The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

September 2019

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
September 2019, Vol. 609
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Beginnen met Yoga

Alle begin is moeilijk. Dit is een cliché, omdat het een waarheid is. In september zullen een aantal mensen dat weer gaan ervaren.

De beginnerslessen zitten nu niet meer overvol zoals vroeger. Er is tegenwoordig immers veel concurrentie, omdat men zowat overal Yogales geeft. Er zijn heel wat bonafide Yogaleraren, maar er zijn er ook heel wat die niet de nodige bagage hebben en die maar wat aanmodderen.

Dat de lessen niet meer overvol zitten, heeft natuurlijk ook zijn voordelen. Onze leden kunnen nu zelfs elke werkdag naar de les.

Yoga Vedanta Aalst heeft 55 jaar ervaring en het houdt zich bovendien aan de oude traditie. Maar we dringen nooit iemand iets op. Degenen die evenwel iets meer willen dan wat lichaamsoefeningen moeten ook aan hun trekken kunnen komen en voor hen organiseren we de noodzakelijke programma’s. En via dit maandblad kan iedereen zijn of haar voordeel doen met mijn rijke ervaring. Lees het! Het zal je leven verrijken en verheffen. Geef je Yogales? Maak het bekend bij je leerlingen. Je bewijst er hen en ons een grote dienst mee. En het is een bijdrage gewoon uit sympathie voor degenen die de Yogavereniging draaiende houden.

Mensen weten niet altijd wat goed voor hen is
Ik hoor van sommige leraren dat mensen hen zeggen: “Yogaoefeningen goed en wel, maar voor mij geen spiritualiteit.” Het vreemde is dat niemand dat ooit tegen mij zegt. Ik denk dat dit wellicht is, omdat ik sta achter wat ik zeg en schrijf en onderricht.

Verkeerd gedacht
Bij spiritualiteit denken mensen automatisch aan nonnen en pastoors, kwezels, dominees, imams en rabbijnen, maar dat is dan toch totaal verkeerd gedacht, want die zijn vaak gespeend van spiritualiteit.

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis, maar pastoors, dominees, rabbijnen en imams schiepen God naar hun beeld en gelijkenis. En het is vooral dat wat de wereld miserabel maakt. De wetenschap maakte de wereld één, godsdienstleiders en politici verdeelden hem met hun vooroordelen. En de onverzadigbare hebzucht van de mens verknoeide hem meer dan grondig.

Als alle kleine organismen zoals bacteriën verdwenen, zou de wereld in enkele maanden tijd uitgestorven zijn. Als alle zuurstof verdween, zou alle leven onmiddellijk verdwijnen van deze aarde. Maar als de mens verdween, zou de natuur floreren. De mens is de kanker op de planeet. En toch zegt de Bijbel dat de wereld werd geschapen als een paradijs. Maar er was een voorwaarde: eet niet van de verboden vrucht.

De oude zieners

Moeder waarom leven wij?

Wie ben ik?

Tijdens de Voorjaars Yoga Retraite vroeg Mira, één van de sprekers, me nog eens het verhaal van het varken te vertellen. Zoiets kan ik onmogelijk weigeren.

Indra die een varken werd

Tot zover de theorie

In de diepe droomloze slaap rust je in de glorie van je eigen wezenlijke werkelijkheid. Als je wakker wordt, herinner je je hoe goed je hebt geslapen en je hebt spijt dat je werd wakker gemaakt. Een Yogaliedje zegt: “With the rising sun all peace disappears. Therefore abide in the lord of sleep. OM Namah Shivaaya. Met de opgaande zon verdwijnt alle vrede. Verblijf daarom in de Heer van de slaap OM Namah Shivaaya.” OM Namah Shivaaya is een Mantra. De betekenis is: gebogen zij voor Shiva. Shiva wil zeggen: die in wezen voorspoed is. Een Mantra is dat wat de geest beschermt. Je kunt natuurlijk niet blijven slapen, maar je kunt de zaligheid van de slaap meenemen in je dagelijks leven. Dit is Yoga. Dit oude Sanskritwoord betekent: vereniging. Je verenigt je met jezelf. Je ontdekt wie je echt bent.

Als je weet waarom je iets doet, weet je ook hoe je het moet doen
Waarom doe je eigenlijk Yoga? Voor je gezondheid? Voor je gewicht? Om geen rimpels te krijgen? Dit zijn maar uiterst aangename, nuttige en onloochenbare neveneffecten.

Maar waarom doen mensen echt Yoga, al is het misschien niet helemaal bewust of zelfs helemaal onbewust? Wat drijft hem of haar eigenlijk? Ze doen Yoga om vrede te geven aan hun geest.

De geest, een spiegel

Ontspanning

Een stresspunt bij uitstek

Wat nodig is
Je hebt geen dure uitrusting nodig. Thuis kun je het doen in je ondergoed. In de les volstaan een oude broek, hemd, bloes of pull; iets wat de bloedsomloop niet afknelt.

Je hebt een matje nodig liefst in wol of katoen. Synthetische stoffen veroorzaken statische elektriciteit, die de lichaamseigen elektriciteit verstoort.

Belangrijk is een lege maag. Oefenen op een volle maag is vragen om moeilijkheden.

Kom op tijd. Houd rekening met het verkeer en het zoeken van een parking.

Het grote probleem

Er is een verklaring voor dit wonderbare verjongend resultaat.

Wat ik tegen beginners altijd zeg
Wie dagelijks Yoga beoefent op een lege maag en zonder te overdrijven zal na een jaar een jaar jonger geworden zijn. Wie houdt je tegen?


DE VOORJAARS YOGA RETRAITE

Een verslag; foto’s: Sandra Mermans
De Voorjaars Yoga Retraite denderde weer zozeer dat het een lieve lust was. De sfeer zat erin van bij de aanvang. Dank zij de inzet van Harinath liep alles gesmeerd en op wieltjes.


FEEDBACK


VAN MENS TOT GODMENS

Het inspirerende levensverhaal van Swami Sivananda

Ananthanarayanan

vervolg

4
HET OMHANGEN VAN HET ORANJE GEWAAD

De mensheid dienen, de studie van spirituele literatuur, omgang met heilige zielen en devotionele praktijken thuis brachten een geleidelijke verandering teweeg in de kijk van de dokter op het leven in het algemeen. Ze zuiverden zijn hart en keerden zijn geest naar binnen. Koep-poe-swami werd meer introspectief.

Overal rond hem zag de dokter bedrukte mensen, lichamelijk en geestelijk. Zijn hart bloedde voor de armen, de zieken en degenen die leden. Voor sommigen was het leven een langzame dood, voor anderen was de dood meer welkom dan het leven. Sommigen leidden een miserabel leven, niet in staat de dood het hoofd te bieden, anderen verwelkomden de dood en pleegden zelfmoord, niet in staat het hoofd te bieden aan het leven. De menselijke tragedie verscheurde het hart van de dokter.

De volgende dag keerde Swami Vishvananda terug naar zijn gewone verblijfplaats Varanasi. Vandaar schreef hij naar zijn nieuwe discipel. Hij gaf hem de kortste instructies over Sannyaas Dharma. De uitgebreide religieuze rite van Virajaa Homa (universeel offer) werd uitgevoerd door Swami Vishnoedevananda, een erudiete geleerde en hoofd van de orthodoxe Kailas Aashram, nabij Rishikesh. Swami Sivananda werd een ten volle gewijde Sannyaasin.
wordt vervolgd