The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

September 2018

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
September 2018, Vol. 599
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

BEGINNEN MET YOGA

Alle begin is moeilijk
Iedereen die op het Yogapad is, begon daar ooit mee en herinnert zich ongetwijfeld de moeilijkheden, de ontdekkingen, het enthousiasme enz. Dat doe ik ook. Ik herinner me levendig hoe Yoga me in 1959 in drie maanden tijd verloste van een chronische darmontsteking, hoe het gedrukte Yogacursusje na een jaar niet langer in de bus viel, hoe we in de literatuurlijst van het Yogaboek waarmee we ons daarna behielpen (Yoga door Rama Polderman) Swami Sivananda’s naam vonden en hem schreven en welke verstrekkende gevolgen dat had van dan af tot nu toe. Ik herinner me de vele uren studie en oefening, het vele werk in de Yogavereniging, de ontelbare mensen die passeerden in de loop van jaren, de bezoeken van de Swamis uit India, hoe we Yoga Vedanta stichtten als afdeling van The Divine Life Society in Rishikesh, India, de vele bezoeken aan India.

Velen plukken daar nu de vruchten van. We maakten in de loop van jaren door onze ijver, ons geloof en expertise vele zoekers warm om het Yogapad te betreden en maakten van een aantal onder hen goede, bonafide Yogaleraren.

Yoga, een uitweg

Gelukkig

Vereenzelviging

Er zijn hindernissen
Maar als je op je Yogamat gaat zitten en probeert de theorie toe te passen, kom je er snel achter dat er nogal wat hindernissen zijn. De ene is nog niet genomen of de andere daagt al op.

De eerste hindernis wordt gevormd door je relaties.

De tweede hindernis is ook niet min. Je staat namelijk jezelf in de weg.

Hét geheim

Dat geheim kan ik als volgt verwoorden: “Ik ben niet de doener. God is de doener.” Dit is de vertaling van de eerste woorden van een oeroud Sanskritvers: Naaham kartaa, Harih kartaa, dat ik leerde van Swami Chidananda.

Interval

De Goeroe

Een mijlpaal

Er zijn hindernissen (vervolg)
De derde hindernis is de moeilijkheid die eigen is aan ieder begin.

Over de meet

Ik kreeg ooit het verwijt te horen dat het in mijn artikels altijd ik, ik, ik is. Ik beschouw dat niet als kritiek. Als ik in de nieuwsbrieven, zoals dat meestal heet, van Yogagroepen of federaties de artikels lees, dan herken ik vaak de bron waaruit ze het hebben afgeschreven en het is vaak helemaal theoretisch of van het hoofd. Als ik over iets schrijf, heeft het altijd te maken met mijn eigen ervaring, met doorleefde dingen, niet van het hoofd, maar van het hart. Als ik bijvoorbeeld over een Yogahouding schrijf, moet ik ze lange tijd hebben beoefend en dan heb ik het over mijn eigen ervaring ermee of met de ervaring van leerlingen, want ik vraag altijd feedback. Mijn leerlingen weten dat. En ik hecht er veel belang aan. Yoga is immers een ervaringsgerichte wetenschap. Degenen die echt van wanten weten, zullen me begrijpen. Het ego is de vereenzelviging met het lichaam en de geest en het is niet dát “ik” dat ik bedoel als ik in de ik-vorm spreek of schrijf (Yoga Soetra II 6).

Een ons praktijk is beter dan tonnen theorie

Hoe begin ik eraan en wat heb ik nodig?

De eerste stappen
Het lichaam van de moderne mens verkeert vaak in een belabberde staat. Hij is rusteloos en veelal angstig. Yoga heeft daarvoor uitstekende voorbereidende oefeningen. Er is een oefening, die Berghouding wordt genoemd. Ze heeft het grote voordeel dat ze helemaal niet moeilijk of lastig is. Ze is heel gemakkelijk en ze is even doeltreffend als ze gemakkelijk is.

De waarborg van het succes

Yogahoudingen en hun effect

De schildpad en de haas

Doe en doe niet
1. Probeer op tijd te komen. Houd daarbij rekening met het weer, het verkeer en het zoeken van een parking.

2. Laat je schoenen en overkleren achter in de gang, maar laat in je zakken geen waardevolle dingen zitten.

3. Doe zoals thuis, respecteer ons huis.

4. Zet de GSM uit.

5. Zorg ervoor dat de maag ongeveer leeg is. Oefenen op een volle maag is vragen om moeilijkheden.

6. De les is maar een les. Met andere woorden, je leert er iets. En je zult spoedig ontdekken hoe waardevol de leerstof wel is. Het komt er daarna op aan het je met geduld eigen te maken door thuis te beoefenen wat je leerde in de les.

7. De les is een groepsgebeuren en voor iedereen goed doen is onmogelijk. Neem er eventueel ongemak met de glimlach bij. Ook dat is Yoga. En thuis kun je de dingen regelen zoals je ze graag hebt.


Voorjaars Yoga Retraite

Wat het weer betreft, leek het op een najaars retraite. Er is hier op aarde altijd een element in het spel waar niemand iets kan aan doen. Het is dan ook wijs het er met de glimlach bij te nemen. Maar het programma liep zoals altijd gesmeerd van begin tot einde.


WETENSWAARDIGHEDEN OVER YOGA VEDANTA AALST

De rechtsvorm
Ik was einde 1962 één van de stichters van Yoga Vedanta Aalst. Deze Yogavereniging functioneerde aanvankelijk als een feitelijke vereniging. Toen we in 1969 een appartement huurden, pal in het centrum van de stad, als zetel van de vereniging maakten we er een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) van. Een vzw heeft immers rechtspersoonlijkheid. Dat wil zeggen dat het de vzw is die opdraait voor de kosten als er iets voorvalt en niet de individuele beheerders.

De duivel speelt mee

Over de grenzen

Swami Sivananda’s klaroengeschal

Voor wij naar India gingen, kwam India naar ons toe

Swami Sivananda’s Aashram

Swami Sivananda in vogelvlucht

Goeroedev ten voeten uit

Swami Chidananda over Goeroedev

Swami Sivananda’s Aashram (vervolg)

Autobiografie Swami Sivananda

vervolg

Boodschap van bemoediging

Houding tegenover laster

wordt vervolgd