The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage

 

YOGAHOUDINGEN EN ADEMOEFENINGEN

Ook voor Yoga gaat het op dat kennis niet volstaat. Ik ken heel wat mensen die de theorie van de Yogahoudingen en de ademoefeningen goed kennen, maar die er niets mee aanvangen. Ze vinden altijd wel redenen om de praktijk achterwege te laten. Goeroedev zei uitentreuren: "DHN !" Dit was de afkorting van "do it now, doe het nu". Velen interpreteerden en interpreteren het als: doe het nooit. Hij zei: "Stel het niet uit tot morgen, want die morgen komt nooit."

Ik zat bijna elke dag bij Germaine op de trein. Ze werkte in het ministerie. Ze volgde er onder de middag de Yogales. Ze zei: "Als ik gepensioneerd ben, kom ik naar de Yoga Academie." Ik heb haar wel honderd keer gezegd dat dit dwaasheid was. Toen ze werd gepensioneerd, moest ze zorgen voor haar bejaarde moeder. Ze zei: "Als mijn moeder er niet meer is, kom in naar de Yoga Academie." Toen haar moeder gestorven was, vond Germaine dat het hoogtijd was dat haar huis werd geverfd en behangen. Dat moest natuurlijk wegens de goedkoop in het zwart gebeuren op zaterdag. Ze moest thuis blijven, want "die mannen zullen het kalm aan doen als ik er niet bij ben". Toen haar huis geverfd en behangen was, liet het hart van Germaine het afweten. Exit Germaine.

Een belangrijke vraag evenwel is bij dit alles: wat is iemands doel? Als het voor een goede gezondheid is en om er goed uit te zien, wat, laten wij eerlijk zijn, het motief is van de meerderheid van de mensen, is het doeltreffender dan joggen of je in het zweet werken in het fitnesscentrum. Op een bepaalde leeftijd worden deze dingen bovendien schadelijk. Het lichaam maakt dan zoveel afvalstoffen dat het organisme ze onmogelijk kan verwerken, en ik heb enkele keren het vermoeden gehad dat de kanker en andere aandoeningen bij sommige kennissen daar vandaan kwamen. Men kan zich op een bepaalde leeftijd niet meer gedragen als een jonge snaak zonder dat zich dat wreekt. Ook op het gebied van de Yogabeoefening is dat zo. Men moet op een bepaalde leeftijd de nadruk verleggen van Yogahoudingen naar gemakkelijke Kriyaas, ademoefeningen en meditatie. Maar wij zijn natuurlijk behept met een schier onweerstaanbare prestatiedrang. De grenzen verleggen heet dat dan. Ik heb nooit het nut ervan ingezien.

Wie enkele goedgekozen Yogahoudingen, ademoefeningen en de diepe ontspanning een plaats geeft in zijn dagelijkse routine, zal in goede conditie blijven en als hij al eens ziek wordt, zal zijn weerstand de kwaal snel uitdrijven. Het belangrijkste evenwel is te beseffen dat ieder mens zijn hele leven een foutief zelfbeeld meezeult, dat vaak zo negatief is dat het zijn bestaan helemaal verziekt. Een mens moet van dat foute zelfbeeld loskomen door zijn wezenskern te ontdekken. Dit is één probleem. Het andere probleem is dat hij het hoofd zal moeten bieden aan zijn dwangmatigheid of aan het feit dat hij dingen doet ondanks zichzelf. En het is op dit punt dat de Yogabeoefening onschatbare diensten bewijst. Het is ook nuttig, maar weinigen doen het, dagelijks een of andere mantra te herhalen in één zithouding gedurende een half uur of langer. Dit moet op een systematische en geduldige manier worden opgebouwd.

Een Amerikaans Yogaleraar maakt zich nuttig door Yoga te gaan geven in gevangenissen. Hij schreef een boek over zijn ervaringen met als titelWe are all doing time.Dit betekent: we zitten allemaal in de gevangenis. We zijn hier om iets uit te werken, om allerlei dingen te leren enz. Er zijn twee soorten mensen, namelijk degenen die zich hiervan bewust zijn en degenen die zich er niet van bewust zijn. De laatste categorie vormt de meerderheid. Zij zijn de echte gevangenen. De anderen weten dat we hier maar pelgrims zijn en dat ons doel nooit van deze wereld kan zijn.