The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


HET VERHAAL VAN DOERBOEDDHI

Uit: Swami Sivananda's Illuminating Stories,

Uit Licht van Sivananda, april 1999, vol.406

Doerboeddhi was een atheïst uit de stad Gaya. Hij was een tijdgenoot van Boeddha. Hij bestal en terroriseerde mensen. Vrouwen en kinderen werden al bang bij het noemen van zijn naam alleen. Hij gedroeg zich als een duivel in mensengedaante.

Op zekere dag zag hij Boeddha zitten mediteren. Toen Boeddha zijn ogen opende, zag hij Doerboeddhi staan. Hij groette hem. Doerboeddhi daarentegen begon Boeddha uit te schelden: "O dwaas, jij bent een bedrieger. Je bent een schurk. Je bent een schijnheilige. Jij bent een bandiet in de kleren van een heilige. Scheer je weg. Ben je hier morgen nog dan wordt dat je dood. Deze stad loopt vol bedelaars en bedriegers als jij. Ze bederven het hele land. Jij bent een leegloper, een blok aan het been van de samenleving. Je teert op de rug van mensen die hard moeten werken om aan de kost te komen."

Boeddha hoorde dit alles zwijgend aan. Ook de volgende dag ging Doerboeddhi te keer op dezelfde brutale manier, maar met nog meer geweld. Ook nu bleef Heer Boeddha volstrekt onbewogen. Dit bleef zich meer dan een maand lang herhalen. Naarmate de tijd verstreek werd Doerboeddhi steeds kwader. Tenslotte vroeg hij op zekere dag: "Man, ben je doof? Hoor je niet wat ik zeg? Je zit er bij als een stuk steen ondanks al mijn verwijten. Je bent schaamteloos. Zeg me wat voor een soort man je bent."

Boeddha antwoordde kalm: "Vriend, ik heb de hele tijd gehoord wat je zei. Ik ben niet doof. Maar mag ik je zeggen dat ik geen enkele van je beledigingen aanvaardde? Je bood me verscheidene geschenken aan, maar ik heb geen enkel ervan aanvaard."

Dit raakte Doerboeddhi zo diep dat het van hem een ander mens maakte. Hij viel aan Boeddha's voeten en riep: "Heer, vergeef me wat ik deed. Ik ben een nietsnut, ik heb u op een onvergeeflijke manier tekort gedaan. Telkens weer vraag ik u om vergiffenis." Doerboeddhi werd een volgeling van de grote Boeddha.

Vriend, leer geduld van Boeddha. Wees zoals hij edelmoedig en groothartig. Sta zoals hij boven lof en blaam. Je bent heel zwak. Zelfs een verwijt van je eigen broer kun je niet verdragen. Als iemand een hard woord tot je spreekt val je terstond uit je evenwicht en word je razend kwaad. Wat zijn lof en blaam anders dan trillingen in de lucht? Hecht er geen enkel belang aan. Wees gelijk in plezier en pijn, in succes en mislukking, lof en blaam, hitte en koude. Verdraag belediging. Verdraag kwade bejegening. Je bent dan de keizer der keizers. Je bent dan de shah der shahs.