami Chidananda. Hij zorgde voor zijn Swami als een moeder voor haar kind.

Verlichting
Wat is het doel van dit leven? Het doel van dit leven is de verlichting. Wat is de verlichting? Het is de ervaring: “Ik ben niet-iets. Avaangmanasaagocharam: niet te meten met de spraak en de geest.” Als je dan je ogen opent en de wonderbare schepping ziet dan ontdek je dat deze aarde de hemel is. De hemel? Ja, maar we hebben hem verkloot. Dat inzicht en die verwerkelijking is de verlichting.


OPBOUW VAN EEN OEFENSCHEMA

vervolg

YOGAHOUDINGEN-YOGAASANAS
Na de opwarming en de voorbereiding ben je klaar voor de Yogaasanas. Yogaasanas (Yogahoudingen) zijn opgebouwd rond de wervelkolom. De wervelkolom kan voorwaarts, achterwaarts, naar links en naar rechts buigen, ze kan naar rechts en naar links schroeven en ze kan ook worden omgekeerd. Ze kan ook gewoon rechtop worden gehouden.

Een goede vuistregel om de volgorde van de Yogahoudingen te bepalen
Doe alles wat je kunt doen in buikligging, dan alles wat je kunt doen in rugligging, dan alles wat je zittend kunt doen en dan alles wat je staand kunt doen. Met andere woorden verander zo weinig mogelijk van uitgangshouding.

Tussen elke Yogahouding in
Ga na elke houding even na of het lichaam terdege ontspannen is: de rechterzijde, de linkerzijde, de rugzijde, de voorkant, de binnenkant. Wees daarna bewust van de adem. Dit betekent niet dat je anders moet gaan ademen. De longen weten hoe ze moeten ademen in de gegeven omstandigheden.

EVENWICHT

Boomhouding-Vrikshaasana

Betekenis van deze Moedraas
Moedraa betekent: zegel.

Houding van de Koning van de Dans
Shivanataraajaasana
Dit is een andere nuttige evenwichtshouding.

wordt voortgezet


VAN MENS TOT GODMENS

Het inspirerende levensverhaal van Swami Sivananda
Ananthanarayanan

vervolg

In één extreem standpunt voelden mensen als Karkare    dat Sannyaasins in de werkdagwereld zouden moeten stappen en zich actief zouden moeten engageren in -so-ciaal dienstbetoon, anderzijds waren er degenen die geloofden dat Sannyaasins alle activiteiten zouden moeten opgeven om in diepe meditatie en innerlijke communie met de Heer te duiken. Ze zagen Aashrams als stille verblijfplaatsen van mediterende monniken.

Waar hij ook ging, was het in het Ooghulpverleningskamp of in de Aashram school of in de drukkerij, Swamiji deed Kiertan en deed anderen hetzelfde doen. Spiritualiteit bleef de basis van alle activiteiten in de Aashram.

En dat was ook de manier waarop Sivananda zijn Aashram bestuurde. Hij predikte nooit wat hij niet beoefende.

wordt voortgezet