The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

September 2016

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
September 2016, Vol. 579
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

BEGINNEN MET YOGA

Het is weer zover
Op 7 september is het weer zover: de Uiteenzetting voor beginners. De vakantie is voorbij. Alles valt weer in zijn normale plooi. Tijd om een bladzijde om te slaan. Maar laat het voor een aantal mensen, die de weg naar de Yogavereniging vinden, eens echt een nieuwe bladzijde zijn.

Het Yogapad

Een beetje geschiedenis

De westerse geleerden ontdekten de uitgebreide Sanskrit literatuur, onder andere de Vedas. Ze geloofden dat de wereld maar zevenduizend jaar oud was. Ze moesten die literatuur dan ook dateren binnen die tijdsgrens. Boeken over Yoga en de Vedische wijsheid vermelden dateringen, die je gerust mag vergeten, want ze zijn gebaseerd op nonsens. In de Poeraanas, laat ik die gemakshalve de hindoe mythologie noemen, worden wijzen en koningen ten tonele gevoerd die heel lang geleden leefden en die het zelf hebben over voorouders, die leefden in een onvoorstelbaar ver verleden.

Wijsheid

Het eerste deel is wat ze te zeggen hebben over jezelf. Ze zeggen niet dat je een zondaar bent, die zijn Schepper te schande maakt. Ze zeggen precies het tegenovergestelde: je bent in wezen iets hoogst wonderbaars. Je bent zo wonderbaar dat er geen woorden voor zijn.

Wat is de verboden vrucht?

Het derde gedeelte van hun onderricht is heel praktisch. Je kent het doel en je kent de moeilijkheid. De logische vraag is dan ook: hoe los ik het op, wat is de uitweg?

In een van de Oepanishads, schriften waarin ze hun bevindingen optekenden, staat:
Mana eva manoeshyaanaam kaaranam bandhamokshayoh.
De geest van de mensen is voorwaar de oorzaak van hun gebondenheid en verlossing.

Het woord Yoga is geen Nederlands. Dat hoor je zo. Het is Sanskrit, de moeder van alle talen. En het betekent: vereniging. Wie vereniging zegt, heeft het over twee dingen: wat moet je verenigen met wat? Hét antwoord is: je moet je verenigen met jezelf.

De Yogahoudingen

Verklaring van het wonderbare resultaat

Ongeëvenaard

De geest en de zintuigen

De klassieke Yogaschrift van Maharshi Patañjali zegt op het einde van het tweede boek iets heel belangrijks: “De zintuigen bootsen de aard van de geest na.” Dit betekent dat als de geest rustig is, dat de zintuigen rustig zijn en dat als de geest onrustig is en chaotisch werkt dat dan ook de zenuwen onrustig zijn en chaotisch werken. We weten bijvoorbeeld allemaal dat problemen, gevoelens en gedachten ons eetgedrag kunnen beïnvloeden. In extreme gevallen begint iemand dwangmatig zoveel te eten dat je hem of haar zienderogen ziet verdikken of stopt iemand dwangmatig met eten. Het ene wordt boulimie genoemd, het andere anorexia nervosa. De naam verschilt, maar het gaat om dezelfde stoornis. Het zijn eetstoornissen. En er is maar één remedie tegen en die is, dat men de geest rustig maakt. Zulke kwalen hebben een basis nodig, zoals bijvoorbeeld ook bacteriën een basis nodig hebben. Maak die basis gezond en de aandoeningen verdwijnen, zoals ook bacteriën sterven als men hun basis gezond maakt.

De grote moeilijkheid

Vruchten van de oefening

De Bhagavadgietaa (Het Lied van de Heer) is een Yogaboek dat uit de epische literatuur van India komt. Het is het meest fantastische Yogaboek. Ik noem het altijd “het Yogaboek bij uitstek”. Ieder hoofdstuk van de achttien hoofdstukken eindigt met de volgende verklaring:
Aldus in de Oepanishad van de glorierijke Bhagavadgietaa, de wetenschap van de Eeuwige, de Schrift van Yoga, de samenspraak van Shrie Krishna en Arjoena, eindigt het... (hier volgt het nummer en de titel van het van het hoofdstuk).
Wie in de Gietaa leest, reciteert eerst een tekst die Meditatie over de Gietaa wordt genoemd. Een van de verzen zegt:
Moekam karoti vaachaalam pangoem langhayate girim
Yatkripaa tamaham vande paramaanandamaadhavam.

Ik vereer Hem, Maadhava, de hoogste zaligheid, wiens genade de stommen welsprekend maakt en de kreupelen bergen doet beklimmen.
Je moet de oude wijzen die dit schreven op hun woord nemen, want zoals je denkt, zo word je. Goeroedev zei: “Blaat niet als een lam, maar brul als een leeuw van Ve-daanta.” Vedaanta is de filosofie die gelooft in de eenheid van de dingen.

Wat je nodig hebt

DE VOORJAARS YOGA RETRAITE
EEN VERSLAG EN FEEDBACK

De installatie
Het moeilijkste programma is het eerste programma, dat we Installatie noemen. Yogis maken van de plaats waar ze hun Saadhanaa (spirituele oefeningen) doen hun tempel. Een tempel is maar een tempel als de Godheid erin is geïnstalleerd. De deelnemers aan de Yoga Retraite zijn voor de organisatoren de te vereren Godheid. Zo leerden we het bijna 50 jaar geleden van Swami Satchidananda met wie we onze eerste Yoga Retraite hadden in de abdij van Drongen met 250 deelnemers. Dat kon in die tijd, omdat ze nog slaapzalen hadden en omdat er een grote ronde kapel ter beschikking stond met verplaatsbare blokken waar zo’n groot aantal mensen met gemak kon zitten.

De Yoga Retraite werd steeds populairder
Er stonden voor we naar Drongen vertrokken al heel wat aanmeldingen voor de Najaars Yoga Retraite op de pc en een aantal deelnemers van de voorbije Yoga Retraite hadden op het aanmeldingsformulier dat klaar lag aan de boekenstand hun naam gezet. Toen ik ’s avonds al die namen had ingevoerd, schrok ik me een bult: ik kwam uit op 98 aanmeldingen. Dit probleem bewijst veel. Of niet soms?

Narayana

Deelnemers schrijven

MAKARAASANA KROKODILHOUDING

De naam
Makara betekent: krokodil. In de Kiertan “Raama Krishna Hari Moekoenda Moeraarie” luidt de eerste woordsamenstelling in de eerste zin: Makarakoendaladhaarie: Hij draagt (dhaarie, drager) oorbellen (koendala) in de vorm van een krokodil.

De uitvoering

De duur
Deze houding is gemakkelijk en kan lang worden aangehouden. Als je eens geen zin hebt om wat dan ook te beoefenen, beoefen dan tenminste dit gedurende enkele minuten en je zult je stukken beter voelen.

Aanpassing

Plaats in het oefenschema

SWAMI CHIDANANDA

Over zichzelf
1. Ik ben een discipel van de eerwaardige en beminde Heilige Meester, de meest vereerde Goeroedev Swami Sivanandaji Maharaaj. Ik had voor het eerst Zijn darshan in mijn leven en begroette Hem door mijn hoofd te buigen aan Zijn goddelijke voeten in de middag van de 19de mei 1943. Het was volle maan, Poernimaa in de maand Vaishak, de heilige verjaardag van de Verlichting van Heer Boeddha onder de heilige Bodhi Boom in het heilige Bodh Gaya.

Brief aan Nagarajan
Nagarajan was de pre monastieke naam van Swami Vimalananda. Onder die naam leerden we hem kennen toen hij in 1969 voor het eerst met Swami Chidananda naar Aalst kwam. Hij volgde Swami Chidananda op in 2008 als president van de door Swami Sivananda in 1936 gestichte The Divine Life Society. Red.

Ghangapoer, 8 mei 1963

Beminde Nagarajanji,
Twintig jaar geleden, op deze heilige dag van Boeddhajayanti (Vaishak Poernimaa) kwam ik aan in Rishikesh en die zelfde avond heiligde ik mijn leven door de eerste rechtstreekse darshan van Shrie Swamiji Maharaaj (Goeroedev) en viel aan Zijn voeten in nederige prosternatie. Vandaag, na twintig jaar discipelschap aan Zijn voeten, bewijs ik eer aan Goeroedev voor al de onmeetbare vriendelijkheid en zegeningen die hij me betoonde gedurende de laatste twintig jaar. Ik loof de Heer en dank Hem om mijn onwaardig leven te hebben verrijkt door Goeroedevs goddelijke Satsang!


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA