The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Oktober 2019

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Oktober 2019, Vol. 610
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels


Het kleine begin

1958 was ook het jaar waarin het leven in België grondig begon te veranderen door de Wereldtentoonstelling in Brussel. Daar zagen de mensen dingen die ze niet kenden: wasmachines, kookfornuizen, stofzuigers, koelkasten en noem maar op. Ik hoorde een vrouw zeggen: “Zo duur!” De verkoper antwoordde: “Allee, madammeken, ’t is gratis. 20 frank in de maand. Neem mee.” Het werd de goede oude tijd waarvan mijn generatie nog altijd droomt. Sommigen zeggen: “De goede oude tijd bestaat niet. Het is altijd iets.” “En soms nog iets ietser”, schreef Louis Paul Boon.

Heb een leven NU

Hoe Oost en West elkaar ontmoetten

De woorden wijzen en heiligen worden in India door elkaar gebruikt als synoniemen. Hier is heilig wat door de paus heilig werd verklaard. In India is heilig wie of wat als heilig wordt vereerd.

Hoe Swami Sivananda de hele wereld een dienst bewees

(Ik vond het volgende op het Internet van Koenraad Elst, indoloog; “Zeer geslaagde conferentie in Chennai, veel bijgeleerd. Onder meer dat de huidige datum van de Boeddha nergens op gebaseerd is, de eerste Boeddha-vorsers meer voor de Chinese datering van -1100 voelden, en dat de keuze voor de Sri Lankaanse datering (rond -500) willekeurig was. De kwestie is opnieuw open. En dat opgravingen in Kampilya, bij het huidige Kanpur aan de Ganga, een stad blootgelegd hebben die even oud en belangrijk was als Harappa. 4500 jaar geleden hadden we geen Indusbeschaving maar een Indus-Saraswati-Gangesbeschaving. Verder voor het eerst afbeeldingen gezien van de oudste strijdwagen ter wereld, gevonden niet in Rusland of zo, maar in Sanauli in het oosten van het Saraswati-gebied. Verder kennis gemaakt met de in Tamil Nadu zeer talrijke afbeeldingen van Arjuna in yoga-houdingen, inz. de boomhouding, die hij een 3500 jaar geleden een maand volhield. Ook yoga is veel ouder dan door westerse vorsers gedacht, wat dan weer klopt met mijn eigen these daar: dat, eens je erop bedacht bent, talloze toespelingen op yoga je vanuit de Indo-Europese mythologie toelachen.”)

Swami Sivananda was naar Indiase traditie een heel religieus mens, die het vaak over God heeft in zijn boeken. Daar had ik in die tijd echt geen zin in, maar ik bleef toch lezen en vertalen, want wat hij schreef was toch heel boeiend. En geleidelijk begon ik in te zien dat hij iets heel anders bedoelde dan wat we gewend waren.

Doe het juiste ding

Het belangrijkste goed van de mens is de vrede van geest, een tevreden en rustige geest. De Yogafilosofie (Yoga Soetra II 54) zegt dat de zintuigen dan de ware aard van de geest nabootsen en dus niet langer zorgen voor moeilijkheden.

De geest is rusteloos van aard, hij is dronken van de wijn van begeerte en hij werd gestoken door de schorpioenen van hebzucht, nijd, afgunst, kwaadwilligheid, wraakzucht en noem maar op. Mensen storten zich in allerlei activiteiten om niet te moeten stilstaan bij hun oproerige binnenwereld. De grote vergissing is dat ze ervan overtuigd zijn dat er achter al die drukte in hun geest neurasthenie ligt. En dát is de enorme misvatting, die ze meekregen van hun cultuur.

Identiteit

Als je ’s morgensvroeg wakker wordt en je helder en goed voelt en de onbedwingbare neiging voelt om rustig te gaan zitten voor meditatie, dan is de Goena Sattva actief. Als je je daarentegen rusteloos voelt en niet kunt thuisblijven en stilzitten, dan is de Goena Rajas actief. Als je ’s middags nog in bed ligt en geen zin hebt om op te staan, omdat je gedeprimeerd bent en je lusteloos voelt, dan is de Goena Tamas actief. Meestal echter is er een mengeling van de Goenas actief.

De Yogaschrift bij uitstek, de Bhagavad Gietaa (II 45 ) zegt; “Wees jij zonder de Goenas.”

Wij geven aan onze kinderen een vervreemdende identiteit. Wij zijn vereenzelvigd met ons gezin, met onze familie, met ons ras, met onze taal, met ons land, met onze religie enz. Iemand komt bijvoorbeeld in het Aalst van vandaag in een zaal vol mensen en hij heeft onmiddellijk een probleem, want hij ziet in het katholieke Vlaamse Aalst moslims, hij ziet zwarten, hij hoort Frans spreken enz. Die verscheidenheid is voor velen een probleem, maar de oude wijzen zeiden: “Wees geen deel van het probleem. Wees een deel van de oplossing.”

Vereenzelvig je met wat je niet weet

Geloof
Is er een God of is er geen God? We geloven dat Hij bestaat of we geloven dat Hij niet bestaat, maar we weten het niet. Laten we dan ook gewoon zeggen: “Ik weet het niet.” Op dat ogenblik groeit de drang om te weten en te onderzoeken. En wie onderzoekt en bevraagt, kan de waarheid verwerkelijken. Dit is wat Gautama Siddhaartha overkwam. Hij werd de Boeddha.

De praktijk

Commentaar bij de illustraties

Je gezondheid zal er stukken op vooruitgaan. Het geheim is dagelijkse oefening zonder overdrijving. Is dat moeilijk? Het is niet gemakkelijk, maar waar een wil is, is een weg. En neem het van mij aan, het loont meer dan de moeite.

Swami Sivananda: “Het leven is kort. De tijd gaat snel. Doe daarom Yoga nu. D.H.N. Doe Het Nu.” Interpreteer het D.H.N.niet als Doe Het Nooit.”


VAN MENS TOT GODMENS

Het inspirerende levensverhaal van Swami Sivananda

Ananthanarayanan

vervolg

5
TAPASCHARYA - Ascese

wordt voortgezet


TWEE SPECIALE CURSUSSEN
OP ZATERDAGVOORMIDDAG

tekst ingezonden door Harinath, gevolgd door een mededeling van de redactie

Krishna en Linda schreven:

Op 26 oktober van 10u tot 12u is er een introductie voor wie een cursus upanishads of sanskriet wil volgen. Daarna volgen nog lessen op 9 november, 30 november en 7 december. Indien wenselijk wordt een bijkomende les voorzien begin 2020. De beide cursussen vinden gelijktijdig plaats in de Swami Sivananda Yoga Aashram, in twee aparte ruimtes. Er wordt een vergoeding gevraagd van 50 euro per deelnemer, voor wie het kan betalen, (die dient voor de vluchtelingwerking waarvoor Krishna en Linda zich inzetten). Voor de lessen zijn geen voorwaarden of voorgaande kennis vereist. Welkom!

Initiatie in de UPANISHADS

Initiatiecursus SANSKRIET