The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

September 2011

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
September 2011, Vol. 529
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

EEN ANDERE KOERS VAREN

Beginners
Het is al zoveel jaren dat we in september Yogalessen voor beginners organiseren dat het stilaan een traditie werd. De zomer is voorbij en de wintermaanden komen eraan. Het is dan ook wijs zich daarop zo goed mogelijk voor te bereiden. Ik ken geen betere manier dan met Yoga.

Belangrijkste wetenschap
Yoga is duizenden jaren oud. Het is een ervaringsgerichte wetenschap, die ons werd gegeven door grote wijzen uit een ver verleden. Zij zeiden dat het de belangrijkste van alle wetenschappen is. Ze boekstaafden hun idee'n in het Sanskrit. Dit is geen dode taal zoals het Latijn en het Grieks, het is een schriftuurtaal. Het Sanskrit woord voor wetenschap is vidyaa, afgeleid van de werkwoordswortel vid, weten. Yoga noemden ze paraavidyaa. of de grootste wetenschap.

Ze hadden daar een goede reden voor. Alle wetenschappen gaan immers over een welbepaald iets, over de kosmos, over de sterren, over dieren, over planten, over grondstoffen, over energie enz. Ze zijn schier ontelbaar. Yoga is de belangrijkste wetenschap, omdat ze niet gaat over "iets", maar over jezelf of over de Kenner.

Je zou kunnen zeggen dat ook de psychologie en de geneeskunde over jezelf gaan, maar op de keper beschouwd is het dat niet wat ze bedoelden. De psychologie, de anatomie en de fysiologie gaan over het lichaam en de geest en dat zijn op de keper beschouwd dingen die je hebt, maar die je niet bent.

Wat ben je?

Wat de oude wijzen

Louter psychologisch
De Zelfvervreemding is louter een psychologisch gegeven. De beoefening van Yoga is dan ook vooral een geestelijk gebeuren. De oude wijzen zeiden: "Mana eva manoeshyaanaam kaaranam bandhamokshayoh. De geest voorwaar is de oorzaak van de gebondenheid en de verlossing van de mensen."

Iemand had een puberende tiener, die ze wat teveel had verwend. Ze werd er zich bewust van dat ze niet veel meer te zeggen had. Ze vroeg: "Haal eens een fles melk in de berging", of: "Zet de gele zak eens buiten", of wat ook en uiteindelijk moest ze het zelf doen. Het is niet anders met je geest. Je hebt er geen controle over. Hij dicteert je zijn wetten. Hoe kun je dit probleem oplossen? Het antwoord ligt in de Yogabeoefening.

Lichaam en geest

Niet-intelligent

Vereenzelviging

Van theorie naar praktijk

Geleidelijk
Het is de bedoeling geleidelijk een oefenschema op te bouwen dat met gemak thuis kan worden beoefend. De meeste mensen hebben nooit veel oefening aan hun lichaam gegeven of ze zijn al niet meer zo jong. Het is dan ook de boodschap geleidelijk de spieren wat in de lengte te trainen, de gewrichten soepel te maken, wat spierkracht op te bouwen en de wervelkolom te trainen, zodat het ruggenmerg goed wordt doorbloed. Vooral dit laatste is belangrijk, omdat in het ruggenmerg belangrijke zenuwen zijn ingeplant, die tussen de wervels door vertrekken naar het gehele lichaam. Als het ruggenmerg goed wordt doorbloed, worden de zenuwen beter gevoed en gaan ze ook beter functioneren. Ze worden daardoor ook sterk en rustig.

De hypofyse in de hersenen is de dirigent van de andere hormoonklieren. Dit zijn de epifyse en de hypothalamus in de hersenen, de schildklier in de keel, de zwezerik achter het borstbeen, die slechts actief is de kindertijd, de alvleesklier, de bijnieren, de eierstokken en de zaadballen. De hypofyse staat onder rechtstreeks bevel van het zenuwstelsel. Dat Yoga de zenuwen sterk en rustig maakt, verklaart het grote effect van Yoga op de hormoonklieren of de endocriene klieren.

Berghouding
De Berghouding is even gemakkelijk als doeltreffend. Je staat in een spreidstand die kleiner is dan heupbreedte. Het hoofd staat rechtop. De armen hangen. De ogen zijn bij voorkeur gesloten. Als dit zorgt voor ongemak, houd je ze open, maar je ziet dan alles tegelijk en niets in het bijzonder.

Kriyaas

Aasanas of Yogahoudingen

Chakras

Het geheim van het succes

Meditatie
Mettertijd is het ook de bedoeling dat je wat meditatie leert beoefenen. Meditatie betekent niet dat je niet mag denken. Het betekent dat als je geest denkt, dat je je daarvan bewust bent. Door systematische oefening kun je je geest concentratie leren. Je zult worden bevrijd van rusteloosheid en inertie.

Maar meditatie is vooral ook de vrucht van een andere levensfilosofie, van een andere kijk op de dingen en op jezelf. Dit unieke maandblad zal je daarbij helpen. Voor meditatie kun je bij ons terecht op vrijdagavond om 20u.

Die morgen komt nooit

Belangrijk
Belangrijk is ook dat je oefent op een lege maag. Oefenen op een volle maag is vragen om moeilijkheden. De maag wordt door de Yogahoudingen onder druk gezet. Als ze gevuld is, zul je zure oprispingen krijgen. Ook kan het voedsel in het darmkanaal worden gestuwd zonder dat het voldoende bewerkt is. Het zal dan vergisten en zorgen voor moeilijkheden.

Uit de Bhagavad Gietaa, des Heren Lied
Hoofdstuk II

16. Niet-zijn (asat) heeft geen bestaan; er is geen niet-bestaan voor het Zijn (sat). De waarheid over beide werd gezien door de zieners van de essentie (tattva).

17. Weet dat Dat voorwaar onverwoestbaar is, door wie dit alles wordt doordrongen. Niemand kan de vernietiging veroorzaken van Dat, het onverwoestbare.

20. Het wordt niet geboren en sterft nooit. Na bestaan te hebben, houdt Het niet op te bestaan. Ongeboren, eeuwig, onveranderlijk en oud, wordt Het niet gedood wanneer het lichaam wordt gedood.

22. Zoals een man versleten kleren aflegt en nieuwe aantrekt, zo werpt ook het belichaamde Zelf versleten lichamen af en treedt andere binnen, die nieuw zijn.

23. Wapens treffen Het niet, vuur verbrandt Het niet, water maakt Het niet nat, de wind droogt Het niet op.

24. Het Zelf kan niet worden geraakt, verbrand, bevochtigd of opgedroogd. Het is eeuwig, aldoordringend, stabiel, oud en onbeweeglijk.

DE NAJAARS YOGA RETRAITE

EEN VERSLAG
De beloning
We waren met 82 onder wie 37 noorderburen. Voor velen was het de eerste keer en ik weet uit ervaring dat alle begin moeilijk is. Ze zijn na verloop van tijd wat murw van het lange zitten en de vele nieuwe indrukken, maar in de loop van de zaterdag of de zondag vinden ze hun tweede adem en worden ze beloond voor hun vasthoudendheid en op het einde krijg ik, die vooraan zit om het programma in goede banen te leiden, mijn beloning in de vorm van allemaal blije en glunderende gezichten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat niet weinigen vaste klanten van de Yoga Retraite worden.

Installatie

Oriëntatie

Een ons praktijk is beter dan tonnen theorie

Wat deelnemers schrijven
Hoi Narayana, zo, weer thuis na een, op zijn zachtst gezegd, enerverend weekend. Heel bijzonder, dat zeker! En ik wil me ook bij deze graag aanmelden voor de Yoga Retraite in het najaar. Ik vraag me wel een beetje af waarom ik dat in vredesnaam graag wil, want momenteel voel ik me nogal gemangeld. Had het vanmorgen ook even helemaal gehad met Yoga in zijn geheel... Bizar hoe sterk dat opeens was. Maar dan kom je terug in de zaal en zit Frans net Devi maataa te spelen. Dan kan ik echt niet anders concluderen dan dat alles precies gaat zoals het moet. En later sprak Geert me de nodige moed in om er gewoon doorheen te blijven gaan en vertrouwen te hebben. Ja, bizar, dat blijft Yoga toch steeds weer. Ik heb je vanmiddag niet eens meer gedag gezegd of bedankt, dat doe ik dan bij deze. Ik heb zo het gevoel dat ik dit heel hard nodig had, zowel de fijne ervaringen als de nare. En met mij iedereen die er aanwezig was. Nogmaals heel erg bedankt voor je aanwezigheid en voor de inzet van jezelf. Ook voor Yoga Vedanta Aalst en daarmee voor alle mensen die erbij betrokken zijn en zijn geweest. Ik realiseer me dat ik je niets hoef toe te wensen, omdat je alles al bent. Rest mij je met vreugde te groeten, Namaste, Janneke, Arnhem.

Beste Narayana, Voor mij was het de eerste Yoga Retraite. Ik was toch onder de indruk. Ik was vertrokken vrijdagavond met geen enkele verwachting. Zaterdagavond begon ik een goed gevoel te krijgen en dan weet je dat je vertrokken bent voor de rest van het weekend. Wetende dat vele dingen nog nieuw zijn, zoals de meditatie en de Bhagavad Gietaa. Ik ervaar het als een groot genoegen om dit mee te mogen maken. OM Shaanti, Bert Vervaet, Berlare

Gisteren in Drongen had ik de moed niet om over mijn ervaring voor de ganse groep te vertellen. Zoveel mensen, dat kon ik echt niet aan. Tijdens mijn Yogaproefles bij Jan, had ik al de bibber in de keel. Na een paar zware weken werken stond ik klaar om naar Drongen te gaan. Ik dacht ik ga mij eens ontspannen, maar het ontspannen leek een inspanning te zijn. In de eerste plaats voelde ik me niet goed. Ik was moe en ik wilde de eerste dag al naar huis. De tranen stonden in mijn ogen en ik kon maar aan één ding denken: "Ik wil hier weg..." 's Avonds had ik al plannen gemaakt om niet naar de ochtendmeditatie te gaan en in bed te blijven liggen. Je zou denken: "Zo gezegd, zo gedaan..." Maar de volgende ochtend was er iets in mij dat me dwong om op mijn mat te gaan zitten zonder morren of zeuren. Geert begeleide de meditatie en tijdens het reciteren van de mantra gebeurde het: ik zag plots een helder licht, dat tevoorschijn kwam achter de takken van een boom. Ik dacht eerst bij mezelf: "Schijnt de zon nu al?" Maar het was donker dus kon het de zon niet zijn geweest. Pas nadien realiseerde ik me wat er was gebeurd. Ik heb een glimp kunnen opvangen van het Licht. Deze ervaring heeft me sterker gemaakt en ik ben blij dat ik ben gebleven tot op het einde. Christel, Hofstade

Beste Narayana, Harih Om. Ik mailde een vriendin dat ik weer op Yoga Retraite was geweest in Drongen. Zij vroeg mij waar ik het meest aan had gehad. Dit is wat ik antwoordde. Om je vraag te beantwoorden, ik vind het fijn om op deze manier weer een steuntje in de rug te krijgen om op de ingeslagen weg, de spirituele weg, verder te gaan. Een stukje bevestiging ook om gemotiveerd te blijven. Thuis zit je maar alleen te 'ploeteren' op je matje. Verder om iedereen weer terug te zien en omringd te zijn met al die lieve mensen (gelijkgestemden). Het geeft me energie. Ook de kiertan doet mij steeds meer. Kortom, ik ben iedere keer en nu ook weer blij en vooral dankbaar dat ik dit mag meemaken. Hartelijk dank, Narayana, en iedereen die aan deze Yoga Retraite heeft meegewerkt. De wonderen zijn nog echt de wereld niet uit! Je moet ze wel zien. Kijk maar naar Geert! Met hartelijke groet, Lenie, Overloon

Beste Narayana, Eerst en vooral wilde ik bedanken voor het inspirerende en betekenisvolle weekend. Net als vorige keer heeft het me weer een aantal waardevolle lessen meegegeven. Annekatrien, Gent

Goede middag Narayana, Vol energie weer thuis gearriveerd. Volgens mij valt er wat van u af als het weer volbracht is, mijn complimenten. Ik heb genoten!!!!!!!!!!!!!!! Dank aan ieder die zijn medewerking verleend heeft. Ingrid Noy, Overloon

Lieve, geachte Narayana, Het was weer een fantastisch weekend! Dank voor uw kennis en humor, voor uw hartverwarmende aanwezigheid. Ik voel nu weer: liefde, dat is wat we in ons diepste wezen zijn en waar we in verenigd zijn. Een zee van liefde. We gooien in zo'n weekend onze kleren uit en nemen een diepe duik. En ja, het klopt, dat laat zijn sporen na, zo'n ervaring. Als de sari van de Indiase vrouwen die steeds een beetje roder kleurt. Ik hoop dat we met zijn allen nog veel van deze duiken mogen nemen! Het was voor mij ook heel fijn om dit samen met Erik te ervaren. Het heeft ons beiden heel goed gedaan. Nogmaals dank en hopelijk tot binnenkort! Met al mijn liefde en genegenheid, Marijke, Arnhem

Beste Narayana, Harih OM. Ik ondervond dat de tijd die nodig was om me af te stemmen op de Allerhoogste, een stuk korter was dan de vorige twee deelnames aan de Yoga Retraite. Ook merkte ik dat heel wat weerstanden verdwenen zijn, zodat ik met een groter vertrouwen en meer ontvankelijkheid aan de Yoga Retraite kon deelnemen. Eerst een warm onthaal door u en Geert. Enkele korte ontmoetingen met gelijkgestemden uit Yoga Academie 2005 en de begroeting van de Yogaleraren stelden me onmiddellijk op mijn gemak. Het is altijd een genoegen en een eer om in uw aanwezigheid en die van de andere Yogaleraren te zijn. Ik installeer me op de kamer en ga even op het bed liggen, de blik op de witte, kale muur gericht. Van de drukte en het lawaai van het gezin, naar de rust en stilte van deze kamer. Ik nam de tijd om de overgang te maken. Ik maakte de bedenking dat dit evengoed een rusthuiskamer kon zijn. In een flits zag ik het einde van mijn leven voor me: de kinderen het huis uit en ik oud en versleten. De vergankelijkheid drong eventjes heel diep tot me door. Onmiddellijk kwam de gedachte op: "Ik verlang al dat het zondagavond is." Een beetje zoals Arjoena die zijn boog laat vallen. Tegelijk besefte ik ook hoe belangrijk het juist is om die vergankelijkheid onder ogen te zien en me te oefenen in het verblijven in het Onvergankelijke. Het leek wel de confrontatie tussen het Absolute en het relatieve en de keuze die je steeds kunt maken tussen het spel spelen als deelnemer of het spel spelen als getuige. De dualiteit: afgescheidenheid-eenheid. Ik bracht mijn aandacht uit de gedachtestroom terug en realiseerde me: dat beoefenen is de reden dat ik hier ben. Dan het zingen van OM. Al bij de eerste herhaling gaat mijn hart open en het voelt als een thuiskomen. Ja, hiervoor ben ik gekomen. En het voelt zo goed. Ik ben blij en dankbaar dat ik aan deze Yoga Retraite kon deelnemen. Het is de eerste keer dat ik niets heb genoteerd. Omdat de wijze woorden niet eerst de pen, het papier en het hoofd hoefden te passeren, bereikten ze rechtstreeks het hart. Het leek wel Hanoemaan die zijn borst openscheurt. Veeleer een open ontvangen, dan een vullen. Nu blijkt dat zelfs zonder te noteren heel veel woorden in mijn geheugen zijn opgeslagen en dat de trillingen in mijn hart heel sterk naklinken. De kleur heeft zich weer een stukje hechter in het weefsel van de sari vastgezet en het verlangen naar de Allerhoogste, moemoekshoetva, verder aangewakkerd. De ochtendmeditatie en de Hathales op zondag begeleid door Geert heb ik als heel krachtig en doordringend ervaren. Tijdens de kiertan voelde ik voor de eerste keer een hele diepe verbondenheid met alle aanwezigen. En hoewel mijn echtgenoot deze keer niet aanwezig was, was hij toch een beetje aanwezig tijdens de anekdote over de witte en zwarte wolven (en in mijn hart natuurlijk). Op de terugweg inderdaad met mijn hoofd wat in de wolken, want ik ben op twee punten verkeerd gereden. Thuisgekomen begroet ik mijn echtgenoot, kinderen en mijn schoonouders. Ik geniet van de schittering in hun ogen. En na zo'n retraite weet je met zekerheid: hun ogen schitteren met hun innerlijke, goddelijke glans. Mijn grote dankbaarheid aan allen. Ik kijk al uit naar de volgende Yoga Retraite. Alexandra, Wevelgem

Narayana, Ik heb al een aantal Yoga Retraites meegemaakt. Elke keer steek ik er iets van op. Sommige zaken lijken evident tot wanneer je ze moet toepassen in het dagelijks leven. Dan merk je dat het niet zo eenvoudig is om los te laten. Andere zaken zijn een ontdekking en kun je direct toepassen. Bijvoorbeeld de staande diepe ontspanning is bijzonder verkwikkend en verfrissend en je hebt er ook niet veel plaats voor nodig (het kan zelfs in een toilet). Het was een boeiende Yoga Retraite. Dirk, Erembodegem

Dag Narayana, Bij deze wil ik mij graag aanmelden voor de volgende Yoga Retraite. De Yoga Retraite heeft mij goed gedaan. Ik was zeer verrast en ontroerd door het ochtendprogramma dat door Geert verzorgd werd en ook door zijn Satsang. Kan het moeilijk onder woorden brengen, maar de rolluiken voor mijn hart zijn weer opgetrokken. De zon schijnt! Het straalt en ik voel weer de inspiratie om les te geven. De laatste tijd was ik dat een beetje kwijt. Ieder heel hartelijk dank daarvoor. Een harte-groet, Trudie, Huissen

Narayana, Harih OM. Graag schrijf ik mij in voor de Yoga Retraite in het najaar, ik wil het niet meer missen. Als een pelgrim wandel je door de gangen van de abdij en jezelf. In de vroege ochtend en met zachte spoed naar de meditatie, omdat iets diep in jezelf ernaar verlangt. De abdij is nog in duisternis gehuld, de kaarsvlam, de samenhorigheid in het herhalen van de mantra die resoneert in de lucht. Prachtig! Met veel liefde denk ik aan Geert en Hilda, hoe zij ons begeleidden met zo een zachtheid en kennis. Mededogen ook. Het gerinkel van een gsm haalt Hilda niet uit haar sereniteit. Door de Yoga Retraite besef ik wat voor een schatten van mensen jullie zijn. Ik kan wel huilen. Dankbaar ben ik en meer dan dat. Jullie hebben mij terug gegeven aan mezelf. Sinds ik terug ben slaap ik 's nachts als een roos. Ik doe nu wat ik moet doen. Met zachte discipline, meditatie, japa, Yogaoefeningen en studie. Ik heb intens genoten van de kiertan. Frans zingt met hart en ziel. Samen zingen is vreugde en blijheid, het is prachtig en ook meer dan dat. Soms is er iets dat opstijgt, is dat devotie? Soms ben ik nog gevangen in mijn oude zelf en toch ben ik niet langer de "oude". Ik ben op weg, op weg, op weg. Ik voel verdriet wanneer je vermoeid bent, Narayana. Je schapen maken soms rare sprongen en springen soms eens uit de band. Dan heb ik angst dat we je zouden verliezen. Ik hoop nog lang aan je voeten te mogen zitten en van elke minuut zal ik genieten alsof het de laatste is. Met veel dankbaarheid en liefde, Roos, Gistel

Beste Narayana, Harih OM. Rob en ik hebben, zoals altijd, weer genoten van de Yoga Retraite! We vinden het fijn om u -en de andere docenten- weer te ontmoeten. U weet ook altijd over de wijsheid van Swami Sivananda op een praktische en humoristische wijze te vertellen. In oktober valt de Yoga Retraite tegelijk met een familieweekend, maar Rob en ik willen ons hierbij alvast opgeven voor de Voorjaars Yoga Retraite van 2012! Lieve groet van ons beiden, Mechie, Arnhem

Beste Narayana, Een impressie van het voorbije weekend te Drongen. Ongeveer vijftien jaar geleden werden we getroffen door een oranje affiche met zwarte letters en tegelijkertijd een strookje in de bus. Het was het begin van onze kennismaking met Yoga bij Mira. Enthousiasme zette mij ertoe aan verder kennis te maken met de bron en deel te nemen aan het lenteweekend in Drongen, waar ik geraakt werd door de klank van melodie'n en de toelichtingen die deze uitdiepten. Zang, stilte (die stilte zou voor mij persoonlijk op bepaalde momenten nog ingetogener mogen), meditatie en onderricht brachten me volledig in Oosterse sferen. Indien het mogelijk is, zouden wij ons graag inschrijven voor het volgende weekend in oktober (bij leven en welzijn). In dankbaarheid. Louis en Gerlinde, Antwerpen

Lieve Narayana, Harih OM. De Yoga Retraite in Drongen was een geweldige belevenis. De vroege ochtendsessie met japa en Yoga was een intens begin van de dag. De nog schemerdonkere zaal met de brandende kaarsen op het altaar voor Sivananda gaven een speciale sfeer. Het was een unieke ervaring zo gezamenlijk japa te beoefenen. De mantras blijven nog steeds doorklinken in het dagelijkse leven waardoor de uitwerking steeds voelbaar is. Het was in zijn geheel een heel bijzondere Yoga Retraite. Daarvoor mijn intense dank. Voor de Najaars Yoga Retraite van dit jaar wil ik me graag inschrijven. In verbondenheid, lieve groet, Henny, Venlo

Ik zag er zo naar uit, het was een jaar geleden. Had er opnieuw nood aan en was aan opfrissing toe. Dat voel je gewoon, dus doen. Aangekomen, een weekend voor jezelf met een open en vrij gevoel dat je overkomt. Je laat als het ware een fijne uitgebreide maaltijd toe voor een ietwat lege maag. Ik meld me aan. Potje warme koffie met een koekje, een blik, een kijkje, welke bekende gezichten zie ik hier terug! En ja, er waren er verschillende van Yoga Academie 2005, die ik toen samen met hen volgde. Het doet telkens oprecht deugd die mensen terug te zien. Ieder contact is apart en uniek, en zo is het goed. Vandaag, maandag, de voorbije Yoga Retraite kleeft als het ware nog enkele dagen aan je, de sfeer, de gastvrijheid, het samenzijn, de eenheidsbeleving. Ik ben héél dankbaar dat ik deze kans nogmaals gegrepen heb. In het bijzonder dank ik de lesgevers, alsook alle hartverwarmende mensen, die elk hun steentje bijdroegen om dit jaarlijks tweemaal te kunnen realiseren, en zich daarbij dan ook 100 procent in te zetten. Daar doe ik mijn hoed voor af, zeker weten. Een lezing geven, een meditatie begeleiden, harmonium spelen en zingen, een thema vooropstellen, aasanas beoefenen, diepe ontspanning en hetgeen je niet kunt benoemen. Neen, geen sauna of massage. De Yoga Retraite bouwt iets op in jou, het sterkt je karakter, het maakt van je een waardevol, mooi mens. Ja, het vraagt en leert wat discipline is en doorzettingsvermogen. Ik ben weer opgeladen met energie. Tot volgend jaar. Sabine, Avelgem

Dag Narayana, Ik vond de retraite een heel intense beleving. Als je dan vraagt aan mensen om naar voor te komen, wil ik dat op dat moment niet doen, omdat ik die belevenis dan nog voor mezelf wil houden. Sorry hiervoor. Het is niet dat ik podiumangst heb. Voor mij is het geheel heel erg geslaagd. Samen zijn met zoveel gelijkgestemde mensen; ik had een heel fijne kamergenote. Ik genoot er ook van om me even terug te trekken en wat te lezen. De Satsang met Krishna en Frans en Geert vond ik heel goed. Ik ben tweemaal naar het ochtendprogramma van Geert geweest, omdat ik nog nooit van Geert les had gekregen. De rustige en warme stem maakt van hem een heel goede docent. Ook zijn lezing zondagmiddag heeft me geraakt. Toen we (Josiane en ik) naar huis reden hebben we nog nagepraat over het hele Yogagebeuren en nadien toen ik alleen verder reed zat ik nog constant na te zingen in de auto. Ook nu nog komen flarden van de gezangen in mijn hoofd opÉNancy Calcoen, Oostende

Narayana, Harih OM. Het weekend was voor mij vooral dat ik niet veel zin had en de reden daarvoor is dat ik telkens kamp met heimwee. Ik ben toch zo gehecht aan mijn huis, mijn moestuin die ik aangelegd heb, mijn menage om het maar op zijn West-Vlaams te zeggen. Nancy wachtte Roos en mij op. Groeten, omhelzen, valiezen in de koffer en toen startte voor ons al de Yoga Retraite. Het aanmelden bij u en Geert en zien wie er ingeschreven was, is ook altijd spannend. Mensen opnieuw zien en groeten en omhelzen is een mooi moment. De Yoga Retraite was voor mij een aanmoediging en dat is het voor mij telkens weer. De aanmoediging van u is altijd duidelijk aanwezig. Ik heb dat nodig, want ik krijg op tijd en stond een Yogadip. De kiertan van Frans, Krishna en Geert was supergoed. Veel vuur en dat heb ik graag. Vuur is leven, vibratie. Ik denk dat het goed is voor mij dat ik bij de liedjes uitleg krijg, dat ik weet wat de vertaling ongeveer is en dat ik weet welk verhaal eraan vast hangt. Dat maakt het voor mij interessant. En daar zorgt u voor. Het Yogaweekend was in gezelschap van mijn zus. Dat maakte het zeer aangenaam, we hebben veel gepraat en gelachen en zoals ik al verteld heb, daar houd ik van. Dat zorgt ervoor dat er verbinding is. De ochtendmeditatie is voor mij het meest intense en het mooiste moment. De deelname aan de Karma Yoga is voor mij een goede les. Ik leer er een beetje uit mijn kot komen. Maar dat er mensen niet willen deelnemen dat kan mij kwaad maken. Dan ontwaakt mijn heksenkant en is het oppassen geblazen. Van harte, Josiane, Gistel

Hallo Narayana, Hier even een berichtje. Ik was en ben ontzettend blij dat ik naar de Yoga Retraite kon komen. Door mijn verzorgend werk word ik meer naar buiten getrokken dan ik zelf voor mogelijk hield. Ik werd weer terug gewoon en zag weer waar ik was. Op dat moment verdwijnen de meeste problemen. Heel veel dank, ik hoop dat je dit nog lang blijft doen. Compliment voor Geert. Het verschilt natuurlijk of jij de meditatie doet maar dat kan allicht niet anders. Noucka, Terneuzen

Dag Narayana, Ik wil je bij deze nogmaals bedanken voor de organisatie van de Yoga Retraite. Dit was mijn tweede Yoga Retraite en opnieuw ben ik met een hoofd vol gezang en een gelukkig hart naar huis gereden. Toen ik Josiane thuis had afgezet in Jabbeke ben ik verder naar huis naar Oostende gereden al zingend. Vooral het lied dat Geert zondagmiddag nog eens herhaalde vond ik bijzonder fijn. Satsang met Krishna, Frans en Geert was "top of the bill"! Ik zou soms een vlieg willen zijn en op dat moment op straat willen gaan zien daar in Drongen, want dit moet toch tot buiten de muren van de abdij hoorbaar zijn. Het blijft een heel bijzondere ervaring om met een groot aantal gelijk gestemde mensen te kunnen vertoeven op zo'n prachtige locatie. Sommige medestudenten van de Yoga Academie leer je nog beter kennen, andere nieuwe ontmoetingen zijn ook leuke interessante ervaringen. Het gehele pakket van meditatie, lezingen, oefeningen, Satsang, het mooie decor (heel mooie tuin) maken er een volledig geheel van. Mijn kamergenote zit in haar vierde jaar academie wat ons een heel goed gespreksonderwerp opleverde. Ik had mijn anatomiecursus meegenomen om te studeren maar het is er niet van gekomen. Geen enkele minuut bleef onbenut. Niettemin heb ik me regelmatig in de zaal teruggetrokken om wat te lezen in mijn Yogamagazines. En dit onder de continue begeleiding van Frans op het harmonium. Bedankt Frans hiervoor! Ik hoop dat de foto's die ik heb genomen alsnog een beetje goede momentopnames zullen geven van alle energie die zich in het bezinningscentrum had verspreid. Een foto kan nooit het gevoel dat je beleeft vastleggen hé maar toch we zullen zien. Nancy, Oostende

Bedankt Narayana, bedankt Geert, bedankt Jan, bedankt Hilda, bedankt Mira, bedankt Frans, bedankt Krishna, bedankt Lakshmi, het was fijn! OM Shaantih

Beste Narayana, Hartelijk dank voor de uitnodiging, in het najaar zullen we echter niet kunnen deelnemen. Hoogst waarschijnlijk wel volgend jaar, maar dat zullen we op tijd laten weten. Het was voor ons beiden een bijzondere ervaring. Dit was mijn tweede Yoga Retraite. Ik beoefen nu zo'n acht jaar Yoga en ben ook erg ge•nteresseerd in de filosofie. En vooral in zo'n weekend doe ik veel kennis op, en krijg ik er ook verbinding mee. Het thema plicht is me nog het meeste bijgebleven. Ik wil altijd een verklaring waarom ik bepaalde beslissingen neem, en soms zijn daar gewoon geen verklaringen voor. "Doe je plicht om je plicht, zonder verwachtingen" is een zin die voor mij steeds meer betekenis begint te krijgen. Dit is het belangrijkste thema wat ik uit het weekend meeneem naar mijn dagelijks leven. Het was voor mij ook erg spannend hoe Ruud deze retraite zou ervaren. Ik wilde graag dat hij kennis maakte met Yoga en kon ervaren wat mij bezielt. Het is fijn om dit samen te delen. Ook na de retraite heb ik het ochtend ritueel voortgezet. Ik begin 's morgens om 6 uur met meditatie, groet aan de zon en ademhalingsoefeningen en merk nu na enkele dagen dat het mijn dagelijks leven positief be•nvloedt. Ben positiever, rustiger, heb meer energie, lach meer naar de mensen en merk dat ik op onverwachte zaken makkelijk kan inspelen zonder daar last van te hebben, het loopt gewoon. Het heeft me dus zowel tot bezinning gebracht als verbeterende stappen. Mijn dank voor het bijzondere weekend, en alle inspiratie die ik heb opgedaan. Vriendelijke groet, Edith, Overloon

Beste Narayana, Volgende zaterdag zal ik de Yogadag vroegtijdig verlaten. Ik zou immers een laatste groet willen brengen aan mijn geliefde oom. Vorige zaterdag, tijdens de Yoga Retraite, werd ik op de hoogte gebracht van het feit dat hij stervende was. Het kwam voor iedereen in de familie onverwacht. De Yoga Retraite was even wennen. Ik ben gewoon aan stilteretraites. Zaterdag was een moeilijke dag. De nacht voordien had ik slechts een tweetal uur geslapen. Bovendien kwam er het bericht over mijn oom. Ook voelde ik nogal wat weerstand tegen de retraite. Zondag ging het allemaal wat beter. Ik vond de retraite nogal druk en luidruchtig. Ik mijd gewoonlijk plaatsen met veel lawaai. De decibels van de begeleiding tijdens de kiertans pieken voor mij iets te hoog, met hoofdpijn als gevolg. Heel serene momenten vond ik de mantra japa en de daaropvolgende oefensessie 's morgens. Op zondag, na een goede nachtrust, was de ervaring des te intenser. Ik wil je nog danken voor het feit dat je een eenpersoonskamer voor mij voorzien hebt. OM Shaantih, Nicole, Merchtem

Beste Narayana, Ik ben heel blij dat ik de Yoga Retraite heb kunnen meemaken. Toen ik daar was merkte ik dat ik eigenlijk een beetje een geval apart was. Alle andere deelnemers studeerden aan de Yoga Academie of waren afgestudeerd of gaven zelf al les. Mijn enige link met de Yoga Academie is dat ik Yoga volg bij John die de Yoga Academie heeft gevolgd én dat ik een abonnement heb op het tijdschrift. Maar iedereen tijdens de Yoga Retraite was zeer vriendelijk en antwoordde heel gewillig op mijn domme vragen. Er is een venster opengegaan voor mij en ik heb een glimp kunnen opvangen van een voor mij nieuwe wereld. Daarnaast voelde het als een grote schoonmaak, lichamelijk en geestelijk. Heel erg bedankt om zoiets voor zoveel mensen mogelijk te maken. Ik heb me voorgenomen om nog terug te komen. Vriendelijke groet, Mija, Schaarbeek

Hallo Narayana, Vorig weekend was echt fijn en is voor herhaling vatbaar. ?
Ben deze week nog terug geweest naar de abdij met mijn dochter. Het is er prachtig. Wat jullie brengen heeft echt zijn nawerking. Maria, Moorsel

Narayana, Harih OM. Het was een goede Yoga Retraite. Dank voor het organiseren ervan. Pas nu begrijp ik waarom academiestudenten tenminste tweemaal een Yoga Retraite dienen te volgen. Het is een beleven van een integrale, ge•ntegreerde Yoga. En het ge•ntegreerde was voor mij het moeilijkst. We zijn wel in een Yogamidden, maar we zijn nog allen "op weg". Die confrontatie met anderen en met jezelf, gecombineerd met de Yoga, geeft veel inzichten. Ook ik heb gefaald. En al mag je misschien niet in begrippen van winst en verlies denken, toch dient er een balans te worden opgemaakt van waar je staat en hoe je verder moet. Daar heb ik deze week mijn tijd voor genomen. Mijn weg is duidelijk nog lang. Maar het stort me niet meer in die afgrond zoals vorige keer. Ik ben een mens, dus mens ik. Net als de anderen. En dat aanvaarden is nu wel wat sneller verlopen. Mira had het al voorspeld: er zullen nog zulke periodes komen, maar ze zullen minder heftig en korter zijn. Oef, het is waar. Maar ik was er eerlijk gezegd wel bang voor. Maar je hebt geen andere keuze als je de beslissing neemt spiritueel vooruit te gaan. En dat biedt integrale ge•ntegreerde Yoga. Soms is het geduldig afwachten, soms is er nog moedeloosheid, soms interpreteer je het verkeerd en dan .... klik, is het duidelijk en lijkt het makkelijk en vraag je je af hoe het komt dat je het niet hebt ingezien, want op dat ogenblik wordt het een evidentie. Eigenaardig, die menselijke geest. Het begint te dagen wat u bedoelt met grollen en grillen. Maar datzelfde dan weer toepassen binnen de maatschappij, je niet laten meeslepen door anderen, op elk moment je ego opzijzetten, ook als je fysisch en geestelijk vermoeid bent, met andere woorden in alle omstandigheden, ja, dat heb ik duidelijk ervaren als moeilijk. Maar het is gelukt, voor een gedeelte. Maar ik heb ook gefaald. Met veel genegenheid en dankbaarheid, Greta, Gent

Beste Narayana, Harih OM. Hartelijk bedankt voor de mooie Yoga Retraite en ook voor het feit dat ik alles gekregen heb waar u in principe geen voorstander van bentÉ Ik wou zeggen dat ik niet wist hoe u en iedereen te bedanken, maar natuurlijk weet ik dat wel, want anders heb ik niet goed geluisterd. Ik doe mijn best. Warme groeten. Ariane, Deftinge

De Voorjaars Yoga Retraite was heerlijk. Er waren veel medestudenten van onze academie 2009 en we groeien steeds meer naar mekaar toe. De vrije tijd is haast te kort om onze ervaringen op ons Yogapad uit te wisselen. Het programma bestond uit de gebruikelijke satsangs met Narayana, waarbij traditiegetrouw eeuwenoude Advaita Vedanta wijsheden aan bod kwamen, geïllustreerd met mythologische en historische verhalen en bekrachtigd aan de hand van spirituele liederen. Om het lange zitten prettig te houden zorgde Narayana voor afwisseling met Berghouding en Yoganidraa.
Het was tof om vast te stellen hoe Geert geleidelijk aan meer aan bod komt en groeit in zelfvertrouwen. Mira gaf een sublieme samenvatting van de Bhagavad Gietaa. Hilda gaf zich totaal in de ochtendpraktijk. Jan gaf een prachtige uiteenzetting over dualiteit en non-dualiteit. Hij slaagt er telkens in om aan te tonen dat diverse spirituele paden en filosofische strekkingen, evenals de transpersoonlijke psychologie, die voor het eerst door Jung werd gepropageerd, verwijzen naar dezelfde fundamentele waarheid, namelijk de Eenheidsbeleving of het Zijn dat de dualiteit of paren van tegenstellingen overstijgt. Tenslotte gaat het in Yoga altijd om EEN-ZIJN. Versmelten met de muziek tijdens de kiertan. EŽn zijn met de persoon die je zijn of haar verhaal vertelt. Een en al aandacht zijn als een leraar universele waarheden met ons deelt. Eén zijn met de bloesems van de fruitbomen, de Leie, de eenden, de blauwe lucht. Eén zijn met de aarde bij het beleven van Berghouding. Eigenlijk is Yoga simpel. Yoga verschijnt waar het "ik" verdwijntÉ Luc, Aalst

Beste Narayana, Dank voor het mooie weekend. Ik kom graag nog eens bij jullie terug, ofwel in Aalst ofwel in Drongen tijdens een Yoga Retraite. Dit najaar gaat dat niet lukken, helaas. Het dagelijks leven met al zijn drukte en vaart heeft me weer aardig in zijn greep. Maar sinds het weekend ben ik (bijna) iedere dag een half uur eerder opgestaan om Yogaoefeningen te doen -moeiteloos. Dat is me na ruim tien jaar Yogalessen niet eerder zo gemakkelijk vergaan. Bijzonder. Dank daarvoor. Hartelijke groeten, Ellen, Arnhem

LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA

Toekaaraama
Toekaaraama werd geboren in 1608 in Dehu, een dorpje in de Maharaashtra op de oevers van de Indriyani. Hij behoorde tot de laagste kaste. Dit betekent niet dat zijn familie arm was. Het waren landeigenaren, die leefden van de opbrengst van hun landerijen. Zijn vader verwierf zelfs de titel van mahajan. Een mahajan is iemand die belast is met het innen van de belastingen van handelaren. Toekaaraama erfde deze titel van zijn vader. Zijn ouders stierven jong, zodat de gezinslast al heel vroeg op zijn schouders kwam te liggen. Voor hij eenentwintig werd, had hij al zes kinderen. In 1629 brak er een verschrikkelijke hongersnood uit. Zijn vrouw stierf en ook enkele van zijn kinderen. Hij kon zijn tweede vrouw en zijn kinderen niet langer onderhouden. Hij verloor zijn zaak en zijn titel van mahajan.

wordt voortgezet

TOESPRAKEN IN DE VROEGE MORGEN DOOR
SWAMI CHIDANANDA IN DE SAMADHI HALL VAN SWAMI SIVANANDA'S AASHRAM AAN DE GANGES

WAT IS ECHT SUCCES?