The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Oktober 2010

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Oktober 2010, Vol. 520
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels


HET YOGABOEK BIJ UITSTEK

Wanhoop nooit
Het is maandagvoormiddag 24 mei, Pinksteren. De zon brandt. Enkele dagen geleden zou je eraan gaan twijfelen zijn of ze nog wel bestaat. Maar ja dus. Op de gelijkvloerse verdieping van de Swami Sivananda Yoga Aashram, waar sedert einde maart voorlopig de pc staat (we wonen hier nu sedert einde maart en de renovatiewerken zijn nog niet helemaal achter de rug), is het evenwel fris. Gedurende een uurtje ging ik de wortels van de klimop te lijf die het tuintje overwoekerde. De ranken zijn weg, maar het zijn natuurlijk de wortels die je moet hebben. Dat is ook in Yoga zo. Klimop is mooi, maar wespen maken er soms hun nest in en als het dan koud wordt, komen ze binnen door reten en kieren en piepkleine gaatjes. Ze veroorzaakten paniek in de Yogales. Vorige herfst moesten we driemaal een beroep doen op de brandweer voor ze verdwenen waren. Met de klimop ben ik nog lang niet klaar, maar morgen komt er nog een dag. En zoals Goeroedev zei: "Nil desperandum. Never despair. Wanhoop nooit."

De achttien hoofdstukken van de Bhagavad Gietaa
Bhagavad Gietaa wordt vertaald als Het Lied van de Heer. Ik noem het het Yogaboek bij uitstek en terecht, want ieder van de achttien hoofdstukken heeft het woord Yoga in zijn titel:

I. De Yoga van de Moedeloosheid van Arjoena
II. De Yoga van Kennis
III. De Yoga van Handeling
IV. De Yoga van Zelfbewustzijn, Handeling en Verzaking
V. De Yoga van Verzaking
VI. De Yoga van Meditatie
VII. De Yoga van Kennis en Verwerkelijking
VIII. De Yoga van het onvergankelijke Absolute
IX. De Yoga van de koninklijke Wetenschap en het koninklijk Geheim
X. De Yoga van de goddelijke Glories
XI. De Yoga van het Aanschouwen van de kosmische Vorm
XII. De Yoga van Devotie ?
XIII. De Yoga van het Onderscheid tussen het Veld en de kenner van het Veld
XIV. De Yoga van het Onderscheid tussen de drie Goenas
XV. De Yoga van het Opperste Zelf
XVI. De Yoga van het Onderscheid tussen het Goddelijke en het Demonische
XVII. De Yoga van het Drievoudige Geloof
XVIII. De Yoga van Bevrijding en Verzaking

De Bhagavad Gietaa komt voor in het Mahaabhaarata, dat eveneens bestaat uit achttien boeken of parvas. De epische literatuur is een belangrijke bron van Yoga.

De achttien boeken of parvas van het Mahaabhaarata
1. Aadi parva (aadi: begin): Paandoe en Dhritaraashtra zijn broers. Ze worden opgevoed door Bhieshma. De blindgeboren Dhritaraashtra heeft honderd kinderen bij zijn vrouw Gaandhaarie. Ze worden de Kauravas genoemd. Paandoe had twee vrouwen, Koentie en Maadrie. Ze kregen vijf zonen, de Paandavas genoemd.

2. Shabhaa parva (shabhaa: hof): de Paandavas en de Kauravas groeien samen op in het paleis van de stad Hastinaapoeraa. De Kauravas dagen Yoedhishthira, de oudste van de Paandavas uit tot een dobbelspel. Ze spelen evenwel met verzwaarde dobbelstenen. De Paandavas, vergezeld van hun vrouw Draupadie, moeten twaalf jaar in verbanning gaan en het dertiende jaar incognito doorbrengen.

3. Vana parva (vana: woud): dit boek beschrijft de avonturen van de Paandavas in het Kaamyaka-woud.

4. Viraata parva (Viraata: naam van een koning): het dertiende jaar van hun verbanning brengen ze incognito door aan het hof van koning Viraata.

5. Oedyoga parva (oedyoga: inspanning): in dit boek wordt de voorbereiding van de oorlog beschreven.

6. Bhiesma parva (Bhieshma: generaal van het leger van de Kauravas, die de Paandavas en de Kauravas opvoedde; zijn hart is bij de Paandavas, maar hij is gebonden door een eed van trouw aan de blinde Kaurava-koning): in dit boek beschrijft Vyaasa de strijd op het slagveld van Koeroekshetra, ten noordwesten van Delhi. Bhieshma wordt de tiende dag van de achttiendaagse strijd verslagen door Arjoena, de derde van de Paandavas. Bhieshma wordt opgevolgd als opperbevelhebber door Drona. De Bhagavad Gietaa komt voor in dit zesde boek.

7. Drona parva: ook Drona wordt tegen het einde gedood. Hij wordt opgevolgd door Karna.

8 Karna parva: Karna wordt gedood door Arjoena.

9. Salya parva: Salya is de vierde en laatste opperbevelhebber. Dit boek beschrijft het einde van de veldslag.

10. Sauptika parva (sauptika: wat tot de slaap behoort): dit boek vertelt hoe de enige drie overlevenden van de Kauravas 's nachts het kamp van de Paandavas binnendringen en er alle krijgers, behalve de Paandavas, vermoorden.

11. Strie parva (strie: vrouw): dit boek beschrijft de jammerende vrouwen op het slagveld na het einde van de strijd.

12. Shaanti parva (shaanti: vrede): Yoedhishthira wordt tot koning gekroond. Ondertussen ligt Bhieshma op zijn bed van pijlen te wachten op het ogenblik van zijn dood. Yoedhishthira brengt hem een bezoek en vraagt hem zijn zegen. Hij verzoekt hem te onderrichten in dharma (de wet). Bhieshma reciteert ook de beroemde Hymne van de Duizend Namen van Vishnoe (Vishnoe Sahasra Naama; zie onze gelijknamige cd).

13. Anoeshaasana parva (anoeshaasana: onderrichting): Bhieshma geeft ook in dit boek zijn onderrichtingen over plicht, vrijheid, vasten enz. Hij illustreert het met boeiende verhalen.

14. Aashvamedha parva (aashvamedha: door keizers gebracht offer): dit beschrijft het offer van Yoedhishthira als hij keizer wordt.

15. Aashramavaasika parva (aashramikavaasa: het leven in de aashram of hermitage): de blinde koning Dhritaraashtra en zijn vrouw Gaandhaarie vergezeld van Koentie, moeder van de oudste drie Paandavas, vertrekken naar het woud en verblijven er twee jaar in een aashram. Op zekere dag breekt er een brand uit. De drie gaan zitten in Yogahouding met het gezicht naar het oosten en geven hun lichaam op in de vlammen.

16. Mausala parva (mausala: strijdknots): dit boek beschrijft de onderlinge strijd van de Yaadavas, het geslacht waartoe Shrie Krishna behoorde, die hun vernietiging teweegbrengt. Het beschrijft ook hoe Dvaarakaa neerzinkt in de oceaan. Het vertelt over de dood van Shrie Krishna en van zijn halfbroer Balaraama.

17. Mahaaprashthaanika parva (mahaaprashthaana: de dood): Yoedhishthira plaatst zijn opvolger op de troon en begeeft zich met zijn broers en hun vrouw naar Paanchaalienaar Mahaameroe om nooit terug te keren. Dit boek beschrijft deze lange tocht.

18. Svargaarohana parva (svarga: hemel): deze parva beschrijft hoe de Paandavas naar de hemel gaan.

Het Mahaabhaarata wordt vergeleken met een meer en de Bhagavad Gietaa, ook vaak gewoon de Gietaa genoemd, met een lotus in dat meer, die voor zijn nectar wordt bezocht "door de bijen van wijze mensen".

Bezitter van alle weelde
Nirbal ke bal Bhagavaan.
Bhagavaan is de kracht van de zwakken
.
Bhagavat betekent: de bezitter van alle bhagas of heerlijkheden. Bhagavad Gietaa is een woordsamenstelling met de waarde van een bezitsvorm, zoals in het oude Nederlands: des Heren Lied. De stemloze t van Bhagavat verandert in een stemhebbende d door de stemhebbende g van Gietaa. Klanken reageren op elkaar, zoals ook kleuren op elkaar reageren. Deze klankwisselingen hebben wij ook in het Nederlands. Het verschil is dat ze in het Sanskrit ook worden geschreven.

De titel van het epos
Mahaa betekent: groot. Het is immers een heel omvangrijk epos. Bhaarata is de Sanskrit naam van India. Bhaa-rata is afgeleid van de naam Bharata, de eerste keizer die van India één rijk maakte. Bharata was de zoon van koning Doeshyanta en Shakoentalaa.

De schrijver van het epos
Vers 2 in de Meditatie over de Gietaa:
Gegroet zijt gij, O Vyaasa, groot van geest en met ogen als bloembladen van een opengebloeide lotus, ontsteker van de lamp van de kennis, die is gevuld met de olie van het Mahaabhaarata.

Vyaasa was de zoon van de rondtrekkende asceet Paraa-shara en de vissersdochter Kaalie. Als kind werd hij Krishna genoemd wegens zijn donkere huidskleur. Aangezien hij werd geboren op een eiland (dviepa) wordt hij ook Krishnadvaaipaayana genoemd. Nadat hij de Vedas had opgesplitst in vier boeken kreeg hij de naam Vedavyaasa. Hij schreef ook de achttien Poeraanas (hindoe mythologie) en de Brahmasoetras (aforismen over het Absolute).


De verhaallijn van het epos

De wijsheid van India

4. Sarvopanishado gaavo dogdhaa gopaalanandanah
Paartho vatsah soedhierbhoktaa doegdham gietaamritam mahat.

Ganesha

Drie definities van Yoga in de Gietaa

Grootheid van de Gietaa
Tot besluit enkele verzen uit de Grootheid van de Gietaa, een tekst die wordt gereciteerd na de studie van de Gietaa:

Hij die mediteert volgens de Gietaa blijft onbezoedeld door zonde, zoals een lotusblad onbezoedeld blijft door water.

Alle heilige plaatsen zoals Prayaag enz. zijn aanwezig waar de Gietaa is en waar de Gietaa wordt gereciteerd.

Alle devas, wijzen, Yogis, vrienden en toegewijden van Krishna, Naarada, Oeddhava en anderen verblijven daar.

Hulp komt vlug waar de Gietaa wordt gereciteerd. Ik verblijf altijd waar de Gietaa wordt gelezen, aangehoord en onderwezen en waar men over haar mediteert.

Ik verblijf in de Gietaa en de Gietaa is Mijn beste Verblijf. Ik bescherm de drie werelden met de Kennis van de Gietaa.

De Gietaa is Mijn Hoogste Wetenschap die geen twijfel overlaat over de vorm van Brahman, de Eeuwige, OM en de onuitsprekelijke pracht van het Zelf.


APPAYA DIEKSHITAR

Nederigheid
Appaya Diekshitar (1520-1593) was een grote wijze in het voorgeslacht van Swami Sivananda. Op zekere dag bezocht hij het geboortedorp van zijn vrouw Amma. Zijn bezoek veroorzaakte een grote toeloop van mensen die de beroemde heilige wilden zien. Een oude vrouw, half blind en bijna potdoof, voelde toch dat er iets gaande was. Ze vroeg aan haar buur wat er gebeurde. "De man van Amma is op bezoek", was het antwoord. "Moeten ze voor de man van Amma zo'n beslag maken?" vroeg de oude vrouw. Toen dit de wijze ter ore kwam, zei hij: "In Amma's dorp is Appaya Diekshitars faam die van Amma."


GEWORTELD IN HET ENE

Swami Chidananda


DE GNYAANESHVARIE


GNYAANADEVS INLEIDING TOT ZIJN COMMENTAAR OP DE GIETAA

O OM, ik buig voor U, het Oorspronkelijke Zijn, het Hoogste Zelf, onderwerp van de Vedas. U zij alle glorie. O hoogste Zelf, dat slechts kan worden gekend door Zelfbewustzijn, O Heer, U bent Shrie Ganesha, die alle dingen en ieders geest verlicht. Daarom zeg ik, discipel van Nivrittinaatha, schenk me uw aandacht (in die vorm). Ganesha's aantrekkelijke vorm stelt de Vedas voor, zijn imposant lichaam spreidt hun foutloze dictie tentoon. Zijn ledematen stellen de Smritis (overlevering) voor, zijn gebaren hun stijl en zijn schoonheid hun uitnemende betekenis. Zijn juwelen stellen de achttien Poeraanas (mythologie) voor en de gouden sokkels waarin de edelstenen zijn gezet, zijn hun in verzen verwoorde leringen. Zijn gekleurde gewaden vormen hun prachtige klank en hun glanzende draden zijn hun dichterlijke stijl. De klingelende bellen in de gordel rond zijn middel stellen de po'tische en dramatische compositie voor. Men vindt er de vele doctrines in, in dichtvorm gezet zoals juwelen in goud. Het zijden gewaad rond Ganesha's leest stelt de intelligentie van Vyaasa voor en zijn schitterende randen symboliseren de zuivere flitsen van die intelligentie. De zes scholen van de filosofie, die shaddarshanas (zes zienswijzen) worden genoemd, zijn zijn zes armen en de verschillende voorwerpen die hij in zijn zes handen draagt, wijzen op hun verschillende doctrines.


OP WEG NAAR EEN NIEUW SIVANANDA HOSPITAAL IN GANESHPUR

(ingezonden door Kurukshetra vzw)

Sinds jaren zet Kurukshetra vzw zich in voor de allerarmsten in India, in samenwerking met Sivanandashram in Rishikesh. Zo zijn jullie al een hele tijd vertrouwd met de werking rond de melaatsen.

Een van onze meer recente projecten in Noord-India is Village Aid, het verstrekken van medische hulp aan de mensen in achtergestelde bergdorpen. Deze hulp wordt gecošrdineerd vanuit een basishospitaaltje in Ganeshpur, nabij Uttarkashi in de Himalayas. Vanuit India kregen we verschillende berichten dat dit basishospitaaltje totaal onderkomen is en binnenkort onbruikbaar wordt. Sivanandashram zelf beschikt momenteel niet over de nodige financi'le middelen om de kosten voor een nieuwbouw te dragen en steunt dan ook het zoeken naar sponsors voor dit project.

De bestuursleden van Kurukshetra hebben beslist zich voor dit nieuwe project in te zetten en te trachten hiervoor de nodige fondsen te verzamelen. Het is duidelijk dat onze huidige werking alleen dit niet kan dragen.

We zoeken dan ook een breder veld (liefst gevuld met dankbare, vrijgevige harten) om dit nieuwe hospitaal voor de allerarmsten de nodige kansen tot slagen te geven.
Wat moet er gebeuren:

- afbraak van de vervallen gebouwen (€ 1.500)

- relocatie tijdens de bouw (€ 1.500) ?

- constructie van het nieuwe gebouw (€ 40.000)

- nieuw meubilair (€ 2.000)
in een latere fase: ?

- bijkomende medische instrumenten en uitrusting ?
(€ 30.000)

In de eerste fase trachten we te zorgen voor het gebouw zelf (€ 45.000).

Het lijkt veel, maar elke tocht begint met één stap en die eerste stap is dit hospitaaltje een plaats te geven in ons hart. Van daaruit kunnen we ons inzetten om vanuit een medeleven met het lot van deze mensen met zo weinig kansen en uit dankbaarheid voor wat we kregen uit India de nodige acties te ondernemen.

Wil je een stukje met ons meereizen en ons steunen?
Laat ons dan je idee'n kennen, ook wat de fondsenwerving betreft.
Geef je op als vrijwilliger voor een eventuele actie.
Stort een bijdrage op rekening 001-2870121-64

Hartelijk dank.
Het bestuur van Kurukshetra
Helene Rondou 0474 708461 of ?
Krishna Van Lierde 0477 285288 ?
e-mailadres: h.rondou@gmail.com


YOGAMUZIEKLESSEN


ZENUWSTERKENDE OEFENINGEN