The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Portret van een yogi
Narayan

Moge het Licht der lichten mij altijd leiden. Moge Hij mij inspireren.

Moge Hij mij kracht, moed en sterkte geven. Moge Hij de sluier in mijn geest verwijderen. Moge Hij alle hindernissen op mijn spiritueel pad wegnemen. Moge Hij mijn leven gelukkig en vruchtbaar maken.

Ik buig voor U, O Heer der Heren, O God der Goden, O Deva der Devas.

Brahman van de Oepanishads, grond voor Maya en Ishwara en verheven brug naar de Onsterfelijkheid.

Gij zijt zelflichtend. Gij zijt zonder delen, zonder daden, zonder grenzen. zonder smet of fout. zonder geboorte of dood. Gij zijt onze vader, moeder, broer, vriend, verwant, Goeroe en enige toeverlaat.

Gij zijt de belichaming van Vrede, Zaligheid, Kennis, Kracht, Sterkte en Schoonheid.

Laat ons mediteren over de luister en de pracht van dat Verheven Wezen, dat alles verlicht, dat ondeelbaar is, Bestaan, Kennis en Absolute Zaligheid, het alvolle, één zonder tweede, voorbij de reikkracht van woorden en gedachten, substraat van alles. Moge Hij ons leiden in al onze daden. Moge Hij ons een helder begrip en een zuiver intellect geven.

Swami Sivananda

Nu terug verkrijgbaar,


Uitgave 2007