The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Oktober 2012

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Oktober 2012, Vol. 540
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels


Kijk op Yoga

Ik doe Yoga
Ik hoor mensen soms zeggen: “Ik doe Yoga van dit uur tot dat uur.” De vraag die ik me dan stel is: wat doen ze de rest van de dag?

Ik weet het, voor de meerderheid van de Yogabeoefenaars is Yoga niet meer dan wat speciale lichaamsoefeningen, die goed zijn voor de lijn en de gezondheid en ik gun hen dat van harte en hoop altijd dat ze het jaar na jaar ook zullen blijven doen. Doen ze dat ook op een enigszins gedisciplineerde manier, dat wil zeggen met grote regelmaat, en daarmee bedoel ik eigenlijk dagelijks maar zonder enige overdrijving, dan zal hun geest vanzelf gaan werken op hogere niveaus en in aanraking komen met zuiverder energieën en dan zal ook hun kijk op de dingen veranderen en het zal hen heel andere interesses geven.

Wie echt op het Yogapad is, weet maar al te goed dat het hele leven in het teken van Yoga moet staan. Hij weet dat alles wat hij buiten Yoga plaatst vroeg of laat een bron van moeilijkheden wordt.

Bronnen van Yoga
Er zijn verscheidene bronnen van Yoga, maar een van de belangrijkste is de Bhagavad Gietaa. Deze titel van een heel oud boek is een woordsamenstelling met de betekenis van een genitief of bezitsvorm. Gietaabetekent: lied. Bhagavad Gietaa betekent dus: het lied van de Heer.

De drie definities van Yoga in de Gietaa
In de Bhagavad Gietaa geeft Shrie Krishna drie definities van Yoga, namelijk in II 48 en 50 en VI 23. De Romeinse cijfers verwijzen naar het hoofdstuk, het getal ernaast naar het vers in dat hoofdstuk.

Gelijkheid is Yoga
II 48. Yogasthah koeroe karmaani sangam tyaktvaa dhananjaya,
Siddhyasiddhyoh samo bhoetvaa samatvam yoga oechyate.

Handel, O Dhananjaya, onwrikbaar in Yoga, gehechtheid opgevend en gelijk (sama) in succes en mislukking. Gelijkheid (samatvam) wordt Yoga genoemd./P>

Yoga is bedrevenheid in de handeling
Dit is de tweede definitie:

II 50. Boeddhiyoekto jahaatieha oebhe soekrita doeshkrite,
Tasmaad yogaaya yoejyasva yogah karmasoe kaushalam.
/P>

In de Yoga van wijsheid (Boeddhi Yoga) verenigd, werpt men in dit leven zowel goede als slechte daden af. Leg je daarom toe op Yoga: Yoga is bedrevenheid in de handeling./P>

Evamoektvaa’rjoenah sankhye rathopastha oepaavishat,
Visrijya sasharam chaapam shokasamvignamaanasah.
/P>

Dat gezegd hebbend, te midden van het slagveld, wierp Arjoena zijn boog en pijlen weg en zakte neer op de zitbank van zijn strijdwagen, de geest door moedeloosheid overmand./P>

Dat gezegd hebbend: Arjoena geeft allerlei argumenten die hem doen besluiten niet te vechten. Tussen dit vers waarin hij in moedeloosheid en besluiteloosheid zijn boog laat vallen en het laatste vers waarin hij Dhanoer-dhara (Houder van de boog) wordt genoemd, ligt het hele wijsheidonderricht van Shrie Krishna.

Yoga is het verbreken van de vereniging met pijn
Dit is de derde manier waarop Krishna Yoga definieert:

VI 23. Tam vidyaad doehkhasamyogaviyogam yogasamgnyitam,
Sa nishchayena yoktavyo yogo’nirvinna chetasaa.
/P>

Laat dat worden gekend als Yoga, het verbreken van de vereniging met pijn. Die Yoga moet worden beoefend met vastberadenheid en een onverdroten geest./P>

Het belangrijkste in het leven
Veronderstel dat iemand mij een cheque geeft en dat er waar het bedrag moet worden vermeld alleen maar nullen staan, wat krijg ik als ik hem ga aanbieden in de bank? Ik krijg er helemaal niets voor tenzij de raad een psychiater op te zoeken. Vóór de nullen moet een cijfer staan. En als dat het geval is, krijgt elke nul een steeds grotere waarde. Zo zijn alle menselijke verworvenheden, zoals wetenschap, kunst, religie en noem maar op, grote nullen zonder enige waarde tenzij er een cijfer vóór staat. En wat is dat cijfer? Het is Zelfkennis.

Het karnen van de melkoceaan
Dit biedt me de gelegenheid om nog eens onder te duiken in de oeroude hindoe mythologie, die een mijn van wijsheid is. Maar men moet wel graven om bij de schat te komen.

In de hindoe mythologie zoeken de goden (devas) en de demonen (asoeras) de nectar (amrita). Ze moeten daarvoor de melkoceaan karnen (samoedra manthana). Ze breken de bergpiek Mandara af om die te gebruiken als karnstok. Ze vragen de slang Vaasoekie te helpen bij het karnen en beloven haar een stukje van de nectar. Ze draaien haar rond de bergpiek. De goden grijpen haar staart en de demonen grijpen haar kop. Zij hebben veel te lijden van de hete adem van de slang. Het karnen kan beginnen, maar de karnstok zinkt weg in de oceaan. Vishnoe manifesteert zich als een schildpad (de Koerma avataara) en biedt zijn rug als steun voor de karnstok. Er komen allerlei wonderbare dingen naar boven, onder andere het Kaustoebha-juweel.

Verklaring
De melkoceaan is de persoonlijkheid. Ze moet worden gekarnd om bij de nectar of de verlichting te komen. De karnstok is de wervelkolom, de slang is de adem of de levenskracht, die onsterfelijk is, omdat ze een deel van de nectar kreeg. Het karnen is het proces van Yoga.

Het Shrievatsa-merkteken
Samen met het Kaustoebha-juweel draagt Krishna op zijn borst ook het Shrievatsa-merkteken, dat de vorm heeft van een voetafdruk.

Bhrigoe was een van de saptarshis, (sapta rishis, zeven zieners), patriarchen van de Vedische religie, geboren uit de geest van Brahmaa, de Schepper. Bhrigoe staat ook bekend als de grondlegger van de astrologie. Hij schreef een boek over dat onderwerp, de Bhrigoe Samhitaa.

VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vraag
Bij het lezen van de commentaar van Swami Satchidananda op de Yoga Soetra heb ik de volgende vraag: pagina 10: selfless, selfish thoughts (onzelfzuchtig, zelfzuchtige gedachten), pagina 11: “This itself is Yoga practice watching our own toughts and analyzing them. Dit zelf is Yoga, onze eigen gedachten observeren en analyseren.” Is niet alles wat wij doen selfish (zelfzuchtig)? Bijvoorbeeld wij helpen iemand zonder iets terug te verwachten, maar uiteindelijk doen we dat misschien om ons goed te voelen. Met andere woorden, ik kan moeilijk iets vinden dat selfless is bij mijzelf. Het is misschien een rare vraag?

Antwoord
Je wast je elke dag. Je poets geregeld je tanden. Je kleedt je netjes. Je gedraagt je zo goed mogelijk. Enzovoort. Je doet het wel allemaal voor jezelf, maar iedereen heeft er baat bij.

Veronderstel dat je je niet meer zou wassen of je tanden poetsen. Je lichaam zou na een tijd een walgelijke geur verspreiden en ook je adem zou allesbehalve fris ruiken. Als je in lompen rond zou lopen als een bedelaar zou iedereen je mijden. En als je geen bepaalde omgangsvormen in acht nam, zou je nog weinig of geen vrienden hebben. Je wassen, je goed verzorgen en je goed gedragen, kun je dus bezwaarlijk zelfzuchtig noemen.

Zo kun je het ook geen zelfzucht noemen als je je geest traint en zuivert door hem te oefening te geven, te observeren en je gedachten en gevoelens te analyseren of door dingen te doen voor anderen zonder iets terug te verwachten. Dat je je daar beter bij voelt, is al dan niet het motief, maar het is alleszins een indicatie van de aard van de dingen: we zijn als parels aan een snoer of als bloemen aan een guirlande. Door de parels en de bloemen loopt een draad, die ze alle verbindt en samenhoudt. Zo is er ook in allen hetzelfde Zelf, dezelfde Zelfheid. Yoga is leren je niet te vereenzelvigen met dat wat aan het snoer geregen is, maar met het snoer zelf en als je dat doet, ben je vanzelf begaan met alles dat aan het snoer geregen is. En zelfs als je iets doet voor iemand anders om je goed te voelen, dan zal dat je mettertijd op het juiste spoor zetten. Door je geest te zuiveren op de Yogawijze bewijs je jezelf en allen die met jou in contact komen een grote dienst.

Nog een vraag
Ik heb in de Bhagavad Gietaa gelezen dat we in alles God dienen te zien. Dit is zeer gemakkelijk bij het zien van een mooie bloem, een mooie zonsondergang, een onschuldig kind, maar dit vind ik niet meer mogelijk bij het zien van al het lelijke, een dier dat een ander dier opeet, om dan nog maar te zwijgen van de lelijke kant van de mensheid. Ik had graag uw inzicht hierover gekregen, al hoop ik dat ik u niet teveel last bezorg, uiteindelijk krijgen we al zoveel van jullie (zie onder andere de Yogaopleiding).

Antwoord< 
De wereld een verbeteringsschool<

De wereld werd een concentratiekamp, omdat mensen vergaten dat hij bedoeld is als een meditatiekamp./P>


Swami Satchidananda

We leven op de wereld. En de wereld is een plaats waar je wordt gestuurd als je iets uit te werken of iets te leren hebt. Hij is het domein van de dood. Iedereen moet sterven. Soms is er iemand van wie je denkt dat ze hem of haar vergaten, maar op zekere dag staat hij of zij dan toch in de krant, bijvoorbeeld: “Oudste Belg overleden.” Mensen en dieren sterven op talloze manieren: door water, door vuur, door gas, door vergif, door virussen en bacteriën, door gewelddaden, door ongelukken enz. Ze sterven alleen of ze sterven in massa. Ze sterven in bed of ze sterven op straat. Ze sterven op alle leeftijden. Er zijn ontelbare mogelijkheden. Het leven is als een druppel op een bloemblad. Het hangt aan een zijden draad.

Het leven is bovendien eten en gegeten worden. Roofdieren voeden zich met planteneters. De leeuw doet zich te goed aan het bloed van de olifant. Zo is het nu eenmaal. God manifesteert zich niet alleen in zijn aantrekkelijke vorm, maar ook in zijn verschrikkelijke vorm.

Karma bhoemi en saadhanaa bhoemi
De wereld is in de hindoe filosofie Karma bhoemi en Saadhanaa bhoemi. Hij is met andere woorden het domein van karma en het is ook de plaats waar men saadhanaa kan doen. Saadhanaa is de systematische inspanning om de verlichting te bereiken of om de kringloop van geboorte en dood te doorbreken. Het is deze mogelijkheid die het leven waardevol maakt.

Karma

De wet van het karma geïllustreerd

Lees wat de Schriften zeggen
Ik zocht een tekst uit de Schriften om er mijn artikel mee te illustreren en vond er een heel boeiende in de Garoeda Poeraana, in het gedeelte waarin het Dharma of de rechten en plichten van de koning worden beschreven. Ik vertaalde hem uit de door Motilal Banarsidas uitgegeven Engelse vertaling.

De achttien Poeraanas vormen wat wij mythologie noemen. Poeraana betekent: wat oeroud is, maar toch altijd even nieuw en jong.

Garoeda was de eerste verteller van de Garoeda Poeraana, vandaar zijn naam. Garoeda vertelde hem aan Kashyapa. Kashyapa vertelde hem aan Vyaasa. Vyaasa schreef hem op.

De Poeraana wordt verteld door een soeta of bard. Brihaspati’s nietisaara betekent: de essentie (saara) van Brihaspati’s wijsheidonderricht (nieti). Bedenk terwijl je hem leest dat dit een eeuwenoude tekst is en doe er je voordeel mee.

Narayana


GAROEDA POERAANA

HOOFDSTUK HONDERDDERTIEN

Brihaspati’s nietisaara

VIER KRIYAAS VANUIT BERGHOUDING

Het woord kriyaa is afgeleid van de werkwoordswortel kri, doen. Ook karma is van die werkwoordswortel afgeleid. Yogahoudingen of aasanas worden gekenmerkt door onbeweeglijkheid, kriyaas door langzame bewegingen op het ritme van de zo langzaam mogelijke ademhaling en door het uitrekken van het lichaam terwijl de adem wordt ingehouden. Ze doen de energie vrij stromen doordat energieblokkeringen worden weggenomen. Waar het lichaam op een ontspannen wijze is uitgerekt, daar kan de energie vrij gaan doorstromen. Dit is de grondregel van kriyaa.

Deze oefeningen zijn even doeltreffend als ze gemakkelijk zijn. Veertig jaar geleden hadden we onder onze leerlingen een jongen die ballet studeerde onder Maurice Béjart. De opleiding was keihard. Elke dag werden ze letterlijk afgebeuld. De jongen zei me op zekere dag: “De kriyaas zijn de beste manier om mijn uitgeput lichaam weer in orde te maken. Ze doen wonderen.”

Hoe te beoefenen
Beoefen de Berghouding zoals beschreven in het septembernummer. Houd je altijd aan dezelfde volgorde, dan werkt het beter en komt er meer diepgang. Dit is de volgorde:
1. bewustwording van het feit dat je in wezen alomtegenwoordig, aldoordringend en volmaakt met alles één bent;
2. het lichaam spannen van onder naar boven en ontspannen van boven naar onder (driemaal);
3. diep uitademen en de longen een tijd leeg houden (driemaal);
4. de polsen boven het hoofd grijpen en ononderbroken trekken;
5. hetzelfde met de handen vóór de borst;
6. de handpalmen vóór de borst tegen elkaar plaatsen en ononderbroken de handpalmen tegen elkaar drukken;
7. handpalmen op het achterhoofd met de vingers in elkaar gestrengeld: duw met de handen tegen het hoofd en met het hoofd tegen de handen;
8. rondjes draaien met de handen rond het achterhoofd in wijzerzin en tegenwijzerzin;
9. rollen met de schoudertoppen;
10. schouders heffen, maar buik ontspannen;
11. Stoelhouding; 
12. word je achtereenvolgens bewust van het hoofd als een ervaring, de nek als een ervaring, de borst als een ervaring en de buik als een ervaring.
Het lichaam en de geest zijn nu goed ontspannen en klaar voor de kriyaas.

Zet de onderkant van de tong tegen het verhemelte. Dit opent de keel. Houd ze zo tijdens de vier kriyaas.

Belangrijk: adem de hele tijd alleen door de neus; zuig de adem niet naar binnen door de neus, want je zuigt dan de neusvleugels dicht; er komt dan minder lucht in de longen. De neus moet de hele tijd ontspannen zijn. De neusvleugels mogen niet bewegen. De lucht moet worden aangezogen vanuit de buik.

Kriyaa 1
Houd het hoofd rechtop, de armen hangen. Adem geluidloos en zo langzaam mogelijk uit door de neus. De longen zijn dan een ogenblik leeg. Komt de inademimpuls hef dan de armen zijwaarts op het ritme van de zo geluidloze en zo langzaam mogelijk inademing. De hele borst wordt uitgerekt. Terwijl je de adem vasthoudt gaat dat rekken door. Komt de uitademimpuls, laat dan de armen zakken op het ritme van de zo langzaam mogelijke uitademing. De longen zijn een ogenblik leeg. Herhaal dit enkele keren.

Belangrijk: blijf de hele tijd bij de voetzalen; wees je bewust van het vloeien van de adem, de langzame beweging, het rekken en het inhouden van de adem. Sta niet te trappelen en vermijd nutteloze en overbodige bewegingen.

Kriyaa 2
Adem uit door de neus. De longen zijn een ogenblik leeg. Komt dan de inademing, dan gaat de linkerhand loodrecht richting zoldering. Buig wat naar rechts. De linkervoorarm hangt boven het hoofd. Van de linkervoet tot de linkerelleboog is de hele linkerzijde uitgerekt. Komt dan de inademing, dan komt de romp overeind en zakt de hand. Doe hetzelfde rechts. Herhaal ook deze kriyaa enkele keren. De details zijn zoals in de voorgaande kriyaa.

Kriyaa 3
De adem stroomt naar buiten door de neus. De longen zijn een ogenblik leeg. Komt de inademing, dan gaat de linkerhand loodrecht richting zoldering. De romp draait naar rechts en de rechterhand reikt naar de achterkant van de linkerdij. Het gezicht is geheven naar de opstaande hand. De hele linkerzijde is uitgerekt. Komt de uitademing, dan komt de romp overeind en zakt de linkerhand. Doe hetzelfde rechts en herhaal enkele keren. Beoefen vooral deze kriyaa goed in gedragenheid.

Kriyaa 4
Eerste variatie:
Strengel de vingers in elkaar achter de rug. Adem zo langzaam mogelijk uit door de neus. De longen zijn een ogenblik leeg. Komt de inademing, dan gaat het bekken wat naar voor en gaat de romp achterwaarts hangen. Houd de adem een tijdje in. Komt de uitademing, dan buigt de romp voorover met een zo recht mogelijke rug. Zijn de longen leeg, ontspan dan de hele romp. De armen blijven ontspannen op de rug liggen. Komt de inademing, dan gaat de romp overeind. Herhaal enkele keren.

Tweede variatie:
Na enkele keren de kriyaa te hebben herhaald, kun je terwijl je vooroverbuigt de armen gestrekt heffen. De vingers blijven evenwel in elkaar gestrengeld. Laat de armen op de rug zakken alvorens weer overeind te komen.

Effect


TOESPRAKEN IN DE VROEGE MORGEN DOOR
SWAMI CHIDANANDA IN DE SAMADHI HALL VAN
SWAMI SIVANANDA’S AASHRAM AAN DE GANGES

BASEER JE LEVEN OP WIJSHEID


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA

wordt voortgezet