The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

September 2012

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
September 2012, Vol. 539
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

BEGINNEN MET YOGA

Woord met een inhoud
Het woord Yoga is Sanskrit. Dit is geen dode taal zoals het Latijn, het is een schriftuurtaal, die in de negentiende eeuw, samen met wat ze te vertellen had, onder het Engelse kolonialisme grotendeels in de vergeethoek raakte. De kentering kwam in het begin van de twintigste eeuw toen grote wijzen de oeroude cultuur van India begonnen te prediken met het gesproken en het geschreven woord in het Engels, de taal van de verdrukker. Vooral na de onafhankelijkheid van India op 15 augustus 1947 verspreidde de oude wijsheid zich over de hele wereld.

Hoe het begon

Woord met een inhoud, vervolg

Wat de slaap ons leert

Het belangrijkste is niet met geld te koop

Wat de droomloze slaap ons leert

Anders leren kijken naar jezelf

Thuiskomen

Anders leren kijken naar je lichaam en je geest

Drie facetten
Lichaam en geest hebben, zoals alles, drie facetten. Ze zijn grof, subtiel en causaal of oorzakelijk. Wat je kunt zien, ruiken, proeven, voelen en horen is het grofstoffelijke lichaam. De energie waardoor ze functioneren, groeien en veranderen en waardoor je kunt waarnemen, is het subtiele lichaam. Dat waardoor het lichaam al in de moederschoot weet dat het een menselijk lichaam, een jongen of een meisje moet worden met blond of zwart haar, met een bleke of donkere huid, met een ziek of gezond gestel enz. is het causale of oorzakelijke lichaam. Dat waardoor het schittert met licht en leven is het Bewustzijn of het Zelf.

Drie goenas
Er zijn in de Yogafilosofie ook drie goenas of eigenschappen, namelijk sattva, rajas en tamas of harmonie, rusteloosheid en inertie of traagheid. Ze veroorzaken allerlei toestanden en stemmingen. Sattva neemt je opwaarts, rajas houdt je in het midden en tamas haalt je neer. De Yogaoefeningen hebben de bedoeling het lichaam saattvisch of harmonisch te maken. En Yoga leert je uiteindelijk voorbij de goenas te gaan.

Anders naar de schepping leren kijken

De Yogabeoefening

Het afpellen van een ui

Vanalle tijden

Hoe houd ik hen tot vriend?

Het is meer dan theorie

Uit de Garoeda Poeraana (I.109. 22 en 23):

Vergaar die rijkdom waarvoor je niet bang moet zijn van koningen en dieven en die je nooit verlaat, ook niet na je dood.
De rijkdom die een man verwerft met grote inspanningen en levensgevaar wordt onder zijn erfgenamen verdeeld. Alleen de zonde die hij deed in zijn ijver om hem te vergaren, blijft zijn exclusieve eigendom.

Doe zoals thuis, eerbiedig dit huis

Hatha Yoga

Dik hoofd, verkrampt bekken

Hatha Yoga (vervolg)

Andere lagen van de ui

Tenslotte kom je bij de leegte of noem het de volheid, de staat van Zijn.

De hindoe tempel

Wat heb je nodig?

Uiterst belangrijk

Over tevredenheid
De tweede van de niyamas is santosha, tevredenheid. Onthoud wat de bedoeling van de niyamas is. Het is de bedoeling van je lichaam en je geest vrienden te maken, die je in dit leven behulpzaam zijn. Het is de bedoeling een einde te maken aan de situatie waarin je geen baas bent in eigen huis. Je lichaam en je geest zijn de baas. En dat is allesbehalve oké. De parabel van de Japanse steenhouwer kwam me in gedachten. Het verhaal komt voor in Multatuli’s Max Havelaar(1860).

Multatuli (Eduard Douwes Dekker, 1820-1887) was in mijn jonge jaren mijn lievelingsschrijver. Ik las zijn Max Havelaar, die hij in Brussel schreef, meerdere keren en ook al zijn talrijke ideeënbundels. Hij was een bijzonder mens, die veel onrecht werd aangedaan en die ver vooruit was op zijn tijd. De jeugd kent hem niet meer, want het establishment heeft het weinig fraaie koloniale verleden zoveel mogelijk uit het geheugen gewist en de vaderlandse geschiedenis grondig opgekuist.

Narayana


DE JAPANSE STEENHOUWER

Uit Max Havelaars Multatuli


TOESPRAKEN IN DE VROEGE MORGEN DOOR SWAMI CHIDANANDA IN DE SAMADHI HALL VAN SWAMI SIVANANDA’S AASHRAM AAN DE GANGES

Voorbij de geest


BERGHOUDING - PARVATAASANA

De houding

Bewustwording

Neem rustig de tijd

Patanjali zegt in soetra I 34:

Prachchhardana vidhaaranaabhyaam vaa praanasya.

Of door uit te ademen en de longen leeg te houden.

Gelaagdheid

FEEDBACK

Dit berichtje om mijn appreciatie uit te drukken voor Licht van Sivananda. Sinds ik geabonneerd ben (2007), lees ik het van a tot z. Het artikel over OM deze maand (april) is prachtig. Ik heb er veel aan gehad, veel van geleerd en erg van genoten. Dankjewel. Beste groeten, Walter Ruts.

Twee weken geleden vroeg U ons op het einde van de retraite om een mailtje te sturen. De reden dat het bij mij zolang duurde vooraleer dit lukte is eigenlijk dat ik het gevoel dat ik eraan overgehouden heb, zolang mogelijk wil vasthouden. Ik ben bang dat als ik het vertel of neerschrijf, dat ik het ga verliezen (bang om los te laten). Ik wou ook niet alleen maar onmiddellijk laten weten hoe erg ik onder de indruk was van het vlotte verloop van de retraite, de organisatie, het lekkere eten, de rust van de aanwezigen, de altijd weer inspirerende lessen van Geert, Mira, Jan en uiteraard van uzelf, Ik wou afwachten en voelen wat dit alles nu echt met me gedaan had. Ik heb altijd wat tijd nodig om alles te kunnen plaatsen. “Ruimte” dat is het wat ik voel in mezelf, dat heb ik meegebracht van Drongen, en dat geeft me nog steeds een héél fijn gevoel! Ter plaatse voelde ik me supergoed, en dat is niet zo evident voor mij. Ik kwam echt een beetje dichter bij mezelf. Ik heb het zelfs aangedurfd om de laatste maaltijd plaats te nemen tegenover U. Het was me zeer aangenaam om in het gezelschap van uw echtgenote en uzelf te vertoeven. Hartelijk dank hiervoor. Het heeft me echt deugd gedaan! Ik hoop van harte dat ik nog vaak aan jullie retraites en Yogadagen kan deelnemen, het voelt voor mij alsof ik daar op mijn plaats ben. Met lieve groetjes, Martine

De laatste weken waren nogal zorgelijk. Het lot van de vzw waarvoor ik mij al jaren professioneel inzet komt aan een zeer dun draadje te hangen. Nooit vereenzelvigen met organisaties of met functies natuurlijk, maar het zal niet gemakkelijk zijn om iets te laten dat men de moeite vindt om zich voor te engageren (in dit geval opkomen voor de kleine consument). “Misschien kan je dan meer tijd vrijmaken om je te verdiepen in Yoga”, zegt mijn (enige) collega, Lynn. Gelijk heeft ze: nieuwe omstandigheden bieden nieuwe mogelijkheden waarvan men gebruik moet maken. Lynn heeft altijd interesse gehad voor wat ik op dat vlak doe, hoewel ze zelf geen Yoga beoefent (maar wel interesse heeft voor het spirituele). Zo moet ik altijd de notities van Jans lessen meenemen, zodat ze die kan kopiëren. Zijn laatste les over emoties (die ook in de retraite aan bod kwam) is ons beide trouwens van pas gekomen. We hebben ons niet laten overmannen door boosheid, hoewel daartoe wel veel aanleiding is geweest (“ze” hebben ons nogal gedwarsboomd). Allemaal kleine overwinningen. Misschien is de Yoga Retraite wel op een scharniermoment gekomen. Na bijna twee weken denk ik er nog regelmatig aan terug. Er is heel wat blijven hangen: ochtendlijke meditatie (9 mala’s blijken best te doen en heilzaam), de satsangs, de bijzondere samenhorigheid. En de tekst van Mira spreekt sterk aan: die neem ik voor altijd mee. Bedankt Narayana, voor dit prachtige initiatief en om die bijzondere ervaring te mogen meemaken. Dat doe ik zeker nog. Gert Mampaey

Retraite en de accommodatie waren schitterend. De uitspraak van Mira “Heb de moed om de berg te beklimmen” raakte me diep. Ik ben onderweg... Geert, ga zo door met het geven van lessen. Ik heb enorm van je genoten bij Yoga en Hanuman. Zonnige groet uit Vlissingen, Sandra (YA2011)