The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

November 2021

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
November 2021, Vol. 631
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

We vergaten

dat de wereld bedoeld is als een meditatiekamp en daardoor veranderden wij hem in een concentratiekamp
Het Internationale Strafhof in Den Haag werd opgericht in 2002 om oorlogsmisdadigers te berechten. Maar wat zijn oorlogsmisdadigers?

Wat heeft dit te maken met Yoga?
Het heeft er alles mee te maken. Dieren leven volgens de wet van jungle: eten of gegeten worden. Mahatma Gandhi zei dat de wet van de jungle nooit de wet van de mens zou mogen zijn. Een mens heeft immers iets meer dan een dier. Hij heeft een verstand. Dat verstand is zijn grootheid en het is zijn handicap.

De Bhagavad Gietaa gebruikt hetzelfde woord “vrucht”. In het Sanskrit: phalam. Ik heb de verzen opgezocht waarin dit woord voorkomt:

De goenas
De goenas zijn de trillingstempo’s van de materie. Er zijn drie goenas: sattva, rajas en tamas of harmonie, rusteloosheid en loomheid.

DE VIER G’S EN DE DRIE K’S

DE VIER G’S

De vier G’s zijn: Gaayatrie, Gietaa, Goeroe, Gangaa. De drie k’s zijn: kaanchana, kierti, kaama.

De eerste G: Gaayatrie

Woord-voor-woordvertaling

De tweede G: Gietaa
Hiermee wordt natuurlijk de Bhagavad Gietaa bedoeld, het Yogaboek bij uitstek. Iemand zei me: “Is dat een Yogaboek? Er staan geen Yogahoudingen in.”

De derde G: Goeroe
De Vedas, de Schriften van de openbaring (shroeti), bestonden alvorens ze door Vyaasa werden opgeschreven in een mondelinge overlevering. Ze werden doorgegeven door de Goeroe aan verdienstelijke en waardige discipelen. Dit wordt de goeroeparamparaa, de lijn van opvolging van Goeroe op discipel of de lijn van overlevering genoemd. Een Goeroe is een leraar. Hij verdrijft de duisternis van onwetendheid. Het woord betekent letterlijk: zwaar. Hij is immers iemand die veel gewicht in de schaal werpt.

De vierde G: Gangaa
Gangaa is het Sanskrit voor Ganges.

DE DRIE K’S

De drie k’s zijn kaanchana (goud), kierti (faam), kaama (lust).


Opbouw van een oefenschema,

Wat werd beschreven in vorige afleveringen sinds september 2020

In september: leren zitten op Yogawijze. De zithouding is de beste van alle Yogahoudingen. Ik legde uit waarom. Hoe te ontspannen in de zithouding? De ontspanning van het energielichaam. Het terugtrekken van de energie uit de grote tenen via 18 punten naar de top van het hoofd. De betekenis van de lotus, het symbool van Yoga, die je er in gedachten oproept. Het installeren van de Goeroe op die lotus of Padma. De twee betekenissen van de bloemenkrans. De eerste leert ons dat we met de rest van het heelal éénzelfde ziel delen (Soetraatman, de Draadziel). De tweede leert ons dat we van de vruchten van ons intellect een offer moeten maken. Ik beschreef hoe je de Ishtadevataa (de uitverkoren godheid) installeert in het hart. Ik legde ook uit wat OM is en wat de toepassing ervan is.

Ik beschreef ook de zuiveringsoefening Kapaalabhaati, de Volledige Yoga-ademhaling, het wisselende ademen, enkele Bandhas en Moedraas, die zittend kunnen worden beoefend. Achteraf gezien een hele boterham. Wie de tekst nog niet heeft of niet meer heeft, kan me die opvragen via mail: jozef.kiekens@telenet.be. Dit geldt ook voor de andere nummers.


HOE INDIA VAN ’S WERELDS HOOFDSTAD VAN HET ONDERWIJS NAAR DE DIEPTEN VAN ANALFABETISME GING

Bron: Sahana Singh
Sahana Singh is een ingenieur gespecialiseerd in waterzuiveringsproblemen en Indiase geschiedenis, een uitgeefster en commentator.

vervolg

II

Keuzes

Financiering van hogere studies

Diploma-uitreiking op de Indiase manier: Samaavartana

Tempeluniversiteiten

Oude uitmuntende academies

Hoe Indiase geleerden kennis overbrachten naar China

wordt voortgezet


VAN MENS TOT GODMENS

Het inspirerende levensverhaal van Swami Sivananda
Ananthanarayanan

vervolg

wordt voorgezet