The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Oktober 2013

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Oktober 2013, Vol. 550
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels


YOGA IS…

Een staat
Yoga is eigenlijk een staat. Ik noem het een staat van genade.

Het doel is één, de paden zijn talrijk

Integrale Yoga
Swami Sivananda noemde zijn Yoga Integrale Yoga of Yoga of Synthesis (Yoga van de samenvatting). Soms noemde hij hem op een humoristische wijze ook Synthetic Yoga of Synthetische Yoga. Als men een huis bouwt of verbouwt, gebruikt men in deze tijd veel minder hout dan vroeger. Hout is duur en er zijn al genoeg bomen gesneuveld. Men gebruikt nu vooral pvc, plastic, aluminium enz. Deze synthetische materialen zijn duurzamer, beter bestand tegen temperatuurschommelingen, veel gemakkelijker te onderhouden en bovendien stukken goedkoper.

De oude klassieke paden, zoals ze worden beschreven in de Yogaschriften zijn eigenlijk niet meer van deze tijd. Mensen hebben noch de tijd, noch de energie, noch de fysieke conditie om die oude paden te beoefenen. Swami Sivananda nam uit al die Yogas dat wat nog met veel voordelen gemakkelijk kan worden beoefend en hij maakte er een sluitend geheel van. Hij zei: “Yoga moet integraal en geïntegreerd zijn.” Hij bedoelde daarmee dat geen enkel facet van de persoonlijkheid mag worden verwaarloosd, want dat een eenzijdige ontwikkeling nooit goed is, en dat Yoga moet kunnen worden beoefend in en door het leven.

Raaja Yoga <

Uit: De Linga Poeraanaa

De verteller zei:
1. Ik zal nu bondig de Yogazones beschrijven. Ze werden ingesteld door Shiva zelf, O brahmanen, voor het welzijn van de mensen.

2. Het gedeelte onder de keel en boven de navel is een uitstekende Yogazone; zo ook de plaats van het krulhaar onder de navel en de plaats tussen de wenkbrauwen.

Commentaar
Dit zijn de plaatsen waar Yogis de geest concentreren tijdens de meditatie. Ze kiezen de plaats die in overeenstemming is met het pad dat ze volgen.

3. De kennis van alle onderwerpen die oprijzen uit het Zelf wordt Yoga genoemd. De concentratie van de geest is slechts mogelijk door Zijn genade.

4. O eerbiedwaardige brahmanen, Zijn genade kan worden verwerkelijkt door het individu alleen. Ze kan niet komen van Brahmaa (de Schepper) of van wie dan ook. Ze manifesteert zich geleidelijk vanzelf.

5. Yoga wijst het domein aan waar de Allerhoogste verblijft. Voor het bereiken van dat domein is kennis (kennis van de Kenner) de oorzaak en die kennis komt alleen door Zijn genade.

6. Men moet zich onthouden van sensuele activiteiten en zonden verbranden in het vuur van de juiste kennis. Het verwerven van Yoga is slechts mogelijk voor degene die de activiteiten van zijn zintuigen aan banden heeft gelegd.

8. O eerbiedwaardige brahmanen, Yoga is het intomen van de functies van de geest. Acht middelen worden vermeld voor het verwerven van Yoga.

In de verzen 8 en 9 volgt dan de opsomming van de acht treden van het pad, die ik hierboven vermelde.

Enkele definities uit de verzen die volgen

Interessante omschrijving van de eerste niyama <

Zijn genade
Als de Linga Poeraana het heeft over “Zijn genade” over wiens genade heeft hij het dan?

Heelallen

Meditatie

Japa Yoga
De eenvoudigste, gemakkelijkste en in deze tijd meest doeltreffende methode van meditatie is Mantra Japa, herhaling van een Mantra. In het novembernummer kom ik daar uitgebreid op terug.


CORRECT LEREN ADEMEN (6)

Vishnoe moedraa

Ademen door één neusgat

Wisselend ademen


Narayana

TOESPRAKEN IN DE VROEGE MORGEN DOOR SWAMI CHIDANANDA IN DE SAMADHI HALL VAN SWAMI SIVANANDA’S AASHRAM AAN DE GANGES

De mythe opblazen


BRIEF VAN DE HINDOE WIJZE DANDIN AAN ALEXANDER DE GROTE

327 vóór Christus

Alexander had gehoord over de wijsheid van Dandin, een oude monnik met als enig kledingstuk een lendendoek. Hij wilde hem meenemen naar Griekenland en hij stuurde met dat doel een afgezant. Toen Dandin de afgezant ondervroeg over de Griekse filosofie vertelde deze over Socrates, Pythagoras en Diogenes. Dandin zei: “Ik zie dat ze een tekortkoming hebben: ze leggen de nadruk op wetten en systemen in plaats van op natuurlijke groei.”GEDICHTEN VAN KABIER

Kabier (Benares 1398-1518) was de zoon van een hindoe weduwe, die hem te vondeling legde. Hij werd opgevoed door een kinderloos moslim echtpaar. Hij werd een discipel van de beroemde Swami Ramananda (1360-1470). Kabier was een wever van beroep. Toen hij stierf wilden de moslims zijn lichaam begraven en de hindoes wilden het verassen. De enen zeiden dat hij een moslim was, de anderen dat hij een hindoe was. De legende vertelt dat ze ruzie maakten over het dode lichaam, maar dat ze toen ze de lijkwade wegtrokken nog alleen een hoopje lotusbloemen vonden. Kabier is een van de namen van Allah in het Arabisch. De betekenis is: de Grote.

Kabier spaarde zijn kritiek voor geen enkele sekte, toch vereren ze hem allemaal. In het heilige boek van de sikhs staan vijfhonderd gedichten van Kabier.

Over de grootheid van de goeroe

Over almacht

Over de dood

Over laster

Over ervaring


Gedichten van Swami Sivananda

Zeven aandoeningen van een pandit (schriftgeleerde)
Gewone mensen lijden door drie soorten tapa (vuur),
Namelijk adhibhautik, adhidaivik en adhyaatmik
(lijden dat vanbuiten komt, lijden van kosmische oorsprong
en lijden dat vanbinnen komt).
Maar een pandit heeft nog te lijden van vier meer aandoeningen.
Dit zijn: het lijden dat het gevolg is van zware studie;
het lijden dat het gevolg is van te hebben vergeten
wat ooit werd geleerd.
Het lijden dat komt als hij wordt overtroffen
door een geleerder man.
En het lijden dat komt van trots
op zijn intellectuele verworvenheden.


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA

wordt voortgezet