The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Oktober 2020

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Oktober 2020, Vol. 620
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels


IN EEN NOTENDOP

Ik moest ooit in de huwelijksmis van een nichtje van mijn vrouw die een visser aan de haak had geslagen het verhaal van Jonas en de Walvis voorlezen. Jonas kreeg van God de opdracht te gaan prediken in Ninive, waar een wrede tiran heerste. Jonas weigerde, want hij wist dat predikers er vaak op een verschrikkelijke manier werden omgebracht. Ik herinner me een tekening uit mijn gewijde geschiedenis van een levensgrote koperen stier. Ze staken er een veroordeelde in en stookten dan vuur onder de buik van de stier, zodat het was of die luidkeels stond te loeien. Geen wonder dus dat Jonas niet stond te popelen om te gaan prediken. Door omstandigheden kwam hij echter toch terecht op het schip naar Ninive. Er stak een vreselijke storm op en de matrozen gooiden hem overboord, omdat het zijn ongehoorzaamheid was die Gods toorn had opgewekt. Jonas werd ingeslikt door een walvis waar hij tot bezinning kwam. Na drie dagen spuwde de walvis hem op Gods bevel uit op het strand van Ninive. Jonas deed dan wat van hem werd verlangd.

Het nest waaruit ik kom
Mijn vader was van Aalst. Hij werkte in een textielfabriek.

Mijn moeder was van Wieze. Haar vader was suisse in de kerk.

Missie
Er was ieder jaar missie.

De kerk heeft van seks een zonde gemaakt. Had ze dat niet gedaan dan was seks nooit een probleem geweest.

De laatste avond was om te biechten. Nog zoiets. Ik hoorde onze buurvrouw, een boerin, ooit roepen: “Stanie, waar is uw briefken met uw zondekes?” “In mijn vestzak. Maar doe het niet weg, want ik heb het straks ook nog nodig.”

Mijn broodwinning
Toen hun kinderen veertien werden, kregen ouders financieel meer armslag.

De ASLK was de hemel op aarde. Ze maakte veel winst.

De ASLK was tot de jaren vijftig, zestig de enige Belgische bank.

Ze ontdekten in de ASLK dat ik een goede pen heb. In de ASLK kon men op vrijwillige basis sparen voor zijn pensioen en de ASLK legde daar hetzelfde bedrag bij. Dat was op 36 jaar een serieus kapitaal geworden. Ik verliet de ASLK in juli 1991. Ik was 56. Ik belegde mijn centen in staatsleningen, zonder call (dit betekent dat de Staat ze niet kon terugkopen), tegen 9,10 percent zuiver. Dat was voor mij een zegen. Ik kon nu van mijn renten leven en onbezorgd de hele dag bezig zijn met Yoga en met de Yogavereniging, die ik samen met mijn broer had gesticht einde 1962.

Beter laat dan nooit
Mijn oudste kleindochter ging naar de universiteit.

Jeugdherinneringen
Toen de oorlog uitbrak was ik vijf, mijn broer vier.

De kleuterklas volgden we bij de nonnen van Sinte-Gudula.

Na onze kleutertijd gingen we naar Sint-Lievens.

Mijn grootmoeder langs vaders zijde had negen kinderen.

Ik was een speelvogel. Ik had altijd haver in mijn zak. De draden van die aren zijn lang en stijf.

Zoals de Bijbel het zo dreigend zegt: “Ge zult uw brood verdienen in het zweet uws aanschijns.”
Einde 1954 ging ik werken in de ASLK. Na drie maand werd ik opgeroepen voor mijn legerdienst in de Belgische Marine.

De boog kan niet altijd gespannen staan
Ik zwaaide af in augustus 1956.

Mijn lief was niet uit de buurt. Dat hoorde ik direct. Ze was van Oost-Duinkerke. Ze werkte er in de horeca.

In 1956 leerden we elkaar kennen en het zag ernaar uit dat de vrijage zou blijven duren.

Waar een wil is, is een weg
Mijn lief zocht dus een baan in Aalst. Ze vond werk bij een dokter.

De gouden jaren
1958 is ook het jaar dat de wereld veranderde.

In 1959 verhuisden we naar een betere woning, een krot eigenlijk.

We hadden een pomp aan de achterdeur en één stopcontact in het hele huis.

Een paar jaar later verhuisden we naar een comfortabeler woning, Losweg 6, Aalst. Ook die was spotgoedkoop, omdat de huizen na de oorlog waren gebouwd met staatssubsidies en de eigenaar niet meer mocht vragen dan wat wettelijk was bepaald. De Swamis hebben dat huis geheiligd met hun aanwezigheid.

wordt voortgezet


OPBOUW VAN EEN OEFENSCHEMA

vervolg

HATHA YOGA
De voorbereiding
Het komt erop aan dat je alvorens aan de Yogaasanas te beginnen het lichaam en de geest systematisch leert ontspannen en opwarmen, zodat de energie vrij en ongehinderd kan doorstromen, zoals auto’s in een stad waar de nodige intelligente maatregelen werden getroffen om filevorming te voorkomen.

Berghouding-Parvataasana
Dit is de eenvoudigste methode. Maar de ergste van alle moderne kwalen is het gebrek aan innerlijkheid!

Groet aan de Zon-Soeryanamaskaaraam
Dit is voor meer gevorderden. De Groet aan de Zon bestaat uit twaalf houdingen, die in elkaar overvloeien op het ritme van de adem.

Handen-aan-de-voetenhouding-Paadahastaasana
Voor wie om één of andere reden het ene noch het andere kan doen, is er de voorwaartse buiging staand (Paadahastaasana, paada: voet; hasta: hand).

Als je de Voeten-aan-de-handenhouding systematisch wil beoefenen, dit is de methode. Buig zover je met gemak kunt voorover, grijp de benen waar je kunt. Tel in gedachten rustig tot 15. Kom dan overeind. Tel de volgende dag tot 30, met andere woorden doe er elke dag 15 tellen bij. Schrijf het aantal tellen ergens op. Ga zo door tot 180 tellen. Buig de volgende dag wat dieper en herbegin met 15 tellen. Je zul verbaasd zijn over het resultaat. Je zenuwen en je endocriene klieren zullen je heel, heel dankbaar zijn. En ze zullen je belonen met een veel betere gezondheid. Doe het op een lege maag en op dagelijkse basis.

Kriyaas
Kriyaas zijn oefeningen waarin het lichaam wordt uitgerekt op het ritme van de adem. Ze doen de energie vrij stromen.

Waar werkt de geest?

1. Wees je bewust van het hoofd als een ervaring.

2. Trek je na een tijd terug in de nek.

3. Trek je nu terug in de borst.

4. Trek je nu terug in de buik.

Kriyaas na de Berghouding
Zet nu de onderkant van de tong tegen het verhemelte en beoefen de volgende vier Kriyaas.

1. Adem uit door de neus.

2. Adem uit.

3. Doe hetzelfde met een torsie.

4. Strengel de vingers in elkaar achter de rug.

Hurkzit-Oetkataasana
Het komt erop aan zo diep door de knieën te buigen zonder de hielen van de grond te heffen. Er zijn allerlei variaties. In de eigenlijke Hurkzit zijn de voeten gespreid op iets meer dan heupbreedte. Doe het kalm aan, zonder te overdrijven. Je knieën en je onderrug zullen er wel bij varen.

wordt voortgezet


VAN MENS TOT GODMENS

Het inspirerende levensverhaal van Swami Sivananda
Ananthanarayanan

vervolg

Maar het was niet zo dat Sivananda vergissingen verdroeg ad infinitum. Hij gaf kansen -vele kansen- aan de dwalende discipelen, maar als ze doorzetten in hun twijfelachtig gedrag, ondanks herhaalde vermaningen, riep Sivananda : “Halt!” in het belang van fatsoen en discipline.

Zo was de Meester. Zo groot was zijn bezorgdheid over het spiritueel welzijn van zijn ongehoorzame discipel.

Zo besloot Sivananda zijn passend antwoord op de punten van de professor en die door deze goed werden ontvangen.

wordt voortgezet