The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

September 2020

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
September 2020, Vol. 619
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

YOGA, EEN ANTWOORD

The only way out, is in

Ge moet nooit voor uzelf de zon gaan zoeken in de boeken of op de kermis, in de kerk of onder de rokken van een vrouw, in het diepste van de zee waar veel geld moet liggen of in de verte waar misschien een luilekkerland is, maar ge moet met liefde arbeiden aan het werk waarin ge het handigst zijt, en beseffen dat uw werk, hoe simpel het ook is, deze en de komende geslachten helpen zal. Over uw eerlijke arbeid in dienst van de gemeenschap zittend, zult ge ontdekken dat ge nergens de zon moet gaan zoeken, want zij zit binnen in u.

Louis Paul Boon

De mens is een schepper in de schepping. We kregen een wonderbaar instrument met vele kostbare mogelijkheden mee. Ons verstand stelt ons in staat de meest wonderbare dingen te doen. Dieren zijn ervan verstoken. Ze kunnen geen goed en ze kunnen geen kwaad doen. Ze worden geleid door hun instincten. En die instincten getuigen van een grote intelligentie. Een zwaluw bouwt haar nest nog op dezelfde manier als duizenden jaren geleden. De bouwstijlen van de mens daarentegen zijn eindeloos. Maar met dezelfde ijver waarmee hij bouwt, vernietigt hij ook. Zijn verstand kan namelijk niet alleen maken, het kan ook breken.

De bijsluiter
We kregen met ons verstand nochtans de gebruiksaanwijzing mee. Maar zoals gebruikelijk lazen we ze niet of we vergaten ze. Dat is altijd zo: wat we moeten onthouden, vergeten we direct en wat we niet zouden mogen vergeten, kunnen we niet onthouden.

We zijn onze eigen vijand

Ons verstand werkt niet langer voor ons, het werkt tegen ons. We kregen ook twee andere grote gaven mee, namelijk een wonderbaar geheugen en een even wonderbare verbeelding. Maar ook deze gaven werken niet meer voor ons. Ook zij werken tegen ons. We lijden, maar we lijden niet door het leven; we lijden in het verleden door ons geheugen en in de toekomst door onze verbeelding. En omdat we niet langer leven in het NU, hebben we geen leven meer en kunnen we het lijden van nu niet gepast aanpakken.

HET MAHAABHAARATA

vervolg

Het Mahaabhaarata (letterlijk: Groot India) is één van de belangrijkste hindoe epen (heldendichten). Het vertelt het verhaal van verscheidene generaties van een regerende dynastie, de Koeroes. Ik heb van januari tot juni de stamboom beschreven van de twee rivaliserende families, de Kauravas en de Paandavas.

In I 10 zegt Doeryodhana dat zijn leger er minder sterk uitziet al is het groter (door de aanwezigheid van Krishna’s leger).

Zijn leger bestond uit 11 akshauhinies (formaties), dat van de Paandavas uit 7.

18 is belangrijk getal: het Mahaabhaarata bestaat uit 18 boeken, de Bhagavad Gietaa bestaat uit 18 hoofdstukken. Beide legers bestonden uit 18 formaties. De oorlog duurde 18 dagen.

OPBOUW VAN EEN OEFENSCHEMA

Zoals beloofd in het juninummer ga ik het oefenschema, dat is afgebeeld op onze Yogaasanakaart, gedetailleerd beschrijven. Doe je voordeel met de beoefening van wat binnen je mogelijkheden ligt.

Waarom, wat en hoe?

De vruchten van je oefening

De mens heeft de vrijheid om allerlei dingen te doen, maar hij is totaal onvrij op het gebied van de vruchten van zijn handeling. Als je je hand in het vuur steekt, verbrandt ze, als je van het dak springt, breek je je benen of erger. Als je in het water springt, word je nat. Dit is de wet van het Karma. Zo zal ook geen enkele inspanning op het gebied van Yoga ooit verloren gaan.

De voorbereiding

En bedenk ook dat de zithouding de beste van alle Yogahoudingen is. Ze is het overwaard om er wat inspanningen voor te doen.

Het roteren van bewustzijn
Zit niet alleen zo goed mogelijk rechtop, maar ook zo goed mogelijk ontspannen. Maak van het lichaam een ervaring. Begin bij de rechterhand. Voel de rechterhand als een ervaring. Dit betekent dat je je er niet langer mee vereenzelvigt.

Ontspan nu het energielichaam
De centrale lichaamskracht, de Koendalinie Shakti, heeft haar zetel in het ondereind van de wervelkolom, in de Moelaadhaara Chakra. Moela: wortel; aadhaara: steun; chakra: energiecentrum. Chakra betekent: wiel. De energiecentra kunnen immers worden ervaren in meditatie als wervelingen van energie.

Koendalinie betekent: sluimerend. Shakti betekent energie De Koendalinie Shakti is dus de sluimerende of potentiële energie, die haar zetel heeft in de Moelaadhaara Chakra.

Het terugtrekken van de energie
Wees je nu bewust van de energie in de grote tenen, voel dat je ze terugtrekt van de ene plaats naar de andere: 1. de grote tenen, 2. de enkels, 3. het midden van de schenen, 4. de top van de schenen, 5. de knieën, 6. het midden van de dijen, 7. de lies, 8. de onderbuik en vanuit het hele bekkengebied in 9. het gedeelte van de buik onder de navel, 10. de navel,
11. de maagkuil, 12. het kuiltje van de keel, 13. het verhemelte, 14. het dak van de neus, 15. beide ogen, 16. de plaats tussen de wenkbrauwen, 17. het gehele voorhoofd, 18. de top van de schedel.

Deze techniek gaat terug tot de grote Vedische ziener Yaagnyavalkya.

Het installeren van de Goeroe

Debloemenkrans

De bloemen verzinnebeelden ook de vruchten van je verstand, de verboden vrucht.

Je hartgevoelde gebed

DeGoeroe Mantra

Ga nu naar de innerlijke kwartieren van je hart

OM

De mooie ronde O is lang. De M is kort. OM is de bron van de schepping die in je werkt en die je eigen kracht is.

MEDITATIE
Niet iedereen is alleen maar geïnteresseerd in het lichamelijke aspect van Yoga. Een aantal mensen, en meer dan je denkt, wil ook leren mediteren.

Een eerste vraag is dan welke plaats geef je aan de meditatie in een oefenschema?

MANTRA JAPA
De beste, eenvoudigste en meest doeltreffende manier van meditatie voor moderne mensen is Mantra Japa, herhaling van een Mantra. Mantra is een woordsamenstelling van twee Sanskrit werkwoordwortels: man, denken en tra, beschermen.

De klassieke definitie van Mantra is: Mananaat trayate iti Matrah, wat de geest beschermt, is een Mantra. Door de Mantra te herhalen wordt de geest beschermd en wordt men verlost uit de kringloop van geboorte en dood.

De vele godenbeelden zijn de picturale voorstellingen of de voorstellingen in vorm en kleur van de klank van de Mantras.

Maalaa

Hoe doe je Mantra Japa?

Iemand vroeg me: “Ik ben linkshandig. Moet ik dan de kralen verschuiven met mijn linkerhand.” Ik antwoordde hem met een vraag. “Als je iemand begroet met een handdruk, geef je hem dan je linkerhand?”

Welke Mantra?
In de traditie werd men erin ingewijd. Ik heb in de loop van jaren vele mensen een Mantra gegeven. Je kunt er ook zelf één kiezen. Als je een Mantra hebt, houd je dan altijd aan diezelfde Mantra. Als er Mantra Japa in groep wordt beoefend, kun je de gelegenheidsmantra mee herhalen.

Houd je Mantra ook geheim.

Er zijn tal van Mantras met een welbepaald doel.

Het belangrijkste
Het belangrijkste is de trilling van de Mantra. Maar er is ook een filosofie of levenshouding mee gemoeid. Sommigen geloven dat men de Scheppingskracht of God moet vereren in en door zijn schepping. De Mantra is dan OM Namo Naaraayanaaya. Gebogen zij voor Naa-raayana, degene die zijn verblijfplaats heeft in ieder wezen. Anderen geloven dat men de wereld moet verzaken om de verlichting te bereiken. De Mantra is dan OM Namah Shivaaya. Gebogen zij voor Shiva. Shiva is de vernietiger, Naaraayana of Vishnoe is de instandhouder. Brahmaa is de schepper, maar hij wordt niet vereerd, omdat hij in het filosofisch denken de idee van de dualiteit introduceerde. De naam Shiva betekent: de voorspoedige. Shiva kan ook worden gesplitst in Shi en va. Dit betekent: Hij is niets. Niets betekent niet: nul, zero. Het betekent: niet iets. Hij is een niet-iets. Hij is geen ding, geen voorwerp van waarneming. Je kunt Hem niet zien, horen, voelen, tasten of ruiken. Je kunt Hem alleen zijn.

In het Raamaayana-epos is Raama de zoon van Dasharatha, de koning van Ayodhya, die drie vrouwen had. Raama was zijn troonopvolger, maar door toedoen van één van zijn stiefmoeders, die haar eigen zoon op de troon wilde, werd Raama verbannen. Hij was een volmaakt werelds mens. Hij had aan de voeten gezeten van de grote Vedische wijze Vasishtha. In het woud blijkt hij ook een groot asceet te zijn. In hem is er een synthese van wereldverzaking en wereldaanvaarding. De meest voorkomende Mantra is OM Shrie Raam Jaya Raam Jaya Jaya Raam. Hindisprekers slikken de uitgangs-a in en zeggen Raam. In het Sanskrit zegt men Raama. Shrie of Heer betekent letterlijk: de bezitter van alle weelde. Jaya betekent: overwinning. Maar er is ook: OM Raa-maaya Namah, Gebogen zij voor Raama. Ook een heel goede, Vedaanta-achtige Mantra is OM Raam Raamaaya Namah, Gebogen zij voor Raama door Raama.

OM Namo Bhagavate Vaasoedevaaya is de Krishnamantra. De betekenis is: Gebogen zij voor de bezitter van alle heerlijkheden, die verblijft in alle windstreken.

PRAANAAYAAMA, BANDHAS EN MOEDRAAS
Zit in een goede, stevige zithouding. Wat volgt zijn oefeningen die dagelijks op mijn programma staan. Ik heb ook beschreven hoe je die oefeningen kunt leren. Wellicht kun je er je voordeel mee doen. Ze hebben bij mij alleszins hun effect bewezen. Doe dit dagelijks gedurende een jaar en je zult een jaar jonger geworden zijn. Zeg maar dat Narayana, van in 1959 voorzitter van Yoga Vedanta vzw, afdeling Aalst van The Divine Life Society, Rishikesh, het heeft gezegd.

1. Kapaalabhaati
Kapaalabhaati betekent: wat de schedel doet schitteren. Dit is een manier om te zeggen dat de oefening je een helder hoofd geeft. Het is één van de zuiveringsoefeningen van Hatha Yoga.

2. Bijadem-Bhraamarie

3. Volledig Yoga-ademhaling

3. Wisselend ademen-Naadie Shoeddhi

Nauli
Nauli is één van zes zuiveringsoefeningen van Hatha Yoga. Dit kun je zittend of staand doen. De rugspieren moeten wel altijd goed worden aangespannen door stevig te drukken met de handen op de dijen.

Mahaa Bandha

wordt vervolgd

VAN MENS TOT GODMENS

Het inspirerende levensverhaal van Swami Sivananda
Ananthanarayanan

vervolg

Er was in de Aashram een jonge man met een gewelddadig gedrag, die Aashram eigendommen verkocht, maar Swamiji drong erop aan hem in het instituut te houden, zeggend: “Ik moet hem dienen en hervormen. Laat hem hier.” Van in het prille begin schiep Sivananda de grootste vreugde in het dienen van de slechte karakters. In één van zijn eerste brieven, geschreven in de jaren dertig, aan een discipel in Madras, zei Swamiji: “Ik wil rond mij een aantal mensen hebben dat me beledigt en me zelfs kwetst. Ik wil hen dienen, hen opvoeden, hen verheffen en hen hervormen. En in een gedicht getiteld Mijn Kijk op Goendas schreef de Meester:
“Goede mensen zijn al deugdzaam;
Ik moet Goendas (schurken) alleen verbeteren en kneden;
Dit is mijn speciaal werk.”

wordt voortgezet