The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage

 

SHALABHAASANA - SPRINKHAANHOUDING

Shalabhaasana of de Sprinkhaanhouding is even doeltreffend als gemakkelijk. Het loont de moeite ze een vaste plaats te geven in je dagelijkse oefenschema. Ze houdt de longen en het hart in goede conditie. Ze geeft kracht. Ze bevordert de knijpende beweging van het spijsverteringskanaal en verdrijft wind uit de darmen.

Ze kan worden uitgevoerd op verscheidene manieren. Wat van die manieren de beste is, moet je zelf ontdekken. Experimenteer een tijd met alle manieren en adopteer dan wat je best ligt en waar je je best bij voelt. En onthoud altijd het doel van aasanas of Yogahoudingen. Het doel is van het lichaam een niet-lichaam te maken of een lichaam dat er niet is. Maharshi Patanjali brengt deze idee onder woorden in Boek 2, soetra 48, van zijn Yoga Soetra:

Dvandvas zijn: hitte en koude, pijn en smart, eer en schande enz. De systematische beoefening van Yoga verdrijft de staat van inertie, depressie, besluiteloosheid enz. Ze legt de rusteloosheid aan banden en maakt uiteindelijk het organisme saattvisch of harmonisch. Het lichaam is dan licht en gezond. Je kunt je voedsel goed verteren en je slaapt goed. De geest is rustig en je kunt goed mediteren. Je hebt een prima geheugen en kunt gemakkelijk studeren en iets vanbuiten leren. De volgende stap is dat je zonder goenas (de eigenschappen van de natuur, sattva of harmonie, rajas of rusteloosheid en tamas of inertie) bent. Dit zegt Shrie Krishna in de Bhagavad Gietaa (II 45) tegen zijn discipel Arjoena:

De Vedas handelen over de drie eigenschappen (goenas). Wees jij zonder die drie goenas, O Arjoena, vrij van de paren van tegenstellingen, eeuwig verblijvend in sattva, vrij van verwerven en behouden, gevestigd in het Zelf.

Ardhashalabhaasana - Halve sprinkhaanhouding

1. Ardha betekent: half. Lig op de buik met de kin op de grond. Leg de vuisten gebald onder het bekken. Maak de afstand tussen de kin en de vuisten zo groot mogelijk. Vrouwen kunnen de vuisten tegen elkaar houden. Mannen moeten ruimte geven aan de teelballen. De armen zijn dus volledig gestrekt. Adem diep uit (door de neus vanzelfsprekend) terwijl het lichaam diep ontspant. Terwijl je langzaam inademt, hef je het linkerbeen volmaakt gestrekt van de grond. Het bekken blijft evenwel bij de grond. Houd dit even vol en laat dan langzaam uitademend het been zakken. Hef dan inademend het rechterbeen enz. Herhaal dit verscheidene keren.

2. Doe daarna precies hetzelfde, maar met kanteling van het bekken. Dat wil zeggen dat je niet alleen het been van de grond heft maar ook het bekken. Beweging en adem moeten goed gecoördineerd zijn. Adem uitsluitend door de neus.

Shalabhaasana

De eigenlijke Sprinkhaanhouding kan worden uitgevoerd op twee manieren.

1. Hef beide benen gestrekt van de grond op het ritme van de inademing. Houd dit even vol en laat de benen zakken op het ritme van de uitademing. Herhaal dit verscheidene keren.

2. Adem in, houd de adem in en hef beide benen van de grond. Adem dan rustig door. Houd dit vol zolang je met gemak kunt. Adem diep uit alvorens te beëindigen, adem in en verbeter de houding, houd de adem in zolang je met gemak kunt en laat dan de benen zakken op het ritme van de uitademing.

Dit moet niet worden herhaald. Probeer mettertijd wat langer in de houding te blijven. Een minuut is een goede tijd.

De houding moet vast en gemakkelijk zijn. Hoe dieper je erin ontspant hoe groter het effect. Wees er hier en nu bij.

Ik zie in mijn les dat mensen vanuit hun doenerschap proberen de benen zo hoog mogelijk te heffen. Ze buigen daarbij de benen en ook hun knieën gaan dan vaak uit elkaar. Het is veel doeltreffender als je de prestatie vergeet en niet probeert de benen zo hoog mogelijk te heffen. Houd de benen volmaakt gestrekt. Dit geeft de houding heel wat meer effect. De kin blijft de hele tijd de grond raken.