The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

September 2017

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
September 2017, Vol. 589
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

VOOR BEGINNERS

Wat is Yoga?
Waaraan beginnen mensen als ze zich inschrijven voor de Yogales? Wat is Yoga? Het woord zegt het zelf. Yoga betekent letterlijk: vereniging. Dé vraag is, wat valt er te verenigen? Hét antwoord is: je moet je verenigen met jezelf.

Ben je ooit verenigd met jezelf? Zo ja, wanneer is dat dan? Wanneer is alles wat tussen jou en jezelf staat afwezig? Met alles bedoel ik je lichaam, je relaties, je gedachten, je gevoelens, je problemen, met andere woorden, de hele wereld, het hele heelal. Wanneer gebeurt dit? Wanneer verdwijnen al deze dingen? Het gebeurt tussen twee dromen in. Dat wil zeggen, in de diepe droomloze slaap. En waar gebeurt dit? Meestal in je bed. Als gisteren je been werd geamputeerd en je slaapt vandaag diep en droomloos, dan is heel die kommer en kwel nergens. Die keert pas terug zodra je wakker wordt.

Spiritualiteit

In het woord spiritualiteit zit het woord Spirit. Daarmee wordt de wezenskern van de mens bedoeld, dat wat hij in wezen is en wat hij altijd is, al maakt zijn geest hem iets anders wijs.

Als de geest zuiver is, wordt hij een vriend. Als de geest onzuiver is, wordt hij een vijand. Dit is zoals het lichaam. Als het zuiver is, is het gezond. Als het onzuiver is, is het niet gezond. Er kunnen in het lichaam dingen zitten, die er niet in thuis horen en er kunnen ook tekorten zijn. Zo is het ook met de geest.

Lichaam en geest

De oude wijzen zeiden dat het lichaam en de geest jada zijn, dit wil zeggen: niet-intelligent. Ze schitteren wel met licht en leven, maar het is niet hun eigen licht en leven. Het is het licht, het leven en de intelligentie van het Zelf of Bewustzijn dat er achter staat. Ze vergeleken het met de maan. Ook die geeft licht, maar het is niet haar eigen licht. Ze is niet, zoals de filosofische term luidt, zelflichtend. Haar licht is het licht van de zon.

Denk positief, want zoals je denkt, zo word je

Vasthoudendheid

De uitrusting

Belangrijk detail
Ook belangrijk is dat je niet eet voor je naar de Yogales gaat of aan je oefening begint. Oefenen op een volle maag is vragen om moeilijkheden. De maag wordt tijdens het oefenen onder druk gezet. Wat in de maag zit, wordt dan in het spijsverteringkanaal geduwd voor het voldoende bewerkt is. Het gaat daar dan vergisten en voor ongemak zorgen.

Allerbelangrijkst
Allerbelangrijkst is regelmaat in de oefening. Met regelmaat bedoel ik dagelijks. “Af en toe”, zoals ik zo vaak hoor zeggen, leidt tot helemaal niets. En dat is jammer.

Ere wie ere toekomt

De verscheidene soorten Yogaoefeningen

Yoga wil de geest zijn tevredenheid teruggeven. In een Yogaschrift (Yoga Soetra II, 54) staat: “De zintuigen bootsen de aard van de geest na.” Als je geest tevreden is, zijn de zintuigen tevreden. Als de zintuigen tevreden zijn, zijn Vrede en Geluk nabij.

De geest en het lichaam vergeleken

De bevoorrading

Maak het je eigen

Ontspanning
Ontspanning heeft natuurlijk hoofdzakelijk te maken met de geest. De geest van moderne mensen is veelal rusteloos, verward en werkt chaotisch. De belangrijkste boodschap is eenvoudig en ze geldt voor iedereen zonder uitzondering. Ieder mens, hoe schurkachtig ook, verdient 10 op 10, omdat hij in wezen 10 op 10 is. Hij verkeert alleen onder de invloed van een grote illusie, die hem iets anders wijsmaakt. Om die illusie uit te schakelen, moet hij IN YOGA ZIJN.

De kwintessens

Eigenwaarde


LEER ADEMEN
NAADIE SHOEDDHI - HET ZUIVEREN VAN DE ENERGIEBANEN

Naadies

Eerste les
Adem in en uit door de neus.

Tweede les
De volgende oefening doe je in rugligging, bijvoorbeeld na de ontspanning op het einde van een reeks Yogahoudingen.

Derde les
Het onderwerp van deze les is de Bijadem. De Sanskritnaam is: Bhraamari, dit is ademen zoals een bhramara of bij. Een bij zoemt. Vandaar de naam.


Autobiografie Swami Sivananda

vervolg

De noodzaak van de tijd
Wanneer de mens verstrikt raakt in zelfzucht, hebzucht, lust, passie, vergeet hij natuurlijk alles over God. Hij denkt altijd aan zijn lichaam, familie en kinderen. Hij is voortdurende bezig met zijn voedsel, drinken, comfort en gemak. Hij is ondergedompeld in de oceaan van Samsaara. Materialisme en scepticisme heersen alom. Hij raakt geïrriteerd door kleine dingen en begint te vechten. Er is rusteloosheid, lijden, paniek en chaos overal. De hele wereld schijnt nu in de greep van het materialisme te zitten. De uitvinding van nieuwe soorten bommen veroorzaakt overal angst. De mensen verloren hun geloof in de heilige Schriften en de leringen van de wijzen en heiligen. Mensen werden overal ongelovig door de verkeerde opvoeding en kwade invloeden.

Universele idealen voor spirituele vervolmakingThe Divine Life Society is een alles omarmend en allesomvattend Instituut; haar strekking, idealen en doelstellingen zijn heel breed en universeel. Ze veroordeelt geen enkel van de principes of leerstellingen van welke cultus ook. Er zijn geen bekrompen dogma’s en sektarische leerstellingen. Ze sluit alle fundamentele principes in van alle religies en geloven. Ze leidt mensen naar het spirituele pad. Ze stelt hen in staat gemakkelijk de weg te vinden naar het Goddelijk Leven zelfs terwijl men in de wereld leeft en de leringen volgt van een of andere bijzondere cultus of religie.

De bedenkelijke tijd

Snelle groei van de missie

Basisbenadering

Geen geheime doctrines

Wat is echte religie
Niet door louter argumenten of discussies kan religie worden onderwezen. Niet met voorschriften of morele normen kun je iemand bekeren om religieus te zijn. Niet door te verwijzen naar je lading gewijde literatuur of de mirakels van je leider kun je een zoeker overtuigen. Beoefen religie en leef volgens de leringen ervan als je wil groeien en je levensdoel bereiken. Welke ook je religie zij, wie ook je profeet, wat ook je taal of land van herkomst, wat ook je leeftijd of geslacht is, je kunt gemakkelijk groeien als je maar weet hoe je je ego kunt verpletteren, de lagere aard van je geest kunt vernietigen en meesterschap over je lichaam, zinnen en geest kunt verwerven. Dit is wat ik ontdekte als de weg naar echte vrede en eeuwige zaligheid. Ik probeer mensen dan ook niet te overtuigen met verhitte debatten en argumenten.

Moge de Divine Life Movement, de voorbode van vrede, harmonie en een verheven leven, haar luister en glorie laten schijnen over de hele wereld.

Evangelie van het goddelijk leven


DE BHAAGAVATA POERAANA

vervolg


Feedback

Yoga Academie

VOORJAARS YOGA RETRAITE