The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

September 2013

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
September 2013, Vol. 549
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Beginnersmaand

Yoga heeft in enkele tientallen jaren de wereld veroverd. En dat is maar goed ook en ik zal je uitleggen waarom. Brak er vóór de tijd van de moderne media ergens een hongersnood uit, dan duurde dat zijn tijd en toen het in de rest van de wereld bekend raakte, als het al bekend raakte, was de hongersnood reeds uitgewoed. Hetzelfde met oorlogsgeweld en allerlei andere rampspoed. Nu krijgen wij het op ons brood terwijl het gebeurt. En daar worden mensen niet vrolijk van. Wat ze er vaak wel van krijgen, is een dik vel. Het is altijd al wel iets geweest op onze wereld, en soms nog iets ietser, zoals Louis Paul Boon zei. Maar mensen hadden te stellen met hun eigen miserie. Nu krijgen ze die van anderen er nog bovenop. Dus stress alom.

De levensduur is gestegen. Dat is juist. Dokters kunnen je nu voldoende oplappen om het hier nog enkele jaren uit te zingen. Niemand kan het ontkennen, mensen leven langer. Maar hoe vaak werden ze geopereerd? Een paar overbruggingen, een heupprothese of twee, een knieprothese of twee enz. En wat moeten ze, terecht of onterecht, allemaal slikken van de dokter met vele kwalijke neveneffecten als toemaat?

Als ze dagelijks enkele Yogahoudingen, Yoga-ademoefeningen, diepe ontspanning en meditatie hadden beoefend toen hun bloed nog krachtig stroomde dan zouden ze al die moeilijkheden hebben kunnen vermijden. Dat werd vaak genoeg in de praktijk bewezen. Ikzelf ben het levende bewijs. Ik had in mijn jeugd veel te lijden van de naweeën van een intense voedselvergiftiging, die me bijna het leven kostte. In drie maanden tijd verloste Yoga me van het vervelende ongemak dat me jaren had gekweld. En ik zou nog meer kunnen vertellen, maar ik ga dat niet doen, want ik baal ervan als bejaarden het voortdurend hebben over hun kwalen -en op mijn achtenzeventigste behoor ik tot die groep, wat het aantal jaren betreft tenminste. En er zijn interessantere onderwerpen, zoals ik nu ga bewijzen. Omdat Yoga een oplossing biedt en omdat vele mensen dat zijn gaan inzien, heeft het de wereld veroverd. Het is voor onze wereld wat een intraveneus toegediend voedingssupplement is voor een patiënt die lijdt aan ernstige tekorten.

Meer aan de hand

De naam Yoga

Wijzen zeiden en zeggen het vaak met een lied

Hoe het tij keerde
Een artikel voor beginners laat ik, als ik eraan twijfel of het wel begrijpelijk genoeg en niet te zwaar is, eerst aan iemand lezen. Dit keer kreeg ik als commentaar dat het niet volstaat te schrijven dat Yoga mij verloste van de naweeën van een voedselvergiftiging, maar dat ik dat ook moet uitleggen en dat ik daar niet onderuit kan. Daar had hij een punt.

Zodus, hier ga ik dan

Goeroe Filemon
Mijn achterkleindochter kreeg voor haar vijftiende verjaardag van een vriendin een kattenjong cadeau. Een katje dat men graag kwijt wil, is een goedkoop geschenk. Ze doopte hem Pino, maar ik noem hem liever Filemon. Ik wilde hem laten castreren, maar de dierenarts vond zijn balletjes niet. “Ze zitten in zijn buikholte. U zult moeten wachten tot we zeker zijn dat zijn hormoonproductie niet gestoord is of met andere woorden tot hij katermanieren krijgt”, zei de man, maar neen dus, want hij kreeg katermanieren. Je zag nu heel goed hangen wat de dierenarts enkele maanden geleden niet vond. In de maand maart trok Filemon er de hele nacht op uit, ondanks de bittere vrieskou. Hij kwam ’s morgens afgepeigerd terug en als ik thuis was, vleide hij zich in mijn arm en sliep. Soms schrok hij wakker en het zag eruit of hij wilde krabben en bijten, maar hij hield zich tijdig in. Hij was aan het dromen, God weet waarover, misschien over een andere kater, die hem zijn plezier niet gunde, want hij heeft ook een geest, maar… hij heeft geen verstand. Een dier maakt zich dan ook geen zorgen over gisteren of morgen. Het leeft hier en nu en volgt zijn instincten. Het wordt immers niet gekweld door een verstand. De mens wel. Zijn verstand is een zware last om dragen. Hij tobt de hele tijd, broedt op alles en nog wat, wordt geplaagd door seks, niet door eten en drinken, maar door gulzigheid, verslavingen en dwangmatigheden. Door het menselijk verstand zitten de gevangenissen en psychiatrische instellingen overvol. Het menselijk verstand maakt dokters en apothekers rijk. Het geeft werk aan politie, advocaten en rechters. Het is met andere woorden een zware last om dragen, tenzij je weet hoe ermee om te gaan. Verstand is een neutrale kracht, niet goed en niet slecht, alles hangt ervan af hoe je het gebruikt.

Hierin is de Yogafilosofie heel duidelijk. Men moet zijn verstand of zijn geest of zijn intellect, noem het zoals je wil, zo gebruiken dat de wereld er beter van wordt en men mag het niet zo gebruiken dat de wereld er slechter of miserabel van wordt.

Als hij in mijn arm ligt te slapen, denk ik: “Filemon jongen, ik benijd je je rust en hoe je de dingen doet. Maar toch houd ik het liever bij de situatie zoals ze is, want ik kan mediteren en jij niet. Maar je herinnert me telkens weer aan een grote waarheid: wees altijd hier nu.”

Mensen hebben hun geest altijd de vrije teugel gelaten. In onze tijd meer dan ooit: alles mag en niets moet; pluk de dag, want morgen kan het te laat zijn; en dood is dood, als we sterven blijft er niets van ons over. Dit is de gangbare filosofie. Maar het is een filosofie die maar een tijd werkt. Op zeker ogenblik begint het onder de voeten te branden. En dán is het dat mensen vaak de weg naar de Yogales vinden.

What’s in a name?

Een groot geheim

Een groot probleem

De uitrusting en andere praktische details

Belangrijk
De lessen beginnen stipt. Laatkomers storen de les.

Houd alles netjes. Kauwgom hoort thuis in de vuilnisbak en niet op de verwarming of op de grond. Schud je mat of dekentje buiten uit en niet in de Yogazaal. Houd de toiletten rein. Ik zeg altijd: “Doe zoals thuis, eerbiedig dit huis.” Wie niet groot kan zijn in kleine dingen, kan niet groot zijn in grote dingen.

Zet de GSM uit.


CORRECT LEREN ADEMENEN (5)


DE YOGA RETRAITE IN HET VOORJAAR VAN 2013

Elke organisatie kan mettertijd vastlopen in routineus bezig zijn en in tanend enthousiasme en heeft dan ook af en toe een goede smeerbeurt nodig. En een betere smeerbeurt dan een Yoga Retraite is er in ons geval niet.


Deelnemers schrijven

FEEDBACK

Als het maandblad bij me in de bus valt, doorblader ik het en lees het ongeveer helemaal. Het ene artikel trekt al meer mijn aandacht dan het andere. Een woord van aanmoediging lees ik altijd helemaal en daarna komen de andere artikels. Zo ook met het blad van april. Maar op een rustig moment herlas ik het artikel over Meditatie. Ik vond en vind het -nog steeds- zeer waardevol van inhoud. Het is een heropfrissing van wat ik destijds van u in de Yoga Academie heb geleerd. Hartelijk dank. Het is niet alleen een heropfrissing, ik mediteer ook vrij regelmatig. Het meinummer heb ik ondertussen ook al ontvangen. Ook dank om het telkens voor het begin van elke maand in de bus te krijgen. Liefdevolle groeten. Agnes

TOESPRAKEN IN DE VROEGE MORGEN DOOR SWAMI CHIDANANDA IN DE SAMADHI HALL VAN SWAMI SIVANANDA’S AASHRAM AAN DE GANGES

Overstijg je omgeving

Vedanta maakt het heel duidelijk dat deze wereld en alle dingen erin een langgerekte droom zijn. Hij is tijdelijk, hij is slechts schijn. Je moet die uiterlijke dingen dan ook zien als dingen die niet heel belangrijk voor je zijn “Waarom zou ik me erdoor laten beïnvloeden? Welk belang heeft het wat iemand van me denkt? Laat hem denken wat hij wil. Het is zijn probleem, niet het mijne.” Als je je blijft zorgen maken over andermans gedachten dan stel je je bloot aan opwinding en pijn. Als je integendeel denkt aan de innerlijke werkelijkheid, de innerlijke pracht, het innerlijke Satchidaananda dan zul je daar triomfantelijk uit te voorschijn komen. In alle omstandigheden zal je geest zich in een staat van Satchidaananda, een staat van vrede en zaligheid bevinden. Het is niet wat mensen denken dat je beïnvloedt, maar wat jij denkt.


Word een dokter van zielen
Een dokter zei: “Dit is een geval van blindedarmontsteking.”
Een andere dokter zei: Dit is een duidelijk geval van pleuris.
Een derde dokter zei: “Dit is geelzucht.”
Wanneer dokters van mening verschillen, sterft de patiënt.
Als de patiënt sterft, is het cholera of longontsteking.
Als de patiënt overleeft,
is het gewoon een darmontsteking of bronchitis.
Dokters tasten nog steeds in het duister.
Ze voeren experimenten uit en doden de patiënt.
Alleen een dokter van de ziel is onfeilbaar.
Hij is verlicht en vol van wijsheid.
Word daarom een dokter van de ziel.


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA

Gij die verblijft in de melkoceaan, rustend op de slang, O gij die voor uw vermaak een vorm aannam en die de gopies in verrukking bracht, O gij die u zichtbaar maakte zijt het sieraad van uw vereerders, oceaan van eigenschappen wiens ware vorm onbekend is, O gij die ontelbare vormen aannam, maar wiens ware vorm grenzeloos is, O verblijfplaats van mededogen, O Heer God, beschermer van de goden, die de angst voor de dood verdrijft in degenen die u vereren, O gij die alles doordringt en die voorbij alles reikt, Heer van Vaikoentha, redder van Gajendra, O gij die geluk schenkt aan uw eenvoudige vereerders, niets is zonder u, O gij die onze geest in beweging brengt, massa van kennis, kampioen van uw vereerders, doder van demonen, O Naaraayana, trots van uw dienaren, O Paandoeranga, leven van de wereld, ouder van Brahmaa en de rest, steller van alle daden, die zelf niets doet, die elk atoom en elk deeltje doordringt, redder van zondaars, dit zijn Toekaa’s woorden.

Als ik een ander dan gij prees, laat mijn tong wegrotten. Als ik om een ander geef, laat mijn hoofd worden verbrijzeld. Als ik plezier vond in anderen, het is zondevol dat eigenste ogenblik. Indien de oren niet de nectar van Gods glorie drinken welk nut hebben ze dan? Toekaa zegt: Als ik u ook maar één ogenblik vergat, welk nut zou dit leven dan hebben?

Kom naar Paandhari! Ge moet er niet zwoegen voor verlossing! De goden komen zijn voeten begroeten met natuurlijke vreugde en gejubel. Het door hun dansende voeten opgejaagde stof houdt ons gezelschap terwijl we lopen. Toekaa zegt: Er zijn aanwijzingen op pilaren gezet om de weg te tonen; er is de smetteloze menigte van Vaishnavas.

wordt voortgezet


Uitbreiding van het Hospitaal in Ganeshpur
in samenwerking met de “Sivananda Seva Samiti”

Gedurende de laatste twee jaar wierf Kurukshetra de nodige fondsen voor de bouw van een hospitaal op het terrein van de Sivananda ashram in Ganeshpur. Een project dat zich ten volle inzet voor de plaatselijke boerenbevolking, de armsten der afgelegen bergdorpen, en vele, vele noodlijdenden die op de ashram een beroep doen. Het hospitaal opende in april vorig jaar en bewees reeds overvloedig zijn nut en inzetbaarheid, niet in het minst tijdens de noodlottige vloedgolf van augustus vorig jaar. Hierbij kwamen tientallen mensen om en velen verloren have en goed. Ook hier stuurde Kurukshetra noodhulp in de vorm van een extra schenking. Dit alles werd mogelijk gemaakt door enkele subsidies van lokale overheden, door de inzet van onze vrijwilligers, maar vooral door de steun en de giften van zovelen onder jullie in binnen- en buitenland.

Succes heeft echter soms een prijs. De werking van het hospitaal draait nu zo goed dat er andere noden komen. Vanuit Ganeshpur kwam de vraag of het mogelijk was om een verdieping te bouwen op het huidige gebouw. Een uitbreiding die onder meer zal aangewend worden als oogkliniek. Er werd een kostenraming gemaakt van een kleine 40.000 euro. Op deze vraag heeft Kurukshetra positief geantwoord. Dankbaar om alles wat we uit India mochten ontvangen, dankbaar om de kans te krijgen voor verder dienstbetoon, zullen we ons de komende twee jaar hiervoor ten volle inzetten met alle inspiratie, werklust en innerlijke kracht die ons gebracht hebben tot waar we nu staan. We doen dat graag terug samen met zoveel mogelijk mensen en rekenen dus ook op jullie steun. Zo maken we van een paar kleine hartjes één groot hart. En… bouwen we hopelijk zo snel mogelijk verder.
(ingezonden)

Info: www.kurukshetra.be