The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Oktober 2016

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Oktober 2016, Vol. 580
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels


DE STRIJD IS HARD
Swami Sivananda

Hier is een gemakkelijke manier om de Heer te vereren.
Beschouw je huis als een tempel van de Heer;
Of als Brindaavan of Ayodhya,
Je vrouw, kinderen en anderen als het heilige gezelschap van toegewijden.
Beschouw ieder woord dat je spreekt als herhaling van de naam van de Heer
En de lof van de Heer, iedere daad als een dienst aan de Heer,
Het liggen in je bed als buigingen voor de Heer,
Je dagelijkse wandeling en bewegingen als rondgang van de Heer.
Beschouw het licht dat je ‘s avonds aansteekt
Als het wuiven van licht voor de Heer.
Beschouw slaap als Samaadhi; geef het voedsel als een offer aan de Heer
En neem het dan als Prasaad. Je zult geluk verwerven hier en hierna
Als je God vereert op deze manier.
Het leven is kort. De tijd gaat snel. Begin eraan, nu direct.

SWAMI CHIDANANDA

Swami Chidananda in The Divine Life van juni 1984

EEN GETUIGENIS

Arnaud Desjardins in zijn film Ashrams (1963)Uitstel is geen afstel
In september vierden we Goeroedevs

Mag ik ook eens mijn verbeelding de vrije teugel laten?

IS DE MERKNAAM
VIAGRA SANSKRIT?

Ik denk dat het antwoord ja is, maar in een onjuiste transliteratie of omzetting van het Sanskrit lettergrepenschrift (devanaagarie) in het onze of het zou een grote toevalligheid moeten zijn. De juiste transliteratie is vyagra. Iemand die weet hoe Sanskrit wordt uitgesproken, leest dit als vjagra, iemand die het niet weet, zegt viagra. De y in het Sanskrit wordt uitgesproken als een j, bijvoorbeeld Yoga. De j wordt uitgesproken als dzj, bijvoorbeeld Japa.

1000 Namen van wat naamloos is
De hymne staat in hoofdstuk 149 van het dertiende van de achttien boeken van het Mahaabhaarata. Het heeft als titel Anoeshaasana Parva, Boek van Onderrichtingen.

Ze werd gereciteerd door Bhieshma. De naam Bhieshma betekent: van verschrikkelijke gelofte. Zijn geboortenaam was Devavratta. Dit betekent door God beloofd. Hij was de troonopvolger van zijn vader, koning Shantanoe.

Uit het Mahaabhaarata

SERPENTHOUDING
SARPAASANA

Makaraasana of de Krokodilhouding, die ik vorige maand beschreef, is nog niet echt een achterwaartse buiging, maar het is de aanzet tot de reeks van achterwaartse buigingen, die geleidelijk aan, zonder overdrijving, kunnen worden geleerd: Serpenthouding (Sarpaasana), Cobrahouding (Bhoejangaasana), Halve-Sprinkhaanhouding (Ardha-Shalabhaasana), Sprinkhaanhouding (Shalabhaasana), Halve-Booghouding (Ardha-Dhanoeraasana) en Booghouding (Dhanoeraasana).

De uitvoering

ZING JE SAT

Sat is afgeleid van de Sanskrit werkwoordswortel as, zijn. Sat is dat wat je in wezen bent. Met dit Zing je Sat kondigden we lang geleden een programma aan. Deze zin, die mijn broer uit zijn mouw schudde, is me altijd bijgebleven.

Een kiertan
Swami Chidananda vertelde me dat Goeroedev de volgende kiertan zong of Krishna daadwerkelijke vóór hem stond:

Brahma satyam jaganmithyaa jievo brahmaiva naaparah,

He Krishna aajaa bansie bajaajaa
He Krishna aajaa Gietaa soenaajaa
He Krishna aajaa makhana khaajaa
He Krishna aajaa lielaa dikhaajaa
Ab aagaaya bansoerievaalaa

GANDHI

Mahatma Gandhi werd geboren op 2 oktober 1869. Ik vertaalde voor de gelegenheid een gedeelte van de inleiding tot zijn commentaar op de Bhagavad Gietaa. Dagelijks verklaarde hij de Gietaa. Zijn lezingen werden gebundeld onder de titel M.K. Gandhi interprets The Bhagavadgita.

Mahatma Gandhi over de Bhagavad Gietaa
Het onderwerp van de Bhagavad Gietaa is eenvoudigweg de verwerkelijking van Brahman (het Absolute) en de middelen daartoe; de oorlog is slechts de aangelegenheid voor haar onderricht. Men zou kunnen denken dat de dichter de gelegenheid gebruikte omdat hij oorlog voeren niet zag als moreel slecht. Tijdens het lezen van het Mahaabhaarata kwam ik tot een heel andere conclusie. Vyaasa schreef zijn uiterst mooi epos om de nutteloosheid van de oorlog aan te tonen. Wat bracht de nederlaag van de Kauravas en de overwinning van de Paandavas op? Hoeveel overleefden de oorlog? Wat was hun lot? Wat was het einde van Koentie, de moeder van de Paandavas? Welk spoor blijft er nog over van het Yaadava-ras?


DE BHAAGAVATA POERAANA

HOOFDSTUK ZEVEN

Bestraffing van Ashvatthaaman


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA