The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage

Moedraa betekent: zegel. De hastamoedraas bijvoorbeeld zijn houdingen van de handen in de danskunst, waarmee de danser iets vertelt. Ook in Yoga zijn er allerlei hastamoedraas, zoals Vishnoemoedraa (wordt gebruikt bij het wisselend ademen), Abhayamoedraa (de rechterhand geheven met de handpalm naar voren; dit betekent: Vrees niet!), Gnyaanamoedraa (de top van de wijsvinger tegen de duim) enz. Zie ons boek Yogagids voor de verklaring van deze moedraas. Ook bepaalde Yogaoefeningen worden moedraas genoemd. In de

Vanwaar de naam moedraa? Moedraas verzegelen de geest in een bepaalde gedachtegang of een bepaald bewustzijn of ze verzegelen de energie ergens in het lichaam.

Iemand vroeg me: "Als het gewoon gaat om te leren concentreren waarom geven ze aan de oefeningen dan zulke hoogdravende namen?"

Het zijn ten eerste geen hoogdravende namen. Het zijn zinvolle namen met een heel diepe betekenis. Ze hadden bovendien hun redenen. Concentratie is immers niet genoeg. Iemand die bijvoorbeeld van inbreken zijn broodwinning heeft gemaakt, moet een wonderbare concentratie bezitten. Zijn lichaam moet perfect in orde zijn en hij moet zijn geest onder controle hebben. De plaatsen waar hij zijn buit wil halen, zijn in deze tijd immers buitengewoon goed beveiligd. Toch zijn er inbrekers die zonder dat iemand het ziet of hoort binnenbreekt, de kluis opent en met de inhoud verdwijnt. Hij heeft een geest waarop een Yogi terecht jaloers mag zijn. Er is evenwel een belangrijk verschil. De inbreker concentreert zich op de inhoud van iemands kluis, de Yogi op de Ultieme Werkelijkheid. De wijzen wilden dat je het verschil nooit zou vergeten. Vandaar de namen die ze aan de oefeningen gaven.