The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Oktober 2011

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Oktober 2011, Vol. 530
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels


Karpersprongen

First things first
Mijn kleinzoon van zes wilde zijn eerste communie doen, zoals zijn vriendjes, maar hij was niet gedoopt. Zijn ouders zeiden: "Dan zullen wij u laten dopen, he jongen." Op 24 april, paaszondag, werd hij gedoopt. De pastoor vroeg: "En wat gebeurt er vandaag, jonge man?" Hij moest natuurlijk antwoorden dat Jezus verrezen was, maar hij zei: "De paasklokken zijn gekomen." Dat was belangrijker voor hem.

Zo is het met iedereen: wat is belangrijk? En daarover twisten heeft geen zin. Ik zeg het vaak genoeg tegen de leerlingen in de Yoga Academie: "Geef geen antwoorden waar geen vragen zijn." Als mensen vragen hebben, krijgen ze een antwoord. Als er geen vragen zijn, houd ik mijn lippen op elkaar, want antwoorden geven waar niet wordt om gevraagd, wekt alleen maar wrevel op. Laat je gedrag spreken, veeleer dan je woorden. Dat is het wat Mahatma Gandhi antwoordde toen hem werd gevraagd wat zijn boodschap was. "Mijn leven is mijn boodschap", zei hij.

Naar de bron

Maar

Navaraatri

Uit de oude doos

Schijn bedriegt

Concentratie

Bij de les blijven
Een wijze is er in alles wat hij doet altijd hier en nu bij. Hij doet altijd alles met zijn gehele wezen. Hij is helemaal aanwezig in zijn handelingen en in zijn woorden. Als hij eet, eet hij. Als hij werkt, werkt hij. Als hij wandelt, wandelt hij. Als hij studeert, studeert hij. Moderne studenten bijvoorbeeld doen daarentegen vele dingen tegelijk en niets goed. Terwijl ze studeren, kijken ze tv. Terwijl ze eten, lezen ze een boek. Enzovoort. Wat ze leren wordt dan ook opgeslagen in hun geheugen op een gefragmenteerde en onordelijke wijze. Als ze een beroep moeten doen op hun geheugen, tijdens een examen bijvoorbeeld, heeft hun geest de grootste moeite om de gevraagde gegevens in de chaos terug te vinden. Wie op de pc werkt, ervaart soms dat deze wat trager wordt. Er worden immers vele dingen op gedaan en dat wordt ook in zijn geheugen opgeslagen op een gefragmenteerde of onsamenhangende wijze. Er is dan ook een programma om hem te defragmenteren, zoals de geŽigende term luidt. Alles wordt dan netjes gegroepeerd en geordend. Dit programma loopt enkele uren. Met de geest moet je geregeld hetzelfde doen door ontspanning en meditatie.

Wat de Yogaschrift zegt
De Bhagavad Gietaa brengt ook hier duidelijkheid. In II 48 zegt Krishna:

Samatvam Yoga oechyate.

Gelijkheid wordt Yoga genoemd.

In II 50 zegt Hij:

Yogah karmasoe kaushalam.

Yoga is bedrevenheid in de handeling.

Je lichaam is nooit gelijk. Het verandert voortdurend. Ook je geest is nooit gelijk. Ook hij verandert voortdurend en gaat door allerlei staten. Maar wat je in wezen bent, wat de oude wijzen het Zelf noemden, is altijd gelijk. Het is onveranderlijk. Daarin gevestigd zijn en niet in het lichaam en de geest is Yoga. Handelingen vanuit die staat van Zelfbewustzijn zijn volmaakte handelingen. Het zijn handelingen die je niet binden.

In VI 23 zegt Hij:

Tam vidyaad doehkhasamyogaviyogam yogasamgnyitam,

Laat dat worden gekend als Yoga, het verbreken van de vereniging met pijn.

Filosofie

Song of Chidananda
Lied van Chidaananda
Swami Sivananda

Chidaanand Chidaanand Chidaananda hoem
Ik ben Bewustzijn-Zaligheid.
Har haalme almast Satchidaananda hoem
In alle omstandigheden ben ik Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid.
Ajaraanand amaraanand achalaananda hoem
Ik ben ongeboren, onsterfelijke, onbeweeglijke Zaligheid.
Har haalme almast Satchidaananda hoem
In alle omstandigheden ben ik Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid.
Nirbhaya aur nishchinta chidghanaananda hoem
Zonder vrees en zonder angst, ťťn massa van Zaligheid ben ik.
Kaivalya kevala koetastha aananda hoem
Ik ben een Zaligheid, die enig, alleen, basis van alles is.
Nitya shoedda siddha Satchidaananda hoem
Eeuwig, zuiver, volmaakt Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid ben ik.
Knowledge-Bliss, Knowledge-Bliss, Bliss Absolute,
Kennis-Zaligheid, Kennis-Zaligheid, Absolute Zaligheid,
In all conditions l am Knowledge-Bliss Absolute.
In alle omstandigheden ben ik Absolute Kennis-Zaligheid.
l am without old age, without death, without motion,
Ik ben zonder ouderdom, zonder dood, zonder beweging,
In all conditions l am Knowledge-Bliss Absolute.
In alle omstandigheden ben ik Absolute Kennis-Zaligheid.
I am without fear, without worry, Bliss Absolute.
Ik ben zonder vrees, zonder zorgen, Absolute Zaligheid,
Existence Absolute, Knowledge Absolute.
Absoluut Bestaan, Absolute Kennis.
Independent, unchanging. non-dual Aatmaa,
Onafhankelijk, onveranderlijk, nondualistisch Zelf,
Immortal Aatmaa, Advaita Aatmaa,
Onsterfelijk Zelf, Advaitisch Zelf (Advaita: niet-twee),
Eternal pure, perfect Knowledge-Bliss Absolute.
Eeuwig zuivere, volmaakte Absolute Kennis-Zaligheid.
Chidaanand Chidaanand Chidaananda hoem
Ik ben Bewustzijn-Zaligheid.
Har haalme almast Satchidaananda hoem
In alle omstandigheden ben ik Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid.
Shivoham Shivoham Shivoham Soham
Ik ben voorspoed. Ik ben Hem.
Satchidaananda Svaroepoham
Ik ben in wezen Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid.

We leerden dit lied van Swami Chidananda, die het bij vele gelegenheden zong. Hij deed dat met gloed. Toen hij binnenkwam in een programma veranderde onmiddellijk de atmosfeer. Er hing dan elektriciteit in de lucht. Hij was tenger en heel mager. Ik herinner me dat ze hem ergens een deelnemersbadge opspelden. Hij zei: "Voorzichtig. Pas op dat je niet in mijn hart steekt." Maar zijn stem was krachtig en helder en warm.


MAYOERAASANA PAUWENHOUDING

Techniek

Effect


DE VERSCHRIKKELIJKE KAALIE, DE GOEDGUNSTIGE MOEDER

Swami Chidananda

Vernietiging gaat vooraf aan opbouw


GANDHI, ZIJN MISSIE EN BOODSCHAP

Toespraak van Swami Chidananda op 2 oktober 1953 in Sivananda Aashram, Rishikesh,
tijdens de viering van Gandhi's geboortedag


De wereld, een mysterieuze show

Verschillende aard

Ontevredenheid overal

Vergeld kwaad met goed


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA

wordt voortgezet