The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage

 

Worstelen met de houding
We zijn op prestatie gerichte doeners. We willen dingen kunnen doen. Dat speelt ons ook parten in Yoga. Mensen vragen aan elkaar of ze al hun hoofd op hun knieën kunnen leggen zonder de knieën te buigen of ze al op hun hoofd kunnen staan enz. Dit zijn de verkeerde vragen, want het zijn doe-vragen. De prestatie heeft geen belang. Het effect of resultaat heeft belang. Ik zie mensen dan ook worstelen met de houdingen. En dat is totaal verkeerd.

Laten we bijvoorbeeld de Cobrahouding nemen. Ze wordt uitgevoerd in buikligging. De handen staan op schouderbreedte van elkaar onder de schouders, de armen worden tegen het lichaam gehouden en de ellebogen wijzen naar boven. Na een uitademing glijdt op een inademing de kin naar voren en wordt de romp achterwaarts gekromd terwijl de armen bij de romp worden gehouden. De ellebogen worden op geen enkel ogenblik naar buiten geduwd. Het lichaam is deze houding niet gewend en volgt dan ook aanvankelijk niet goed mee. Mensen forceren zich dan om er toch maar iets van te maken, maar ze zijn op die manier fout bezig.

Alvorens te beëindigen, adem uit, adem diep in, houd de adem in en verbeter de houding zonder iets te forceren. Kom dan uitademend rustig neer en ontspan. Doe er elke dag vijftien tellen bij. Ga zo door tot je aan een minuut komt. Buig de dag nadien wat verder en herbegin met vijftien tellen. Je zult het lichaam op die manier voelen evolueren met plezier. Wat bedoel ik nu? Heeft het lichaam er plezier in of heb jij er plezier? Jullie zullen er allebei plezier in hebben. En je zult minder last hebben van je lichaam en je lichaam zal minder last hebben van jou. Wie dit niet gelooft, moet het proberen. Woorden kunnen niemand bekeren. Alleen ervaring kan dat.

Dezelfde regels gelden voor de voorwaartse buiging, met het verschil dat je tot drie minuten in die houding kunt blijven. Houd de benen goed gestrekt: probeer jezelf niet te bedriegen. Buig voorover zover je met gemak kunt. Als je soms last hebt van lage rugpijn is het aan te bevelen dat je tijdens het vooroverbuigen en het overeind komen lichtjes op de benen duwt. Dit beschermt de rug. Ontspan zo goed mogelijk in de houding. Laat de adem vrij vloeien. Tel dan tot vijftien. Dring dan uitademend even aan zonder iets te forceren. Houd de longen een ogenblik leeg en beëindig de houding. Doe de volgende dag hetzelfde, maar tel tot dertig. Doe er op die manier elke dag vijftien tellen bij tot je drie minuten onbeweeglijk kunt blijven staan. Buig dan wat dieper en herbegin met vijftien tellen. Je zult verbaasd zijn over het resultaat. Drie minuten is de maximumduur. Als je ze langer volhoudt, kan ze de darminhoud doen uitdrogen en verstopping veroorzaken. Ik verkoop nu geen boekenwijsheid. Ik schrijf uit eigen ervaring.

Op hierboven beschreven manier kan elke Yogahouding mettertijd en met geduld worden opgebouwd. Als je op die manier de Yogahoudingen, Yoga-ademoefeningen, de diepe ontspanning en meditatie beoefent gedurende een jaar, zul je een jaar jonger geworden zijn. Zeg dat dit je werd gezegd door iemand die zijn zaken op het gebied van Yoga kent.