The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Oktober 2014

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Oktober 2014, Vol. 560
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels


VIER DINGEN OM OVER
TE MEDITEREN

Er is genoeg op de wereld om
te voorzien in ieders behoefte,
maar niet in ieders hebzucht.

Gandhi, geboren op 2 oktober,
een reden om in dit oktobernummer
bij zijn leven en werk stil te staan

Swami Sivananda zei dat je, om geestelijk en lichamelijk gezond te blijven, elke dag zou moeten mediteren over vier dingen, namelijk het lijden, de dood, de glorie van God en het leven van de wijzen.

Het lijden spaart niemand op deze wereld. Toch zegt Patañjali in het tweede boek van de Yoga Soetra:

16. Het lijden dat nog moet komen kan worden vermeden.

17. De oorzaak van wat kan worden vermeden is de vereenzelviging van de Ziener met het geziene.

De tweede meditatie is over de dood.

Het derde ding om over te mediteren, is de glorie van God.

Deze wonderbare vierde meditatie vind je in dit nummer geïllustreerd met de woorden van de Shvetaashvataropanishad.

De vierde meditatie is over de wijzen. Ze hebben geworsteld met dezelfde problemen. Hoe hebben zij de moeilijkheden overwonnen? Ik illustreerde deze meditatie in dit nummer met een glimp van het leven en het werk van Gandhi.

DE MAHAATMAA

Een buitengewoon mens
Mahaa betekent: groot. Aatmaa betekent: Zelf. We zeggen: ikzelf, jijzelf, zijzelf, wijzelf enz. Met Zelf wordt dan ook bedoeld de zelfheid van de dingen, dat wat ons allen verbindt, zoals de bloemen in een bloemenkrans of de kralen aan een snoer of zoals de parels in een halsketting worden bijeen gehouden door één zelfde draad. In het Sanskrit heeft men het dan ook over Soetraatman, de Draadziel.

Brief van Gandhi aan Hitler
As in Wardha,
24 december 1940

Brief van Gandhi aan Leo Tolstoj (1828-1910)
10.11.1909

Gandhi’s burgerlijke ongehoorzaamheid

De brief van Gandhi aan Lord Irwin

Die jonge vriend was ene Reginald Reynolds, een Britse Quaker. Hij overhandigde de brief aan Lord Irwin, die juist terugkeerde van een polomatch.

Na het grote succes van de zoutmars besloot Lord Irwin Gandhi toch te ontmoeten in een Ronde Tafel Conferentie.

De zelfgenoegzaamheid van de Britten
Kinnoch tijdens die Ronde Tafel Conferentie: “Met alle respect, meneer Gandhi, zonder Brits bestuur vervalt dit land tot chaos.”

Gandhi: “Meneer Kinnoch, ik vraag u te aanvaarden dat er geen volk op aarde is dat niet de voorkeur geeft aan zijn eigen slechte regering boven een goede regering van een buitenlandse macht.”

Winston Churchills reactie: “...het misselijk makende en vernederende schouwspel van de ooit inwendige-tempel-advocaat, nu rebelse fakir, die halfnaakt de treden van het paleis van de onderkoning bestijgt om op gelijke voet te onderhandelen met de vertegenwoordiger van de Koning Keizer.”

Een ander geluid: Edward R. Murrow tijdens de crematie van Gandhi
Het grote eerbetoon vandaag betreft een man die stierf zoals hij leefde: een eenvoudig man zonder rijkdom, zonder officiële titels of ambt. Mahatma Gandhi was geen bevelhebber van grote legers noch heerste hij over uitgestrekte gebieden. Hij kon zich niet beroemen op wetenschappelijke prestaties of artistieke gaven. Toch hebben mensen, regeringen en dignitarissen van over de hele wereld, de handen in elkaar geslagen om eer te bewijzen aan deze kleine bruine man in een lendendoek die het land naar de vrijheid leidde. Met de woorden van Generaal George C. Marshal, de Amerikaanse staatssecretaris: “Mahatma Gandhi werd de stem van het geweten van de hele mensheid.” En Einstein voegde eraan toe: “Komende generaties zullen moeilijk kunnen geloven dat een man als hij in vlees en bloed op aarde heeft gelopen.”

EKO DEVAH SARVA
BHOETESHOE GOEDHAH

Lezers geven me soms huiswerk. Ik draag het op aan Goeroedev Swami Sivananda.
Een lezer schrijft dat hij geraakt was door Swami Sivananda’s lied Song of Upanishads (lied nr. 8 op CD nr. 4). Hij zou graag weten uit welke Oepanishad de zin Eko devah sarvabhoeteshoe goedhah komt. Ekah betekent: één; devah betekent: God.

De klankwisseling heet sandhi: ekah dat eko wordt: de stemhebbende d van devah verandert de stemloze uitgang van ekah in een stemhebbende o. Devah blijft ongewijzigd: de stemloze s van sarva laat de stemloze uitgang van devah ongemoeid. Dit zijn de regels van de welluidendheid en de uitspreekbaarheid. Na de studie van het devanaagarie (Sanskrit alfabet) zijn dit de eerste regels die moeten worden geleerd in de cursus Sanskrit. Dergelijke klankwisselingen zijn er ook in het Nederlands. Het verschil is dat ze in het Sanskrit ook worden geschreven.

Goedhah betekent verborgen. Ekah, devah en goedhah staan in dezelfde naamval, wat je ziet aan de uitgang, namelijk de nominatief of het onderwerp van de zin. Ze zijn dus aan elkaar gelijk: God is één en Hij is verborgen. Dit is de letterlijke betekenis. Een werkwoord is in deze zin in het Sanskrit niet nodig, maar we moeten hem wel vertalen met gebruik van een werkwoord.

Waar is Hij verborgen? Sarvabhoeteshoe: in alle (sarva) wezens. Sarva is een woord dat welbekend is bij Yogabeoefenaars. Een van de bekendste aasanas of Yogahoudingen draagt namelijk sarva in haar naam: Sarvaangaasana, de uitstekende Alle-delenhouding.

Om nu te antwoorden op de vraag naar de herkomst van de zin, hij komt uit vers 11 van het zesde hoofdstuk van de Shvetaashvataropanishad.


MATSYAASANA - VISHOUDING

Tegenhouding
Matsyaasana is de tegenhouding van de omgekeerde houdingen Sarvaangaasana of Alle-delenhouding en Hal-aasana of Ploeghouding. In deze omgekeerde houdingen wordt de kin stevig tegen het borstbeen gedrukt, wordt de keel samengedrukt en de nek uitgerekt. In de Vishouding wordt de keel uitgerekt en de nek samengedrukt.

Uitvoering

Variatie

Vanwaar de naam?

Positie van de benen in de Lotushouding

Geef eigenaarschap op

Pandit Ram met zijn derde vrouw

Socrates en een paard
LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA