The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Oktober 2017

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Oktober 2017, Vol. 590
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels


Een boer moest de achterpoten van zijn koe vastbinden om ze te kunnen melken, maar het kalf kreeg zijn deel van de melk zonder touw.
Gnyaanadev (1275-1296)
(in zijn commentaar op VII 18 van de Bhagavad Gietaa)

GESCHIEDENIS

Hoe het begon
Het is in oktober 2017 precies 58 jaar geleden dat ik met Yoga begon. Wie had ooit kunnen vermoeden dat het een dergelijke invloed zou gaan hebben op mijn leven? Ik begon eraan samen met mijn veertien maanden jongere broer. Ik eerst en hij een paar weken later. Al is het zo lang geleden, ik zie hem nog het Yogacursusje doorbladeren, dat ik die week had ontvangen. Hij liet zich ook inschrijven.

Mijn broer en ik hebben jaren in hetzelfde bed geslapen, deden samen onze eerste en onze plechtige communie, zaten in dezelfde klas en begonnen ook samen aan Yoga. Jaren later ging onze faam de hele wereld rond. Tijdens onze vieringen met Swami Chidananda kwamen deelnemers van overal ter wereld.

Een doorbraak

Goeroedev Swami Sivananda

Swami Vishvananda zag de grootheid in de jonge Koeppoeswami. Hij wijdde hem in in het pad van verzaking of Sannyaasa. Hij gaf hem de monastieke naam Swami Sivananda. De nieuwe Swami vond een onderkomen op de linkeroever van de Ganges in Svargaashram, een liefdadigheidsinstelling, die zich ontfermt over asceten. Hij beoefende er een intense ascese vanaf 1924. Nadat hij de verlichting had bereikt, stak hij de Ganges over en -stichtte er met enkele discipelen in 1936 The Divine Life -Society (DLS) in een vervallen koeienstal.

De visie van Swami Sivananda
De wereld in Swami Sivananda’s tijd werd, zoals ook nu, verscheurd door onverdraagzaamheid en fanatisme en in beroering gebracht door de ongebreidelde hebzucht, de onderdrukking en de uitbuiting door de grootmachten van de minstbedeelden. In al die kommer en kwel hunkeren mensen bewust en onbewust naar vrede en rechtvaardigheid. Swami Sivananda toonde een universele vorm van spiritualiteit waarin alle religies en zelfs vrijdenkers zich kunnen vinden. Hij predikte, schreef en zong erover met hart en ziel.

De hindoecultuur en zijn twee pijlers

Swami Sivananda en zijn boeken

Swami Satchidananda
Ik heb de naam van Swami Satchidananda (1914-2002) al enkele keren vernoemd. Wie was hij, hoe kwam hij hier terecht en wat kwam hij hier doen? Swami Satchidananda was een discipel van Swami Sivananda. Ze spraken dezelfde taal, het Tamil. Swami Sivananda had hem naar Sri Lanka gestuurd, op vraag van de mensen van aldaar zelf, om er de plaatselijke afdeling van de DLS in Kandy, een van de grotere steden en hoofdstad van de Centrale Provincie, te leiden. De Amerikaanse filmregisseur Conrad Rooks, die er opnamen maakte voor zijn film Siddhartha, naar een roman van Herman Hesse, ontmoette er Swami Satchidananda en zocht hem dagen na elkaar op met tal van vragen. Hij nodigde de Swami uit voor een bezoek aan het Westen.

Swami Chidananda
Swami Chidananda (1916-2008) volgde in 1963 Swami Sivananda op als voorzitter van The Divine Life Society. Hij bezocht ons vele keren. We hadden talrijke programma’s met hem.

Spirituele namen

Yoga kwam naar het Westen in verscheidene vormen
Toen de Engelsen India hadden ingelijfd in het enorme bijeen gestolen Britse Rijk, kwamen ze in contact met een oeroude cultuur, die 600 jaar slavernij onder de Islam achter de rug had. Maar de cultuur had zich gehandhaafd, ondanks de wreedheden, de vernielingen en de moordpartijen. De Engelse bezetting was milder al maakte ze India straatarm. Churchill had het over een “een beestachtige cultuur met een beestachtige religie”. Maar wie was er beestachtiger, de dief of de bestolene?

Naar India

De Swami Sivananda Yoga Aashram in Aalst

They already took care of the souls/soles of the people”, zei Swami Satchidananda toen hij hoorde dat de Aashram vroeger een pantoffelfabriekje was

Integrale Yoga


LEER ADEMEN (2)

NAADIE SHOEDDHI
HET ZUIVEREN VAN DE ENERGIEBANEN

In het septembernummer legde ik uit hoe je met gemak de buikademhaling, de middenademhaling en de hoge ademhaling kunt leren.

Ik beschreef de Bijadem: uitademen met een luid en krachtig gezoem in de keel. Dit maakt de uitademing veel langer. Je kunt ook zoemend inademen, maar dat is wat moeilijker. In rugligging wordt het gemakkelijker, omdat de romp dan gestrekt is en de borstkas veel meer open is.

Oejjaayie

wordt vervolgd


De tafel gedekt


AUTOBIOGRAFIE VAN SWAMI SIVANANDA

vervolg

Praktisch aspect

Eenheid van de mensheid

Het klaroengeschal van het goddeelijk leven

(1). Het belang van collectieve saadhanaa

(2). Hoe een afdeling te stichten
Goed begonnen, is half gewonnen. Ik ben niet geïnteresseerd in gigantische plannen en programma’s. Als er een goede start is en als de werkers oprechtheid, geloof en toewijding hebben, is het succes verzekerd. Ik schreef aan oprechte leerlingen:

“Je nam een wonderbare start en een goed begin. Het zal wortel schieten en spoedig bloesems dragen. Je kunt de Yogaklas geven in een huis, in een kamer. Maak ook een uithangbord. Vergader eens per week. Verzamel boeken van je vrienden en richt een bibliotheek in. Ik zal je al mijn publicaties sturen. Om de kosten te dekken kun je een kleine bijdrage vragen aan jullie leden. Stel het volgende als doel en oogmerken:

(a) Zelfverwerkelijking.
(b) De jeugd hervormen door Yoga Aasanas, Praanaayaama en door hen een ethische training te geven.
(c) De kennis van Rishis en Yogis verspreiden ver en nabij.
(d) Universele broederschap en kosmische goddelijke liefde ontwikkelen.

Wees nooit mistroostig of verlegen. Velen startten een afdeling van The Divine Life Society in hun eigen woning. De familieleden komen ’s morgens en ‘s avonds samen voor gemeenschappelijk gebed en zingen Bhajans en Kiertans. De aldus opgewekte spirituele trillingen brengen vrede en voorspoed aan de hele familie. Doe iets met je uitverkoren vrienden, al heb je maar twee leden.”

(3). De spirituele stroom moet levend worden gehouden
Ik waak zorgvuldig over de activiteiten van de Afdelingen en blijf hen nu en dan inspireren en aanmoedigen. Ik zend bekwame en gevorderde zoekers om de stroom levend te houden en spoor hen aan in hun activiteiten.

Hier zijn mijn instructies aan een van hen:

“Hoe is het met het Centrum nu? Dood, naar adem snakkend of vol van leven? Benader alle Directeuren van Hogescholen en organiseer filmvoorstellingen van Yoga Aasanas. Verzuim dit werk niet. Ik deed dit werk in alle scholen in de Panjaab en de U.P. tijdens mijn reizen. Zend me nu en dan een verslag van je activiteiten. Zoek nooit valse excuses. Wees niet verlegen. Door wat je doet in scholen en colleges worden spirituele Samkaaras geplant in duizenden geesten. Dat zal uitbarsten als de tijd komt.

wordt vervolgd