The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

September 2015

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
September 2015, Vol. 569
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

We hebben een gezegde: ”Liefdadigheid begint thuis.” Maar ik zeg liever dat alles thuis begint, want je ziet de wereld volgens je eigen geest. Als je een geelzuchtig oog hebt, zie je de hele wereld als geel van kleur. Verbeter dus je visie; je zult hem dan zien zoals hij is. Alles begint met jou. De hele wereld is niets anders dan je eigen projectie.
Swami Satchidananda

BEGINNEN MET YOGA

De voorbereiding is het halve werk en dat is in Yoga niet anders
Al vele jaren lang en met uitstekend resultaat organiseren we tweemaal per jaar een Uiteenzetting voor Beginners, namelijk de tweede woensdag na Carnaval en begin september, dit jaar dus op woensdag 9 september.

Duur van de beginnerscursus
De cursus die start na Carnaval eindigt einde juni. De cursus die start in september eindigt het jaar nadien de tweede dinsdag na Carnaval. De beginners kunnen dan bij de gevorderden gaan, al moet men zich bij dat “gevorderden” niet teveel voorstellen. Die aanduiding schrikt mensen soms af, maar dat is echt niet nodig.

Vakantieregeling
Op zondagen en feestdagen is er geen les, tenzij anders in dit maandblad aangekondigd.

In juli en augustus en het gedeelte van september dat aan de uiteenzetting voorafgaat, organiseren we een vakantieprogramma. Meestal is er dan van dinsdag tot vrijdag één les om 20 uur en op vrijdag één les om 14 uur. Ook de zaterdagmiddag is er vóór de wekelijkse Satsang, die begint om 18u30 een Yogales.

Dit wordt aangekondigd in het juninummer.

Wat het lidmaatschap omvat
De wekelijkse les, het maandblad, de meditatie op vrijdagavond en de Satsang op zaterdagmiddag zijn inbegrepen in het lidmaatschap.

Wat bedoelen we met meditatie? En wat is Satsang?
Kom een keertje meedoen, dan weet je het. Laat je verrassen. Je gaat er niet van dood en misschien kom je er als herboren uit. Het zou niet de eerste keer zijn dat iemand bij zo’n gelegenheid de ingangsdeur van de Yoga Aashram achter zich sluit en daar een nieuwe deur open vindt.

De Swami Sivananda Aashram was vroeger een pantoffelfabriek. Swami Satchidananda zei toen hij dit hoorde: “They already took care of the soles (souls) of the people. Ze droegen dan ook al zorg voor de zolen (zielen) van de mensen.”

Waarom Yoga?

De weg naar binnen

Met de opgaande zon

De hinderpaal

Wat doe je ermee?

De Yogahoudingen zorgen ervoor dat het bloed krachtig stroomt en dat vooral de plaatsen waar de zenuwen zijn ingeplant, in hoofdzaak het ruggenmerg, goed worden doorbloed. De zenuwen worden daardoor sterk. Ze zullen goede boodschappen sturen aan de hypofyse, de hormoonklier in de hersenen die de andere hormoonklieren onder haar bevel heeft. Het hormonale stelsel zal dan ook veel beter gaan functioneren en niet falen, zoals in de moderne tijd maar al te vaak het geval is.

Energiekanalen
Yogis hebben het over Naadies of energiekanalen. Ze zeggen dat er tienduizenden zijn. Maar ze hebben het vooral over drie belangrijke energiekanalen, de Idaa, de Pingalaa en de Soeshoemnaa. De Idaa stroomt links van de wervelkolom, de Pingalaa rechts. De Soeshoemnaa stroomt door het centrale kanaal van het ruggenmerg vanaf het ondereind van de wervelkolom tot de top van het hoofd. Door de Pingalaa stroomt de meestal erg vertekende waarneming van de wereld. Door de Idaa stromen de gevoelens die door de wereld worden opgewekt. Beide stromingen zijn vaak belastend. Goede gevoelens en ideeën stromen door het middenkanaal of de Soe-shoemnaa. Maar de Idaa en de Pingalaa knellen vaak op enkele belangrijke plaatsen, zoals ter hoogte van de navel en het hart, de Soeshoemnaa af, waardoor de doorstroming wordt belemmerd. Die beknellingen worden knopen (Granthis) genoemd. Ze moeten door oefening worden losgemaakt.

Reiniging van binnen uit en van buiten uit
De Yogahoudingen hebben natuurlijk ook te maken met de spieren, pezen, gewrichten, organen en klieren van het lichaam, maar ze hebben eigenlijk veel meer te maken met de energiekanalen en de energieën of Praanas die erdoor stromen. Ze zuiveren de energiebanen (Naadie-shoeddhi), zodat de Praanas vrij kunnen doorstromen.

Doe het goed

Nieuwe kennissen

Wees een Yogi

Alles wat telt, kan niet worden geteld

We are all doing time


Deelnemers schreven
Ik wou gisteren zeggen hoe trots en fier ik ben op jou en dat ik zo blij ben je kleindochter te zijn. Maar ik was te emotioneel om vooraan iets te zeggen. Het zou veeleer een bleitconcert geweest zijn. Ik bespreek vanavond met Stef of ik weer mee mag en hopelijk ben ik dan nog op tijd om een plaatsje te bemachtigen. S.

Beste Narayana, de retraite -waar ik weer lang naar uitkeek-, was in een flits voorbij, het was tijdloos en onbeschrijfelijk mooi. De dingen die ik wist, maar was vergeten toe te passen, door de gevangenis van de macht der gewoonte, kwamen weer op het juiste moment naar boven. Gebracht door u, en ja, ook val ik in herhaling; geïnspireerd door Liefde, Goeroedev Sivananda en zovele anderen. Ik had het er met Harinath en Hilda nog over, dat we bevoorrecht zijn dit te mogen meemaken... En dit is de Yoga die ik in mijn lessen wil doorgeven. Want het is zonde om te zien dat zovele mensen in deze maatschappij en in deze donkere dagen in een gevangenis vertoeven van vereenzelviging en pijn. Ik pleit mezelf hier ook niet volledig vrij van, maar alvast ben ik er bewust van gemaakt... door u. Ook ik ben aan wanhoop ten prooi gevallen, maar dan denk ik weer aan uw woorden en het verhaal, dat het het laatste middel van de duivel is... ik kijk het recht.in de ogen en brul als een leeuw van Vedanta... Be good, do good, be compassionate..., want Liefde laat het kwaad smelten als sneeuw voor de zon. Ik dank u vanuit mijn hart, Sadgoeroe, met prema en genegenheid, Olivier Troubleyn, Temse

Dag Narayana, Harih OM! Hartelijk dank voor de fantastische Yoga Retraite. Het is soms moeilijk te beschrijven wat het allemaal met je doet, maar één ding is zeker, het voelt als thuiskomen.
Ik ben dan ook jou, alle andere leraren en deelnemers dankbaar voor jullie bijdrage. De lezing over de Goeroe en hoe die je in evenwicht houdt en ondersteunt op het pad, de lezing over dharma aan de hand van de Bhagavad Gietaa, de ochtendpraktijken en het samen bezingen van de naam en de faam van de Ultieme Werkelijkheid, het zijn heerlijke ingrediënten van deze Yoga Retraite.
Ook al vraagt het inspanningen zoals vroeg opstaan, lang zitten, aandachtig luisteren, toch ervaar ik geen uitputting of vermoeidheid. Integendeel, ik voel me springlevend, vol energie om dansend en zingend door het leven te wandelen.
Ik ervaar kracht en vitaliteit om met de dagelijkse dingen om te gaan, dankbaarheid voor alles wat ik mag meemaken in het leven en innerlijke vreugde om wie ik ben. OM Shaantih!!! Wolf

Beste Narayana, Harih OM. Het was een Yoga Retraite om in te kaderen. Zoals altijd is het een blij weerzien met de mensen die er altijd bij zijn. Zelfs de ontbijten in stilte missen hun doel niet, vond ik. Je concentreert je meer op het eten en als je iets nodig had helpen handsignalen als alternatieve communicatie. De “oudjes”’(leraren van de Yoga Academie) doen hun werk meer dan behoorlijk en dan komt er toch een nieuwe generatie die haar steentje bijdraagt. Kortom de toekomst van Yoga ziet er goed uit. OM Namah Shivaaya! Bert

De Yoga Retraite was een stukje paradijs op aarde. Woorden als “dit kun je niet meer uitleggen” en “ daar zijn geen woorden meer voor” klonk het bij verschillende deelnemers die er nog “ iets” over wilden zeggen, maar daar stopte het. Dit is zuiver “ZIJN”, waar woorden te kort schieten om het te verwoorden, waar alleen de “STILTE” spreekt. Moge Goeroedev U zegenen en U Moksha schenken. Om Shaantih Shaantih Shaantih. Met OM en Prema. Hilda Verbeeck

Beste Narayana, Ik vond de abdij heel mooi om te verblijven, de kamers waren fris en proper en de douche was luxueuzer dan bij mij thuis. Het eten was heel lekker. Een ganse dag geluid (muziek en praten) zijn wat vermoeiend geweest. Ik weet dit van mezelf, dat ik hier gevoelig aan ben, dus ik weet hoe ik hier nu mee om kan gaan. Ik heb medicatie genomen om de impulsen wat minder intens te maken, heb oordopjes in om de buren nu niet te horen en ik ga een paar dagen binnen blijven.
Ik heb al zes keer tien dagen in stilte gemediteerd en dat ligt mij meer. Maar ik wil me graag engageren voor de Yogaopleiding en doen wat er van me wordt gevraagd uit respect voor al jullie onbaatzuchtige inzet. Het is heel uitzonderlijk dat een Yogaopleiding op zo’n manier kan worden georganiseerd, met al die vrijwilligers en met al dat enthousiasme. Uw kennis van de Yogapraktijk en zijn achtergrond geven me ook vertrouwen in de kwaliteit van de opleiding. Ook mooi om jonge mensen in actie te zien (Harinath, Janaki…).
En ten slotte, om in schoonheid te eindigen, een paar magische momenten van het weekend: de zondagochtend toen iedereen mantras aan het zingen was en het zingen van Janaki voor en na haar lezing. Vriendelijke groetjes, Els

Dag Narayana, het heeft even geduurd, maar nu neem ik de tijd (het stond nog op mijn lijstje) om te reageren op het afgelopen weekend. Het waren mooie dagen om samen te luisteren, te mediteren en te zingen. Nu ik thuis ben, zijn de veranderingen van binnen meer voelbaar. Je krijgt op de koop toe ook nog inspiratie mee naar huis en het is geen zware kost, als je er dagelijks een portie van neemt. De ruwe diamant is bijgeslepen en krijgt daardoor weer meer glans. Mede door alle leraren en andere Yogis is dit mogelijk gemaakt. Vanuit mijn hart maak ik een diepe buiging. Lieve groet van mij en ik wens u beiden een Zalig Pasen. Trudie, Huissen

Beste Narayana, ik was heel blij dat ik afgelopen weekend heb mogen deelnemen aan de Yoga Retraite. Er ware veel nieuwe gezichten, maar direct was er de “verbondenheid” met allen. Het besef dat het even terugtrekken uit de dagelijkse realiteit soms een noodzaak wordt, is steeds duidelijker en ik gun van harte iedereen in deze maatschappij zulke momenten. Je wordt telkens sterker en bewuster en kan ook ten volle ten dienste staan van de medemens die je op je pad tegenkomt. Het Yogapad blijft de te bewandelen weg, die we allen alleen moeten bewandelen, maar dergelijke weekends en ontmoetingen met gelijkgestemden geven een steun en een duwtje in de rug. Nogmaals dank, beste Narayana, aan jou en aan allen die dit weekend deden schitteren. Met alle genegenheid, Rama

Hallo Narayana, het was leuk om er nog eens bij te zijn. De eerlijkheid gebiedt mij te vermelden dat de verhalen over de Bhagavad Gietaa intussen niet zo echt mijn ding meer zijn. Dat is me een beetje teveel ‘sprookjesyoga’ over prinsen en koningen enz. Ik weet wel dat daar allemaal veel meer achter zit, maar toch... Er zijn intussen andere religies die ik aan het bestuderen ben, die me nu meer interesseren. Wat niet wegneemt dat ik nog altijd een groot respect heb voor de filosofie in dit boek. Maar ik heb tijdens de retraite toch weer enkele leuke dingen opgestoken in jouw praktijkles en in de les van Hilda en Harinath, die ik ook kan gebruiken wanneer ik zelf les geef. En het was in ieder geval fijn om jou nog eens terug te zien. Ik denk niet dat er in België iemand is die meer afweet van Yoga dan jij en ik heb dan ook een grote bewondering voor jou. Dat je dit nog allemaal doet op toch al rijpere leeftijd is voor mij een grote bron van inspiratie. Ik wens je nog een heel fijn paasweekend en tot een volgende gelegenheid. Dirk

Lieve Narayana, een welgemeend dankjewel aan het gehele Yoga-Vedantateam, voor de organisatie van de voorbije Yoga Retraite. Ik ben me bewust van de inzet en de toewijding van vele mensen om dit geheel zo perfect en vlot te laten verlopen. Ik vind het prima dat dit een verplicht onderdeel vormt van de YA. Zo krijg je de mogelijkheid om de wereld van de constante uitwendige prikkels even in te ruilen voor een wereld van verstilling, vertraging en bewustwording. Hoe deugddoend het ook is, het blijft moeilijk om hier spontaan voor te kiezen en je relaties en wereldse verplichtingen achter te laten. Naast de ontspannende Yogaoefeningen en de inzichten gebracht door de verschillende sprekers heb ik ook genoten van de stilte bij het ontbijt: een moment om bewust te worden van het feit hoe verwend we zijn zo maar te kunnen gaan zitten en voedsel te nuttigen, effe nadenken hoeveel handen gewerkt hebben, vanaf het prille zaadje tot wat nu wordt aangeboden... respect en dankbaarheid ontluiken. Persoonlijk zou ik het ook appreciëren indien er een uur stilte meditatie zou aangeboden worden voor diegenen die het willen, van onschatbare waarde en zo moeilijk te verwezenlijken in het dagelijkse leven. Zeer genegen, Sonja


BERGHOUDING
Janaki


ALBERT EINSTEIN
OVER SPIRITUALITEIT


Ik wens Gods gedachten te kennen; de rest zijn details.

Wetenschap zonder religie is lam. Religie zonder wetenschap is blind.

Mijn religie is nederige bewondering voor het onmeetbare hoogste bewustzijn dat zich manifesteert in de kleine details die we kunnen waarnemen met onze fragiele en zwakke geest.


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA


GEDICHTEN VAN SWAMI SIVANANDA

Aatma Bahadoers

Los dit raadsel op

Tekort aan kappers