The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage
SPIRITUELE INJECTIES

Swami Satchidananda

Uit: Licht van Sivananda, sinds maart 2004, vol. 455

Uittreksels uit toespraken van Swami Satchidananda, vertaald uit het Engels door Dora Bral. Oorspronkelijke titel: The Golden Present

SPRING OVER DE HORDEN

Het leven moet een uitdaging zijn. Dan alleen is het opwindend. Tijdens een hindernissenrace moet je alle hindernissen nemen. Wat zou er gebeuren mocht je rond elke hindernis heenstappen en toch de overwinningstrofee opeisen? Zou men je de beker geven? Natuurlijk niet. Je moet eerst bewijzen dat je hem waard bent en dat je ervoor hebt gewerkt.

Ook het leven is een spel waarin je jezelf voortdurend bewijst. De uitdaging op zich is heerlijk. Wanneer je leven altijd glad verloopt, kun je later niet genoeglijk achterover leunen en aan je achterkleinkinderen over je avonturen vertellen. Stel dat je sedert je geboorte gewoon thuis hebt gezeten en er niet zoveel is gebeurd, dan zullen je achterkleinkinderen niet eens de moeite nemen om naar je verhaal te luisteren. Maak je leven zo opwindend mogelijk, maar houd het prettig. Ervaar tegenslagen op dezelfde gelijkmoedige manier als meevallers.

Zet geen wonderoliegezicht op in de naam van spiritualiteit. Wees gewoon gelukkig. Dans van vreugde. Zelfs als je fouten hebt maakt. Zeg dan: "Heb ik dat gedaan? Geweldig! Wat heb ik nu een prachtige les geleerd!"

DE WERELD WORDT FANTASTISCH

In Zuid-India zegt men op het platteland dat als twee goede mensen elkaar tegenkomen op een smal pad dat er dan drie paden ontstaan. Is een van hen een goed mens dan ontstaan er twee paden. Zijn beiden slecht dan blijft het bij één pad.

Goede mensen gaan voor elkaar uit de weg en maken het pad vrij. Op die manier maken ze elk een nieuw pad. Ze gaan elkaar lachend voorbij. Is een van hen goed dan gaat hij uit de weg voor de ander. Er ontstaan dan twee paden. Zijn beiden slecht, dan proberen ze elkaar weg te duwen en blijft het bij één pad.

De moraal van het verhaal is eenvoudig: wil je vrede, vergeet dan jezelf. Denk eerst aan het geluk van de ander. "Hoe kan ik je van dienst zijn? Hoe kan ik het voor jou aangenaam maken?" Zo zou het moeten zijn. Geven schenkt harmonie. Heb lief en geef, heb lief en geef. Denk altijd eerst aan de ander. De wereld wordt dan fantastisch.

OVERGAVE EN VRIJE WIL

God wil het bewijs van je totale overgave. Je zult worden getest. Faal je, dan is dat het bewijs dat je overgave niet volledig is. Anders doorsta je elke test.

Heb je met glans de test doorstaan, dan hoef je je daarna geen zorgen meer te maken over je leven, omdat je dan niet langer verantwoordelijk bent voor je daden. Want wat komt, wordt dan door God gegeven, wat verdwijnt, wordt door God genomen.

In het begin is dat helemaal niet zo gemakkelijk, want het ego staat in de weg. Zolang je geen meester bent over het ego blijft het twijfel zaaien. Je zult vragen: "Waar blijft dan mijn vrije wil?" Vrije wil betekent dat het je vrij staat de verantwoordelijkheid in eigen handen te nemen of die in Gods handen te leggen. Neem je de verantwoordelijkheid in eigen handen, dan zul je uiteindelijk na alle problemen, moeilijkheden en verwarring zeggen: "God, wat ben ik moe. Ik kan het niet meer aan, ik probeer het zelfs niet meer. Het beste wat ik nu kan doen is Jou de teugels in handen te geven. Laat me voortaan op de achterbank plaatsnemen. Jij rijdt in het vervolg!"

Dit ogenblik komt, zonder twijfel, enkel en alleen wanneer het ego totaal gezuiverd is. Je zult dan beseffen dat je in feite niets doet, ook al denken alle anderen dat je geweldig presteert. Je bent gewoon geschapen om dit of dat te doen.

Het is uiterst moeilijk zo'n overgave te bereiken, want het ego geniet van zijn heerschappij. Het zal niet zo gemakkelijk capituleren, er gaat veel strijd aan vooraf. Je zult je bekwaamheid en bereidheid moeten bewijzen.

ECHTE LIEFDE IS MOGELIJK

Houd niet alleen van je vrienden en kameraden. Houd van alles en iedereen. Zie alles als een kameraad, niet alleen mensen. Door alles lief te hebben, heb je eigenlijk jezelf lief. Alles is immers een manifestatie van jezelf. Als je je spiegelbeeld toelacht, lacht je spiegelbeeld jou toe. Op dezelfde manier is de hele wereld een projectie van jezelf. Je bemint, omdat je gemaakt bent uit liefde, niet omdat je moet liefhebben. De Schriften zeggen je je naaste te beminnen als je Zelf. Je houdt niet van je naaste als een individueel persoon, je bemint hem als je Zelf.

Dat betekent dat je je Zelf moet zien in de ander. Echte liefde is pas mogelijk wanneer je alles kunt zien als een uitdrukking van je Zelf. Allen zijn je Zelf, ze lijken alleen maar verschillend. Ga voorbij namen en vormen. Wie uitstijgt boven wereldse begrenzingen ontdekt dat de essentie dezelfde is.

WORD EEN NUTTIG INSTRUMENT

Het doel van Yoga, van alle religies en tradities is dat je gemak vindt in je lichaam, vrede in je geest en dat je leven nuttig wordt. Yoga maakt het lichaam gezond en houdt de geest zuiver en rustig. Met een zuivere geest en een gezond lichaam ben je een handig instrument in de handen van God.

MAAK PLEZIER EN SPEEL JE ROL

Zolang je een rol moet spelen in het grote drama dat deze wereld is, kun je gebruik maken van de voor handen zijnde make-up, vermommingen en kostuums. Zet jezelf evenwel niet gevangen in je rol. Speel hem met plezier tot het doek valt.

Mensen verlaten het toneel als hun rol is uitgespeeld. Het drama gaat verder zonder hen. Dit onthouden kan helpen om het ego af te zwakken.

STILTE

Wie de Waarheid echt ervaart, is stiller dan anderen. Stilte is de glanszijde van de ervaring. Nederigheid, stilte en rust zijn tekenen van wijsheid. Wijze mensen hoeven niet zoveel te praten. Een paar woorden zijn genoeg. Ze hoeven echt niet meer te zeggen. Hun aanwezigheid volstaat. Van heinde en verre komen mensen naar hen toe, enkel en alleen om in hun nabijheid te vertoeven en naar hen te kijken.

GOD IS NIET GEK

Vraag: Hoe kunnen we in het leven dienstbetoon tot een instinctieve, natuurlijke gewoonte maken?

Door te beseffen dat je altijd aan het dienen bent. Je hoeft niets tot een gewoonte te maken. Voel dat je nooit iets anders doet dan dienen. God stuurde je op pad en had daarmee een bedoeling. Wanneer Hij je eventjes niet nodig heeft, hoef je nog niet te denken dat je niet meer nuttig bent, dat je daar maar zit niets te doen. Het betekent gewoon dat je vergat wie de leiding heeft. Je houding zou moeten zijn: "Misschien heeft God me op dit moment niet nodig." We zijn allemaal werktuigen in Gods handen. Hij heeft ons hier gebracht om van ons gebruik te kunnen maken en Hij gebruikt ons letterlijk allemaal. Het is Gods energie die in ons werkt. God gebruikt mij om deze dingen te vertellen. Hij gebruikt jou om te luisteren. In zekere zin is God dus én de spreker én de luisteraar. Het is absoluut niet zo dat ik een geletterde en verlichte meester ben en jullie allemaal dwazen. Nee. Je moet het veeleer zien als Gods toneelspel waar Hij mij hier doet plaatsnemen om te spreken en waar Hij jullie laat neerzitten om te luisteren. Ik weet het gewoon dat het God is die me hier doet zitten en jullie daar. Het is pas een probleem als ik dat niet weet.


GEZONDHEID IS JE
GEBOORTERECHT

Denk niet dat Hatha Yoga alleen geschikt is voor atleten of jonge mensen. In de Schriften staat geschreven: "Elkeen die Yoga beoefent op een degelijke en ernstige manier wordt een siddha -een volleerd persoon- of iemand nu jong of oud is, zwak of sterk, stokoud of ziekelijk. Van prins tot boer, kind tot grootouder, zwakkeling tot krachtpatser, iedereen kan zich de Yogahoudingen eigen maken en er maximaal voordeel uit halen. Gezondheid is je geboorterecht, ziekte niet; sterkte is je erfrecht, zwakheid niet; moed, geen angst; heil, geen verdriet; vrede, geen rusteloosheid; kennis, geen onwetendheid. Wie een gezond en sterk lichaam, kalmte van geest, moraliteit en levensvreugde bezit, is een sieraad voor zijn medemensen. Zo iemand bezit de ware schat.

PROBEER DIT ZELF

Hatha-Yogahoudingen hebben slechts één doel en dat is het lichaam erop voorbereiden langdurig in een zithouding te blijven met het oog op meditatie. Het is enkel en alleen in een standvastige zithouding dat je een goede meditatie kunt hebben. Een lichaam vol gifstoffen, met slappe spieren en zwakke zenuwen kan niet lang rustig blijven zitten. Door Hatha-Yogahoudingen worden de gifstoffen verbrand waardoor het lichaam sterk wordt en je doorzettingsvermogen verwerft. Met een lenig, gezond lichaam kun je makkelijk gaan zitten en de geest rustig en vredig houden. Zodra je de lichaamsbewegingen begint te beheersen, wordt die beheersing langzaam overgedragen op de geest. Probeer het zelf. Is je geest opgewonden, ga dan een tijdje zitten en beweeg in het geheel niet. De geest mag zo opgewonden zijn als hij zelf verkiest, laat het toe. Zodra het lichaam tot rust komt, volgt de geest al heel gauw uit zichzelf.Waarom? Als het lichaam niet beweegt, wordt de ademhaling vanzelf trager en de adem is de verbinding tussen de geest en het lichaam. Zodra de ademhaling vertraagt, doet het denkproces dat ook en de geest wordt rustig.

De aasanas of Yogahoudingen helpen de geest te zuiveren. Leer een natuurlijk leven te leiden. Probeer lichamelijk rustig te zijn en de vrede van geest zal vanzelf volgen. Leef op een manier die je lichaam licht, gezond en lenig maakt. Als je dan gaat zitten voor meditatie word je niet langer gestoord door allerlei pijntjes en ongemakken.

HET IS IETS FANTASTISCH

Er zou een innige persoonlijke relatie moeten zijn tussen jou en God. Daarom is het soms eenvoudiger om voor zichzelf een concrete voorstelling te hebben van God dan een abstracte. Je kunt dan beter met Hem praten, je kunt naar Zijn gelaat kijken, je kunt Hem een bloemenkrans omhangen, je kunt Hem te eten geven. God is naamloos, vormloos, abstract, doch je kunt niet zomaar een beetje ruimte gaan knuffelen. Daarom hebben de meeste mensen een symbool nodig. Dat kan om het even wat zijn, wat je ook maar aangenaam vindt. Ontwikkel een diepgaande relatie met je symbool. Trouw als het ware met deze voorstelling. Denk aan je symbool, dag en nacht. Behandel het als je onafscheidelijke partner. Zodra je zo'n innige band hebt ontwikkeld, wordt het je spoedig duidelijk dat God altijd in je nabijheid is. Zelfs al zou je dat vergeten, Hij zal je eraan herinneren: "Beminde, maak je maar geen zorgen, Ik ben er!"

Elke andere benadering is niets in vergelijking met devotie. Het is fantastisch! Door een dergelijke devotie te ontwikkelen, stijg je uit boven alle twijfels. Je voelt Zijn aanwezigheid altijd en je voelt je helemaal beschermd. Ontwikkel aldus een diepgaande devotie door voortdurende herinnering.

JE KUNT JE OMGEVING
BEÏNVLOEDEN

Het is mogelijk je eigen kracht op te bouwen tot op een punt waar je niet meer wordt beïnvloed door je omgeving. In feite kun je dan zelf je omgeving gaan beïnvloeden. Met voldoende geestkracht kun je de omgeving veranderen. Zelfs wanneer je geest nog niet de nodige kracht bezit, kun je toch beletten dat je wordt beïnvloed door de omstandigheden. Leren om er niet meer door geraakt te worden, is een belangrijke stap. Hoe kun je nu een bepaalde situatie, die je niet onberoerd laat, gaan veranderen?

Als je huilende mensen ziet en je gaat met hen mee huilen, dan heb je er gewoon een miserabel persoontje aan toegevoegd; je hebt niets gedaan om hen te helpen. Maar als je werkelijk sterk genoeg bent en je evenwicht kunt bewaren in die omstandigheden, zullen ze voordeel putten uit je kracht.

RUST OP DE TOP

Waar je ook bent, wat je ook doet, breng discipline in je leven. Beheers het denken, beheers de zinnen, beheers het lichaam. Voor een grote beloning moet een dure prijs worden betaald. Niets komt vanzelf. Er is veel inspanning nodig voor een paar ogenblikken van zelfvoldoening. Hoeveel maanden van intense voorbereiding moet een bergbeklimmer doorworstelen om een bergtop te bereiken? Hoe vaak gaat hij onderuit, staat hij weer op, herbegint hij weer, valt hij opnieuw enz.? Uiteindelijk bereikt hij de top, plant er zijn vlag en triomfeert: "Ik overwon de Everest!" Hij heeft de Everest beklommen, maar hij kan er niet tot rust komen. Korte tijd na zijn topprestatie moet hij de afdaling aanvatten. Voor die paar minuten van triomf heeft hij zo hard gewerkt, zoveel discipline opgebracht. En dan is het voorbij! In het spirituele leven echter heb je met het bereiken van de top tegelijkertijd ook de "Ever-rest" (de altijd rust) gevonden. Je vindt er waarlijk de echte rust en je hoeft niet opnieuw naar beneden te gaan. Je kunt zelfs anderen naar boven helpen. Besef wel dat er geen kortere binnenwegen bestaan. Voor dat grote doel moet een dure prijs worden betaald. Welke prijs? Het leiden van een onzelfzuchtig leven.

WANNEER JE AAN GOD DENKT

De wijze Ramalingam zei eens:"Wanneer ik de naam van God herhaal, dan is het niet alleen met de tong doch met mijn hele lichaam, met mijn botten en mijn vlees. Ik voel alles oplossen." Stel je voor dat je boezemvriend of je liefdespartner van je wegging en na vijf jaar terugkeert. Je wacht hem op aan de luchthaven en je houdt de uitgang nauwlettend in de gaten teneinde een glimp van je geliefde op te vangen. Op dat langverwachte ogenblik voel je je hart tegen je ribben bonzen van opwinding. Heb je dit nooit ervaren?

Precies hetzelfde moet je ervaren wanneer je aan God denkt. Als dergelijke intense gevoelens zich kunnen voordoen op het gewone fysische niveau, stel je dan eens de ervaring voor op een hoger niveau. Je moet dit gewoon ontwikkelen. Je kunt dit ontwikkelen. Dit is precies het doel achter het herhalen van een mantra, voortdurende herinnering door gebed.


WE LEREN ALLEMAAL

Verloochen niemand omdat hij een ander pad volgt. Tenslotte zijn we allemaal aan het leren. Voel je dat iemand interesse toont voor datgene waar jij mee bezig bent, praat er dan over, verklaar hoe het je voordeel brengt, maar probeer hem niet te overtuigen om hetzelfde te gaan doen.

Dat is precies wat de Bijbel zegt : "Vraag en u zal worden gegeven." Je hoeft niemand te gaan onderwijzen. Je deelt gewoon je kennis wanneer er wordt om gevraagd, niet eerder. Wil iemand je volgen, goed, volgt hij een ander pad, ook goed. Zo leer je iedereen liefhebben, iedereen respecteren en wordt je leven één en al harmonie.

DAT IS DE ULTIEME ZEGE

In een oorlog is er maar één overwinnaar. Een echte triomf zou voor iedereen een weldaad moeten zijn. Is het alleen jouw overwinning, dan heb je nu wel de strijd gewonnen, maar je vijand zal zinnen op wraak. En hoe kun je iets een zege noemen als je er een vijand aan overhoudt?

Is het niet beter van je vijand een vriend te maken? Dat is de ultieme zege! Een dergelijke overwinning kun je alleen behalen met geweldloze middelen, door vertrouwen en liefde.

BEIDEN HEBBEN LESSEN TE LEREN

Voor je iemand raad geeft, moet je nagaan of hij bereid is je raad ook op te volgen en of dit hem voordeel zal brengen. Als hij in verwarring raakt, bewijst dit alleen dat je nog niet weet hoe je iets op een vriendelijke en fatsoenlijke manier moet overbrengen. In dat geval heb je een les geleerd: "Ik heb hem blijkbaar boos gemaakt. Ik had moeten weten hoe het probleem aan te pakken. Het is wel zijn probleem, maar ik moet leren hoe ik het hem op de juiste wijze kan leren bekijken. Ik heb het misschien op een te botte manier voorgesteld en daarom is hij kwaad geworden." Ook jij moet dus lessen leren. Is het je bedoeling iemand te helpen, maar slaag je er niet in hem te doen inzien dat je hem helpt, dan ben je in de fout gegaan. Je kunt niet de schuld op de ander schuiven.

Wie wil helpen, moet goed weten hoe opbouwende suggesties te geven. Vraag je af: "Is dit wel het juiste moment om erover te praten? Breng ik het probleem wel op een fatsoenlijke manier onder zijn aandacht?" Als je vooraf al weet dat hij op dat ogenblik niet ontvankelijk is voor goede raad, dan wacht je beter een geschikter tijdstip af of dan maak je een heel voorzichtige start. Geef hem daarna de tijd om na te denken. Het is niet onmogelijk dat zijn ego onmiddellijk opspeelt:"Hoe durf je me dit te vertellen?" Het is ook mogelijk dat hij je raad opvolgt wanneer je weg bent.

Wees er echter altijd van doordrongen dat er een gever is en een ontvanger en dat beiden lessen te leren hebben.

ALLES KAN NAAR BENEDEN ROLLEN

Het spirituele kan niet worden verwerkelijkt als je al je gewone aardse, menselijke aard niet beheerst. Beheers de tong, beheers het oog, houd het vlees onder controle. Waarom? Omdat we boven de natuur moeten zien uit te stijgen om niet zelf door de natuur te worden beheerd. Elke beoefende discipline geeft je uiteindelijk de kracht om de beperkingen van de zinnen te overstijgen.

Een steen rolt naar beneden. Om het even wat kan naar beneden rollen, maar het is heel wat moeilijker iets naar boven te brengen. We proberen onszelf te verheffen. Als je iets omhoog gooit, valt het weer naar beneden. Waarom is dat zo? Door de zwaartekracht natuurlijk. Zo ook worden het lichaam en de geest onophoudelijk naar beneden gedrukt en het is daarin dat we proberen verandering te brengen. Om de zwaartekracht te overwinnen, bedienen we ons van raketten. De eerste vereiste is discipline. Zonder discipline is de lancering onmogelijk en gevaarlijk. Als er ook maar één draadje loszit of een geleider te zwak is, wordt de lancering uitgesteld. We proberen allemaal onze raket te lanceren. De geest is de raket. Het lichaam is het lanceringplatform. De geest moet degelijk gesmeerd en goed zijn afgestemd. Pas dan moet de lont worden aangestoken. Tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één, nul! Lanceer jezelf. Eenmaal de zwaartekracht ontstegen, overstijg je de geest. De verwerkelijking wordt enkel bereikt als je beschikt over een degelijke lanceerbasis (het lichaam) en een degelijke raket (de geest). Op dit punt echter stopt de vergelijking, want je bent niet echt bezig jezelf te lanceren van hier naar ergens anders. Het speelt zich af waar je je bevindt. Het is hier dat je meester moet worden over de krachten die je neerhalen. Je hoeft niet ergens te worden heen geschoten, maar je moet wel leren het lichaam en de geest te beheersen. Dan alleen is het mogelijk te heersen over de natuur.

BENUT JE LIEFDE

Vraag : Hoe kunnen we een golf van liefde die we vanuit ons binnenste voelen opwellen, laten vloeien in plaats van ze te blokkeren of helemaal te richten op één persoon?

Er zijn honderden mogelijkheden om een opwelling van liefde te benutten. Als je opmerkt dat een plant verwelkt, geef hem onmiddellijk je beste zorgen, verwijder het onkruid, geef hem voeding en water. Als je op straat een steen of een stuk glas ziet liggen, raap ze op voor iemand zich bezeert. Op die manier betuig je je liefde aan die bepaalde persoon die erop had kunnen trappen en zich verwonden. Je kunt liefde tonen aan planten, op straat, aan mensen en dieren. Laat iedereen die in je nabijheid komt, profiteren van je overvloed aan liefde. Wees vriendelijk voor iedereen. Doe iets moois. Laat je liefde universeel zijn. Dat is pas echte liefde. Wees steeds bereid het goede te doen voor alles en iedereen, niet alleen voor personen. Wanneer ik zeg 'alles', dan bedoel ik ook een plant of een steen. Stort je liefde uit over al die zaken.

Echte liefde is bezorgd zijn voor de gevoelens en het geluk van anderen. Het is zo jammer dat liefde heel dikwijls beperkt blijft tot het fysieke. Dat is helemaal geen liefde.

Liefde is begaan zijn met anderen, goed doen voor alles en iedereen. Gebruik je liefde ten bate van de hele schepping.


AANVAARD

Wat ook op je weg komt, aanvaard het als Gods wil.

HET IS ALLEMAAL JIJ, JIJ, JIJ

Hoe meer je aan jezelf denkt hoe meer karma je maakt. Reeds gevormd karma kan niet worden vermeden, maar we kunnen proberen zo weinig mogelijk nieuw karma te maken door niets meer te doen voor onszelf, door te beseffen: "Alles wordt door God gedaan, via mezelf. Ik doe niets uit zelfzucht. Ik doe integendeel alles ter wille van anderen, voor het welzijn van iedereen in de naam van God." Op die manier worden al je daden onbaatzuchtig dienstbetoon, Karma Yoga. Zo maak je geen nieuw karma. Het is niet mogelijk alle reeds gemaakt karma uit te zuiveren in één leven. Je komt enkel met de hoeveelheid karma dat je in dit leven kunt verwerken. Na dit leven van uitzuivering komt de beurt aan een andere karmagroep en je krijgt een nieuwe geboorte. Je zult lichamen blijven aannemen tot alle karma uitgewerkt is. Als je het geluk hebt om geen nieuw karma bij te maken, zal op een dag alles uitgewerkt zijn. Er is maar één weg om alle vroeger, huidig en toekomstig karma uit te werken: geef je volledig over in Gods hand en zeg: "Ik ben niet de doener, ik heb niets gedaan. Het is allemaal Jij, Jij, Jij. Jij doet wat Je ook maar verkiest. Het is niet eens mijn vorig karma. Ik was verkeerd door dit te denken. Ik weet dat het allemaal van Jou is. Ik lijd, omdat ik er het etiket 'mijn' heb opgeplakt. Nu pas besef ik dat geen enkele actie noch reactie van mij was."

Dat is de juiste verwerkelijking. Als dat doordringt, ontstijg je alle karma. Je voelt dat je nooit iets doet en ook nooit iets hebt gedaan. En het is nog waar ook! We hebben nooit iets zelf gedaan, we zijn er niet bekwaam voor. God doet alles! Zeg dus nooit meer: "Ik deed dit. Ik verdien dat." Zeg in de plaats: "God, Jij was het allemaal. Zelfs de gedachte is van Jou. Het is Jouw energie die door dit instrument functioneert. Niets behoort me toe. Ik ben van Jou, alles is van Jou. Jouw wil geschiede."

Als we dit verwerkelijken en er ook gaan naar leven, zal geen karma ons nog ooit storen. We hoeven ons dan nergens meer zorgen over te maken.

NIETS ZAL JE HINDEREN

Iets waarmee je een goede relatie hebt, hindert je nooit. Je ervaart pijn als iets dat slecht is, omdat je er niet van houdt. Niets of niemand kan je kwellen en niets of niemand kan je raken als je houding maar juist is. Maar wat is de juiste houding?

Je kunt geen pijn lijden tenzij je iets doet om ze te verdienen. Pijn is nu niet zo minzaam dat ze je zomaar eventjes komt opzoeken. Wat we verdienen, goed of slecht, zal ons ook overkomen. Wat we verkeerd hebben gedaan, wordt door pijn uitgezuiverd. Pijn is een loutering. Al komt de hele wereld in actie om je pijn te doen, als je het niet hebt verdiend, is het volstrekt onmogelijk. Maar jammer genoeg weigeren we dit in te zien. We zeggen gewoon: "O, ik ben de onschuld zelf. Deze man kwam gewoon op me af en deed me pijn." Dit is verkeerd gedacht. Pijn is absoluut niet geïnteresseerd in jou tenzij je haar hebt uitgenodigd. Begrijp de zin van het lijden en aanvaard het.

ZONDER DAT MAAKT NIETS JE GELUKKIG

De hele wereld mag aan je voeten liggen, je mag alle geld bezitten, alle weelde, alle vrienden, alle naam en faam, maar zolang je geen vrede hebt, heb je geen zorgeloos leven. Wat is het hebben van al deze zaken? Laat ze links liggen. Laat je vrede je eerste bekommernis worden. Zonder die vrede zal niets je gelukkig maken. Als je vrede vindt, zal je gelukkig zijn, zelfs al bezit je niets.

Dat is wat je tevredenheid noemt. Aanvaard Gods wil : "Wat moet komen, zal komen. Wat niet moet komen, zal ook niet komen. Waarom zou ik me dus zorgen maken?" Ik weet dat sommigen onder u zullen vragen : "Moet ik dan helemaal niets doen?" Ja, je moet wel degelijk iets doen, o ja. Wees gerust, je zal genoeg te doen krijgen. Met zo'n mentaliteit zal je zelfs meer presteren dan de anderen. Tezelfdertijd zal je volledig ontspannen zijn. Denk vooral nooit dat je ontspanning en vrede zult bereiken door niets te doen. Nee. Er zal nog meer gebruik van je gemaakt worden.

NIEMAND HOEFT TE LIEGEN

Vraag : Welke houding moet ik aannemen tegenover iemand die me beliegt?

Iemand die je beliegt, is over het algemeen bang voor je. Hij heeft niet de moed zijn gevoelens te uiten. Toon sympathie en schenk hem je vertrouwen, zodat hij niet hoeft te liegen. Vertrouw de mensen, dan zal niemand je beliegen.

JE KUNT DE NOBELPRIJS WINNEN

Er wordt veel gepraat over Godverwerkelijking en spiritualiteit, maar men zwijgt over de inspanningen die moeten worden geleverd om ze te bereiken. Je kunt olympisch kampioen worden en gouden medailles winnen. Je kunt de Nobelprijs winnen. Je kunt een staatsman worden, een president, een multimiljonair. Dat is allemaal kinderspel. Er zijn mensen die er niet de minste moeite mee hebben.

De echte prestatie evenwel bestaat erin te doen wat de gewone mens niet kan. Er is een buitengewoon iemand voor nodig, een buitengewone geest, een supermens om het hoogste doel te bereiken. Ben je niet bereid de zwaarste inspanningen te leveren dan hoef je niet eens aan het hoogste doel te denken. Denk dan aan kleinere doeleinden : "Oké, ik wil een medaille behalen", of: "Ik wil beroemd worden", of: "Ik wil rijk worden."

Het spirituele doel is het hoogste doel, maar mensen verwachten resultaten zonder inspanningen. Er zijn mensen die geboorte na geboorte naar dit doel toewerken. Er kunnen tien levens nodig zijn, honderd levens of het kan morgen gebeuren. Het zou al een goed begin zijn mocht je er diep over nadenken wat je nu eigenlijk wilt. Dit maakt de zaken eenvoudiger.

Je vraagt niet zomaar iets eenvoudigs. Wat zei Jezus toen iemand hem wenste te volgen? "Laat alles achter, geef je bezittingen aan de armen. Neem je kruis op en volg me." Wat betekent dit? Geef alles op! Door alles op te geven, verkrijg je alles.

KIES ALTIJD VOOR VREDE

Komt iets op je weg, vraag je dan af : "Zal ik mijn vrede kunnen bewaren of zal ze erdoor worden verstoord?" Dit moet je eerste bekommernis zijn. Of je nu bij bepaalde mensen wilt behoren of bezittingen wilt verwerven, om het even wat je wenst te gaan doen, vraag je eerst af of je vrede niet in het gedrang komt. Is het antwoord 'Ja' en moet je kiezen tussen vrede en het andere, kies dan altijd voor vrede. Is het antwoord dat het je vrede niet zal verstoren, ga dan je gang. Dit moet je streven zijn!

VOEL ALTIJD ZIJN ONZICHTBARE HAND

Een individuele actie is een onderdeel van een kosmische actie. Niet jij bent de doener. Je bent gemaakt om te doen. Iemand heeft je gemaakt met een doel voor ogen. Besef dat iemand je heeft geschapen, dat iemand je doet werken en dat iemand je ook zal doen stoppen. Je bent vrij je dat te herinneren of niet. Dat is alles.

VOOR EEN UITDAGING GEPLAATST

Het hele leven is een uitdaging. Vaak wil je er de brui aan geven. Waarom ook niet? De uitdaging aangaan is moeilijk, opgeven is gemakkelijk. Wees je er echter wel van bewust dat niemand je kan garanderen dat je niet ergens anders net dezelfde uitdaging op je pad zult vinden, of zelfs een grotere uitdaging.

In een moeilijke situatie kun je op twee manieren reageren. Een ervan is: "Laat ik het probleem bekijken en proberen het te begrijpen. Laat ik mijn les leren en erboven uitstijgen." Hiervoor is heel wat kracht, moed en vertrouwen nodig. Het vereist een compleet vertrouwen in een Hogere Wil.

Kun je deze kracht niet opbrengen, dan kun je het probleem nog altijd ontlopen. Je maakt daardoor niet echt een enorm zware fout. Maar besef wel dat je toch een uitdaging uit de weg ging. Kun je het echt niet aan, omdat je lange tijd hebt gestreden en faalde doordat je kracht je in de steek liet, blijf dan niet tegen de stroom in zwemmen. Misschien ben je gewoon niet sterk genoeg. Zwem dan in minder diep water. Denk evenwel nooit dat je kunt ontsnappen door weg te lopen. Je zult een zelfde uitdaging op je pad vinden in een andere vorm. Waarom? Moeilijkheden dienen om ons sterk te maken. Het leven is een hindernissenkoers en er werd een hindernis op je weg geplaatst. Ik geef je de raad toch eerst te proberen ze te nemen met heel je hart en alle beschikbare kracht. Zoek naar de methode en de middelen om het probleem op te lossen.

Slechts als je heel zeker weet dat je deed wat je kon en niet meer kunt doen, pauzeer dan een tijdje. De kracht die je in staat stelt om elke hindernis te overwinnen komt van een onwrikbaar geloof in God. Bezit je die kracht, dan ligt alles in je bereik en hoef je voor niets meer op de vlucht.

MET DE ROOS MAAKTE HIJ EEN DOORN

We moeten leren alles ten goede te gebruiken. God schiep niets dat slecht is. Met de roos maakte Hij een doorn. Je moet de roos leren nemen zonder je hand op de doorn te leggen.

Ook de doorn heeft een doel. Als je de doorns verwijdert, sterft de rozenstruik. Je hebt beide nodig, én de roos én de doorn. Ware kennis is weten op welke manier alles kan worden gebruikt op de juiste manier ten bate van een groter geheel.

HEER, IK WEET DAT DIE MAAGPIJN VAN JOU KOMT

Als je een onvoorwaardelijk vertrouwen hebt, ben je altijd gelukkig en vol van vreugde. Zelfs in het lijden.

Tiroenavoekarasar, een bekende Shaiva heilige, had een maagkwaal. Hij zei: "Heer, ik weet dat Jij me die maagpijn hebt bezorgd. Ik weet niet wat ik heb gedaan om ze te verdienen. Ik zal wel iets hebben gedaan, maar ik kan het me niet herinneren. Misschien in een vorig leven. Eén ding weet ik zeker: Je wilt dat ik Je helemaal vertrouw. En misschien is dit wel de enige methode om me dat te leren. Je bent zo goed me steeds aan Jou te doen denken. Waarom Je de moeite getroosten me dit probleem te geven als Je niet van me hield? Anders zou Je zelfs niet aan me denken. Het feit alleen al dat Je aan me dacht, maakt me gelukkig. Dit probleem zorgt ervoor dat ik aan Jou blijf denken. In aangename omstandigheden zou ik Je kunnen vergeten, in pijnlijke momenten niet. Ik vraag Je niet deze beproeving van me weg te nemen. Maar geef me de kracht ze te doorstaan en blijf het me moeilijk maken tot alle karma werd uitgezuiverd. Ik ken Je genadigheid en dat je de schoonheid in mij, het zuivere gedeelte, naar buiten wilt brengen. Geef me dus maar een grondige schoonmaakbeurt. Dit doet soms pijn, maar ik weet dat dat niet Je bedoeling is. Mochten er andere manieren bestaan dan zou Je het ook anders doen. Maar wellicht is mijn probleem te hardnekkig. Ga dus maar Je gang en doe wat moet. Alles wat ik vraag is, geef me de kracht en het nodige inzicht om te aanvaarden."

Wat een prachtig gebed! Met een dergelijke ingesteldheid kun je elk probleem aan. Niets, lichamelijk noch geestelijk, kan je nog door elkaar schudden. Alles wat je hebt is, is dat onvoorwaardelijk vertrouwen.

DE UITEINDELIJKE HULP

Op je pelgrimstocht leer je betrouwen op een hogere bron. Je leert dat je van niets anders kunt afhangen voor je veiligheid en voor een leven in vrede. Alle andere zaken, ook al bevinden ze zich in je onmiddellijke nabijheid, kunnen je maar helpen tot op zekere hoogte. Ze zijn beperkt. De uiteindelijke hulp komt van de Ultieme Werkelijkheid binnenin.

NIETS IS ONMOGELIJK

God kent je zwakke plek. Het is niet Zijn bedoeling je te breken. Nee, helemaal niet. Je kent gewoon je eigen kracht niet. Wellicht denk je dat je de grens hebt bereikt en dat je niets meer kunt doen dan je al hebt gedaan. Bedenk dat je nooit in een situatie zult worden geplaatst die je niet aankunt. God kent je beter dan jij jezelf kent. Jammer genoeg kan Hij je niet helpen wanneer je twijfelt. Twijfel en vertrouwen gaan niet samen. Niets is onmogelijk wanneer je vertrouwen volledig is. Maar zo'n vertrouwen ontwikkelt zich niet in een onzuivere, zelfzuchtige geest. Leer dus onzelfzuchtig te zijn. Vertrouw op de Ultieme Werkelijkheid en zeg : "Ik zal krijgen wat ik verdien. Datgene zal van me worden weggenomen wat ik niet verdien. Er wordt me bezorgd wat ik nodig heb en het wordt weer afgenomen als het overbodig wordt." Met dat vertrouwen kunnen we altijd onze vrede bewaren.

DE WARE SPIRITUELE ERVARING

God betekent, samen werken en leven als één mooie familie in diepe liefde. Mensen vragen me dikwijls : "Hoe komt het dat ik God niet heb verwerkelijkt niettegenstaande ik al die jaren geoefend heb? Ik heb geen enkele ervaring gehad." Ik weet niet waar deze mensen naar op zoek zijn. Bedoelen ze dat ze er niet in geslaagd zijn een paar centimeter boven de grond te gaan zweven? Hebben ze geen hallucinaties gehad? Dit soort spirituele ervaringen heb je echt niet nodig. Soms heb je wel eens leuke visioenen; je kunt licht zien, geluiden horen. Welk nut heeft dat echter voor andere mensen? De ware spirituele ervaring betekent dat je rondloopt met een lachend, liefdevol gezicht. Dat is spiritueel. Het spirituele zien in anderen en iedereen liefhebben, uitstijgen boven de lagere natuur en harmonie brengen waar je ook bent. Welk nut hebben andere spirituele ervaringen wanneer je niet eens in harmonie met anderen kunt leven? Uiteindelijk moet je bereiken dat iedereen van je houdt. Onthoud dit : "Ik zal zodanig gaan leven dat iedereen van mij begint te houden en ik van hen." Als dat gebeurt in je leven zul je weten dat je 'spiritueel" groeit.

HET MOOISTE COMPLIMENT

Vraag : Wat is het mooiste compliment dat een discipel u kan geven?

Het mooiste compliment dat je van een leerling kunt krijgen, is vaststellen dat hij alle geluk, gezondheid en vreugde kan ervaren die jij ook ervaart. Dat is het mooiste compliment. Geen lofspraak of losse woorden. Ik wil vooral dat ze dát leven leiden. Ik verlang dat ze in hun leven hetzelfde ervaren als ik, zoniet meer. Het ware beter dat ze nog veel meer ervaren!

GOD IS DIT ALLES EN MEER

God is "Hij" en "Zij" en "Het" en zelfs meer dan dat. Om het eenvoudig te houden, zeggen we gewoonlijk "Hij", omdat dit erkend wordt als een neutraal persoonlijk voornaamwoord. God hoeft niet noodzakelijk een vader te zijn. Hij kan net zo goed een moeder zijn. God kan een broer zijn, een zuster, een vriend, een broer zijn. God is alles. God is bewustzijn, levenskracht en dit staat boven alle verscheidenheid. God ervaren als levenskracht, wordt spirituele oefening genoemd. Jammer genoeg wordt zelfs in het spirituele leven soms onderscheid gemaakt tussen mannelijke en vrouwelijke problemen. Argumenten over mannen en vrouwen horen niet thuis in een kerk of synagoge of aashram. Daar zou geen discriminatie mogen bestaan. Wanneer we het hebben over het fysieke lichaam bedoelen we vlees, bloed en beenderen. De levenskracht staat daar boven. Ben je zinnens te gaan bekvechten over man en vrouw, mij goed, maar noem jezelf dan geen spiritueel persoon. De levenskracht is zonder geslacht. En toch houden we van die levenskracht of God, en we willen dit manifesteren in een of andere vorm, zodat we onze devotie eraan kwijt kunnen. Laat God tot jou komen als een vader wanneer je houdt van het begrip vader. Laat Hem komen als een moeder als het begrip moeder veel voor jou betekent. Wanneer je houdt van de natuur, geef God dan de naam 'natuur'. God is dit alles en nog veel meer.

HERINNER JE DE ECHTE WAARHEID

Het doet er niet toe welke vorm van de Werkelijkheid je aanbidt. Je kunt deze benaderen in elke vorm, zolang je maar interesse blijft hebben voor het herkennen en het verwerkelijken ervan. Het is goed mogelijk dat je je niet aangetrokken voelt tot de vormen die je door de eeuwen heen werden voorgehouden. In dat geval kun je nog altijd je eigen vorm scheppen en God zal dan in die vorm tot jou komen. Er staat geen grens op Gods manifestaties. Het is niet nodig God onder te brengen in categorieën. God is bereid te verschijnen in elke vorm die je kan helpen Hem te verwerkelijken. God is naamloos, vormloos, alomtegenwoordig. Als je zegt dat God alomtegenwoordig is, dan is het nonsens te beweren dat "God slechts dit is". Het is makkelijk te zeggen: "God is alomtegenwoordig, almachtig, alwetend", maar het is zo moeilijk het te bevatten. Wanneer we ophouden over de betekenis van deze woorden na te denken, dan houden begrenzingen van God geen steek meer. Hoe dan ook, onze mentale mogelijkheden zijn begrensd. Het denken kan het Ene onbegrensde niet ten volle begrijpen. We begrenzen iets dat onbegrensd is om iets te hebben waarop we onze gedachten kunnen richten. We hebben dit nodig om de begrenzing te kunnen overstijgen en dat Ene of God te verwerkelijken. Dat is de reden waarom namen en vormen ter verering worden gebruikt. Laten we altijd de Waarheid zien achter alle dingen, wat ook hun naam en vorm mogen zijn, de Waarheid van de grenzeloze, vormloze, alwetende, alomtegenwoordige en almachtige Ene.

DE ESSENTIE VAN YOGA

Laten we het hebben over samaadhi. In de Yogabetekenis spreken we over de transcendente staat van verlichting. Wanneer men in India zegt dat iemand in samaadhi is, wil dat zeggen dat hij dood en begraven is. Dat is de normale betekenis van deze term. En eigenlijk is samaadhi een beetje te vergelijken met de dood. Je bent dood en toch levend. Mijn Meester, Shrie Swami Sivanandaji, zong gewoonlijk dit lied: "Wanneer zal ik Jou aanschouwen? Wanneer het 'ik' ophoudt te bestaan." Hij vroeg dus : "Heer, wanneer kan ik Jou zien? Ik weet dat dit enkel mogelijk is als 'ik' ophoudt te bestaan." Dit betekent dat je werkelijk echt leeft als het ego of het 'ik' sterft. Als het egoïstische 'ik' bij je verdwijnt, ben je vrij. Je bent dan rein, zuiver. Op dat ogenblik ben je klaar om naar de hoogste hemel te gaan, om de hoogste kennis of de hoogste waarheid te ervaren. Dat is wat we samaadhi noemen. En dat is de essentie van alle spiritueel onderwijs en praktijk, om het even welk etiket erop is geplakt. Men kan katholiek zijn, protestant, jood, hindoe, boeddhist, moslim of om het even wat. Het doet er zelfs niet toe of je wel gelovig bent en geen enkele religie aanhangt. Dat is niet de voorwaarde om de verlichting te bereiken. Het enige dat moet gebeuren, is het verdwijnen van alle zelfzucht en egoïsme.

Waar verblijft het "ikje"? In het ego. Waar leeft het ego? In het denken. Het ego is in zekere zin de bron van het denken. Alle uitdrukkingsvormen van het ego, gedachten, gevoelens, verlangens kun je onderbrengen in één term "denken". Wanneer het denken volkomen gezuiverd is, bestaat er geen hindernis meer om de Waarheid te verwerkelijken. Een rein en uitgezuiverd denkvermogen zal de aanwezigheid van het pure Zelf niet gaan verklaren. Het wordt tot een zuivere spiegel van het Zelf om zijn eigen ware natuur te zien. Dat is de essentie van spiritualiteit.

HELP HEN ALS JE KUNT

Vraag: Hoe kan men zichzelf zien in iemand die gemeen en gewelddadig is?

Denk eraan dat er een tijd was dat jij ook zo leefde. Nu ben je een vriendelijk iemand. Ook hij of zij zal moeten groeien. Geef hen de tijd. Denk niet dat we allemaal als Yogis of heiligen werden geboren. Elke volwassene had zijn kruipfase. De zondaar van vandaag is de heilige van morgen. Voel sympathiek en geen afkeuring. Help als je kunt. Is dat niet mogelijk, ga hen dan zeker niet haten. Het is door hun gemeenheid en gewelddadigheid dat ze hun les zullen leren. Er komt een dag dat ze veranderen. We hebben niet het recht iemand te veroordelen. Ze bewijzen je een dienst door je te tonen wat je in jezelf moet vermijden. Er is altijd een manier om de dingen positief te bekijken.

UNIVERSITEIT

Het hele universum is een universiteit. Alles en iedereen is een professor. We leren van alles en van iedereen. We leren zelfs meer door pijn dan door plezier. Met of tegen onze zin bezorgt de wereld ons de ervaringen die noodzakelijk zijn voor onze ontwikkeling.

VERTROUWEN

Vertrouwen is het eenvoudigste. Een ons vertrouwen kan bergen verzetten. De heilige Ramalinga Swamigal zei : "Heer, ge geeft me te eten en ik eet. Ik zou niet eens in staat zijn mezelf te voeden. Het is niet door mijn eigen bekwaamheid dat ik eet. Nee, gij geeft me te eten. Als ge wilt dat ik eet, dan eet ik. Als ge wilt dat ik slaap, dan slaap ik. Als ge wilt dat ik zie, dan zie ik. Zonder u kan ik zelfs niet zien. Als ge wilt dat ik gelukkig ben, maakt ge me gelukkig. Gij doet me dansen en ik dans. Ik ben een marionet en gij trekt aan de touwtjes. Ge doet dit met iedereen, ik ben geen uitzondering. Ik weet dat dit alles uw activiteit is. Velen beseffen dit niet. Jammer genoeg denken ze, door het ego, dat ze zelf bewegen. En toch is het een feit dat gij hen doet bewegen. Als dit juist is, wat zou ik dan moeten doen? Gij doet alles!"

Wanneer je tot dit besef komt, wordt je hele leven helemaal anders. Je zult dan niets anders meer ervaren dan vrede en vreugde.

HET HART ZAL OVERWINNEN

Het hart moet een belangrijke rol spelen, niet alleen in het huwelijk, maar ook in onze relaties met vrienden, kennissen, zakenpartners en zelfs met vreemden. Is de andere meer mentaal gericht dan moet jij veeleer je hart laten spreken.

Denk eraan, uiteindelijk is het het hart dat overwint. Er gaat tijd over, uiteindelijk zal het overwinnen. Als je echt verkiest vanuit het hart te gaan leven, zul je die richting worden uitgestuurd. Je zult worden geleid. Bid meer en vertrouw op die hogere Kracht.

ER IS DE NATUURLIJKE ZWAARTEKRACHT

Vraag: Waarom is discipline zo moeilijk?

Discipline behoort tot de natuur. Er is de natuurlijke zwaartekracht en die maakt het neerduwen van dingen makkelijk en het naar omhoog brengen moeilijk. Deze aantrekkingskracht is er, maar we kregen de mogelijkheid mee om erboven uit te stijgen. Dat is discipline.

GA JE GANG

Een goeie spirituele leraar zou zeggen : "Ik ken deze weg. Dit pad zal je helpen op een positieve manier. Je bent welkom als je deze weg verkiest te gaan." Veronderstel dat je antwoordt : "Ik wil deze weg niet gaan, ik verkies een andere richting uit te gaan." De leraar zal zeggen : "Oké, ga je gang. Doe het!"

En dan ga je maar in de verkeerde richting, loopt tegen een muur aan en zegt: "Oei, ik ben mis. Dit is de verkeerde weg. Ik neem de andere." Dat is nu precies 'ervaring'. De natuur zelf wijst ons de weg en laat ons toe fouten te maken. Liet God niet toe dat Adam at van de verboden vrucht? Hij verbood Adam wel om ervan te eten, maar hield hem niet tegen toen Adam niet wilde luisteren. Hij kon het vast en zeker hebben verhinderd. Maar in plaats daarvan stond Hij Adam toe fouten te maken, opdat hij de les zou leren. Er moet vrijheid zijn in het onderwijzen. Iedereen leert op een verschillende manier. De taak van een leraar bestaat hierin de hindernissen te zien die op je weg komen en ze op te ruimen, zodat je vooruit kunt gaan. Hij moet je laten ervaren op je eigen manier. Door her en der te lopen en tegen hindernissen aan te botsen, zul je algauw de waarheid inzien: "Waar ik ook ga of sta, ik eindig uiteindelijk altijd met een probleem. Telkens ik iets doe vanuit het ego brengt het me in moeilijkheden. Al die tijd heb ik mijn ego gevolgd. Ik heb er nu gewoon genoeg van. Ik geef het op."